Nyheter Landsbygdsnätverket http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter.4.6450369c15213cd6fe7e0b1d.html Nyheter Landsbygdsnätverket sv SiteVision 4.5.4 Landet lär #25 Vad behöver företagen för att utvecklas? Om innovationer i landsbygder Mon, 19 Aug 2019 05:00:00 +0200 Det pratas ofta om städers och stora företags innovationer men småföretag i landsbygder har också en stor innovationskraft. Men mer behöver göras för att de ska få rätt förutsättningar för att utveckla innovationer. Det menar Lina Bjerke, doktor i nationalekonomi, som föreläser i Landet lär den 3 september. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlar25vadbehoverforetagenforattutvecklasominnovationerilandsbygder.5.6159a6d16b86e5764b8c69a.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlar25vadbehoverforetagenforattutvecklasominnovationerilandsbygder.5.6159a6d16b86e5764b8c69a.html Vill inspirera fler med lyckat integrationsprojekt Thu, 15 Aug 2019 10:27:07 +0200 Under två år har Landsbygdsnätverkets integrationsgrup drivit projektet "Stöd till etniska organisationer". När projektet avslutades i maj hade det bildats ett nätverk av föreningar och organisationer och många nyanlända hade fått upp ögonen för landsbygdens möjligheter. Nu vill gruppen sprida sin kunskap till fler. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/villinspireraflermedlyckatintegrationsprojekt.5.691b69e616c0eee44bac085e.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/villinspireraflermedlyckatintegrationsprojekt.5.691b69e616c0eee44bac085e.html Rocka min värld - om musik och landsbygder #90 Wed, 14 Aug 2019 03:04:00 +0200 Ett av det kraftigaste uttrycket som finns i populärkulturen är musiken. En kulturgenre som kan ge allt från gåshud till rysningar. Tidigare i Landet har vi tittat på urbana normer och stereotyper inom film, tv och litteratur. Så hur ser det ut i musiken? Häng med i en analys av Po Tidholm, Samantha Ohlanders och Lars Lilliestam. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/rockaminvarldommusikochlandsbygder90.5.18346daa16b7dd89195d1bac.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/rockaminvarldommusikochlandsbygder90.5.18346daa16b7dd89195d1bac.html Packa lådan och lär känna grannen - om prepping och krisberedskap #89 Wed, 31 Jul 2019 03:03:00 +0200 Hur klarar vi oss vid en kris? Hur står sig landsbygderna kontra staden? Och varför är det så viktigt att lära känna sina grannar? Det, och fler konkreta tips, får ni i del två av vår miniserie om krisberedskap där popcorn lite otippat hamnar högt upp på listan till prepperlådan. Lyssna gärna på #88 När kommer krisen? som är den första delen av dessa två. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/packaladanochlarkannagrannenompreppingochkrisberedskap89.5.18346daa16b7dd89195ca740.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/packaladanochlarkannagrannenompreppingochkrisberedskap89.5.18346daa16b7dd89195ca740.html När kommer krisen? – om prepping och krisberedskap #88 Wed, 17 Jul 2019 03:04:00 +0200 I Sverige har vi haft fred i drygt 200 år. Och även om vi har fått känna av konsekvenserna av två världskrig, stormar och torka har vi varit förskonade från stora katastrofer. Så hur skulle det gå för oss vid en större kris? Hur väl står sig landsbygden kontra staden? Det här är det första avsnittet av två om krisberedskap, också kallad prepping. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/narkommerkrisenompreppingochkrisberedskap88.5.18346daa16b7dd89195be98f.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/narkommerkrisenompreppingochkrisberedskap88.5.18346daa16b7dd89195be98f.html Mord i landsbygder - om brottsplatser i deckare #87 Wed, 03 Jul 2019 03:08:00 +0200 Många deckare använder ett Sverige utanför storstäderna som platsen för brutala och blodiga brott. Vad är det som lockar med miljön och vad gör den så skrämmande? Och kan den urbana normen ha smugit sig in kriminallitteraturen? I detta avsnitt av Landet diskuterar vi deckarmiljöer med aktuella författare i genren. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/mordilandsbygderombrottsplatserideckare87.5.7f12ae1f16b634061912229b.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/mordilandsbygderombrottsplatserideckare87.5.7f12ae1f16b634061912229b.html Åkturen – andra säsongen för nytt kollektivtrafikkoncept på landsbygden Wed, 19 Jun 2019 08:01:06 +0200 Just nu är hållbara transporter högt uppe i den politiska debatten. Vad betyder det för landsbygdsutvecklingen, besöksnäringen och friluftslivet? I Varbergs kommun testas nu en hop on – hop off busslinje för andra året i rad: Åkturen. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/akturenandrasasongenfornyttkollektivtrafikkonceptpalandsbygden.5.7f12ae1f16b63406191c9ea8.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/akturenandrasasongenfornyttkollektivtrafikkonceptpalandsbygden.5.7f12ae1f16b63406191c9ea8.html Att ge och ta - om ekosystemtjänster och biologisk mångfald #86 Wed, 19 Jun 2019 03:12:00 +0200 Det är inte bara att så en blomsterremsa, man måste göra det på rätt ställe, där det är till mest nytta och vid rätt tid. Utan den biologiska mångfalden skulle vi inte överleva. Ekosystemtjänster, som det här avsnittet handlar om, är ett hett begrepp. Men vem ska göra vad och när? http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/attgeochtaomekosystemtjansterochbiologiskmangfald86.5.739274116b489014c689f37.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/attgeochtaomekosystemtjansterochbiologiskmangfald86.5.739274116b489014c689f37.html Dags att boka in årets nätverksträff och Ullbaggegala Tue, 18 Jun 2019 16:04:09 +0200 Den 12-14 november bjuder Landsbygdsnätverket in till nationell närverksträff med Ullbaggegala i Åre. Nu presenteras mer detaljer om programmet. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/dagsattbokainaretsnatverkstraffochullbaggegala.5.301fc19d16b5efa3556c81ad.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/dagsattbokainaretsnatverkstraffochullbaggegala.5.301fc19d16b5efa3556c81ad.html Hela listan: De kan vinna årets Ullbaggar Wed, 12 Jun 2019 09:20:49 +0200 Under två dagar har en expertjury på sju personer samlats för att plocka fram de slutnominerade till de åtråvärda Ullbaggarna. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/helalistandekanvinnaaretsullbaggar.5.1ed122e116b4458a08d6ed3c.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/helalistandekanvinnaaretsullbaggar.5.1ed122e116b4458a08d6ed3c.html Vi börjar med barnen - livsmedelsstrategi i praktiken #85 Wed, 05 Jun 2019 03:10:00 +0200 Är barnen avgörande när en regional livsmedelsstrategi tas fram? Häng med till Norrbotten och hör hur de framgångsrikt jobbar där. Vi tittar närmare på länets arbete med barn på en förskola i Boden och hur man konkretiserar en livsmedelskedja i pedagogiken. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/viborjarmedbarnenlivsmedelsstrategiipraktiken85.5.169c26d816af80f383a15acb.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/viborjarmedbarnenlivsmedelsstrategiipraktiken85.5.169c26d816af80f383a15acb.html Landet lär #24: Jordbruket blir mer konkurrenskraftigt – vad får vi för pengarna i investeringsstödet? Fri, 31 May 2019 13:58:04 +0200 Bättre djurvälfärd, fler jobb och mer lönsamhet. Det är några resultat av investeringsstödet till jordbruk för ökad konkurrenskraft. I det här webbinariet berättar Lena Callisen från Jordbruksverket om hur stödet, med en budget på 2,3 miljarder kronor, har använts. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlar24jordbruketblirmerkonkurrenskraftigtvadfarviforpengarnaiinvesteringsstodet.5.61b36ee716b05787a4a897ac.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlar24jordbruketblirmerkonkurrenskraftigtvadfarviforpengarnaiinvesteringsstodet.5.61b36ee716b05787a4a897ac.html Många fastigheter på Sollerö värms av timmer Fri, 24 May 2019 11:44:37 +0200 Solleröns skola, det gamla kommunhuset samt två privata affärsfastigheter är anslutna till panncentralen som Sollerö Timmer äger och driver. Ytterligare fastigheter ska anslutas. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/mangafastigheterpasollerovarmsavtimmer.5.6afdb2ec16a970f76905c92e.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/mangafastigheterpasollerovarmsavtimmer.5.6afdb2ec16a970f76905c92e.html Det finns inget avfall, bara resurser på fel ställe - cirkulär bioekonomi #84 Wed, 22 May 2019 03:15:00 +0200 Hur går det med omställning till en cirkulär bioekonomi i Sverige? Vad ska det arbetet leda till och vem är det är som ska se till att det händer? Det ska vi prata om i detta avsnitt av podden Landet. Det och om de 10 miljoner Jordbruksverket utlyst till små och medelstora företag för att de ska komma med i processen. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/detfinnsingetavfallbararesurserpafelstallecirkularbioekonomi84.5.b14954b16ab3bd5dd3c8a2c.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/detfinnsingetavfallbararesurserpafelstallecirkularbioekonomi84.5.b14954b16ab3bd5dd3c8a2c.html Stark sammanhållning gav lyckad biogassatsning i Alvesta Mon, 20 May 2019 10:54:17 +0200 Tolv lantbrukare i Alvestatrakten samlades i ett Leaderprojekt 2009 för att utveckla sina idéer om att tillföra ytterligare ett steg i kretsloppet på sina gårdar. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/starksammanhallninggavlyckadbiogassatsningialvesta.5.6afdb2ec16a970f76904f2a9.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/starksammanhallninggavlyckadbiogassatsningialvesta.5.6afdb2ec16a970f76904f2a9.html Flera vinster med massiva trähus Mon, 20 May 2019 10:52:55 +0200 Byggföretaget Fridh och Hell från Bengtsfors i Dalsland satsade för snart fyra år sedan på massiva trähus och den klimatsmarta inriktningen har lönat sig. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/fleravinstermedmassivatrahus.5.6afdb2ec16a970f76905314c.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/fleravinstermedmassivatrahus.5.6afdb2ec16a970f76905314c.html Kvinnligt kooperativ satsade på vind Mon, 20 May 2019 10:51:19 +0200 Qvinnovindar grundades 2007 och är en förening som äger andelar i tre olika vindkraftverk.  http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/kvinnligtkooperativsatsadepavind.5.6afdb2ec16a970f769053581.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/kvinnligtkooperativsatsadepavind.5.6afdb2ec16a970f769053581.html Småskalig fåruppfödning med solen i ryggen Mon, 20 May 2019 10:50:10 +0200 När familjen blev intresserade av solel installerade man 200 kvadratmeter med paneler på ett stalltak på gården. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/smaskaligfaruppfodningmedsoleniryggen.5.6afdb2ec16a970f769053a47.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/smaskaligfaruppfodningmedsoleniryggen.5.6afdb2ec16a970f769053a47.html Bred verksamhet med egen elproduktion Mon, 20 May 2019 10:49:17 +0200 Skogsbruk, kursgård, fastighetsbolag, rörindustri och säljare av solpaneler. Peter Tagesson är en mångsysslare. Nu har han satsat på en egen anläggning av solpaneler på en av gårdens byggnader. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/bredverksamhetmedegenelproduktion.5.6afdb2ec16a970f7690540d7.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/bredverksamhetmedegenelproduktion.5.6afdb2ec16a970f7690540d7.html Västgötska kor driver Karlstads bussar Mon, 20 May 2019 10:47:49 +0200 Gödseln från 1 400 mjölkkor utgör den huvudsakliga råvaran i biogasframställningen. Gasen levereras via AGA till Karlstads lokaltrafik. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/vastgotskakordriverkarlstadsbussar.5.6afdb2ec16a970f769054adf.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/vastgotskakordriverkarlstadsbussar.5.6afdb2ec16a970f769054adf.html Grisgödsel blir fordonsgas i Brålanda Mon, 20 May 2019 10:46:04 +0200 Den rikliga tillgången på gödsel fick familjen att fundera på biogas. Granngårdarna hängde också på och man gjorde en gemensam satsning på en gårdsanläggning. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/grisgodselblirfordonsgasibralanda.5.6afdb2ec16a970f769054c02.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/grisgodselblirfordonsgasibralanda.5.6afdb2ec16a970f769054c02.html Solcellsboom i jämtländska Tandsbyn Thu, 16 May 2019 09:24:16 +0200 Jämtländska Tandsbyn har under de senaste åren upplevt något av en solcellsboom. Örjan Nilsson på Bleka gård är en av sju gårdar i byn som tidigt investerade i solceller. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/solcellsboomijamtlandskatandsbyn.5.6afdb2ec16a970f7690528fc.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/solcellsboomijamtlandskatandsbyn.5.6afdb2ec16a970f7690528fc.html Ekomjölken kompletterades med egen biogas Tue, 14 May 2019 11:03:42 +0200 Redan när Eva och Torgny Vidholm tog över Trägsta mjölkgård i jämtländska Hallen 1996 så fanns planer på att göra verksamheten så miljövänlig som möjligt. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/ekomjolkenkompletteradesmedegenbiogas.5.6afdb2ec16a970f7690515dc.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/ekomjolkenkompletteradesmedegenbiogas.5.6afdb2ec16a970f7690515dc.html Hur kan vi minska matsvinnet? Om forskningen som pågår i hela livsmedelskedjan Tue, 14 May 2019 08:09:54 +0200 I det här webbinariet berättar forskare, finansiärer och myndighetsrepresentanter om den matsvinnsforskning som just nu pågår i hela livsmedelskedjan. De presenterar dessutom exempel på forskning som är på gång. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/hurkanviminskamatsvinnetomforskningensompagarihelalivsmedelskedjan.5.1241d16d16a504ebd3f2de8a.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/hurkanviminskamatsvinnetomforskningensompagarihelalivsmedelskedjan.5.1241d16d16a504ebd3f2de8a.html Lokalt ledd utveckling med leadermetoden - effekt och resultat #83 Wed, 08 May 2019 03:30:00 +0200 Runt om i landet pågår många projekt genom lokalt ledd utveckling enligt leadermetoden. I det här avsnittet av Landet fokuserar vi på leaderprojektens resultat och effekter. Vad är skillnaden mellan effekt och resultat? Är det rätt delar som mäts? Och får man misslyckas i ett projekt? Det är några frågor som gästerna från Lokal utveckling Sverige diskuterar i podden. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/lokaltleddutvecklingmedleadermetodeneffektochresultat83.5.66d7986a16a89229bff3e8c8.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/lokaltleddutvecklingmedleadermetodeneffektochresultat83.5.66d7986a16a89229bff3e8c8.html Ny webbsida ska ge ökad fiskvälfärd och bättre ekonomi Tue, 07 May 2019 10:00:55 +0200 Det har länge funnits ett behov av en plattform med samlad information om smittskydd och sjukdomshantering inom fiskodling. Genom att lansera Fiskhälsowebben vill Matfiskodlarna avhjälpa bristen. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nywebbsidaskageokadfiskvalfardochbattreekonomi.5.5f03313216a894224928ad77.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nywebbsidaskageokadfiskvalfardochbattreekonomi.5.5f03313216a894224928ad77.html REKO-ringar på vattnet - om relationsmat #82 Wed, 24 Apr 2019 03:30:00 +0200 Intresset för Reko-ringar går som en våg över hela landet. En kvarts miljon människor är med i grupperna och i Sjuhärad har den första svenska utvärderingen gjorts. Landet pratar med projektledaren bakom rapporten och träffar två producenter som berättar om hur det fungerar dem. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/rekoringarpavattnetomrelationsmat82.5.37ee335016a437eec95662a3.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/rekoringarpavattnetomrelationsmat82.5.37ee335016a437eec95662a3.html Mångfald av innovationer gör skillnad för näringarna Tue, 23 Apr 2019 13:55:00 +0200 Hela 440 miljoner avsattes i Landsbygdsprogrammet till ett nytt innovationsstöd inom EU-satsningen EIP-Agri. Idag är det närmare 60 projekt som pågår eller har avslutas. Svenska innovationer som kommer göra skillnad inom jordbruk, trädgårds- och rennäringen. Och fler är på gång. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/mangfaldavinnovationergorskillnadfornaringarna.5.37ee335016a437eec956e407.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/mangfaldavinnovationergorskillnadfornaringarna.5.37ee335016a437eec956e407.html Fiskförädling – skapar jobb och skonar havet Tue, 16 Apr 2019 14:43:01 +0200 Fiskförädling ger branschen bättre lönsamhet, skapar sysselsättning på landsbygden och bidrar till ett mer hållbart utnyttjande av hav och sjöar. Genom att sprida sin kunskap om mathantverk går resurscentrumet Eldrimner i spetsen för denna utveckling. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/fiskforadlingskaparjobbochskonarhavet.5.662daae816a2526e0d511208.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/fiskforadlingskaparjobbochskonarhavet.5.662daae816a2526e0d511208.html Elin och Amanda vann Ung-Ullbagge för sitt företag Tue, 16 Apr 2019 14:10:26 +0200 Elin Bengtsson och Amanda Eliasson på Munkagårdsgymnasiet i Halland knep årets Ung-Ullbagge för visat entreprenörskap i sitt projekt Nötdjurens UF. Det var åttonde gången som Naturbruksskolornas förening delade ut en Ung-Ullbagge som från och med nu och ett år framåt står i Munkagårdsgymnasiets prisskåp. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/elinochamandavannungullbaggeforsittforetag.5.f65a24416a186930cbdfe3d.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/elinochamandavannungullbaggeforsittforetag.5.f65a24416a186930cbdfe3d.html Landet lär #23: REKO-ringens effekter: Relationsmat för producent och konsument Mon, 15 Apr 2019 15:52:22 +0200 REKO-ringar har blivit ett populärt komplement till den befintliga handeln på flera platser i landet. Men vad har ringarna betytt för producenter och konsumenter? Och har de någon effekt på landsbygden i sin helhet? I det här webbinariet presenterar Mia Magnusson, projektledare för Hållbar Landsbygd Sjuhärad, Sveriges första utvärdering av REKO-ringar. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlar23rekoringenseffekterrelationsmatforproducentochkonsument.5.3a9fe69d16a099098887be9c.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlar23rekoringenseffekterrelationsmatforproducentochkonsument.5.3a9fe69d16a099098887be9c.html Många vill starta företag inom livsmedelsbranschen Wed, 10 Apr 2019 11:05:23 +0200 Många nysvenskar är intresserade att öppna egen livsmedelsbutik, ta över en restaurang, öppna kafé eller starta någon annan form av livsmedelsverksamhet. Men först måste man känna till vilka regler, lagar och förordningar som gäller. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/mangavillstartaforetaginomlivsmedelsbranschen.5.2c9d3bdd169f858738ada7d6.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/mangavillstartaforetaginomlivsmedelsbranschen.5.2c9d3bdd169f858738ada7d6.html 25 minuter med landsbygdsminister Jennie Nilsson #81 Wed, 10 Apr 2019 03:15:00 +0200 För ungefär ett år sedan kom landsbygdspropositionen, som baserades på landsbygdskommitténs förslag. Sen dess har det varit val och vi har en ny landsbygdsminister på plats, Jennie Nilsson. Hur jobbar hon vidare på propositionens förslag och vad svarar hon på lyssnarnas frågor? Det får vi veta i detta avsnitt av podden Landet. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/25minutermedlandsbygdsministerjennienilsson81.5.2c9d3bdd169f858738a3c80e.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/25minutermedlandsbygdsministerjennienilsson81.5.2c9d3bdd169f858738a3c80e.html Naturgården vill inspirera fler att jobba med mat Mon, 08 Apr 2019 16:03:51 +0200 Med syftet att inspireras till att komma igång med egna verksamheter inom livsmedelsbranschen, åkte en busslast kvinnor från SDF Västra Hisingen, Innovation and Business Center på studiebesök till kravgodkända Naturgården. Här fick man lära om företagande på landsbygden, svenska råvaror och förädlingen av dessa, om matens ursprung och om hur honung blir till. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/naturgardenvillinspireraflerattjobbamedmat.5.2c9d3bdd169f858738a4f34e.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/naturgardenvillinspireraflerattjobbamedmat.5.2c9d3bdd169f858738a4f34e.html Facebook är bäst - om kommunikatörerna får välja Thu, 04 Apr 2019 12:39:00 +0200 Bland Landsbygdsnätverkets medlemmars kommunikatörer föredrar de flesta att sprida nätverkets information via Facebook. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/facebookarbastomkommunikatorernafarvalja.5.1ec3ba63169dd798121ab70f.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/facebookarbastomkommunikatorernafarvalja.5.1ec3ba63169dd798121ab70f.html Vi ska upp på prispallen - om livsmedelsstrategin #80 Wed, 03 Apr 2019 03:40:00 +0200 Prioritera forskning, innovation och kompetensutveckling. Det är huvudbudskapet i den nya plan som handlar om hur vi ska nå målen i livsmedelsstrategin. Jordbruksverket och Tillväxtverket har satt ihop handlingsplanen och idag släpps den sista delrapporten. Podden Landet har träffat människorna bakom rapporten. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/viskaupppaprispallenomlivsmedelsstrategin80.5.f931366169cf0a853792bf7.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/viskaupppaprispallenomlivsmedelsstrategin80.5.f931366169cf0a853792bf7.html Naturbrukselever prisas med Ung-Ullbagge Tue, 02 Apr 2019 10:30:31 +0200 I november kommer Landsbygdsnätverket dela ut fem eftertraktade och hedersfyllda Ullbaggar till drivna landsbygdsentreprenörer. Men redan nästa vecka kommer en Ung-Ullbagge delas ut till naturbrukselever som visat särskilt prov på företagsamhet och entreprenöriella arbetssätt. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/naturbrukseleverprisasmedungullbagge.5.7c1e1fce169bee5214fb115e.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/naturbrukseleverprisasmedungullbagge.5.7c1e1fce169bee5214fb115e.html Landet lär #22: Få koll på skyddet – vägen till framgångsrik innovation Wed, 27 Mar 2019 12:29:31 +0100 Hur kan man skydda sin egen idé? Och samtidigt försäkra sig om att ingen annan, någonstans i världen, redan har skyddat något liknande? I det här webbinariet ger Jonas Holmqvist från Patent- och registreringsverket, PRV, tips på hur man kan tänka kring patent, varumärke och design. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlar22fakollpaskyddetvagentillframgangsrikinnovation.5.14c93023169b064e1e0f0f6d.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlar22fakollpaskyddetvagentillframgangsrikinnovation.5.14c93023169b064e1e0f0f6d.html Nyttan med nätverket - tillsammans för landsbygdsutveckling #79 Wed, 20 Mar 2019 03:15:00 +0100 Landsbygdsnätverket har funnits i 12 år och i detta avsnitt av podden Landet ska vi fördjupa oss i nyttan med detta nätverk. Vad görs egentligen? Hur bidrar det till utveckling av våra kust- och landsbygder och hur nyttjas en neutral arena på bästa sätt - både nationellt och internationellt? http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nyttanmednatverkettillsammansforlandsbygdsutveckling79.5.6122c45c16977ed0578a0457.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nyttanmednatverkettillsammansforlandsbygdsutveckling79.5.6122c45c16977ed0578a0457.html Scary seafood – för en hållbar matproduktion Tue, 19 Mar 2019 10:57:44 +0100 Havet innehåller en lång rad växter och djur som vi traditionellt inte använder som livsmedel. Med projektet Scary Seafood vill västsvenska forskare och branschaktörer åstadkomma en förändring – och på köpet gynna lokalt entreprenörskap och främja en mer hållbar livsmedelsproduktion. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/scaryseafoodforenhallbarmatproduktion.5.493ff53516986bd03e8f302a.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/scaryseafoodforenhallbarmatproduktion.5.493ff53516986bd03e8f302a.html Varannan svensk vill jobba inom gröna näringar Mon, 18 Mar 2019 07:44:45 +0100 Varannan yrkesverksam person i Sverige kan tänka sig att byta karriär för att satsa på något inom de gröna eller blåa näringarna. Det visar en undersökning som Landsbygdsnätverket gjort i samarbete med LRF och Hela Sverige. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/varannansvenskvilljobbainomgronanaringar.5.1fac06f81695b66b0891d8a7.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/varannansvenskvilljobbainomgronanaringar.5.1fac06f81695b66b0891d8a7.html De tar över som ordföranden i de nya arbetsgrupperna Tue, 12 Mar 2019 11:42:18 +0100 Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper har ombildats inför sitt arbete för de kommande två åren. Därför har det också utsetts nya ordföranden till grupperna. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/detaroversomordforandenidenyaarbetsgrupperna.5.2c87d31c16969a20d237e833.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/detaroversomordforandenidenyaarbetsgrupperna.5.2c87d31c16969a20d237e833.html Cider, integration och journalistik kan få europeiska priser Mon, 11 Mar 2019 16:24:54 +0100 I samband med att det europeiska Landsbygdsnätverket fyller tio år hålls tävlingen "Rural Inspiration Awards" för att lyfta fram inspirerande projekt från hela Europa. Nu står det klart att tre svenska projekt av totalt 25 har tagit sig till slutnomingering i tävlingen. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/ciderintegrationochjournalistikkanfaeuropeiskapriser.5.2c87d31c16969a20d233815a.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/ciderintegrationochjournalistikkanfaeuropeiskapriser.5.2c87d31c16969a20d233815a.html Landet lär #21 Landsbygden kopplar upp sig - var hamnar bredbandspengarna? Mon, 11 Mar 2019 11:42:18 +0100 Ett snabbt bredband är en förutsättning för att vara delaktig i det digitala samhället. Regeringen har satsat totalt 4,25 miljarder kronor i landsbygdsprogrammet för bredbandsutbyggnad på landsbygden. Men hur har pengarna egentligen använts hittills? Och finns det en risk att inte alla pengar används? http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlar21landsbygdenkopplaruppsigvarhamnarbredbandspengarna.5.1fac06f81695b66b089bae6.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlar21landsbygdenkopplaruppsigvarhamnarbredbandspengarna.5.1fac06f81695b66b089bae6.html År 2049 är vi glokala – hur ser de svenska landsbygderna ut då? #78 Wed, 06 Mar 2019 04:00:00 +0100 Om 30 år är landsbygderna självförsörjande och fortsatt urbaniseringen är ett minne blott. Digitaliserade, decentraliserat och stödda av artificiell intelligens lever vi i mindre noder utanför de tio största städerna. Globalt och lokalt i ett - om det glokala samhället. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/ar2049arviglokalahurserdesvenskalandsbygdernautda78.5.6ae7ff9a1693f4e334e97b9b.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/ar2049arviglokalahurserdesvenskalandsbygdernautda78.5.6ae7ff9a1693f4e334e97b9b.html Ställ din fråga till landsbygdsministern! Tue, 05 Mar 2019 12:49:23 +0100 Den 1 april spelas podden Landet in med landsbygdsminister Jennie Nilsson som gäst. Nu får du chansen att ställa din fråga, som kan komma med i avsnittet. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/stalldinfragatilllandsbygdsministern.5.6ae7ff9a1693f4e334ef2238.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/stalldinfragatilllandsbygdsministern.5.6ae7ff9a1693f4e334ef2238.html Vet du en landsbygdsutvecklare som borde belönas? Tue, 05 Mar 2019 11:21:07 +0100 Vem vill du nominera till Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens stipendium till landsbygdsutvecklare? http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/vetduenlandsbygdsutvecklaresombordebelonas.5.6ae7ff9a1693f4e334eefcfc.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/vetduenlandsbygdsutvecklaresombordebelonas.5.6ae7ff9a1693f4e334eefcfc.html Generationsskiften och nya nätverk på agendan när nationella landsbygdsnätverk träffas Wed, 27 Feb 2019 08:12:44 +0100 Det trettonde mötet för EU:s nationella landsbygdsnätverk ägde rum i irländska Athlone i slutet av februari. Tre Marior representerade Sverige; Maria Ahlsved, Näringsdepartementet, Maria Elinder, Naturbruksskolornas förening samt Maria Gustafsson från svenska nätverkskansliet. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/generationsskiftenochnyanatverkpaagendannarnationellalandsbygdsnatverktraffas.5.55a8d9cb169292b6892812d.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/generationsskiftenochnyanatverkpaagendannarnationellalandsbygdsnatverktraffas.5.55a8d9cb169292b6892812d.html Guide hjälper nya fiskodlare Tue, 26 Feb 2019 14:22:31 +0100 Vad krävs det för att börja odla fisk? Vilka lagar och regler ska följas? Vilken art ska jag satsa på och hur får jag lönsamhet? Svaren på de här frågorna – och många fler – finns i en etableringsguide som vattenbruksbranschen nyligen har färdigställt. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/guidehjalpernyafiskodlare.5.55a8d9cb169292b6892c128.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/guidehjalpernyafiskodlare.5.55a8d9cb169292b6892c128.html Skiftbyte i de gröna näringarna - om ungas koll på branschen #77 Tue, 19 Feb 2019 15:17:32 +0100 Var tredje bonde som driver lantbruk i Sverige är idag över 65 år gammal och kunskapen om var maten kommer ifrån bland skolelever är stundtals sisådär. Hur gör vi för att öka ungas kunskap om matproduktion och hur lockar vi unga till den en bransch som behöver arbetskraft? http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/skiftbyteidegronanaringarnaomungaskollpabranschen77.5.61bb1397168f9477aa957b02.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/skiftbyteidegronanaringarnaomungaskollpabranschen77.5.61bb1397168f9477aa957b02.html Dags att anmäla dig till årets leaderträff i Båstad Mon, 18 Feb 2019 15:36:15 +0100 Nu är anmälan öppen till den nationella leaderträffen den 22-23 maj i Båstad. Årets träff handlar om Så ger Leader hållbara resultat och effekter samt Leader programperioden 2021-2019. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/dagsattanmaladigtillaretsleadertraffibastad.5.44d8051a168faf04ae840e74.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/dagsattanmaladigtillaretsleadertraffibastad.5.44d8051a168faf04ae840e74.html Ny poddpremiär - Peter producerar podden Landet Tue, 12 Feb 2019 07:44:09 +0100 Nu tar radiojournalisten Peter Gropman över som reporter i Landsbygdsnätverkets egen populära podcast Landet – podden bortom storstan. - Det är med skräckblandad förtjusning jag tar över rodret. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nypoddpremiarpeterproducerarpoddenlandet.5.36d57baa168c704154dc48d.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nypoddpremiarpeterproducerarpoddenlandet.5.36d57baa168c704154dc48d.html Landet lär #20: Det urbana tolkningsföreträdet: Maktrelationer mellan stad och land Mon, 11 Feb 2019 14:44:51 +0100 Vems erfarenheter och villkor räknas i samhällsdebatten? Och hur påverkar föreställningar om olika platser vilka möjligheter platserna får? I det här webbinariet presenterar Malin Rönnblom, universitetslektor och professor, sin forskning om de platsrelaterade maktrelationer som genomsyrar samhället och påverkar förutsättningarna för landsbygdsutveckling. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlar20deturbanatolkningsforetradetmaktrelationermellanstadochland.5.48603c90168d84da3843b0b5.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlar20deturbanatolkningsforetradetmaktrelationermellanstadochland.5.48603c90168d84da3843b0b5.html Ett verkligt hot - om sälens påverkan på fisk och fiske #76 Wed, 06 Feb 2019 11:42:32 +0100 Sälar ställer till stora problem för det kustnära fisket, de sprider parasiter och påverkar fiskbeståndet negativt. Under 1970- och 80-talet minskade sälstammarna drastiskt på grund av miljögifterna. Åtgärder sattes in och nu ökar de istället dramatiskt. Podden Landets gäster menar att sälen idag utgör ett direkt hot mot våra små kustsamhällen som lever av fiske. Så vad är det som händer? Och varför får sälstammen växa fritt till skillnad från till exempel älgen? http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/ettverkligthotomsalenspaverkanpafiskochfiske76.5.1545b024168b5c4e92ab1443.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/ettverkligthotomsalenspaverkanpafiskochfiske76.5.1545b024168b5c4e92ab1443.html Dialog med nya ministern om nästa programperiod Mon, 04 Feb 2019 09:59:53 +0100 Bättre klimat-, vatten- och miljöåtgärder och konkurrenskraft för livsmedelsproduktionen. Det var några av diskussionsämnena på det senaste sakrådet med den nytillträdda landsbygdsministern. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/dialogmednyaministernomnastaprogramperiod.5.79c4ab5168a4a0beee3e599.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/dialogmednyaministernomnastaprogramperiod.5.79c4ab5168a4a0beee3e599.html Inbjudan: En revolutionerande innovationssatsning Mon, 28 Jan 2019 11:38:21 +0100 Vi har i Sverige ett unikt innovationsstöd på totalt 440 miljoner för jordbruk, trädgårds- och rennäring genom EU-satsningen EIP-Agri. Det möjliggör projektarbete med 100 procent finansiering. Landsbygdsnätverket har sedan starten marknadsfört EIP-Agri och innovationsstödet och erbjudit hjälp till sökande. Vad har EIP-Agri gett för resultat och hur kan vi ytterligare dra nytta av satsningen? http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/inbjudanenrevolutionerandeinnovationssatsning.5.2b2809bb168828b07491390f.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/inbjudanenrevolutionerandeinnovationssatsning.5.2b2809bb168828b07491390f.html Landet lär #19 Att få vara med: Om ungas känsla av delaktighet Fri, 25 Jan 2019 12:04:10 +0100 Känslan av att vara en del av samhället skiljer sig mellan unga i stan och unga i landsbygder. Det visar en färsk rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. I det här webbinariet berättar Ylva Saarinen, som har skrivit rapporten, om hur unga ser på sin roll i samhället och ger förslag på vad som borde göras för att fler ska känna sig delaktiga. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlar19attfavaramedomungaskanslaavdelaktighet.5.78db3a1516871a177d78cbe5.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlar19attfavaramedomungaskanslaavdelaktighet.5.78db3a1516871a177d78cbe5.html Idérika landsbygdsbor förändrar historien - om hur Sverige blir rikt #75 Thu, 24 Jan 2019 06:00:00 +0100 Vilken roll spelar landsbygden och människorna som lever där när Sverige går från att vara ett fattigt land i Europas utkant till ett av världens rikaste? Hur hänger skiften av byar ihop med att industrialiseringen tar fart på riktigt. Hur hänger samma byskiften ihop med var folk väljer eller tvingas att flytta? Och varför är detta viktig kunskap idag? Följ med på en spännande historielektion när Patrick Svensson, professor på institutionen för stad och land på SLU i Uppsala, gästar podden. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/iderikalandsbygdsborforandrarhistorienomhursverigeblirrikt75.5.4d4abf9b16871aa85b521459.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/iderikalandsbygdsborforandrarhistorienomhursverigeblirrikt75.5.4d4abf9b16871aa85b521459.html Så finaniserar du din landsbygdsidé Wed, 23 Jan 2019 07:28:20 +0100 Genom en rapport om finansiering av nya företag på landsbygden, inspirerande artiklar och ett webbinarie i samma ämne, vill Landsbygdsnätverket bidra till uppstarten av nya innovativa företag inom de gröna näringarna. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/safinaniserardudinlandsbygdside.5.78db3a1516871a177d72ed53.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/safinaniserardudinlandsbygdside.5.78db3a1516871a177d72ed53.html Dubbel vinst med flygande tråldörrar Fri, 18 Jan 2019 08:04:09 +0100 Sveriges Fiskares Producentorganisation, SFPO, är en viktig partner för att utveckla nya effektivare och skonsammare redskap. Ett av de mer lyckade projekten handlar om flygande tråldörrar som både skonar havsbotten och ger en kraftigt minskad bränsleförbrukning. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/dubbelvinstmedflygandetraldorrar.5.2cdfc22316852ebb9e7d320e.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/dubbelvinstmedflygandetraldorrar.5.2cdfc22316852ebb9e7d320e.html Jobskills kortar vägen till arbete Tue, 15 Jan 2019 06:30:00 +0100 Med verktyget Jobskills ska asylsökandes och nyanländas väg till arbetslivet förenklas och förkortas. Särskild nytta kan verktyget göra på landsbygden, menar Daniel Birnik, Arbetsförmedlingen. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/jobskillskortarvagentillarbete.5.748188681681057a6772a317.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/jobskillskortarvagentillarbete.5.748188681681057a6772a317.html Den stora kommunikationsdagen Mon, 14 Jan 2019 15:19:25 +0100 Onsdagen den 3 april bjuds alla Landsbygdsnätverkets medlemmar på en dag om kommunikation. Med Karin af Klintberg, superproducenten bakom succéer som Historieätarna och Värsta språket, som inspiratör och workshops som verktyg utvecklar vi tillsammans vårt sätt att kommunicera. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/denstorakommunikationsdagen.5.1ef2d37016845833f3a6b494.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/denstorakommunikationsdagen.5.1ef2d37016845833f3a6b494.html Med fokus på landsbygdens service Mon, 14 Jan 2019 07:00:00 +0100 Hur skapar man lokala, smarta och hållbara servicelösningar på landsbygden? Hur kan man samverka och med vem? Var finns det egentligen medel att söka? Det här är några av de frågor som Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Service i landsbygder har arbetat med sedan starten 2015. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/medfokuspalandsbygdensservice.5.7dd5e1cc1683617479212485.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/medfokuspalandsbygdensservice.5.7dd5e1cc1683617479212485.html Landet lär #18: Vad får vi för alla miljoner i landsbygdsprogrammet? Lunchwebbinarium 22 januari Fri, 11 Jan 2019 09:16:22 +0100 Pengarna i landsbygdsprogrammet gör en massa bra saker för Sveriges landsbygder. Men var har egentligen stöden hamnat? I det här webbinariet presenterar Lina Andersson från Jordbruksverket en dagsfärsk rapport om hur pengarna har använts. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlar18vadfarviforallamiljonerilandsbygdsprogrammetlunchwebbinarium22januari.5.748188681681057a6772dff6.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlar18vadfarviforallamiljonerilandsbygdsprogrammetlunchwebbinarium22januari.5.748188681681057a6772dff6.html Du är vad du äter – om krav på specialkost i offentliga kök #74 Thu, 10 Jan 2019 06:00:00 +0100 Årets första avsnitt blir ett samtal om skämsmat och gränser när mattrendsforskaren Richard Tellström och nutritionisten Anna-Karin Quetel diskuterar specialkost. Varför är specialätare vanligare i städer? Vad säger maten du äter om dig? Och hur långt är det egentligen rimligt att det offentliga går oss till mötes i våra önskemål om vad vi vill äta? http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/duarvadduateromkravpaspecialkostioffentligakok74.5.63ce7af168237994fbd35e2.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/duarvadduateromkravpaspecialkostioffentligakok74.5.63ce7af168237994fbd35e2.html Arbete som bidrar till skonsammare fiske Wed, 09 Jan 2019 08:00:00 +0100 Vid utvecklingen av selektiva fiskeredskap är Havs- och vattenmyndighetens främsta utmaning att göra det rättsligt möjligt att använda nyutvecklade redskap. Samtidigt ska de bidra till att öka användningen av mer skonsamma redskap. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/arbetesombidrartillskonsammarefiske.5.22f857168258cec43167c3.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/arbetesombidrartillskonsammarefiske.5.22f857168258cec43167c3.html Värdeskapande och innovation – ledord på nationell yrkesfiskekonferens Mon, 07 Jan 2019 14:20:52 +0100 Hur kan vi arbeta för att stärka och utveckla fiskenäringen i Sverige? I slutet av januari samlas olika aktörer inom yrkesfiskenäringen på en gemensam konferens för att diskutera aktuella utmaningar och möjligheter. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/vardeskapandeochinnovationledordpanationellyrkesfiskekonferens.5.22f857168258cec43270d6.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/vardeskapandeochinnovationledordpanationellyrkesfiskekonferens.5.22f857168258cec43270d6.html Både idealiserad och dyster - om landsbygden i litteraturen #73 Thu, 20 Dec 2018 07:45:32 +0100 Vilken plats har landsbygden i litteraturen? I årets sista avsnitt av Landet gör vi en djupdykning i böckernas värld för att ta reda på hur landsbygden har speglats över tid och hur dagens landsbygdsskildringar ser ut. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/badeidealiseradochdysteromlandsbygdenilitteraturen73.5.7a6cbaca167b6bf1534a0828.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/badeidealiseradochdysteromlandsbygdenilitteraturen73.5.7a6cbaca167b6bf1534a0828.html Innovationsstödet - en unik möjlighet har gett stor effekt #72 Thu, 13 Dec 2018 08:10:14 +0100 Satsningen på innovationsstödet låg på 440 miljoner i Sverige. Två tredjedelar har använts. Så vad har vi fått för pengarna? Och hur har det gått för de nya idéerna som plockats fram? http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/innovationsstodetenunikmojlighethargettstoreffekt72.5.c6585e61679e5a83da489ac.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/innovationsstodetenunikmojlighethargettstoreffekt72.5.c6585e61679e5a83da489ac.html Nästa leaderträff till Båstad: "Vill visa upp vår fina del av Sverige" Wed, 12 Dec 2018 14:01:17 +0100 Nu står det klart att Leader nordvästra Skåne med Öresund blir värdar för den nationella leaderträffen 2019. Träffen kommer att hållas på Hotel Skansen i Båstad den 22-23 maj och årets värdar ser fram emot arrangemanget. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nastaleadertrafftillbastadvillvisauppvarfinadelavsverige.5.628f97e316796cb23a9e197b.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nastaleadertrafftillbastadvillvisauppvarfinadelavsverige.5.628f97e316796cb23a9e197b.html Innovativ satsning för hållbart fiske Thu, 06 Dec 2018 09:10:22 +0100 Fiskareföreningen Norden startade som en yrkesförening och är i dag en aktiv aktör präglad av innovativt hållbarhetstänk. Mest omtalad är deras tillverkning av selektiva fångstredskap som lämnar småfisken i havet och gynnar ett hållbart fiske. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/innovativsatsningforhallbartfiske.5.3644a7fb16781ca6d22b9f6.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/innovativsatsningforhallbartfiske.5.3644a7fb16781ca6d22b9f6.html Nyanlända välkommet tillskott i Hedekas Tue, 04 Dec 2018 11:05:49 +0100 I bohusländska Hedekas har tillskottet av nyanlända medfört ett positivt uppsving för samhället och nya möjligheter för byns handlare. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nyanlandavalkommettillskottihedekas.5.47f1061167704c09fa6178b.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nyanlandavalkommettillskottihedekas.5.47f1061167704c09fa6178b.html "En unik möjlighet" - Tre områden om samarbetet med andra länder Mon, 03 Dec 2018 06:30:00 +0100 I en ny kampanj om transnationellt samarbete, TNC, berättar tre leaderområden om vilka fördelar de får av att samarbeta med andra länder. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/enunikmojlighettreomradenomsamarbetetmedandralander.5.5e0ac3cf16743f52cc4e04c8.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/enunikmojlighettreomradenomsamarbetetmedandralander.5.5e0ac3cf16743f52cc4e04c8.html Landet lär #17: Hållbar mat: Produktion och konsumtion - Lunchwebbinarium 11 december Fri, 30 Nov 2018 06:30:00 +0100 Hur ser egentligen köttets påverkan på klimatet ut? Och vilka skillnader finns mellan olika köttslag och produktionssystem? I det här webbinariet reder Elin Röös, forskare vid SLU, ut de faktorer som hon menar spelar in när vi ska äta hållbart. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlar17hallbarmatproduktionochkonsumtionlunchwebbinarium11december.5.262901e71655d10519d35448.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlar17hallbarmatproduktionochkonsumtionlunchwebbinarium11december.5.262901e71655d10519d35448.html En kedja av hjälpande händer - om integration praktiken #71 Thu, 29 Nov 2018 06:30:00 +0100 Många nyanlända med flyktingbakgrund har kommit till de svenska landsbygderna de senaste åren. I den här podden får vi väldigt konkreta verktyg för hur det praktiska arbetet kan gå till. Så hur blir man anställningsbar? Vad kräver en svensk arbetsgivare? Hur löser man kulturkrockar? Och varför är det bra att ha en barnvakt på språkcafét? http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/enkedjaavhjalpandehanderomintegrationpraktiken71.5.7a9be85516751a7325384556.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/enkedjaavhjalpandehanderomintegrationpraktiken71.5.7a9be85516751a7325384556.html "Viktigare hur man fiskar än var" - Landet lär #16 Tue, 27 Nov 2018 15:40:56 +0100 I tisdagens Landet lär föreläste forskaren Friederike Ziegler, Research Institutes of Sweden, om hållbar sjömat och om hur olika arter och fiskemetoder kan jämföras med varandra. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/viktigarehurmanfiskaranvarlandetlar16.5.7a9be85516751a732533e079.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/viktigarehurmanfiskaranvarlandetlar16.5.7a9be85516751a732533e079.html Klimat och miljö lockade många till Önnestad Thu, 22 Nov 2018 11:30:08 +0100 Ett program med fokus på klimat och miljö lockade ett 100-tal deltagare till konferensen Framtidens landsbygd i skånska Önnestad. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/klimatochmiljolockademangatillonnestad.5.77f61041167329de2ec377df.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/klimatochmiljolockademangatillonnestad.5.77f61041167329de2ec377df.html 100 miljoner har satsats i integrationsprojekt Tue, 20 Nov 2018 06:25:01 +0100 121 projekt, som på ett sätt eller annat berör integration, har beviljats 108 miljoner kronor i stöd. Majoriteten av dessa projekt, 90 stycken, genomförs inom åtgärder för lokalt ledd utveckling. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/100miljonerharsatsatsiintegrationsprojekt.5.4c6ca46b16724f1cf9981434.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/100miljonerharsatsatsiintegrationsprojekt.5.4c6ca46b16724f1cf9981434.html Landet lär #16 – Vad äter vi för sjömat i framtiden? – webbinarium 27 november Fri, 16 Nov 2018 07:34:39 +0100 I det här webbinariet sätter Friederike Ziegler, forskare på RISE, fokus på sjömat och hur vi ska äta hållbart i framtiden. Med sjömat menas fisk, skaldjur och alger som har fiskats eller odlats – i sjöar och hav eller på land. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlar16vadaterviforsjomatiframtidenwebbinarium27november.5.baebf3416708516fcab24f9.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlar16vadaterviforsjomatiframtidenwebbinarium27november.5.baebf3416708516fcab24f9.html Spela en avgörande roll - om kultur och landsbygder #70 Thu, 15 Nov 2018 06:30:00 +0100 Kultur hamnar på delad första plats tillsammans med service när det pratas om vad som är grundläggande för bra landsbygdsutveckling och mycket tyder på att en bygd behöver ett kulturliv för att leva och må bra. I det här avsnittet diskuterar två kulturaktivister om kulturens roll i landsbygderna. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/spelaenavgoranderollomkulturochlandsbygder70.5.54e8180c167062b420fad0d2.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/spelaenavgoranderollomkulturochlandsbygder70.5.54e8180c167062b420fad0d2.html "Få så mycket pang för pengarna som möjligt" - Landet lär #15 Tue, 13 Nov 2018 16:05:24 +0100 I tisdagens Landet lär-webbinarium berättade Theres Sundberg om resultaten från en färsk kartläggning om hur fondsamordning har fungerat inom lokalt ledd utveckling. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/fasamycketpangforpengarnasommojligtlandetlar15.5.54e8180c167062b420f610db.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/fasamycketpangforpengarnasommojligtlandetlar15.5.54e8180c167062b420f610db.html Framgångsrikt samarbete mellan fiskare och forskare Mon, 12 Nov 2018 11:28:29 +0100 SLU jobbar sedan 2014 med idéer direkt från yrkesfisket för att utveckla nya och mer hållbara redskap. Genom att utgå från fiskarnas upplevda problem och ge dem möjligheten att testa lösningar har man skapat en unik modell som nu sprider sig internationellt. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/framgangsriktsamarbetemellanfiskareochforskare.5.54e8180c167062b420f10ef7.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/framgangsriktsamarbetemellanfiskareochforskare.5.54e8180c167062b420f10ef7.html Intresse för bioenergi blev till affärsidé Fri, 09 Nov 2018 07:29:08 +0100 Först byggde de en egen biogasanläggning på den egna gården Norup. Sedan har de byggt arton stycken ytterligare och ovanpå det åtta biodieselfabriker. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/intresseforbioenergiblevtillaffarside.5.1b358225166a2c7e01d1cd00.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/intresseforbioenergiblevtillaffarside.5.1b358225166a2c7e01d1cd00.html Digitala nätverksträffen: Smarta landsbygder finns överallt Thu, 08 Nov 2018 15:25:32 +0100 Smarta landsbygder finns överallt – men de kan bli ännu smartare genom nya och kreativa samarbeten. Det var några av de mest centrala slutsatserna vid årets stora nätverksträff inom Landsbygdsnätverket. Nu finns all kunskap, erfarenhet och frågor från träffen samlad på vår nätverksträffsida. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/digitalanatverkstraffensmartalandsbygderfinnsoverallt.5.70579223166df8bf842f2a85.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/digitalanatverkstraffensmartalandsbygderfinnsoverallt.5.70579223166df8bf842f2a85.html Landet lär #15- Ökat engagemang med fondsamordning - webbinarium 13 november Wed, 07 Nov 2018 15:01:57 +0100 I det här webbinariet föreläser Theres Sundberg, verksamhetsledare för Leader Gästrikebygden, om hur fondsamordning ger ett ökat engagemang på landsbygden. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlar15okatengagemangmedfondsamordningwebbinarium13november.5.70579223166df8bf842a84fe.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlar15okatengagemangmedfondsamordningwebbinarium13november.5.70579223166df8bf842a84fe.html Litet frysföretag siktar på självförsörjning av energi Mon, 05 Nov 2018 06:01:44 +0100 Familjeföretaget Magnihill AB utanför Helsingborg tar fram, producerar och säljer frysta grönsaker, frukter och bär.  http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/litetfrysforetagsiktarpasjalvforsorjningavenergi.5.6a315e8c1668db89ff5e1e6b.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/litetfrysforetagsiktarpasjalvforsorjningavenergi.5.6a315e8c1668db89ff5e1e6b.html Succémetod ska utveckla svenska landsbygder Thu, 01 Nov 2018 06:30:00 +0100 Med hjälp av samverkansmodellen BID har flera svenska stadskärnor fått nytt liv. Nu ska succékonceptet anpassas till mer renodlad landsbygdsutveckling i ett kommande projekt i Dalarna och Värmland. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/succemetodskautvecklasvenskalandsbygder.5.34bbe813166b7e8c39b8c89e.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/succemetodskautvecklasvenskalandsbygder.5.34bbe813166b7e8c39b8c89e.html Hitta pengarna - finansiera ungas projekt och idéer på landsbygden #69 Wed, 31 Oct 2018 06:25:00 +0100 Är du ung och behöver pengar till en idé eller ett projekt? Landets gäster ger superkonkreta tips hur du hittar finansiering. De berättar om snedfördelningen mellan landsbygder och stad och ger en snabbguide i projektdjungeln. Lyssna och få koll på hur du kan hitta pengarna. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/hittapengarnafinansieraungasprojektochideerpalandsbygden69.5.34bbe813166b7e8c39b9e02a.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/hittapengarnafinansieraungasprojektochideerpalandsbygden69.5.34bbe813166b7e8c39b9e02a.html Lokal drift är Advens nyckel till framgång Wed, 31 Oct 2018 06:24:20 +0100 Adven Värme driver 20 fjärrvärmenät och fjärrvärmeanläggningar i Sverige. Alla drivs av lokala entreprenörer som kan nyttja sitt kontaktnät i hembygden eftersom allt bränsle ska komma från den egna trakten. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/lokaldriftaradvensnyckeltillframgang.5.6a315e8c1668db89ff5da94d.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/lokaldriftaradvensnyckeltillframgang.5.6a315e8c1668db89ff5da94d.html "Skönt om traktorn kan köra när jag sover" - Landet lär #14 Tue, 30 Oct 2018 16:16:42 +0100 I tisdagens Landet lär berättade Ove Konradsson och Jens Juul från Smart Agri om digitalisering och Internet of Things. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/skontomtraktornkankoranarjagsoverlandetlar14.5.34bbe813166b7e8c39b9d81b.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/skontomtraktornkankoranarjagsoverlandetlar14.5.34bbe813166b7e8c39b9d81b.html Landsbygden levererar fossilfritt – lär och inspireras! Mon, 29 Oct 2018 06:29:30 +0100 Nu fortsätter Landsbygdsnätverkets kampanj Landsbygden levererar fossilfritt . Kampanjen, som sprider goda exempel på lantbrukare och landsbygdsföretagare som investerat i fossilfri energi, är en del i arbetet för en hållbar utveckling. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landsbygdenlevererarfossilfrittlarochinspireras.5.34bbe813166b7e8c39b23684.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landsbygdenlevererarfossilfrittlarochinspireras.5.34bbe813166b7e8c39b23684.html Vindkraft på arrende – och i egen ägo Fri, 26 Oct 2018 09:00:42 +0200 Det var viljan att producera grön el och att göra en god ekonomisk investering som fick makarna på Lyngby gård att satsa på vindkraft. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/vindkraftpaarrendeochiegenago.5.6a315e8c1668db89ff5d9f7c.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/vindkraftpaarrendeochiegenago.5.6a315e8c1668db89ff5d9f7c.html Ny film sprider exemplet Kiladalen Fri, 26 Oct 2018 06:25:28 +0200 Det lokala utvecklingsarbetet i sörmländska Kiladalen har ofta lyfts fram som ett föredöme. Nu har det lokala utvecklingsbolaget spelat in en informationsfilm för att kunna sprida sitt goda exempel till fler. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nyfilmspriderexempletkiladalen.5.6a315e8c1668db89ff5d30f2.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nyfilmspriderexempletkiladalen.5.6a315e8c1668db89ff5d30f2.html "Rural" samlar aktiva bybor i hela landet Thu, 25 Oct 2018 06:30:00 +0200 Hur skapar man en positiv utveckling på landsbygden? Hur lär vi av varandra? Det är några av de frågor som projektet Rural fokuserar på. Syftet är att skapa ett varaktigt erfarenhetsutbyte mellan byaktiva runt om i Sverige - och på så sätt främja smarta landsbygder. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/ruralsamlaraktivabyborihelalandet.5.6a315e8c1668db89ff5ddcc2.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/ruralsamlaraktivabyborihelalandet.5.6a315e8c1668db89ff5ddcc2.html Flis och sol ger tomaterna rätt klimat Wed, 24 Oct 2018 08:06:48 +0200 Genom att investera i en flispanna blev uppvärmningen av de 4000 kvadratmeter stora växthusen både mer miljövänlig och ekonomisk. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/flisochsolgertomaternarattklimat.5.6a315e8c1668db89ff5d90bd.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/flisochsolgertomaternarattklimat.5.6a315e8c1668db89ff5d90bd.html Landet lär #14: Vad betyder Internet of Things? -webbinarium 30 oktober Wed, 24 Oct 2018 07:57:14 +0200 I det här webbinariet berättar Ove Konradsson, SmartAgri, om Internet of Things. Han reder ut vad begreppet egentligen handlar om och hur det kommer att förändra både lantbruket och samhället. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlar14vadbetyderinternetofthingswebbinarium30oktober.5.6a315e8c1668db89ff5e3672.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlar14vadbetyderinternetofthingswebbinarium30oktober.5.6a315e8c1668db89ff5e3672.html Kom på seminarium om nyanlända entreprenörer på landsbygden Mon, 22 Oct 2018 14:28:24 +0200 Landsbygdsnätverket och Tillväxtverket bjuder tillsammans in till ett seminarium om nyanländas möjligheter att driva företag på landsbygden. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/kompaseminariumomnyanlandaentreprenorerpalandsbygden.5.60254aff1666af9c8c086400.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/kompaseminariumomnyanlandaentreprenorerpalandsbygden.5.60254aff1666af9c8c086400.html Jan såg vindkraften som en investering Mon, 22 Oct 2018 06:58:20 +0200 Affärsmannen Jan Barchan såg potential i vindkraften och bestämde sig för att investera i en mindre vindkraftspark på den skånska slätten norr om Helsingborg. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/jansagvindkraftensomeninvestering.5.6a315e8c1668db89ff561603.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/jansagvindkraftensomeninvestering.5.6a315e8c1668db89ff561603.html Gemensamt bolag löste energifrågan i Löberöd Fri, 19 Oct 2018 17:00:14 +0200 För Farmarenergi i Eslöv började allt 2005 med ett studieprojekt om hur lantbruket kan hitta lönsamhet i sidoverksamheter kopplade till energi.  http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/gemensamtbolaglosteenergifraganiloberod.5.6962f28a16653fc537a93bf7.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/gemensamtbolaglosteenergifraganiloberod.5.6962f28a16653fc537a93bf7.html Smart Villages - allt i ett när fler blir mer #68 Fri, 19 Oct 2018 14:46:40 +0200 Begreppet Smart Villages är hett. Alla pratar smarta landsbygder och byar. Att olika bygder tar sig an problem och möjligheter är egentligen inte nytt. Men nu finns nya verktyg och nya sätt att tänka. I #64 av Landet gav vi goda exempel. Nu tar vi ett större grepp om begreppet. Vem gör vad och när för att en bygd ska bli smartare? Det ska vi få reda på i detta avsnitt. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/smartvillagesalltiettnarflerblirmer68.5.fe7e6bb166886ae9cceacd.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/smartvillagesalltiettnarflerblirmer68.5.fe7e6bb166886ae9cceacd.html Mousserande vin och musselmjöl ger innovationsstödet draghjälp Fri, 19 Oct 2018 13:58:40 +0200 Idag drar kampanjen för att få fler att söka innovationsstödet igång. Det finns 150 miljoner kvar att söka från för att förverkliga idéer inom jordbruk, trädgårds- och rennäringen. Fem godkända projekt från hela Sverige är med som goda exempel i de filmer som släpps under kommande veckor. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/mousserandevinochmusselmjolgerinnovationsstodetdraghjalp.5.fe7e6bb166886ae9ccd889.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/mousserandevinochmusselmjolgerinnovationsstodetdraghjalp.5.fe7e6bb166886ae9ccd889.html "Viktigast att göra någonting" - Landet lär #13 Tue, 16 Oct 2018 17:29:09 +0200 I tisdagens Landet lär gästades vi av Lauri Hyttinen från det finska Landsbygdsnätverket. Han berättade om hur man jobbar med Smart Villages i Finland och om vad som behöver göras framåt för att utveckla fler smarta landsbygder. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/viktigastattgoranagontinglandetlar13.5.60254aff1666af9c8c0ca633.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/viktigastattgoranagontinglandetlar13.5.60254aff1666af9c8c0ca633.html Låt dig inspireras - kom på integrationsträff i Vadstena Tue, 16 Oct 2018 07:00:00 +0200 Är du engagerad i och jobbar praktiskt med integration på landsbygden? Vill du ha mer information och inspiration? Då är du välkommen till en träff med möjlighet att både ta emot och sprida erfarenheter. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/latdiginspireraskompaintegrationstraffivadstena.5.60254aff1666af9c8c0936e1.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/latdiginspireraskompaintegrationstraffivadstena.5.60254aff1666af9c8c0936e1.html Hållbart lantbruk med biogas och solceller Mon, 15 Oct 2018 07:24:28 +0200 Charlotte Norrman-Oredsson och hennes man Glenn Oredsson på Skea gård utanför Hässleholm strävar efter att skapa ett ekologiskt hållbart, energisnålt och kretsloppsbaserat lantbruk baserat på lokala råvaror. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/hallbartlantbrukmedbiogasochsolceller.5.6962f28a16653fc537a9123f.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/hallbartlantbrukmedbiogasochsolceller.5.6962f28a16653fc537a9123f.html Byn Simris producerar sin egen energi Fri, 12 Oct 2018 07:55:29 +0200 I byn Simris på Österlen har E.ON skapat ett lokalt självförsörjande energisystem, drivet med vindkraft och solenergi. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/bynsimrisproducerarsinegenenergi.5.6962f28a16653fc537a5fad6.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/bynsimrisproducerarsinegenenergi.5.6962f28a16653fc537a5fad6.html Service och bredband ger smarta landsbygder Thu, 11 Oct 2018 10:45:54 +0200 Smart Villages handlar om många olika saker och engagerar många aktörer. En av dem är organisationen Hela Sverige ska Leva som på flera plan arbetar för att stärka det lokala engagemanget och skapa livskraftiga landsbygder. Projekten Service i samverkan och Byanätsforum är två bra exempel. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/serviceochbredbandgersmartalandsbygder.5.30150b8c16648c95811730cf.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/serviceochbredbandgersmartalandsbygder.5.30150b8c16648c95811730cf.html Kan Kanelbullens dag verkligen skapa över 200 jobb? Thu, 04 Oct 2018 11:48:26 +0200 Kanelbullens dag till ära publicerar Jordbruksverkets blogg Programmen och pengarna ett inlägg om dagen ur ett sysselsättningsperspektiv. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/kankanelbullensdagverkligenskapaover200jobb.5.5b251c0d16634deb62972728.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/kankanelbullensdagverkligenskapaover200jobb.5.5b251c0d16634deb62972728.html Mer än två fiskar - om våra fiskekvoter #67 Thu, 04 Oct 2018 09:03:06 +0200 Det är EU som beslutar om hur mycket fisk som får tas upp i svenska vatten. En komplicerad process där mängden sedan ofta orsakar debatt. Så hur står sig svenskt fiske internationellt sett och hur ska jag som konsument tänka om jag vill äta miljömässigt bra fisk? I detta avsnitt av podden Landet benar tre experter ut mer om fiskenäringen och hur fiskekvoter faktiskt sätts. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/merantvafiskaromvarafiskekvoter67.5.5d19650d16620abbb1bead9c.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/merantvafiskaromvarafiskekvoter67.5.5d19650d16620abbb1bead9c.html Landet lär #13 - Smart Villages: Så gör man i Finland - webbinarium 16 oktober Wed, 03 Oct 2018 11:53:23 +0200 I nästa avsnitt av Landet lär åker vi över Östersjön till Finland. Där berättar Lauri Hyttinen från det finska Landsbygdsnätverket om hur man jobbar med Smart Villages i Finland. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlar13smartvillagessagormanifinlandwebbinarium16oktober.5.5b251c0d16634deb629319aa.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlar13smartvillagessagormanifinlandwebbinarium16oktober.5.5b251c0d16634deb629319aa.html RÅEK - en dynamisk serviceinrättning Thu, 27 Sep 2018 14:37:55 +0200 I Råne älvdalsbygden i Bodens kommun bedriver den ekonomiska föreningen Råek, en samhällsservice som omfattar byarna runt Gunnarsbyn med omkring 1 000 invånare. Råek med idag fyra anställda omsätter över 2,8 miljoner kronor. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/raekendynamiskserviceinrattning.5.129314d21660db39330a8ae2.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/raekendynamiskserviceinrattning.5.129314d21660db39330a8ae2.html Museisamarbete för ökat fiskintresse Wed, 26 Sep 2018 11:29:31 +0200 En bred sammanslutning av fiskeintressenter jobbar tillsammans med Skansen för att sprida kunskap om fiskens betydelse för samhället i stort. Satsningen har blivit en succé och går nu in på sitt sjätte år. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/museisamarbeteforokatfiskintresse.5.129314d21660db393306050f.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/museisamarbeteforokatfiskintresse.5.129314d21660db393306050f.html "Jordbruket är en väldigt innovativ bransch" - Landet lär #12 Tue, 25 Sep 2018 16:37:37 +0200 Tisdagens Landet lär #12 gästades av Charlotte Norrman, lärare och forskare vid Linköpings Universitet. Hon föreläste på temat innovation och om vad begreppet egentligen handlar om. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/jordbruketarenvaldigtinnovativbranschlandetlar12.5.129314d21660db3933027193.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/jordbruketarenvaldigtinnovativbranschlandetlar12.5.129314d21660db3933027193.html Värdefulla mervärden i svensk livsmedelsproduktion Mon, 24 Sep 2018 14:53:30 +0200 Det pratas mycket om mervärden i svensk livsmedelsproduktion, men vad menar vi egentligen med detta uttryck? Tisdagen den 29 november bjuder Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin in till ett värdeladdat seminarium i Stockholm. Under eftermiddag kommer olika typer av värdebyggande egenskaper i den svenska maten att belysas och bedömas. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/vardefullamervardenisvensklivsmedelsproduktion.5.65f5bd80165facffc2dd7cd3.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/vardefullamervardenisvensklivsmedelsproduktion.5.65f5bd80165facffc2dd7cd3.html Dags för digital nätverksträff - anmäl dig här Fri, 21 Sep 2018 06:30:00 +0200 Den 6 november är det dags för digital nätverksträff för alla Landsbygdsnätverkets medlemmar. Nu är anmälan öppen - så passa på att säkra din plats på någon av de regionala samlingarna. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/dagsfordigitalnatverkstraffanmaldighar.5.25e61c93165e6d49047b9877.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/dagsfordigitalnatverkstraffanmaldighar.5.25e61c93165e6d49047b9877.html Kom och ät - om skolmatsveteranen Sverige #66 Thu, 20 Sep 2018 06:30:00 +0200 Sverige är unikt när det kommer till skolmat. Här har alla barn i grundskolan rätt till en skattefinansierad och näringsriktig måltid per dag. Men podden Landets gäster tycker att vi kan använda satsningen ännu bättre. Lyssna på veckans avsnitt för att höra hur de tänker och om hur offentliga måltider kan påverka landsbygdsföretagen. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/komochatomskolmatsveteranensverige66.5.25e61c93165e6d4904789878.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/komochatomskolmatsveteranensverige66.5.25e61c93165e6d4904789878.html Fullspäckad dag om fossilfri produktion och energi Mon, 17 Sep 2018 12:53:37 +0200 Landsbygden har en avgörande roll i omställningen till en fossilfri framtid. Torsdagen den 25 oktober är det dags för en dag fylld med det senaste inom klimatomställning, vindkraft, solceller, biogas samt skogs- och träutveckling. Den här gången i Brålanda. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/fullspackaddagomfossilfriproduktionochenergi.5.257cec57165d18882daf233c.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/fullspackaddagomfossilfriproduktionochenergi.5.257cec57165d18882daf233c.html Landet lär: Från idé till innovation - hur går det till? - webbinarium 25 september Thu, 13 Sep 2018 07:30:00 +0200 Ordet "innovation" är vanligt förekommande i samhällsdebatten, men vad menar vi egentligen när vi pratar om innovation? Ekonomie doktor Charlotte Norrman reder ut begreppet - och bjuder på konkreta tips på hur man kan arbeta med idéutveckling. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlarfranidetillinnovationhurgardettillwebbinarium25september.5.73a18710165bb95e5f4c6596.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlarfranidetillinnovationhurgardettillwebbinarium25september.5.73a18710165bb95e5f4c6596.html Svenskt integrationsarbete på export Mon, 10 Sep 2018 13:46:21 +0200 Götene kommuns integrationsarbete under och efter flyktingkrisen fick internationellt ljus när en delegation från Spanien besökte kommunen. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/svensktintegrationsarbetepaexport.5.73a18710165bb95e5f4547ea.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/svensktintegrationsarbetepaexport.5.73a18710165bb95e5f4547ea.html Tystnad tagning - om landsbygden på film och tv #65 Thu, 06 Sep 2018 06:30:00 +0200 I veckans avsnitt av Podden Landet zoomar vi in på hur landsbygder porträtteras på svensk film och tv. Vilka är stereotyperna, var kommer de ifrån och varför lever de kvar? Lyssna när filmexperterna Ola Stockfelt och Mats Björkin analyserar både nutida och historiska perspektiv. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/tystnadtagningomlandsbygdenpafilmochtv65.5.5c290fe3165a51cf53833e5b.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/tystnadtagningomlandsbygdenpafilmochtv65.5.5c290fe3165a51cf53833e5b.html "Sakråd stärker Sverige i kommande förhandlingar" Wed, 05 Sep 2018 08:54:21 +0200 Den 28 augusti bjöd Näringsdepartementet in till ett så kallat sakråd om jordbruks- och landsbygdspolitiken (CAP) efter 2020. Flera av Landsbygdsnätverkets medlemsorganisationer deltog och på mötet diskuterades bland annat EU-kommissionens förslag till grundläggande förordningar för politikområdet. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/sakradstarkersverigeikommandeforhandlingar.5.5c290fe3165a51cf538226cb.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/sakradstarkersverigeikommandeforhandlingar.5.5c290fe3165a51cf538226cb.html Ser potential i digitaliseringen Tue, 04 Sep 2018 11:52:04 +0200 Rätt använd tillgängliggör digitaliseringen svenska fiskevatten och gör att Sverige växer som fiskedestination. Företaget Jighead som i år säljer 130 000 fiskekort via iFiske.se är ett bra exempel. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/serpotentialidigitaliseringen.5.6dfd8b781658e5306abe68a0.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/serpotentialidigitaliseringen.5.6dfd8b781658e5306abe68a0.html Vi finns där du finns - följ oss i våra kanaler Mon, 03 Sep 2018 07:30:00 +0200 Vill du ha koll på vad som händer i landsbygdssverige? Välj vilka kanaler som passar dig bäst. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/vifinnsdardufinnsfoljossivarakanaler.5.6dfd8b781658e5306abfb35.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/vifinnsdardufinnsfoljossivarakanaler.5.6dfd8b781658e5306abfb35.html Få klimatkoll med podden Landet Fri, 31 Aug 2018 07:30:00 +0200 Efter en sommar av extrem värme med dåliga skördar och nödslakt av djur till följd av torkan har diskussioner om klimatfrågan åter tagit fart. I sex avsnitt tar podden Landet med dig i en djupdykning i olika frågor kopplade till klimatet. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/faklimatkollmedpoddenlandet.5.789f98e165775faad8d03eb.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/faklimatkollmedpoddenlandet.5.789f98e165775faad8d03eb.html "Vill att fler utrikesfödda ska få upp ögonen för landsbygden" Wed, 29 Aug 2018 14:01:09 +0200 I en ny film berättar integrationsgruppens Yusra Moshtat och Marcus Söderlind om sitt engagemang i Landsbygdsnätverket. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/villattflerutrikesfoddaskafauppogonenforlandsbygden.5.789f98e165775faad89107b.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/villattflerutrikesfoddaskafauppogonenforlandsbygden.5.789f98e165775faad89107b.html Levande, hållbara och attraktiva - om smarta byar #64 Thu, 23 Aug 2018 05:30:00 +0200 I veckans avsnitt av Podden Landet handlar det om smarta byar som ligger i framkant och har fått snurr på ekonomin. En levande lokal ekonomi är en förutsättning för en levande landsbygd och för det behövs kapital i form av pengar, kunskaper, idéer och erfarenheter. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/levandehallbaraochattraktivaomsmartabyar64.5.73034b9c16545536315f0a68.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/levandehallbaraochattraktivaomsmartabyar64.5.73034b9c16545536315f0a68.html Leaderbussen - En rullande mötesplats som går hem Wed, 22 Aug 2018 07:30:00 +0200 Tack vare ett initiativ av Landsbygdsnätverkets samordnande grupp för lokalt ledd utveckling har fyra resor med Leaderbussen genomförts sedan i vintras. Genom en satsning på pilotresorna ville man utveckla metoder och arbetssätt för en rullande mötesplats med leadermetoden i centrum.  http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/leaderbussenenrullandemotesplatssomgarhem.5.73034b9c16545536315e00b5.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/leaderbussenenrullandemotesplatssomgarhem.5.73034b9c16545536315e00b5.html Konstruktivitet och engagemang ger framgång i Kalvsvik Tue, 21 Aug 2018 08:21:20 +0200 Ett envetet engagemang bland invånarna och en ständig vilja att komma med konstruktiva lösningar. Ungefär så ser framgångsreceptet för småländska Kalvsvik ut. Byn med 600 invånare har idag god basservice och stora planer för framtiden. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/konstruktivitetochengagemanggerframgangikalvsvik.5.73034b9c16545536315b3609.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/konstruktivitetochengagemanggerframgangikalvsvik.5.73034b9c16545536315b3609.html Tips på hållbar användning av jord och vatten Thu, 16 Aug 2018 08:43:29 +0200 Läs broschyren om hur resurseffektivitet stöds ute i Europas landsbygder. Här finns många intressanta lösningar från olika länder kring hur finansieringen genom landsbygdsutvecklingsfonden har använts för att stödja en hållbar användning av naturresurser, och då särskilt vatten och mark. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/tipspahallbaranvandningavjordochvatten.5.e5df21c1652d442ff8cd9d8.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/tipspahallbaranvandningavjordochvatten.5.e5df21c1652d442ff8cd9d8.html Bli poddreporter för Landet - podden bortom storstan Wed, 15 Aug 2018 14:49:21 +0200 Nu ligger annonsen ute för uppdraget att arbeta som reporter för Landsbygdsnätverkets podcast Landet. Jordbruksverkets upphandling är därmed igång. Jobbar du eller någon du känner med radio- och poddproduktion passa på att gå in och läs mer via länken nedan. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/blipoddreporterforlandetpoddenbortomstorstan.5.e5df21c1652d442ff8a5c24.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/blipoddreporterforlandetpoddenbortomstorstan.5.e5df21c1652d442ff8a5c24.html Som grädde på moset - lokalproducerad mat i offentliga kök Wed, 08 Aug 2018 08:14:16 +0200 På flera olika håll jobbar kommuner och landsting för att få in mer lokalproducerad mat i sina kök. Men stora volymer, kontinuitet och krav på statistikunderlag kan göra det svårt för små producenter att leverera till det offentliga. Podden Landet tar sig till Värmland där ett projekt resulterat i att skolelever i hela regionen numera äter lokalt producerad mat dagligen. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/somgraddepamosetlokalproduceradmatioffentligakok.5.25691ee416503b19dfcc468f.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/somgraddepamosetlokalproduceradmatioffentligakok.5.25691ee416503b19dfcc468f.html Lyssna på gäster från hela Sverige i podden Landet Thu, 19 Jul 2018 07:30:00 +0200 I podden Landet medverkar gäster från hela Sverige för att prata om sådant som rör landsbygden. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/lyssnapagasterfranhelasverigeipoddenlandet.5.2b6348931649594dd99f1836.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/lyssnapagasterfranhelasverigeipoddenlandet.5.2b6348931649594dd99f1836.html Varför säger vi som vi gör om stad och land? - Om språket #62 Thu, 12 Jul 2018 07:57:38 +0200 Denna vecka i podden Landet handlar det om språket. Om varför vi säger "ut på landet" och "in till stan" och varför man sätter ordet "by" framför vissa saker som är kopplade till landet. Henrik Rosenkvist, professor i nordiska språk, hjälper till att reda ut. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/varforsagervisomvigoromstadochlandomspraket62.5.5aa3f6d71648431b73d493a.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/varforsagervisomvigoromstadochlandomspraket62.5.5aa3f6d71648431b73d493a.html Podden Landet - över 60 avsnitt för lata sommardagar Thu, 05 Jul 2018 07:00:00 +0200 Du har väl inte missat att Podden Landet finns i över 60 avsnitt? Och vad passar bättre än att sätta igång en podd när du på väg till sommarstugan, latar dig i hängmattan eller gömmer dig i förtältet när regnet smattrar utanför? http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/poddenlandetover60avsnittforlatasommardagar.5.5f138ddb164588491dd1a695.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/poddenlandetover60avsnittforlatasommardagar.5.5f138ddb164588491dd1a695.html Nytänk ger mindre sårbarhet och ökad hållbarhet Wed, 04 Jul 2018 12:42:43 +0200 Innovation och nytänk är ledord för Guldhaven Pelagiska i Kalix. Löjrommen är och förblir företagets viktigaste produkt, men arbetet med diversifiering pågår ständigt, bland annat med avsikt att minska sårbarheten och öka hållbarheten. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nytankgermindresarbarhetochokadhallbarhet.5.5f138ddb164588491dd8161d.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nytankgermindresarbarhetochokadhallbarhet.5.5f138ddb164588491dd8161d.html Save the date: Digital nätverksträff Tue, 03 Jul 2018 15:37:15 +0200 Den 6 november mellan klockan 12.30-16.00 är det dags för årets landsbygdsnätverksträff. Denna gång blir det regionala samlingar som knyts ihop i ett nationellt program med samtal mellan föredragshållare och deltagare från de olika platserna. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/savethedatedigitalnatverkstraff.5.5f138ddb164588491dd4758b.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/savethedatedigitalnatverkstraff.5.5f138ddb164588491dd4758b.html Hur länge räcker maten - egentligen? Om krisberedskap #61 Thu, 28 Jun 2018 10:51:40 +0200 I podden Landet denna vecka; Om Sverige skulle utsättas för en nätattack eller ett långvarigt strömavbrott klarar vi matförsörjningen i ungefär en vecka. Vi har nämligen inte några beredskapslager längre. I detta avsnitt fördjupar vi oss i varför vi kommer att få svårt med matproduktionen om kriget eller krisen kommer. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/hurlangerackermatenegentligenomkrisberedskap61.5.5958c1e716441865caa29363.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/hurlangerackermatenegentligenomkrisberedskap61.5.5958c1e716441865caa29363.html Kampen för macken väckte den lokala glöden Tue, 26 Jun 2018 07:04:10 +0200 I Ångermanländska Noraström blev kampen för en mack startskottet på ett lokalt engagemang som nu har lyft hela servicen i bygden. Den samägda mackföreningen har bland annat byggt en ny affär – en investering på cirka 11 miljoner kronor. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/kampenformackenvacktedenlokalagloden.5.563019b71642b2ff18e857f4.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/kampenformackenvacktedenlokalagloden.5.563019b71642b2ff18e857f4.html Helhetssyn och kunskap behövs i kampen mot förbuskning Fri, 15 Jun 2018 11:36:39 +0200 Att igenväxningen av betesmarker på Sveriges öar är allvarlig blev påtagligt när årets första bushresa nu gick till sjöss i Gryts skärgård i Östergötland. Bushresorna är ett koncept som tagits fram av Landsbygdsnätverket där idén är att visa att betande djur gör skillnad på många olika sätt. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/helhetssynochkunskapbehovsikampenmotforbuskning.5.377b10d8163f4deaf89a4020.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/helhetssynochkunskapbehovsikampenmotforbuskning.5.377b10d8163f4deaf89a4020.html Med fokus på stad OCH land - om landsbygdssäkring #60 Thu, 14 Jun 2018 06:30:00 +0200 Lyssna på Landet när vi reder ut vad begreppet landsbygdssäkring står för. Nytt för i år är att det nationella landsbygdspolitiska målet ska genomsyra alla politiska beslut, vilket är en grund för landsbygdssäkring. Men varifrån kommer underlagen och informationen till beslutsfattarna? Och hur mycket kan vi påverka själva? http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/medfokuspastadochlandomlandsbygdssakring60.5.377b10d8163f4deaf8926957.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/medfokuspastadochlandomlandsbygdssakring60.5.377b10d8163f4deaf8926957.html Valbona Shala: Låt kvinnorna veta vilka jobb som finns Wed, 13 Jun 2018 11:50:50 +0200 Utrikesfödda kvinnor måste få veta vilka jobb som finns att tillgå. Det slår företagaren Valbona Shala fast i sin rapport om utrikesfödda kvinnors etableringsmöjligheter på landsbygden. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/valbonashalalatkvinnornavetavilkajobbsomfinns.5.41eb5c95163ce2f8726a873b.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/valbonashalalatkvinnornavetavilkajobbsomfinns.5.41eb5c95163ce2f8726a873b.html Landet lär om service: "Bättre att fler personer halvbrinner" Wed, 13 Jun 2018 08:41:23 +0200 I tisdagens lunchwebbinarie Landet lär berättade Lena Hübsch om framgångsfaktorer och utmaningar för kommersiell service i gles- och landsbygder. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlaromservicebattreattflerpersonerhalvbrinner.5.441f9c28163f3822e5b4169.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlaromservicebattreattflerpersonerhalvbrinner.5.441f9c28163f3822e5b4169.html "Vill visa på möjligheterna med integration på landsbygden" Tue, 12 Jun 2018 15:20:20 +0200 Den 5 juli bjuder Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp in till två seminarier under Almedalsveckan på Gotland. - Det finns mer arbetstillfällen än vad man tror i de gröna näringarna och på landsbygden, säger Marcus Söderlind, som är en av deltagarna. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/villvisapamojligheternamedintegrationpalandsbygden.5.41eb5c95163ce2f8726adb00.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/villvisapamojligheternamedintegrationpalandsbygden.5.41eb5c95163ce2f8726adb00.html Landet lär: Framtida jordbruks- och landsbygdspolitik - del två Tue, 12 Jun 2018 13:37:41 +0200 Den 14 juni klockan 12-13 hålls ett extrainsatt Landet lär om framtida CAP. Avsnittet, som är det andra i serien, görs med anledning av EU-kommissionens förslag till reform av CAP. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlarframtidajordbruksochlandsbygdspolitikdeltva.5.62f1367a163e536532159b64.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlarframtidajordbruksochlandsbygdspolitikdeltva.5.62f1367a163e536532159b64.html Tio sätt att utveckla utbildningar inom naturturism Thu, 07 Jun 2018 11:47:05 +0200 Företagskunskap är ett ämne som mer eller mindre saknas i naturturismutbildningar, enligt en studie som Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Naturturism har gjort. Det finns också andra delar i utbildningsutbudet som är i behov av utveckling, och därför har arbetsgruppen landat i tio rekommendationer för utbildningsaktörer och beslutsfattare. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/tiosattattutvecklautbildningarinomnaturturism.5.1f0e7ed2163b42524321073b.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/tiosattattutvecklautbildningarinomnaturturism.5.1f0e7ed2163b42524321073b.html Avelsarbete gynnar lokala fiskuppfödare Mon, 04 Jun 2018 13:50:17 +0200 I jämtländska Kälarne finns världens främsta avelsstation för röding, menar Daniel Wikberg. Anläggningen delägs av näringen och är till stor nytta för fiskodlarna i norra Sverige som kontinuerligt får ta del av framstegen i avelsarbetet. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/avelsarbetegynnarlokalafiskuppfodare.5.1f0e7ed2163b4252432d69e2.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/avelsarbetegynnarlokalafiskuppfodare.5.1f0e7ed2163b4252432d69e2.html Några pusselbitar inför nästa programperiod Fri, 01 Jun 2018 16:40:38 +0200 Nu har EU-kommissionen publicerat förslag till nya regelverk för regionalfondssidan , sammanhållningspolitiken och jordbrukspolitiken inför nästa programperiod. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nagrapusselbitarinfornastaprogramperiod.5.1f0e7ed2163b425243245523.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nagrapusselbitarinfornastaprogramperiod.5.1f0e7ed2163b425243245523.html Ta chansen: Gå en utbildning om innovation inom Leader Fri, 01 Jun 2018 07:49:34 +0200 Sveriges Lantbruksuniversitet har i samarbete med Landsbygdsnätverket tagit fram en specialutformad innovationsutbildning för verksamma inom Leader. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/tachansengaenutbildningominnovationinomleader.5.1f0e7ed2163b42524327d33.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/tachansengaenutbildningominnovationinomleader.5.1f0e7ed2163b42524327d33.html Nu är vi 100 medlemmar i Landsbygdsnätverket Thu, 31 May 2018 14:41:36 +0200 Efter det senaste styrgruppsmötet stod det klart att Landsbygdsnätverket passerat en milstolpe. I samband med att två nya organisationer gick med sprängde nätverket 100-vallen i antalet medlemmar. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nuarvi100medlemmarilandsbygdsnatverket.5.1f0e7ed2163b42524321218c.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nuarvi100medlemmarilandsbygdsnatverket.5.1f0e7ed2163b42524321218c.html Landet lär: Kommersiell service i landsbygder - webbinarium 12 juni Wed, 30 May 2018 13:52:01 +0200 I det tionde avsnittet av Landet lär berättar Lena Hübsch, Sweco, om det arbete som görs för att öka den kommersiella servicen i gles- och landsbygder runt om i landet. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlarkommersiellserviceilandsbygderwebbinarium12juni.5.456541831639c87e0e3cbcda.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlarkommersiellserviceilandsbygderwebbinarium12juni.5.456541831639c87e0e3cbcda.html Världsledande på innovation – men inte inom livsmedel Fri, 25 May 2018 12:45:24 +0200 På torsdagen lanserades Sweden Food Arena i Stockholm med syftet att samla olika aktörer i livsmedelskedjan för att identifiera och åtgärda olika behov. Detta gäller gentemot myndigheter men framförallt är det forskning och innovation som måste öka rejält. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/varldsledandepainnovationmeninteinomlivsmedel.5.1339baba1638670d5fdb39fc.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/varldsledandepainnovationmeninteinomlivsmedel.5.1339baba1638670d5fdb39fc.html Gör ett val - partiledardebatten på Landsbygdsriksdagen #59 Thu, 24 May 2018 13:20:00 +0200 I helgen anordnade Hela Sverige ska leva en partiledardebatt på Landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik. Podden Landet var så klart på plats. I detta avsnitt utvärderas politikernas insatser. Lyssna på Po Tidholm, Åse Classon och Maria Gustafsson när de ger skarpa svar och analyser kring vad som sades. Sist i avsnittet får ni också höra politikerna själva peka ut vilka som är de viktigaste åtgärderna för landsbygderna. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/gorettvalpartiledardebattenpalandsbygdsriksdagen59.5.1339baba1638670d5fd4ae9d.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/gorettvalpartiledardebattenpalandsbygdsriksdagen59.5.1339baba1638670d5fd4ae9d.html Stormen Hilde blev en väckarklocka i Valsjöbyn Thu, 24 May 2018 11:30:50 +0200 När Stormen Hilde drog fram 2013 blev det en väckarklocka för de boende i Valsjöbyn i Jämtland. Nu har deras arbete med krisberedskap utmynnat i ett projekt som omfattar alla kommuner i länet. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/stormenhildeblevenvackarklockaivalsjobyn.5.1339baba1638670d5fd7d25f.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/stormenhildeblevenvackarklockaivalsjobyn.5.1339baba1638670d5fd7d25f.html Landet lär: "Vi måste förklara hur häftig branschen är" Tue, 22 May 2018 16:30:53 +0200 I det nionde avsnittet av Landet lär pratade Wictoria Bondesson från LRF om vilka utmaningar som den nya tekniken ställer på framtidens lantbruk. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlarvimasteforklarahurhaftigbranschenar.5.1339baba1638670d5fd1279f.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlarvimasteforklarahurhaftigbranschenar.5.1339baba1638670d5fd1279f.html Information om GDPR och våra webbnyheter Tue, 22 May 2018 12:46:10 +0200 Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddslagen GDPR (General Data Protection Regulation). Därför vill vi informera om hur vi på Landsbygdsnätverket använder dina personuppgifter. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/informationomgdprochvarawebbnyheter.5.1339baba1638670d5fd9eb3.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/informationomgdprochvarawebbnyheter.5.1339baba1638670d5fd9eb3.html Och vinnarna av Nordic Baltic Rural and Costal Award är... Mon, 21 May 2018 09:00:55 +0200 Gul inramning från Estland, Hål i Trål från Finland och Kustkultur från Polen! De vinnande projekten har gallrats ut i hård konkurrens med många framgångsrika och inspirerande projekt. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/ochvinnarnaavnordicbalticruralandcostalawardar.5.51be0b1e163801cec4ee69f.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/ochvinnarnaavnordicbalticruralandcostalawardar.5.51be0b1e163801cec4ee69f.html Fem myter om landsbygden - dags att nyansera bilden #58 Wed, 16 May 2018 16:49:52 +0200 Myterna om landsbygden är många. Att det är i stan det råder störst öppenhet och mångfald och att det är där alla smarta innovationer och uppfinningar föds är två. Andra handlar om att det är i staden det går att leva hållbart och att folk flyttar till dit för att servicen försvinner på många håll. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/femmyteromlandsbygdendagsattnyanserabilden58.5.6c4ebf311636542c93f28c17.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/femmyteromlandsbygdendagsattnyanserabilden58.5.6c4ebf311636542c93f28c17.html Och de nominerade till årets Nordic-Baltic Rural and Maritime Award är... Wed, 16 May 2018 12:16:25 +0200 Lördagen den 19 maj kommer Nordic-Baltic Rural and Maritime Award att delas ut. Prisutdelningen sker vid bankettmiddagen på Landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/ochdenomineradetillaretsnordicbalticruralandmaritimeawardar.5.6c4ebf311636542c93f2042d.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/ochdenomineradetillaretsnordicbalticruralandmaritimeawardar.5.6c4ebf311636542c93f2042d.html Landet lär: Tar datorn våra jobb? - lunchwebbinarium 22 maj Tue, 15 May 2018 10:57:00 +0200 Det nionde avsnittet av Landet lär handlar om hur lantbruket i framtiden påverkas av ny teknik. Tar datorn våra jobb? undrar Wictoria Bondesson, Lantbrukarnas Riksförbund. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlartardatornvarajobblunchwebbinarium22maj.5.7bcd4b0f16369a46c135d34e.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlartardatornvarajobblunchwebbinarium22maj.5.7bcd4b0f16369a46c135d34e.html Vet du en landsbygdsutvecklare som borde belönas? Tue, 15 May 2018 08:00:00 +0200 Vem vill du nominera till Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens stipendium till landsbygdsutvecklare? http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/vetduenlandsbygdsutvecklaresombordebelonas.5.3421fb8e1634d8e3920ae4c6.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/vetduenlandsbygdsutvecklaresombordebelonas.5.3421fb8e1634d8e3920ae4c6.html Ullbaggevinnarna sprider kunskapen: ”Ge ungdomar en chans” Wed, 09 May 2018 10:56:53 +0200 "Ge ungdomarna en chans". Det var budskapet när representanter från Leader Folkungaland besökte Bryssel. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/ullbaggevinnarnaspriderkunskapengeungdomarenchans.5.5bd82a281633701bda78f713.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/ullbaggevinnarnaspriderkunskapengeungdomarenchans.5.5bd82a281633701bda78f713.html Mitt Europa - 100 aktiviteter över hela landet Fri, 04 May 2018 13:46:59 +0200 Nu öppnar EU-finansierade projekt och företagssatsningar över hela Sverige sina dörrar för att visa hur EU:s investeringar används och gör nytta lokalt. Över 100 aktiviteter arrangeras från Gällivare i norr till Hammenhög i söder mellan 2 och 13 maj. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/mitteuropa100aktiviteteroverhelalandet.5.620be87916320c7a6ea6f038.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/mitteuropa100aktiviteteroverhelalandet.5.620be87916320c7a6ea6f038.html Landet lär: Nyanlända kvinnor på landsbygden - lunchwebbinarium den 15 maj Fri, 04 May 2018 09:00:00 +0200 Det åttonde avsnittet av Landet lär handlar om nyanlända kvinnors utmaningar och möjligheter på landsbygden. Kan möjligheterna för nyanlända kvinnor att skapa sig goda livsvillkor också bidra till att öka antalet invånare och arbetskraft i våra landsbygder? http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlarnyanlandakvinnorpalandsbygdenlunchwebbinariumden15maj.5.620be87916320c7a6ea39e7b.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlarnyanlandakvinnorpalandsbygdenlunchwebbinariumden15maj.5.620be87916320c7a6ea39e7b.html Tyska Balow - en modell för lokal service? Thu, 03 May 2018 09:00:00 +0200 Balow är ett gott exempel på det som brukar kallas lokalt driven landsbygdsutveckling. Där prioriteras barnfamiljer, skolan, hemtjänsten och livsmedelsbutiken tillsammans med en aktiv markpolitik bland mycket annat. Jacqueline Hellsten, verksamhetsledare Leader Sörmlandskusten och ordförande i arbetsgruppen Service i Landsbygder, tar med er dit i sitt reportage. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/tyskabalowenmodellforlokalservice.5.633e50a4163061c2c5e15.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/tyskabalowenmodellforlokalservice.5.633e50a4163061c2c5e15.html En liten handelsbalans – om lokal ekonomi #57 Wed, 02 May 2018 14:40:43 +0200 I en levande lokal ekonomi har de flesta sin försörjning och sina fritidsintressen på platsen där de bor. Att pengar cirkulerar väldigt lokalt skapar jobb och gör platsen attraktiv. Men vad menas med lokal ekonomi? Vad kan du och jag själva göra för att stärka den på hemmaplan? Och hur fungerar en lokalekonomisk analys och varför är det bra? Lyssna på podden Landet och få svar. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/enlitenhandelsbalansomlokalekonomi57.5.7e18bca1631d6752f922b2d.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/enlitenhandelsbalansomlokalekonomi57.5.7e18bca1631d6752f922b2d.html Nu är det lättare att söka innovationsstöd! Wed, 25 Apr 2018 11:48:52 +0200 Det finns 170 miljoner kvar i innovationsstödet EIP-Agri. För att göra det enkelt att ansöka om pengar har ett färdigt exempel på en ansökan med både budget och checklistor plockats fram. Lätta att följa för dig som vill söka stöd för att utveckla en idé. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nuardetlattareattsokainnovationsstod.5.6bdd153c162ef6fb1f27aefb.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nuardetlattareattsokainnovationsstod.5.6bdd153c162ef6fb1f27aefb.html Smartare mat - vad äter vi i framtiden? #56 Wed, 18 Apr 2018 10:50:54 +0200 I framtiden måste vi producera mer mat med mindre resurser. Det kräver smartare mat och nya innovationer. Dags att utnyttja hela livsmedelskedjan på ett mer hållbart sätt. Men vad betyder allt detta i praktiken? Vad kommer vi att få på tallriken om vi lyckas? Och varför är det så viktigt med innovationer på det här området? Lyssna på podden Landet så tar vi dig med in i framtiden. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/smartarematvadaterviiframtiden56.5.627722c3162be21b148d1381.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/smartarematvadaterviiframtiden56.5.627722c3162be21b148d1381.html Samverkan ger framgång i Mörrum Tue, 17 Apr 2018 13:58:41 +0200 Samverkan är nyckeln till framgång. Det menar Kim Kullberg som driver Mörrum River Hotel. – Vi ser inte de andra som konkurrenter, snarare samarbetspartners, säger han. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/samverkangerframgangimorrum.5.627722c3162be21b148cfd81.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/samverkangerframgangimorrum.5.627722c3162be21b148cfd81.html Full fart framåt för Sveriges unika och attraktiva naturturism Mon, 16 Apr 2018 13:13:45 +0200 Ett sjuttiotal aktörer inom svensk naturturism från landets alla hörn, möts under den livfulla och diskussionslystna konferensen Naturturism på frammarsch, som anordnades av Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för naturturism, den 12 april i Stockholm. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/fullfartframatforsverigesunikaochattraktivanaturturism.5.627722c3162be21b148285.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/fullfartframatforsverigesunikaochattraktivanaturturism.5.627722c3162be21b148285.html Ett med naturturismen - om hur du kan bli del av utvecklingen #55 Thu, 12 Apr 2018 12:35:25 +0200 I podden Landet har vi pratat om naturturismens framgång tidigare. Nu fördjupar sig podden i vad den växande naturturismen kan göra för den lokala ekonomin. Hur kan markägare, stugägare, lantbrukare, matbutiken eller andra landsbygdsföretagare bli en del av naturturismens utveckling? Vad kan lokalbefolkningen göra och vad har de att vinna? Hör avsnittet där forskaren Dieter Muller och naturturismföretagaren Michael Kleemann dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/ettmednaturturismenomhurdukanblidelavutvecklingen55.5.3654e105162a6d20da3bd7c2.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/ettmednaturturismenomhurdukanblidelavutvecklingen55.5.3654e105162a6d20da3bd7c2.html Med naturen som arbetsgivare – en handbok om naturturism Wed, 11 Apr 2018 14:19:54 +0200 Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Naturturism presenterar idag, inte utan viss stolthet, den alldeles rykande färska handboken "Med naturen som arbetsgivare – en handbok för entreprenörer inom naturturism." Titta, läs, bläddra och inspireras! http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/mednaturensomarbetsgivareenhandbokomnaturturism.5.3654e105162a6d20da391128.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/mednaturensomarbetsgivareenhandbokomnaturturism.5.3654e105162a6d20da391128.html Landet lär: Naturturism på frammarsch - lunchwebbinarum om Sveriges naturturism Tue, 10 Apr 2018 15:48:46 +0200 Det sjunde avsnittet av Landet lär handlar om den starkt växande naturturismen som lockar allt fler besökare från både Sverige och andra länder. Utredningar och strategier lyfter möjligheter med branschens utveckling, men ord i sig skapar inte utveckling. Hur går vi från ord till handling?   Nya affärsmöjligheter inom naturturismen bidrar till att öka såväl enskilda företags som olika landsbygders konkurrenskraft. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlarnaturturismpaframmarschlunchwebbinarumomsverigesnaturturism.5.3654e105162a6d20da356699.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlarnaturturismpaframmarschlunchwebbinarumomsverigesnaturturism.5.3654e105162a6d20da356699.html Fisketurism & sportfiske kan skapa tillväxt och jobb - vad står i vägen? # 54 Thu, 05 Apr 2018 14:37:45 +0200 Förutsättningarna finns, minst sagt. Hundratusen inlandsjöar, tiotusentals mil vattendrag och många långa kuststräckor. Vatten med attraktiva fiskarter och miljöer som lockar fiskare från när och fjärran. Här skulle fisketurismen och sportfisket kunna stå för ett stort samhällsekonomiskt värde, skapa jobb och tillväxt – men vad står i vägen? http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/fisketurismsportfiskekanskapatillvaxtochjobbvadstarivagen54.5.37750b4d162909069a13360f.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/fisketurismsportfiskekanskapatillvaxtochjobbvadstarivagen54.5.37750b4d162909069a13360f.html Landet lär - Lämna eller stanna? Valmöjligheter och stöd för unga i "resten av Sverige" Wed, 04 Apr 2018 15:06:57 +0200 Det sjätte avsnittet av Landet lär kommer att fokusera på unga människors möjligheter att bo på sin hemort. Föreläser gör Lotta Svensson, fil dr i sociologi, forskare och författare. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlarlamnaellerstannavalmojligheterochstodforungairestenavsverige.5.37750b4d162909069a11e5a.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlarlamnaellerstannavalmojligheterochstodforungairestenavsverige.5.37750b4d162909069a11e5a.html Nytt projekt ska ge landsbygden större roll i serviceplanering Wed, 04 Apr 2018 10:50:02 +0200 Sedan några månader tillbaka drivs projektet Service i samverkan vars syfte är att hitta hållbara strukturer för serviceplanering på landsbygden. I elva pilotkommuner ska lokalsamhället och det lokala näringslivet inkluderas i kommunernas planering och i genomförandet av service på landsbygden. Arbetet ska även integreras i regionernas serviceplanering.   Projektägare är riksorganisationen Hela Sverige ska leva vars uppgift är att stödja lokal utveckling för ett hållbart samhälle och att lyfta de frågor som är betydelsefulla för människorna på landsbygden. Service är en av frågorna som ofta lyfts fram som den viktigaste. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nyttprojektskagelandsbygdenstorrerolliserviceplanering.5.3006764b1627a933c02e39c3.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nyttprojektskagelandsbygdenstorrerolliserviceplanering.5.3006764b1627a933c02e39c3.html 24 minuter med Sven-Erik Bucht - om landsbygdspropositionen #53 Tue, 20 Mar 2018 20:37:19 +0100 Möt landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i podden Landet. Det är dags att prata om regeringens landsbygdsproposition som precis släppts. En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop. Så heter propositionen med förslag om ny landsbygdspolitik som regeringen nu hoppas få igenom i riksdagen. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/24minutermedsvenerikbuchtomlandsbygdspropositionen53.5.3894410416242e311902d63f.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/24minutermedsvenerikbuchtomlandsbygdspropositionen53.5.3894410416242e311902d63f.html Regeringens förslag - ett Sverige som håller ihop Tue, 20 Mar 2018 09:31:59 +0100 Efter att den parlamentariska landsbygdskommittén lämnade sina 75 förslag för ett år sedan har några av förslagen redan sjösatts medan de flesta väntar på klartecken. Nu har regeringen lagt sin proposition som riksdagen ska ta beslut om. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/regeringensforslagettsverigesomhallerihop.5.252c4c0d16238648cbcba143.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/regeringensforslagettsverigesomhallerihop.5.252c4c0d16238648cbcba143.html Vill ni få hjälp att ordna en bushresa? Nu finns chansen Mon, 19 Mar 2018 07:41:39 +0100 Landsbygdsnätverket erbjuder återigen sponsring till arrangemang av bushresor. Det här gången blir det bara fyra bushresor som kan få vardera 10 000 kronor i bidrag så skynda er att anmäla ert intresse. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/villnifahjalpattordnaenbushresanufinnschansen.5.5a87e1071622a03e667b4ef4.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/villnifahjalpattordnaenbushresanufinnschansen.5.5a87e1071622a03e667b4ef4.html Hitta inspiration och kunskap på MATtankens nya webbplats Fri, 16 Mar 2018 09:00:00 +0100 Nu har MATtanken öppnat sin webbplats där du kommer att kunna följa projektets framväxt. Webbplatsen kommer fyllas med material som vi hoppas blir uppskattat och användbart för alla aktörer i den offentliga måltidskedjan. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/hittainspirationochkunskappamattankensnyawebbplats.5.5a8cafb216222d81ecc3fb0f.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/hittainspirationochkunskappamattankensnyawebbplats.5.5a8cafb216222d81ecc3fb0f.html Viktigt meddelande – EU:s nya jordbruks- och landsbygdspolitik CAP #52 Thu, 15 Mar 2018 09:03:01 +0100 Med hjälp av tre experter gör podden Landet ett försök att tolka signalerna om EU:s nya jordbruks- och landsbygdspolitik. I ett meddelande från EU-kommissionen presenterades i november i fjol strategier om framtidens livsmedel och jordbruk. Vad stod det i meddelandet? Hur ser framtiden ut för Sveriges landsbygder? http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/viktigtmeddelandeeusnyajordbruksochlandsbygdspolitikcap52.5.5a8cafb216222d81eccc7f7.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/viktigtmeddelandeeusnyajordbruksochlandsbygdspolitikcap52.5.5a8cafb216222d81eccc7f7.html Landet lär - landsbygden levererar fossilfritt Wed, 14 Mar 2018 09:00:00 +0100 Det femte avsnittet av Landet lär kommer att fokusera på jordbrukets potential att producera biobränsle, utan att påverka produktionen av mat. – Jordbruket är en energianvändare - men också en energileverantör att lita på, säger Serina Ahlgren som kommer att vara föreläsare den 27 mars. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlarlandsbygdenlevererarfossilfritt.5.2053ced81621ba7495b90a2b.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlarlandsbygdenlevererarfossilfritt.5.2053ced81621ba7495b90a2b.html Landsbygden levererar fossilfritt – med inspiratörer från hela landet Mon, 12 Mar 2018 13:15:00 +0100 Under mars drar Landsbygdsnätverkets igång en kampanj som en del i arbetet för en hållbar utveckling. Idén är att sprida goda exempel på lantbrukare och andra landsbygdsföretagare som själva gjort investeringar i fossilfri energi. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landsbygdenlevererarfossilfrittmedinspiratorerfranhelalandet.5.7d9c416b162146ded16b6599.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landsbygdenlevererarfossilfrittmedinspiratorerfranhelalandet.5.7d9c416b162146ded16b6599.html Anmäl dig till en heldag om förnybar energi i Norr- och Västerbotten Fri, 09 Mar 2018 09:07:00 +0100 Tisdagen den 20 mars bjuder Landsbygdsnätverket i samarbete med länsstyrelserna och LRF i Norr- och Västerbotten in till en heldag om förnybar energi. Missa inte det senaste inom solceller, biogas, skogens möjligheter för energiproduktion, energibesparing på gården och framtida fossilfria drivmedel. Du kan också välja ett av tre intressanta studiebesök. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/anmaldigtillenheldagomfornybarenergiinorrochvasterbotten.5.141c9f5d161fe950f26f0a55.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/anmaldigtillenheldagomfornybarenergiinorrochvasterbotten.5.141c9f5d161fe950f26f0a55.html Landet lär - om kommande jordbruks- och landsbygdspolitik Wed, 07 Mar 2018 10:39:51 +0100 Det fjärde avsnittet i serien med lunchwebbinarier kommer på tisdag den 13 mars att handla om EU-kommissionens meddelande från i höstas om förändringar inom den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP. – Vi kommer att kunna ha mer fokus på vad vi ska åstadkomma och bli mindre styrda i hur vi ska åstadkomma det, säger Maria Gustafsson, verksamhetsledare. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlaromkommandejordbruksochlandsbygdspolitik.5.141c9f5d161fe950f2624d7c.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlaromkommandejordbruksochlandsbygdspolitik.5.141c9f5d161fe950f2624d7c.html Proaktiva bybor mobiliserade och säkrade Röstångas framtid Tue, 06 Mar 2018 09:30:00 +0100 När varken marknad, ideella krafter eller det offentliga kunde lösa byns framtidsproblem – då hittade Röstångaborna en hybridlösning. Med Röstånga Utvecklings AB som motor har byn fått en konsthall, en restaurang, nya lägenheter och inte minst en tro på framtiden. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/proaktivabybormobiliseradeochsakraderostangasframtid.5.63fb54d2161cf456888da277.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/proaktivabybormobiliseradeochsakraderostangasframtid.5.63fb54d2161cf456888da277.html Möt Ida – kvinnan bakom rösten i podden Landet Mon, 05 Mar 2018 11:00:57 +0100 Tusentals har lyssnat till Ida Lindhagens röst i Landsbygdsnätverkets populära podd Landet som får fler lyssnare för varje avsnitt som släpps. I den här artikeln får du veta lite mer om Ida, kvinnan bakom den behagliga rösten som hörts i drygt femtio avsnitt. – Femtio! Det känns som en milstolpe både i min egen och i podden Landets historia. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/motidakvinnanbakomrostenipoddenlandet.5.63fb54d2161cf456888ed95c.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/motidakvinnanbakomrostenipoddenlandet.5.63fb54d2161cf456888ed95c.html Gå över gränsen - om nyttan med transnationella samarbeten #51 Thu, 01 Mar 2018 09:15:00 +0100 Plötsligt händer det. När landsbygdsentusiaster från europeiskt land möter likasinnade från ett annat land, uppstår något som kan leda till spännande samarbeten över landsgränserna. Som när två personer möttes i en förskola i Katalonien vilket ledde till vingårdar på Öland! Vill du höra fler häftiga saker? Häng med podden Landet och lär om landsbygdsutveckling genom transnationella samarbeten – TNC. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/gaovergransenomnyttanmedtransnationellasamarbeten51.5.63fb54d2161cf4568885488d.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/gaovergransenomnyttanmedtransnationellasamarbeten51.5.63fb54d2161cf4568885488d.html Landet lär - om regenerativt jordbruk Wed, 28 Feb 2018 10:27:53 +0100 I serien Landet lär kommer några avsnitt ha underrubriken "Jag vill bli bonde - hur gör jag?" Det här är det första avsnittet i den serien. Lyssna till Märta Jansdotter som förklarar det regenerativa jordbrukets grundtanke som är att vända den negativa trenden genom att bygga upp både matjord och biologisk mångfald, samtidigt som vi producerar livsmedel på ett konkurrenskraftigt sätt. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlaromregenerativtjordbruk.5.7231fe45161d771c5597db93.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlaromregenerativtjordbruk.5.7231fe45161d771c5597db93.html Minskad byråkrati nyckelfråga för unga fiskare Tue, 27 Feb 2018 08:46:56 +0100 En minskning av byråkratin är en av de viktigaste åtgärderna för att underlätta för unga att ta sig in i fiskeyrket. Det menar 32-årige fiskaren Dennis Bergman, som trots dioxinhot, sälproblem och andra orosmoln ser positivt på framtiden för det kustnära småskaliga fisket. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/minskadbyrakratinyckelfragaforungafiskare.5.63fb54d2161cf456888cb7d6.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/minskadbyrakratinyckelfragaforungafiskare.5.63fb54d2161cf456888cb7d6.html Seminarier och prisutdelning på Landsbygdsriksdagen Fri, 23 Feb 2018 14:54:32 +0100 Landsbygdsnätverket är som vanligt aktiva på Landsbygdsriksdagen och i år står vi även bakom ett par priser som ska delas ut. Nordic-Baltic Rural and Maritime Award samt priset till Sveriges Grymmaste Håla tillsammans med seminarier om service, fiske och unga på landsbygden. – Vi är dåliga på att ta till vara de unga som faktiskt stannar och satsar på ett liv i sin hemort, säger Josefin Heed, moderator för ett av seminarierna. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/seminarierochprisutdelningpalandsbygdsriksdagen.5.22f159af161becafa76739be.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/seminarierochprisutdelningpalandsbygdsriksdagen.5.22f159af161becafa76739be.html Landet lär – om ungaperspektivet i valberedningar Thu, 22 Feb 2018 13:20:00 +0100 Josefine Qvarfordt har flerårig erfarenhet från olika förtroendeposter och är medförfattare till boken Ordning och bereda – Handbok för en kompetensbaserad valberedning. På tisdag den 27 februari berättar hon mer om detta viktiga ämne i webbinarieserien Landet lär. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlaromungaperspektivetivalberedningar.5.3da376cd161b6829cc4cae50.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlaromungaperspektivetivalberedningar.5.3da376cd161b6829cc4cae50.html Biogassatsning gjorde Frigiva självförsörjande Thu, 22 Feb 2018 12:43:00 +0100 På Frigiva gård i Norrbotten stod man 2012 i valet och kvalet när gården behövde en ny värmeanläggning. Valet föll på en gårdsbaserad biogasanläggning, något det inte har funnits anledning att ångra. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/biogassatsninggjordefrigivasjalvforsorjande.5.42a946c0161df8b7b8fc21f7.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/biogassatsninggjordefrigivasjalvforsorjande.5.42a946c0161df8b7b8fc21f7.html Flis ger hönsen värme Thu, 22 Feb 2018 12:43:00 +0100 2009 bestämde sig Tage Mattsson i Vindeln i Västerbotten för att byta ut den gamla oljepannan mot en flispanna. Den värmer idag upp bostadshusen på gården, lastbilsgaraget som hör till sonen Patriks åkeriverksamhet samt stallarna där han har 20.000 värphöns. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/flisgerhonsenvarme.5.42a946c0161df8b7b8fc1a9c.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/flisgerhonsenvarme.5.42a946c0161df8b7b8fc1a9c.html Biogas naturligt komplement i grisproduktionen Thu, 22 Feb 2018 12:43:00 +0100 Med runt 15 000 slaktgrisar per år har Alviksgården i Norrbotten ovanligt goda förutsättningar för att producera biogas. Både gödsel och slakteriavfall används i anläggningen som uppfördes 1998 och byggdes ut 2001. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/biogasnaturligtkomplementigrisproduktionen.5.42a946c0161df8b7b8f3f995.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/biogasnaturligtkomplementigrisproduktionen.5.42a946c0161df8b7b8f3f995.html Givande kombo mellan hotell och skog Thu, 22 Feb 2018 12:43:00 +0100 Kombinationen skogsägande och hotellverksamhet fungerar perfekt för Niklas Andersson i samhället Korpilombolo i Norrbotten. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/givandekombomellanhotellochskog.5.42a946c0161df8b7b8f3eb37.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/givandekombomellanhotellochskog.5.42a946c0161df8b7b8f3eb37.html Nygammal biogasplan blev verklighet Thu, 22 Feb 2018 12:42:00 +0100 På Kulbäckslidens lantbruk i Västerbotten har planerna på någon form av gasproduktion funnits ända sedan 80-talet. De offerter man fick in då gick inte att räkna hem, men bättre lycka hade man 2012 då man slutligen kunde bygga en egen biogasanläggning på gården. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nygammalbiogasplanblevverklighet.5.63fb54d2161cf456888502ac.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nygammalbiogasplanblevverklighet.5.63fb54d2161cf456888502ac.html Goda vindar och miljöintresse ledde till satsning på Valla Thu, 22 Feb 2018 12:42:00 +0100 Intresset för miljö och teknik har Peter Karlsson alltid haft. Han bor på Valla Skattegård i Östergötland och har även skogsmark där vindarna är ovanligt goda så redan 2008 valde han att storsatsa på ett 100 meter högt vindkraftverk följt av ett 150 meter högt verk något år senare. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/godavindarochmiljointresseleddetillsatsningpavalla.5.63fb54d2161cf4568884f6b6.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/godavindarochmiljointresseleddetillsatsningpavalla.5.63fb54d2161cf4568884f6b6.html Värmen strömmar från gamla telecentralen Thu, 22 Feb 2018 12:42:00 +0100 Efter två år av kalkylerande startades företaget Arctic Heat 2008. Därefter gick allt snabbt. Ett pannrum färdigställdes i byns gamla telecentral och kulvertar grävdes ned till de första kunderna. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/varmenstrommarfrangamlatelecentralen.5.237fd4c5161a8ddde58ec3ea.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/varmenstrommarfrangamlatelecentralen.5.237fd4c5161a8ddde58ec3ea.html Vindkraft blev valet i blåsiga Risträsk Thu, 22 Feb 2018 12:42:00 +0100 Joakim Risberg i Risträsk i Västerbotten behövde något att kombinera sitt skogsbruk med. Ägorna ligger på drygt 600 meters höjd och är kända för goda och ihållande vindar så valet på vindkraft föll sig naturligt. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/vindkraftblevvaletiblasigaristrask.5.237fd4c5161a8ddde58eb747.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/vindkraftblevvaletiblasigaristrask.5.237fd4c5161a8ddde58eb747.html Fossilfri racing på Torpa Thu, 22 Feb 2018 12:41:00 +0100 På Torpa gård i Borensberg i Östergötland har man satsat fullt ut på en fossilfri omställning. I stort sett samtliga fordon i verksamheten körs på fossilfri diesel, husen värms med hjälp av halmeldning, merparten av elförbrukningen täcks av egen solenergiproduktion och avloppsvattnet tas om hand i ett kretslopp. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/fossilfriracingpatorpa.5.237fd4c5161a8ddde58d973f.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/fossilfriracingpatorpa.5.237fd4c5161a8ddde58d973f.html Götala gård är snart helt fossilfri Thu, 22 Feb 2018 12:41:00 +0100 Andra exemplet i vår artikelserie, Landsbygderna levererar fossilfritt, är Mats Weinesson på Götala gård utanför Fågelsta i Östergötland. Han har alltid haft ett brinnande intresse för datorer och teknik. För honom var det därför helt naturligt att omfamna de möjligheter till en klimatsmart omställning som den nya teknologin erbjuder. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/gotalagardarsnartheltfossilfri.5.6a35fa601611de908b0a2338.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/gotalagardarsnartheltfossilfri.5.6a35fa601611de908b0a2338.html Mindre konstgödsel efter satsning på biogas Thu, 22 Feb 2018 12:40:00 +0100 Först ut i vår artikelserie, Landsbygderna levererar fossilfritt, är Ingrid och Sven Göransson på gården Ölmetorp i norra Östergötland. 2011 bestämde de sig för att satsa på biogas. Skälen var flera, minska elkostnaden, bli mer självförsörjande, slippa den tidskrävande vedhanteringen och minska användningen av konstgödsel. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/mindrekonstgodseleftersatsningpabiogas.5.17b9bf1c1611836a176d2dd8.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/mindrekonstgodseleftersatsningpabiogas.5.17b9bf1c1611836a176d2dd8.html Podden Landet firar 50 avsnitt Wed, 21 Feb 2018 09:20:00 +0100 Terese Bengard, Po Tidholm, Svante Axelsson, Lina Bjerke och Göran Greider. Kända namn i landsbygdssammanhang och några av alla de 127 personer som gästat podden Landet hittills. Idag har podden runt 30 000 lyssnare med stor spridning i hela Sverige. Är du intresserad av vad som händer på våra landsbygder hittar du oss där poddar finns och i sociala medier. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/poddenlandetfirar50avsnitt.5.c26cc18161a56b9a1df3457.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/poddenlandetfirar50avsnitt.5.c26cc18161a56b9a1df3457.html Inbjudan till konferens - Naturturism på frammarsch Tue, 20 Feb 2018 09:32:50 +0100 Naturturism på frammarsch. Så heter konferensen som Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för naturturism bjuder in till den 12 april. En heldagskonferens med fokus på hur stärkt samverkan mellan offentliga och privata aktörer kan skapa gynnsamma förutsättningar för naturturismens utveckling.  http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/inbjudantillkonferensnaturturismpaframmarsch.5.c26cc18161a56b9a1dd603d.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/inbjudantillkonferensnaturturismpaframmarsch.5.c26cc18161a56b9a1dd603d.html Landet lär om möjligheter och utmaningar i landsbygder Mon, 19 Feb 2018 11:45:11 +0100 Utflyttningen av högutbildade från landsbygder till städer har vi hört talas om men det finns många som väljer att stanna kvar. Vilka är faktorerna som styr om de ska stanna eller flytta? Det har forskaren Lina Bjerke tittat närmare på och kommer att berätta om i första avsnittet av "Landet lär". http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlarommojligheterochutmaningarilandsbygder.5.c26cc18161a56b9a1de7fd6.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlarommojligheterochutmaningarilandsbygder.5.c26cc18161a56b9a1de7fd6.html Anmäl dig till en fullspäckad dag om förnybar energi Fri, 16 Feb 2018 13:41:23 +0100 Torsdagen den 15 mars bjuder Landsbygdsnätverket i samarbete med arrangörerna för EDAY in till en heldag om förnybar energi. Missa inte en fullspäckad dag om det senaste inom bioekonomi, fossilfritt, innovativa energilösningar och offentlig upphandling som verktyg i miljöarbetet.         http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/anmaldigtillenfullspackaddagomfornybarenergi.5.738219c161941262de87ff9.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/anmaldigtillenfullspackaddagomfornybarenergi.5.738219c161941262de87ff9.html Från kust till fjäll – om landsbygders olika servicebehov #50 Thu, 15 Feb 2018 09:00:41 +0100 Sverige är ett stort land med varierande befolkningstäthet. Ofta förhåller det sig så att ju glesare trakterna är bebodda ju sämre blir tillgången till grundläggande service. Olika delar av landet brottas med olika problem för att behålla befintliga och utveckla nya innovativa servicelösningar. Följ med podden Landet till Västerbotten, landets näst största län med kust i ena änden och fjäll i den andra. Här träffar vi Lovisa Carneland, Kristina Lindström och Calle Birgersson som berättar om utmaningar och möjligheter för service i Västerbotten. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/frankusttillfjallomlandsbygdersolikaservicebehov50.5.603878a91618b61a156e4240.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/frankusttillfjallomlandsbygdersolikaservicebehov50.5.603878a91618b61a156e4240.html Mitt Europa visar ditt Europa Tue, 13 Feb 2018 09:27:44 +0100 För andra året deltar Sverige i den europeiska satsningen Europe in My Region som vi i Sverige valt att kalla Mitt Europa. Under en dryg vecka visas projekt och företag upp som alla fått finansiering från olika eufonder. – Jag hoppas att många av Landsbygdsnätverkets medlemsorganisationer nu tar chansen att visa upp sina satsningar tillsammans med andra under kampanjveckan, säger Tommy Nilsson från nätverkskansliet. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/mitteuropavisarditteuropa.5.603878a91618b61a1564eb37.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/mitteuropavisarditteuropa.5.603878a91618b61a1564eb37.html Seminarium i Riksdagen: "Nya jobb och hållbar matproduktion genom enkla lagändringar" Mon, 12 Feb 2018 09:14:24 +0100 2009 kom en utredning fram till att svensk fiskodling skulle kunna ge 1100 nya helårsarbeten i framförallt glesbygden om årsproduktionen ökade till 50 000 ton. Ändå ligger den svenska matfiskproduktionen stilla på blygsamma 14 000 ton per år. Vad sätter käpparna i hjulet, och vad kan politiken göra åt det? http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/seminariumiriksdagennyajobbochhallbarmatproduktiongenomenklalagandringar.5.72260d0b16182acea29b2d4d.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/seminariumiriksdagennyajobbochhallbarmatproduktiongenomenklalagandringar.5.72260d0b16182acea29b2d4d.html Landet lär – lättillgänglig kunskap på lunchrasten Fri, 09 Feb 2018 11:17:05 +0100 Landsbygdsnätverket kommer i år att dra igång en tydligare satsning på digitala medier och särskilt webbinarier. Ett webbinarium är ett seminarium på webben. – Ett lunchseminarium på webben blir ett enkelt sätt att ta del av intressant information och kunskap, säger Nils Lagerroth från nätverkskansliet. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlarlattillgangligkunskappalunchrasten.5.528446db16179f7327eb89.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetlarlattillgangligkunskappalunchrasten.5.528446db16179f7327eb89.html Anmäl dig till leaderträffen Thu, 08 Feb 2018 10:32:03 +0100 Nu kan vi ta emot anmälningar till den nationella leaderträffen som i år arrangeras i Borgholm med Lokal Utveckling KalmarÖland som värdar. – Det här blir en spännande träff där hållbar utveckling ligger i fokus. Vi räknar med att detaljprogrammet kommer att vara klart i slutet av februari, säger Beata Allen, projektledare. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/anmaldigtillleadertraffen.5.3eb467f216171647e305f198.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/anmaldigtillleadertraffen.5.3eb467f216171647e305f198.html Naturturismens entreprenörer säger sitt i ny studie Tue, 06 Feb 2018 13:38:06 +0100 Svensk naturturism växer och allt fler söker sig till den svenska landsbygdens fantastiska naturskatter. Utvecklingspotentialen bedöms som stor men mer kunskap om branschen måste spridas. Därför har Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för naturturism många aktiviteter på gång. En metodhandbok om naturturism är under framtagande, ett avsnitt i podden Landet och en stor konferens i april. Men allra först ut är en studie om naturturismens entreprenörer. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/naturturismensentreprenorersagersittinystudie.5.53a3e1e216168bbf9e23c67a.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/naturturismensentreprenorersagersittinystudie.5.53a3e1e216168bbf9e23c67a.html Stormöte och ett gott samarbete vände trenden i Fagerås Mon, 05 Feb 2018 15:23:06 +0100 Ny dragning av både Europaväg 45 och Riksväg 61 för 18 år sedan blev starten för en dyster utveckling i värmländska Fagerås. Butikerna stängde och servicen försämrades. Men tack vare ett ovanligt aktivt byalag, engagerade föreningar och en välvillig kommunledning har trenden kunnat vändas. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/stormoteochettgottsamarbetevandetrendenifageras.5.1869956316140978d6f3e510.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/stormoteochettgottsamarbetevandetrendenifageras.5.1869956316140978d6f3e510.html Nu kör vi - ett webbinarium om landsbygders kollektiva åkande Fri, 02 Feb 2018 13:21:48 +0100 Onsdagen den 28 februari bjuder Landsbygdsnätverket arbetsgrupp Integration in till ett webbinarium - Så här får vi bättre kollektivtrafik på landsbygderna . Under ett par intressanta timmar får du lära dig mer om, och inspireras av, olika lösningar för kollektivt åkande som etablerats runt om i landet. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nukorviettwebbinariumomlandsbygderskollektivaakande.5.c846ddc1614c04e054adfbc.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nukorviettwebbinariumomlandsbygderskollektivaakande.5.c846ddc1614c04e054adfbc.html Hem till byn – om landsbygdens nyanlända kvinnor Thu, 01 Feb 2018 09:44:07 +0100 Är det till fördel eller nackdel att som kvinna från ett annat land, bo och verka på svenska landsbygder? Både och, enligt de kvinnor vi talat med. Många landsbygder har behov av både människor och arbetskraft vilket ger stora möjligheter för nyanlända kvinnor att kunna leva ett jämställt och etablerat liv. Samtidigt finns det risk att som nyanländ kvinna bli mer isolerad i en landsbygd än i en stad. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/hemtillbynomlandsbygdensnyanlandakvinnor.5.19a951d3161465b960326417.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/hemtillbynomlandsbygdensnyanlandakvinnor.5.19a951d3161465b960326417.html Fram för fler unga och fler stolar i de beslutande rummen Tue, 30 Jan 2018 11:02:38 +0100 Nu råder årsmötenas tid. Styrelseledamöter och valberedningar håller som bäst på att se över styrelsernas sammansättning och att söka efter nya ledamöter. Men inte sällan är medelåldern hög i de beslutande rummen varför man ofta går miste om det unga perspektivet. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/framforflerungaochflerstolaridebeslutanderummen.5.1869956316140978d6fe8006.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/framforflerungaochflerstolaridebeslutanderummen.5.1869956316140978d6fe8006.html För Ali är språk och kontakter vägen till lyckad integration Fri, 26 Jan 2018 09:15:00 +0100 Språkkunskaper, utbildning, kontakter och den egna ambitionen. Det är nyckelfaktorer för en lyckad integration menar Ali Abdulaziz. 33-åringen har själv lyckats väl i sitt nya hemland och arbetar idag på Arbetsförmedlingen med att hjälpa nyanlända ut i arbetslivet. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/foraliarsprakochkontaktervagentilllyckadintegration.5.2b48f3ba1612975e25ca8bd5.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/foraliarsprakochkontaktervagentilllyckadintegration.5.2b48f3ba1612975e25ca8bd5.html Samverkan är nyckeln för turism i skyddad natur Wed, 24 Jan 2018 09:46:59 +0100 Hur kan samverkan mellan nationalparkernas förvaltning och traktens naturturism fördjupas? Är det möjligt att tillgängliggöra fantastisk natur för fler och samtidigt skapa nya arbetstillfällen och stärka naturskyddet lokalt? Det var några av de frågor som företrädare för naturvård, naturturism och kommuner runt tre nationalparker diskuterade på ett dialogmöte i början av december. Ett gemensamt initiativ från Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för naturturism och Ekoturismföreningen. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/samverkanarnyckelnforturismiskyddadnatur.5.c4ccddd160f11d53b4992bb.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/samverkanarnyckelnforturismiskyddadnatur.5.c4ccddd160f11d53b4992bb.html Tyck till om kommande sammanhållningspolitik Mon, 22 Jan 2018 11:46:50 +0100 EU-kommissionen bjuder in alla medborgare att svara på frågor och tycka till om EU-fonder efter 2020 inom den så kallade sammanhållningspolitiken. Fram till och med den 8 mars kan du svara på frågorna i det öppna samrådet. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/tycktillomkommandesammanhallningspolitik.5.17b9bf1c1611836a176dac2c.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/tycktillomkommandesammanhallningspolitik.5.17b9bf1c1611836a176dac2c.html Naturturism på frammarsch – konferens 12 april Fri, 19 Jan 2018 09:00:00 +0100 Varför är det viktigt med lokal förankring och samverkan mellan privata, ideella och offentliga aktörer? Hur möter och stöttar vi innovativa idéer? Att bruka utan att förbruka, är det möjligt? Reservera den 12 april kl. 10.00 – 16.30 för en konferens om hur en stärkt samverkan mellan offentliga och privata aktörer kan skapa gynnsamma förutsättningar för naturturismens utveckling. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/naturturismpaframmarschkonferens12april.5.4d460385161059cc0c639ff1.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/naturturismpaframmarschkonferens12april.5.4d460385161059cc0c639ff1.html Lyckad landskamp – idrott som landsbygdsutvecklare i podden Landet #48 Thu, 18 Jan 2018 09:00:04 +0100 Visste ni att landsortskommuner är betydligt mer föreningstäta än städerna? Och att idrott och föreningslivet har stor betydelse för svensk landsbygdsutveckling. Lyssna på Fotbollförbundet, Ridsportförbundet och Landsbygdsnätverket när podden tar sig an kreativa landsbygdslösningar. Det blir tydligt att civilsamhället inte bara en viktig arbetsgivare på landsbygderna utan även en viktig faktor för att få unga att stanna kvar i, eller återvända till, sin hembygd. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/lyckadlandskampidrottsomlandsbygdsutvecklareipoddenlandet48.5.c4ccddd160f11d53b4b8887.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/lyckadlandskampidrottsomlandsbygdsutvecklareipoddenlandet48.5.c4ccddd160f11d53b4b8887.html Kedjeåsens put-and-take-koncept lockar 25 000 gäster till insjöfiske Mon, 15 Jan 2018 13:21:40 +0100 Det startade som något av en pionjärverksamhet redan på 50-talet. Idag lockar Kedjesåsens fisk med sitt put-and-take-koncept årligen runt 25 000 turister till småsjöarna runt Karlskoga. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/kedjeasensputandtakekonceptlockar25000gastertillinsjofiske.5.66274f4a160d81d05031a558.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/kedjeasensputandtakekonceptlockar25000gastertillinsjofiske.5.66274f4a160d81d05031a558.html Arbete i naturreservat gav ökad språkinlärning Thu, 11 Jan 2018 13:17:22 +0100 I Skåne jobbar långtidsarbetslösa och nyanlända sida vid sida med att rensa och rusta upp i naturreservaten. Projekten har visat sig vara en stor framgång som skyndat på språkinlärningen och skapat värdefulla nätverk. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/arbeteinaturreservatgavokadsprakinlarning.5.48293d89160e4e709211306.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/arbeteinaturreservatgavokadsprakinlarning.5.48293d89160e4e709211306.html Vita fläckar och mörka skuggor – om landsbygders mediekarta i Landet #47 Thu, 11 Jan 2018 09:10:00 +0100 Var fjärde kommun i landet saknar regelbundet bemannad nyhetsredaktion, inte sällan drabbas de glesare befolkade bygderna. Men hur går det med ortens identitet, vad händer med insynen i kommunen och hur påverkas demokratin när den granskande lokaljournalistiken går på sparlåga? Tillsammans med journalistikprofessorn Gunnar Nygren och landsbygdsreportern Marie Henningsson tar podden Landet sig an mediekartans mörka skuggor och vita fläckar. Vi tittar även på Kristianstadbladet där Lukas Ernryd leder projektet Reportrar i landsbygdens tjänst. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/vitaflackarochmorkaskuggoromlandsbygdersmediekartailandet47.5.66274f4a160d81d050396eaf.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/vitaflackarochmorkaskuggoromlandsbygdersmediekartailandet47.5.66274f4a160d81d050396eaf.html Kommunal satsning på närservice ger växande turistnäring Mon, 08 Jan 2018 12:42:08 +0100 Kommersiell och offentlig service behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta och driva företag. Tillväxtverket arbetar med att stärka tillgängligheten till kommersiella service i serviceglesa områden. Som stödmyndighet till Landsbygdsprogrammet har Tillväxtverket projektmedel till bland annat pilotprojekt för serviceutveckling. Syftet är att utveckla den lokala servicen och därmed förbättra livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo och vistas i gles- och landsbygder för företag, befolkning och besökare, i detta arbeta har kommunen en viktig roll. För att skildra dessa betydelsefulla samband planerar Tillväxtverket en artikelserie med exempel från verkligheten, artikeln nedan är den första i ordningen. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/kommunalsatsningpanarservicegervaxandeturistnaring.5.4e9a8c7a160cb216910ae40b.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/kommunalsatsningpanarservicegervaxandeturistnaring.5.4e9a8c7a160cb216910ae40b.html Tillrop, tips och tankar inför julen och det nya året Wed, 20 Dec 2017 09:22:08 +0100 Decembermånad. Mörker och kyla kringgärdar oss utomhus medan ljus och värme råder inne i hus och hem. En lång julhelg och ett årsskifte står för dörren. Har du några dagars ledighet med tid för att läsa och lyssna? Ta en titt på vad Landsbygdsnätverket erbjuder. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/tillroptipsochtankarinforjulenochdetnyaaret.5.76546d4516029ad3452c65f1.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/tillroptipsochtankarinforjulenochdetnyaaret.5.76546d4516029ad3452c65f1.html En kollektiv resa i framtiden – om kollektivtrafik i landsbygder i Landet #46 Thu, 14 Dec 2017 07:46:11 +0100 Att ta sig till arbetsplatsen, sjukvården och samhällelig service är en nödvändighet för alla, var helst man bor. Att åka kollektivt är inte bara bra för klimatet utan också en förutsättning för att människor utan körkort eller bil att bo på landet. Men hur ser det egentligen ut med kollektivtrafiken ute på Sveriges landsbygder? Podden Landet tittar på vad som fungerar och hur vi övervinner de hinder som kan uppstå. Och så framtidsspanar vi! http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/enkollektivresaiframtidenomkollektivtrafikilandsbygderilandet46.5.76546d4516029ad3452c9e40.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/enkollektivresaiframtidenomkollektivtrafikilandsbygderilandet46.5.76546d4516029ad3452c9e40.html Socialt företag i det nedlagda pappersbruket Fri, 08 Dec 2017 13:17:36 +0100 Med stöd från landsbygdsfonden och socialfonden har satsningarna kring Matfors industrihistoria skapat en utställningslokal och en naturlig samlingspunkt på orten, men också ett socialt företagande som kommer fylla den med liv. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/socialtforetagidetnedlagdapappersbruket.5.76546d4516029ad3452413bd.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/socialtforetagidetnedlagdapappersbruket.5.76546d4516029ad3452413bd.html Utvecklingsbolag lyckad lösning i Kiladalen Mon, 04 Dec 2017 09:00:00 +0100 En digital lanthandel, ett nyinköpt skolhus och nu byggnation av hyreslägenheter – tvillingbyarna Stavsjö och Ålberga har haft en gynnsam utveckling under de senaste åren. En starkt bidragande orsak är det lokala utvecklingsbolaget Kiladalens Utveckling AB (svb). http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/utvecklingsbolaglyckadlosningikiladalen.5.2e14aade15ffafa173157fe.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/utvecklingsbolaglyckadlosningikiladalen.5.2e14aade15ffafa173157fe.html Nationell Leaderträff på Öland 2018 Fri, 01 Dec 2017 13:06:49 +0100 Nu är det klart var nästa nationella leaderträff blir. Möt såväl våren som landsbygdsentusiasm på Öland den 24 – 25 april 2018 på Strand Hotell i Borgholm. Mer detaljerad information kommer under vintern och våren. Men redan nu får vi en välkomnande hälsning från leaderträffens värd - Lokal Utveckling KalmarÖland. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nationellleadertraffpaoland2018.5.2e14aade15ffafa173178839.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nationellleadertraffpaoland2018.5.2e14aade15ffafa173178839.html Om Hela Sverige-satsningen – röster i Landet i Podden #45 Thu, 30 Nov 2017 09:58:29 +0100 Under hösten presenterade regeringen Hela Sverige-paketet på 1,2 miljarder kronor till landsbygdssatsningar som ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Satsningen blev omskriven och fick både ris och ros. När nu debatten klingat av har vi bett journalisten och debattören Inez Abrahamsson samt forskaren och doktorn i nationalekonomi Lina Bjerke, att ge oss sin analys av regeringens satsning. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/omhelasverigesatsningenrosterilandetipodden45.5.2e14aade15ffafa173158f5e.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/omhelasverigesatsningenrosterilandetipodden45.5.2e14aade15ffafa173158f5e.html På väg med Leaderbussen – nu går första turen Tue, 28 Nov 2017 09:00:00 +0100 En rullande mötesplats med Leader som samtalsämne. Det är just vad Leaderbussen handlar om. Leaderbussen är ett pilotprojekt som genomförs i samverkan mellan Landsbygdsnätverket och leadergrupper på fyra olika platser i landet. I dag går startskottet för första turen med LLU Tornedalen 2020 och Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård som reseledare. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/pavagmedleaderbussennugarforstaturen.5.2e14aade15ffafa17316cc7.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/pavagmedleaderbussennugarforstaturen.5.2e14aade15ffafa17316cc7.html Ny supportgrupp för fler transnationella leaderprojekt Fri, 24 Nov 2017 09:00:00 +0100 Transnationella samarbetsprojekt (TNC) är en viktig del i Europas leaderarbete. Landsbygdsnätverket har därför skapat en särskild TNC-grupp för att ge stöd och vägledning till landets leadergrupper för att underlätta och stimulera till fler transnationella projekt. - Den nya TNC-supporten ska sparka igång och ge extra fart åt leadergruppernas arbete, säger Carl Dahlberg från Leader Bohuskust och gränsbygd. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nysupportgruppforflertransnationellaleaderprojekt.5.40fdc25415fccb49e40747f9.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nysupportgruppforflertransnationellaleaderprojekt.5.40fdc25415fccb49e40747f9.html Lantbruk utvecklas med Leader Mon, 20 Nov 2017 09:10:00 +0100 En av många lantbrukare som tillsammans med andra utvecklat och förbättrat lönsamheten i lantbruksföretaget med hjälp av Leader, är Per-Uno Karlsson. – Utan leaderprojektet skulle vi inte vara där vi är idag. Nu drar filmkampanjen med inspirerande exempel på hur andra gjort igång och sprids över landet. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/lantbrukutvecklasmedleader.5.267025215f9d477d3ee3205.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/lantbrukutvecklasmedleader.5.267025215f9d477d3ee3205.html Plus och minus i halvtid - om EU-programmen i Podden Landet #44 Wed, 15 Nov 2017 15:18:02 +0100 Under sex år lägger vi över 40 miljarder kronor av offentliga medel i tre EU-program för att på olika sätt och med olika stöd, främja miljö och utveckling i svenska landsbygder. Halvvägs in i perioden gör vi en avstämning. Är det många som söker EU-medel, till vilka satsningar går stöden, har det skapats några nya jobb och vilka är de största utmaningarna? http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/plusochminusihalvtidomeuprogrammenipoddenlandet44.5.267025215f9d477d3e9442f.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/plusochminusihalvtidomeuprogrammenipoddenlandet44.5.267025215f9d477d3e9442f.html Kan miljömässigt hållbart vattenbruk uppnås utan att ekonomisk hållbarhet nås? Tue, 14 Nov 2017 08:16:24 +0100 Inom EU har höga mål satts för utvecklingen av vattenbruksbranschen. En produktionsökning med 7-8 procent var planen men lite har hänt. I Östersjöområdet har man sett en motsatt utveckling de senaste åren med anläggningar som inte får nya eller förlängda tillstånd att bedriva sin verksamhet. Många gånger motiveras besluten med osäkerheter kring miljöpåverkan eller ifrågasättande av den teknik man valt. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/kanmiljomassigthallbartvattenbrukuppnasutanattekonomiskhallbarhetnas.5.267025215f9d477d3e8c5a3.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/kanmiljomassigthallbartvattenbrukuppnasutanattekonomiskhallbarhetnas.5.267025215f9d477d3e8c5a3.html Nätverksträff som öppnade dörrar Fri, 10 Nov 2017 15:18:11 +0100 Landsbygdsentusiaster från hela landet samlades i Tällberg under Landsbygdsnätverkets årliga nätverksträff. Årets tema var cirkulär ekonomi och bioekonomi, begrepp som deltagarna stegvis fördjupade sig i efter inledningen som hölls av den välkände professor Gunter Pauli som var med på länk från Argentina. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/natverkstraffsomoppnadedorrar.5.267025215f9d477d3e27e5c.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/natverkstraffsomoppnadedorrar.5.267025215f9d477d3e27e5c.html Vinnarna av Ullbaggepriset 2017 Wed, 08 Nov 2017 17:07:56 +0100 Den 8 november arrangerade Landsbygdsnätverket den nationella Landsbygdsgalan som i år hölls i Tällberg utanför Leksand. Kalle Moraeus var kvällens värd och Ullbaggepriser delades ut i åtta kategorier plus det nyinstiftade Folkets pris. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/vinnarnaavullbaggepriset2017.5.5fd7a38315f98a4640a13c4d.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/vinnarnaavullbaggepriset2017.5.5fd7a38315f98a4640a13c4d.html Fisketurism med stor potential Tue, 07 Nov 2017 08:30:00 +0100 Företagandet kring det svenska sportfisket har stor potential att utveckla landsbygden, men då krävs en höjning av kunskapen på området. Det är en av slutsatserna i en färsk rapport som Jordbruksverket har beställt. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/fisketurismmedstorpotential.5.5c45351415f6bcb42edce74d.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/fisketurismmedstorpotential.5.5c45351415f6bcb42edce74d.html Landsbygdens hjältar – om Ullbaggar och gala i podden Landet #43 Thu, 02 Nov 2017 09:00:00 +0100 Nu är det dags för Landsbygdsgalan som Landsbygdsnätverket arrangerar för att hylla landsbygdens hjältar genom att dela ut det hedrande Ullbaggepriset till projekt och företag som har bidragit lite extra till att utveckla landsbygden på ett positivt sätt. Genom Landsbygdsgalan och Ullbaggepriset synliggörs många goda exempel på lyckad landsbygdsutveckling. Med vad betyder det i längden för bygden och projekten att ha vunnit Ullbaggepriset? http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landsbygdenshjaltaromullbaggarochgalaipoddenlandet43.5.5c45351415f6bcb42ed20053.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landsbygdenshjaltaromullbaggarochgalaipoddenlandet43.5.5c45351415f6bcb42ed20053.html Nedtrappning blev storsatsning Tue, 31 Oct 2017 10:52:49 +0100 När Kent Johansson för 15 år sedan köpte lanthandeln i Södra Ljunga tänkte han sig en blygsam verksamhet och en nedtrappad yrkeskarriär. Men lusten att utveckla och responsen från byborna gjorde att han istället valde att satsa. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nedtrappningblevstorsatsning.5.5c45351415f6bcb42ed206e8.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nedtrappningblevstorsatsning.5.5c45351415f6bcb42ed206e8.html Nätverkets Unga kör webbinarie om ideella drivkrafter Mon, 30 Oct 2017 13:29:39 +0100 Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Unga i landsbygdsutveckling, arrangerar ett webbinarie om att leda och motivera ideella människor och om vikten att lära sig förstå ideellas drivkrafter för att få fler att engagera sig.  http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/natverketsungakorwebbinarieomideelladrivkrafter.5.65a1973c15f3d19035a75be2.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/natverketsungakorwebbinarieomideelladrivkrafter.5.65a1973c15f3d19035a75be2.html Dags att rösta till Folkets Pris Fri, 27 Oct 2017 11:18:53 +0200 Den 8 november arrangerar Landsbygdsnätverket Landsbygdsgalan där Ullbaggar delas ut till bästa landsbygdssatsning inom åtta olika kategorier. Nytt för i år är det nyinstiftade Folkets Pris. – Under hela vecka 44 kan alla som vill, rösta på sin favorit bland alla 24 slutnominerade projekt och företag. Ta chansen nu och gör din röst hörd, uppmanar projektledaren Nils Lagerroth. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/dagsattrostatillfolketspris.5.65a1973c15f3d19035aa16cf.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/dagsattrostatillfolketspris.5.65a1973c15f3d19035aa16cf.html Anneli och Anders - nya i nätverkets styrgrupp Tue, 24 Oct 2017 15:31:53 +0200 Anneli Gunnars, som representerar Naturbruksskolornas förening och Anders Johansson från Coompanion valdes nyligen in som ledamöter i Landsbygdsnätverkets styrgrupp. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/anneliochandersnyainatverketsstyrgrupp.5.65a1973c15f3d19035a579db.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/anneliochandersnyainatverketsstyrgrupp.5.65a1973c15f3d19035a579db.html Glädje över paraplyprojektens comeback Fri, 20 Oct 2017 11:05:14 +0200 Leader Linné Småland är en av många leadergrupper i Sverige som jublar när det nu åter ges grönt ljus för paraplyprojekt. De har tidigare drivit ett framgångsrikt integrationsprojekt i denna form och planerar nu att dra igång flera nya satsningar. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/gladjeoverparaplyprojektenscomeback.5.6f90f01a15f0c3ffb94df2a1.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/gladjeoverparaplyprojektenscomeback.5.6f90f01a15f0c3ffb94df2a1.html Det fossila är över – om den nya ekonomins möjligheter i podden Landet #42 Thu, 19 Oct 2017 10:21:57 +0200 I ett bioekonomiskt samhälle används förnybara råvaror från jorden, skogen och havet i stället för fossila bränslen och material. På så sätt skapas tillväxt medan klimatpåverkan minskas. Så vad betyder begreppen cirkulär ekonomi och bioekonomi? Och hur kan de svenska landsbygderna bli vinnare i denna nästa ekonomiska våg? Lyssna på våra gäster när podden Landet pratar bioekonomi. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/detfossilaaroveromdennyaekonominsmojligheteripoddenlandet42.5.6f90f01a15f0c3ffb94c3f07.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/detfossilaaroveromdennyaekonominsmojligheteripoddenlandet42.5.6f90f01a15f0c3ffb94c3f07.html Nu är det klart vem som ska projektleda MATtanken Tue, 17 Oct 2017 11:03:54 +0200 Eva Sundberg byter myndighet och går från Livsmedelsverket till Jordbruksverket för att där leda arbetet med projektet MATtanken åt Landsbygdsnätverket. Eva har de senaste sex åren lett arbetet med att bygga upp och driva nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nuardetklartvemsomskaprojektledamattanken.5.6f90f01a15f0c3ffb948f962.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nuardetklartvemsomskaprojektledamattanken.5.6f90f01a15f0c3ffb948f962.html Ny projektbank samlar spännande projekt Tue, 10 Oct 2017 14:38:16 +0200 Det råder full aktivitet runt om i Sverige. I den nya projektbanken går det läsa om alla projekt som är beviljade, vilken inriktning de har och var i landet de genomförs. Projekten är uppdelade i olika kategorier vilket gör det enkelt att sortera och hitta det som är av intresse. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nyprojektbanksamlarspannandeprojekt.5.fc4603d15f054a22664c14.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nyprojektbanksamlarspannandeprojekt.5.fc4603d15f054a22664c14.html Mätta många miljömedvetet – om framtidens lantbruk i Landet #41 Thu, 05 Oct 2017 08:56:29 +0200 En livsmedelsproduktion som inte försämrar miljön men samtidigt bidrar till att försörja Sveriges och världens befolkning med mat. Hur ser den ut? Lyssna när podden Landet tar sig an det svenska lantbruket och dess framtid som föregångare i den omställning som ligger runt hörnet. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/mattamangamiljomedvetetomframtidenslantbrukilandet41.5.106cc4e115ed4e32dbf6cf4b.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/mattamangamiljomedvetetomframtidenslantbrukilandet41.5.106cc4e115ed4e32dbf6cf4b.html Lokalt samarbete nyckel för lanthandeln Fri, 29 Sep 2017 12:04:04 +0200 Öppenheten för samarbeten lokalt och nyfikenheten att testa nya koncept har gett Lina och Evas lanthandel i skånska Killhult ett ordentligt lyft. Den senaste succén är julbordet som senast det begav sig lockade 400 personer. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/lokaltsamarbetenyckelforlanthandeln.5.4b052a0915ea09fa765ce300.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/lokaltsamarbetenyckelforlanthandeln.5.4b052a0915ea09fa765ce300.html Lantbrukarens unika roll i ett utbildningspaket Mon, 25 Sep 2017 09:10:00 +0200 Idag släpps utbildningsmaterialet Lantbrukarens unika roll. Det är Landsbygdsnätverket som tar ett nytt grepp för att öka kunskaperna om jordbrukets ekosystemtjänster. I ett unikt utbildningspaket lyfts lantbrukarens betydelse inom en rad olika ekosystemtjänster. Idén är att träffar ska kunna ordnas på ämnet. Materialet är gratis och film, broschyr, bildserie, presentationstext samt ett informationsbrev finns tillgängligt förpackat och nedladdningsbart. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/lantbrukarensunikarolliettutbildningspaket.5.4b052a0915ea09fa765c0e2.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/lantbrukarensunikarolliettutbildningspaket.5.4b052a0915ea09fa765c0e2.html Mattanken – offentliga måltider i framkant i podden Landet #40 Thu, 21 Sep 2017 09:43:09 +0200 Oavsett var man bor eller hur gammal man är ska alla matgäster som erbjuds offentliga måltider i Sverige få det bästa möjliga. Men varför är det så viktigt att just offentliga måltider är hållbara genom hela kedjan? Och hur hänger den offentligt upphandlade maten ihop med landsbygdsutveckling och ökad tillväxt? Lyssna när podden Landet fördjupar sig i det nationella projektet Mattanken. En digital plattform, ett nätverk och ett samarbete för hållbar, hälsosam och smakfull mat. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/mattankenoffentligamaltideriframkantipoddenlandet40.5.4b052a0915ea09fa7658469.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/mattankenoffentligamaltideriframkantipoddenlandet40.5.4b052a0915ea09fa7658469.html Värdeökning gynnade kustnära fiske Thu, 14 Sep 2017 11:36:45 +0200 Fortbildning och tillgång till rätt utrustning är nycklar för att stärka och i förlängningen bevara det kustnära småskaliga fisket. Detta tog fiskarkollektivet i Blekinge skärgård fasta på och startade projektet Ökat värde utan ökat uttag. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/vardeokninggynnadekustnarafiske.5.7737075a15e57edc326cfb48.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/vardeokninggynnadekustnarafiske.5.7737075a15e57edc326cfb48.html Landsbygden levererar hållbart - podden Landet #39 om klimat Thu, 07 Sep 2017 09:00:00 +0200 Landsbygden blir allt viktigare i en värld som tar hand om klimatfrågan. För trots att vi ofta läser om den hållbara staden så spelar de svenska landsbygderna en stor roll i den omställning vi står inför. Transporter, industri, bostäder, jordbruk och skogsbruk har hög förändringspotential. Så vad har landsbygderna som städerna inte har när det kommer till att rädda klimatet och vad är det som gör att det kan vara lättare att leva klimatsmart på landet. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landsbygdenlevererarhallbartpoddenlandet39omklimat.5.664a4f4815e282ceb76ee04b.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landsbygdenlevererarhallbartpoddenlandet39omklimat.5.664a4f4815e282ceb76ee04b.html Butiken blev öns sociala kitt Thu, 31 Aug 2017 11:45:12 +0200 Bristande erfarenhet kan med råge kompenseras med kreativitet och beslutsamhet – det vet handlaren Rickard Anderberg som för fyra år sedan tog över butiken på Gullholmen i Bohuslän. Idag är affären det självklara sociala navet på ön. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/butikenblevonssocialakitt.5.664a4f4815e282ceb764deb4.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/butikenblevonssocialakitt.5.664a4f4815e282ceb764deb4.html Turismens gröna guld har växtvärk - Podden Landet #38 Thu, 24 Aug 2017 09:05:43 +0200 Svensk besöksnäring och naturturism växer så det knakar. Nio av tio som reser till Sverige gör det med naturen i tankarna. Näringen bidrar med skatt, export och stor sysselsättning och får en allt större betydelse för utvecklingen av landsbygden. Samtidigt är detta en ung bransch där många delar måste utvecklas för att nå en hållbar potential. I podden Landet möts regeringens utredare, branschorganisationen och naturturismföretagaren. Vilka olika roller har de för att lösa de utmaningar som naturturismens står inför och hur kan vi ta tillvara alla möjligheter? http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/turismensgronaguldharvaxtvarkpoddenlandet38.5.54e1898915df8ed85575d855.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/turismensgronaguldharvaxtvarkpoddenlandet38.5.54e1898915df8ed85575d855.html Splittrad näring under samma paraply Tue, 22 Aug 2017 09:55:59 +0200 När Vattenbrukarnas Riksförbund (VRF) lades ner hade inte längre den svenska vattenbruksnäringen en organisation att sluta sig till som kunde representera näringens intressen på ett samlat sätt. Vattenbrukssverige delades snart upp i flera mindre bransch-, producent- och intresseorganisationer som i dagsläget är mer eller mindre aktiva. Men vi kan lära oss av Danmark som gått en annan väg. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/splittradnaringundersammaparaply.5.54e1898915df8ed85574262a.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/splittradnaringundersammaparaply.5.54e1898915df8ed85574262a.html Smart tillage – för jordens skull Podden Landet #37 Thu, 10 Aug 2017 11:32:43 +0200 Smart tillage är det engelska begreppet för så kallad smart jordbearbetning inom lantbruk. Det handlar om att kombinera metoder för klimat- och miljöhänsyn med en lönsam produktion. Pressade råvarupriser ställer krav på en effektiv produktion, men åtgärder för att nå en sådan kan å andra sidan vara negativa ur miljö- och klimatsynpunkt. Vilka vinster ser vi med ett plogfritt jordbruk? Och vilka utmaningar kan vi stöta på? http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/smarttillageforjordensskullpoddenlandet37.5.1a0eebee15dc9c7c44817f24.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/smarttillageforjordensskullpoddenlandet37.5.1a0eebee15dc9c7c44817f24.html Välkommen till gala och nätverksträff 8-9 november Wed, 09 Aug 2017 08:45:15 +0200 Landsbygdsnätverkets nationella nätverksträff kommer i år att arrangeras utanför Leksand i vackra Tällberg. – Tillsammans har vi alla en viktig roll att spela för att landsbygderna både ska kunna bidra till och dra nytta av cirkulär och biobaserad ekonomi, säger verksamhetsledare Maria Gustafsson med anledning av nätverksträffens tema. På kvällen bjuds deltagarna till Landsbygdsgalan för att i festlig stämning belöna spännande landsbygdssatsningar. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/valkommentillgalaochnatverkstraff89november.5.e12aac015db886d6a273c9c.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/valkommentillgalaochnatverkstraff89november.5.e12aac015db886d6a273c9c.html Relationsmat – framtidens matdistribution? Podden Landet #36 Thu, 27 Jul 2017 09:00:00 +0200 Relationsmat börjar bli ett begrepp att räkna med. Idén är att stödja små, lokala producenter och koppla ihop dem med konsumenter som efterfrågar lokal mat. Producenterna kan till exempel beskriva tillverkningsprocessen eller djurens levnadsförhållande och köparen beställer vad de vill ha för att sedan hämta upp sina varor på olika utlämningsställen. Hör om hur vi kan få veta vart maten kommer ifrån och skapa en relation till personerna bakom produktionen. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/relationsmatframtidensmatdistributionpoddenlandet36.5.489a23b815d732e25329e231.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/relationsmatframtidensmatdistributionpoddenlandet36.5.489a23b815d732e25329e231.html Dags att dra igång projektet MATtanken Tue, 25 Jul 2017 10:15:00 +0200 Nu är finansieringen klar för Landsbygdsnätverkets nya projekt MATtanken. Behovet är stort av just det som MATtanken ska åstadkomma - en digital mötesplats för alla som jobbar med offentliga måltider. Den kommer att vara fylld av goda exempel men också göra det möjligt att kontakta andra för erfarenhetsutbyte och olika samarbeten. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/dagsattdraigangprojektetmattanken.5.489a23b815d732e253212ad6.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/dagsattdraigangprojektetmattanken.5.489a23b815d732e253212ad6.html Bonden och utbildningen - Podden Landet #35 Thu, 13 Jul 2017 11:28:30 +0200 Det finns ett växande intresse för att bli bonde och bidra till en ökad matproduktion. Som för alla andra yrken krävs kunskap för att komma igång. Vilken väg ska man då ta för att nå målet? Simon Wancke är utexaminerad lantmästare och Sebastian Remvig pluggar till agronom och är ordförande i Ultuna studentkår. De har valt olika utbildningsvägar och diskuterar i detta avsnitt just vikten av olika kunskaper. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/bondenochutbildningenpoddenlandet35.5.5819464415d2d6c9f02c10bf.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/bondenochutbildningenpoddenlandet35.5.5819464415d2d6c9f02c10bf.html Jag vill bli bonde – hur gör jag? Podden Landet #34 Thu, 06 Jul 2017 10:41:33 +0200 Intresset för att arbeta med att producera mat ökar. Men har du inte en gård att ärva eller ett stort kapital kan det vara svårt att bli bonde idag. I Landet berättar två gäster om sina vägar och val för att få kunna arbeta som matproducenter. Det är ordförande för LRF Ungdomen Emilia Astrenius Widerström som är anställd på en mjölkgård utanför Götene och Josefin Svensson från Bjärred som är bärodlare. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/jagvillblibondehurgorjagpoddenlandet34.5.3a9fff8015d0a58556caf03f.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/jagvillblibondehurgorjagpoddenlandet34.5.3a9fff8015d0a58556caf03f.html Europeiska nätverkskanslier på gemensamt innovationsläger Fri, 30 Jun 2017 12:18:38 +0200 Ett 70-tal deltagare från hela Europa träffades för att skapa nya arbetssätt, metoder och praktiska satsningar. Finska Jyväskylä var platsen som även bjöd på uppvisning av lokala företag, projekt och mycket bastubadande mellan den 27-29 juni. – Under tre intensiva dagar fick vi alla vara delaktiga i arbetsmetoden ”Innovation Camp” vilket innebar att alla verkligen fick bidra med sina erfarenheter och tankar, säger Maria Gustafsson från Landsbygdsnätverkets kansli. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/europeiskanatverkskanslierpagemensamtinnovationslager.5.695b9c5715ce6e19dbbf0422.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/europeiskanatverkskanslierpagemensamtinnovationslager.5.695b9c5715ce6e19dbbf0422.html Nominerade till ullbaggepriser visar landsbygdens kraft Thu, 22 Jun 2017 13:10:28 +0200 Nu har juryn sammanträtt och utsett vilka tre satsningar i åtta olika kategorier som ska slutnomineras med chans att vinna en Ullbagge – priset till bästa landsbygdssatsning som delas ut vid Landsbygdsgalan den 8 november. – Det är fantastiskt roligt att se det engagemang och den idérikedom som finns på den svenska landsbygden, säger Nils Lagerroth som är projektledare för Landsbygdsgalan. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nomineradetillullbaggepriservisarlandsbygdenskraft.5.17e766cf15cc2e93c3ea9e70.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nomineradetillullbaggepriservisarlandsbygdenskraft.5.17e766cf15cc2e93c3ea9e70.html Programmen och pengarna – bloggen som ger resultat Wed, 21 Jun 2017 10:18:53 +0200 Programmen och pengarna är en blogg från Jordbruksverket. Den riktar sig till dig som vill ta del av resultaten från landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet och programmet för lokalt ledd utveckling. Bli prenumerant och läs om vad programmen bidrar med. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/programmenochpengarnabloggensomgerresultat.5.17e766cf15cc2e93c3e5ab7f.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/programmenochpengarnabloggensomgerresultat.5.17e766cf15cc2e93c3e5ab7f.html När kön blir en faktor – om jämställt företagande. Podden Landet #33 Thu, 15 Jun 2017 09:10:37 +0200 Kvinnor driver nästan 30 procent av Sveriges företag. Men de får inte del av offentlig finansiering i motsvarande omfattning. Och mest utsatta är landsbygdskvinnor. Det beror enligt forskning på att kvinnor och män tillskrivs olika egenskaper byggda på stereotypa förväntningar. Alltså förväntningar på hur företagande kvinnor och män ska bete sig och vara. Detta påverkar bland annat handläggningen av företagsstöd och krediter och synen på vem som anses ha potential i sitt företagande och därmed får del av pengarna. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/narkonblirenfaktoromjamstalltforetagandepoddenlandet33.5.1251fb7615c9e885688a113e.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/narkonblirenfaktoromjamstalltforetagandepoddenlandet33.5.1251fb7615c9e885688a113e.html Ny ordförande vill se samhällsnytta Tue, 13 Jun 2017 16:44:33 +0200 Harald Svensson som är stabschef på Jordbruksverket är den som tar över ordförandeklubban för Landsbygdsnätverkets styrgrupp efter Peter Melin från den 1 juni. Han har arbetat inom Jordbruksverket i hela sitt yrkesliv och står nära de gröna näringarna. – Varför är vi med i Landsbygdsnätverket? Jo, det är för att göra Sverige bättre och vi ska bidra till detta via våra respektive funktioner och organisationer, säger Harald Svensson. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nyordforandevillsesamhallsnytta.5.1251fb7615c9e8856882bb15.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nyordforandevillsesamhallsnytta.5.1251fb7615c9e8856882bb15.html Modet att vara egen -unga företag Podden Landet #32 Thu, 01 Jun 2017 12:58:13 +0200 En podd om unga entreprenörer som inte jobbar inom de gröna näringarna och som vågat starta eget utan att ha ett stort kapital i fickan. Det ville ni lyssnare ha. Så Landet åkte till Jokkmokk. För där finns Anna Kuhmunen och Tommy Isaksson Rensfeldt. Anna som startade en helt ny verksamhet inom turism och Tommy som köpte ett konditori. Behöver man vara lite egen för att starta eget och måste man ha en dröm? Lyssna på våra gäster när de berättar om sin resa. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/modetattvaraegenungaforetagpoddenlandet32.5.121296ea15c24a7e8aea059e.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/modetattvaraegenungaforetagpoddenlandet32.5.121296ea15c24a7e8aea059e.html Landsbygdens röster i Almedalen Tue, 30 May 2017 09:09:22 +0200 Landsbygdsnätverket har satt samman en lista på personer som är redo att vara delaktiga på olika arrangemang under Almedalsveckan 2-9 juli. – Vi är ett brett nätverk med organisationer som verkar inom många viktiga områden som på olika sätt berör svensk landsbygd. Det är viktigt att även landsbygdsperspektivet hörs i samtal och debatter i Almedalen, säger Landsbygdsnätverkets verksamhetsledare Maria Gustafsson. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landsbygdensrosterialmedalen.5.7c9080a115c4802d45eb0d98.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landsbygdensrosterialmedalen.5.7c9080a115c4802d45eb0d98.html Entreprenörskap i fokus på nationell leaderträff Fri, 19 May 2017 13:11:38 +0200 Landsbygdsnätverket arrangerar årligen nationella träffar för alla som arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Med en makalös utsikt över Sollefteå och Ångermanälven bjöd Landsbygdsnätverket och Leader Höga Kusten in till en träff där de flesta av landets leaderområden var representerade. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/entreprenorskapifokuspanationellleadertraff.5.529a0e4c15c12d4dd78b7390.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/entreprenorskapifokuspanationellleadertraff.5.529a0e4c15c12d4dd78b7390.html Ett litet stort livsmedel – fiske och vattenbruk. Podden Landet #31 Thu, 18 May 2017 09:44:45 +0200 Att köpa svenskt kött är givet för många, men hur har vi det med till exempel svenskproducerad fisk? Vattenbruk, som är odling av alla slags djur och växter i vatten, är en väldigt liten näringsgren här om man jämför med de flesta europeiska länder. Så vad behövs för att den svenska vattenbruksnäringen ska kunna växa och produkterna bli ett lika självklart val som andra inhemska matvaror? http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/ettlitetstortlivsmedelfiskeochvattenbrukpoddenlandet31.5.529a0e4c15c12d4dd7868b2e.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/ettlitetstortlivsmedelfiskeochvattenbrukpoddenlandet31.5.529a0e4c15c12d4dd7868b2e.html Träffar underlättar samordningen Fri, 12 May 2017 10:50:38 +0200 Samordningsträffar har blivit ett framgångsrikt och uppmärksammat verktyg för att effektivisera samordningen mellan de olika struktur- och investeringsfonderna i Småland och öarna. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/traffarunderlattarsamordningen.5.5d30f3d615beea172f1b0791.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/traffarunderlattarsamordningen.5.5d30f3d615beea172f1b0791.html Mitt Europa visar nyttan med EU Tue, 09 May 2017 15:23:11 +0200 Runt om i Sverige men även i många andra länder inom EU arrangeras det massor av aktiviteter den här veckan för att visa upp vad EU gör runt om i Europa. Drygt 80 aktiviteter är anmälda till kampanjen Mitt Europa och allt sker den här veckan kring Europadagen. – Just nu har vi 34 olika projekt aktiva som alla ska leda till ökad samverkan för en hållbar framtid i hav, skärgård och inland, berättar Krister Olsson som är en av arrangörerna. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/mitteuropavisarnyttanmedeu.5.46c0f1c15bdc52ff7ce2ba5.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/mitteuropavisarnyttanmedeu.5.46c0f1c15bdc52ff7ce2ba5.html Social inkludering för livskraftiga fiskesamhällen Fri, 05 May 2017 16:55:21 +0200 Det europeiska fiskenätverket FARNET:s senaste konferens för fiskeområden hölls i Jurmala, Lettland. Temat var ”Social inclusion” och handlade både om integrering av invandrare i fiskedominerade samhällen såväl som att synliggöra missgynnade eller dolda grupper i kust- och fiskebygder. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/socialinkluderingforlivskraftigafiskesamhallen.5.2bf0b1cb15bc9a8dcddc8adf.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/socialinkluderingforlivskraftigafiskesamhallen.5.2bf0b1cb15bc9a8dcddc8adf.html Ett bra mottagande – människor och myndigheter. Podden Landet #30 Thu, 04 May 2017 08:50:16 +0200 Dagens befolkningsökning på landsbygden beror till stor del på immigration. Därför ska vi nu fördjupa oss i asylmottagande i landsbygder. Med rykande färsk forskning ska vi titta närmare på hur kommun och civilsamhälle har skött asylmottagningen. Den här gången i Hedemora, Leksand och Falun. Så har kommunerna gjort det de ska? Och vad har vi i civilsamhället bidragit med i en tuff situation? Och vad tar vi med oss in i framtiden? Hör forskarna Kjell Hansen, Cecilia Waldenström och Arvid Stiernström från SLU i Uppsala presentera och diskutera sina resultat. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/ettbramottagandemanniskorochmyndigheterpoddenlandet30.5.2bf0b1cb15bc9a8dcdd6d39b.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/ettbramottagandemanniskorochmyndigheterpoddenlandet30.5.2bf0b1cb15bc9a8dcdd6d39b.html Ta chansen att påverka! Wed, 26 Apr 2017 12:12:08 +0200 EU-kommissionens så kallade ”public consultation” om EUs framtida jordbruks- och landsbygdspolitik är fortfarande öppen för att du ska kunna vara med och påverka. På tisdag den 2 maj avslutas den så passa på att delta genom att besvara enkäten på kommissionens webbplats. Bland annat finns det möjlighet att besvara ett antal frågor med öppna svar. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/tachansenattpaverka.5.7914403215ba2c4459655b6b.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/tachansenattpaverka.5.7914403215ba2c4459655b6b.html Sista veckan att nominera till Ullbaggepriset Tue, 25 Apr 2017 08:15:51 +0200 Vid Landsbygdsgalan som Landsbygdsnätverket arrangerar kommer det att delas ut åtta olika Ullbaggepriser inom lika många kategorier. De myndigheter som kan nominera har nu haft några månader på sig och nu på söndag är sista dagen. – Jag uppmanar alla som känner till bra projekt och företagssatsningar som fått stöd från landsbygdsprogrammet eller havs- och fiskeriprogrammet att kontakta de nominerande myndigheterna med tips, säger projektledaren Nils Lagerroth. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/sistaveckanattnomineratillullbaggepriset.5.7914403215ba2c44596b87b.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/sistaveckanattnomineratillullbaggepriset.5.7914403215ba2c44596b87b.html Med kontoret på fickan - om digitalisering på landsbygder. Podden Landet #29 Thu, 20 Apr 2017 09:16:38 +0200 Drömmer du om att arbeta hemifrån var du än bor? Eller om att flytta från stadsbygd till landsbygd, men är osäker på hur det blir med arbetet? Då kan digitaliseringen vara lösningen. Hur det är att jobba och driva företag på distans? Vilka krav ställer ett digitaliserat arbetsliv på teknik, på kollegor och på oss själva? Möt Raquel Johansson, som distansjobbat med chefen i Italien och kollegor i Malaysia. Lyssna på nätbutiksinnehavaren Per Nordwall som säljer produkter globalt. Och hör forskaren Lena Lid Falkmans bästa tips för lyckade virtuella möten. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/medkontoretpafickanomdigitaliseringpalandsbygderpoddenlandet29.5.1288a12c15b7b73853bb5a9e.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/medkontoretpafickanomdigitaliseringpalandsbygderpoddenlandet29.5.1288a12c15b7b73853bb5a9e.html Landsbygdsgala och nätverksträff 8-9 november Mon, 10 Apr 2017 13:53:19 +0200 Missa inte årets stora nätverksträff och landsbygdsgala med Ullbaggeutdelning. I år träffas vi i Tällberg i Leksands kommun den 8-9 november. På Landsbygdsgalan kommer den eftertraktade Ullbaggen att delas ut i åtta olika kategorier. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landsbygdsgalaochnatverkstraff89november.5.1c6d7b4015b3f8997c56a955.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landsbygdsgalaochnatverkstraff89november.5.1c6d7b4015b3f8997c56a955.html Tänk utanför staketet – innovationer på landsbygden. Podden Landet #28 Thu, 06 Apr 2017 09:19:34 +0200 Det pratas mycket om kreativa innovationer för framtidens landsbygder. Men vad är en innovation? Var finns behoven? Och vad krävs om man tror sig sitta på en idé till en innovation? Lyssna på Inger Pehrson från Innovationsnätverket, Helena Kurki från Innovationscenter för landsbygden i Sjöbo kommun och innovatören Hans Ramel som driver Cowfunding vid Övedskloster när de tar sig an ämnet och ger tips. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/tankutanforstaketetinnovationerpalandsbygdenpoddenlandet28.5.1c6d7b4015b3f8997c51c6f5.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/tankutanforstaketetinnovationerpalandsbygdenpoddenlandet28.5.1c6d7b4015b3f8997c51c6f5.html Konferens med fokus på havs- och fiskeriprogrammet Wed, 05 Apr 2017 15:00:46 +0200 Den 1-2 juni arrangerar Jordbruksverket i samarbete med Landsbygdsnätverket informationsdagar om havs- och fiskeriprogrammet. Reservera redan nu datumen i din kalender så kommer mer info i de närmsta veckorna. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/konferensmedfokuspahavsochfiskeriprogrammet.5.4fb0624615b37811d9e5032e.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/konferensmedfokuspahavsochfiskeriprogrammet.5.4fb0624615b37811d9e5032e.html Unga vuxna vill engagera sig - få blir tillfrågade Tue, 04 Apr 2017 08:52:43 +0200 Det finns en stor vilja hos dagens unga att engagera sig i samhällsfrågor och organisationer. Flera undersökningar pekar på ökat engagemang och känsla av delaktighet – trots det finns det en debatt om curlade ungdomar som är lata och passiva. Den uppfattningen är helt felaktig! http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/ungavuxnavillengagerasigfablirtillfragade.5.4fb0624615b37811d9e2252.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/ungavuxnavillengagerasigfablirtillfragade.5.4fb0624615b37811d9e2252.html Ordna bushresa? Här får ni support! Mon, 03 Apr 2017 13:41:07 +0200 Landsbygdsnätverkets initiativ bushresan har testats under två år och har visats sig vara ett effektivt sätt att uppmärksamma igenväxningen av landskapet. Nu finns konceptet förpackat för alla som vill anordna en bushresa och nätverket står till förfogande med support av olika slag. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/ordnabushresaharfarnisupport.5.43c2161b15b3024106a42e8f.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/ordnabushresaharfarnisupport.5.43c2161b15b3024106a42e8f.html Käfta emot – om attityder land - stad. Podden Landet #27 Thu, 23 Mar 2017 08:30:11 +0100 Vi pratar attityder kring land och stad. Men är diskussionen nödvändig eller spär den på skillnaderna? Kan begreppet urban norm skrämma iväg människor som borde vara med i debatten? Och måste vi visa på att det finns en skillnad i hur man betraktar stad och land för att komma åt problemen? Lyssna när Göran Greider, Terese Bengard och Hans Westlund tar upp tråden från förra avsnittet av podden Landet. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/kaftaemotomattityderlandstadpoddenlandet27.5.86dcce315af09f2758b3295.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/kaftaemotomattityderlandstadpoddenlandet27.5.86dcce315af09f2758b3295.html Landsbygdsnätverkets tvåårsplan beslutad Mon, 20 Mar 2017 14:27:35 +0100 Vid styrgruppsmötet den 8 mars fastställdes Landsbygdsnätverkets aktivitetsplan för 2017-2018. – Det är medlemmarnas behov ihop med läget i de olika programmen som styr våra prioriteringar, konstaterar Peter Melin, nätverkets avgående styrgruppsordförande. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landsbygdsnatverketstvaarsplanbeslutad.5.76147eba15ae3e2301097052.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landsbygdsnatverketstvaarsplanbeslutad.5.76147eba15ae3e2301097052.html Följ Jordbruksverkets utvärderingsseminarier Fri, 17 Mar 2017 11:58:52 +0100 Serien med seminarier kring slututvärderingen av landsbygdsprogrammet 2007-2013 fortsätter. Onsdagen 22 mars är det dags för sista dagens ämnen, då med rubriken "Synteser för en hållbar landsbygdsutveckling - utvärderingen av programmets samlade effekter". http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/foljjordbruksverketsutvarderingsseminarier.5.10af965e15ad6f0c1be58624.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/foljjordbruksverketsutvarderingsseminarier.5.10af965e15ad6f0c1be58624.html Mitt Europa ska öppna upp dörrar Thu, 16 Mar 2017 15:13:45 +0100 Var gärna med i kampanjen Mitt Europa! En europeisk informationskampanj som erbjuder projekt och företagssatsningar att öppna upp sina dörrar för att visa vad EU-finansierade satsningar gör runt om i Europa. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/mitteuropaskaoppnauppdorrar.5.10af965e15ad6f0c1be8b11.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/mitteuropaskaoppnauppdorrar.5.10af965e15ad6f0c1be8b11.html Konsensus var Peters melodi Wed, 15 Mar 2017 10:14:50 +0100 Peter Melin som är ordförande för Landsbygdsnätverkets styrgrupp har beslutat att säga upp sig från Jordbruksverket vilket innebär att hans uppdrag som ordförande upphör efter 10 år på posten. Nu väntar nya äventyr inom näringslivet. – När jag tillträdde 2007 rådde något av en pionjäranda. Vi var alla nya och fick lära oss medan vi arbetade, minns Peter Melin från de första åren. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/konsensusvarpetersmelodi.5.66a85ef415ac9fe2e0b89a75.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/konsensusvarpetersmelodi.5.66a85ef415ac9fe2e0b89a75.html Sergelstorgsperspektivet – om attityder land-stad. Podden Landet #26 Thu, 09 Mar 2017 09:12:52 +0100 Det råder en ojämn maktrelation mellan land och stad. Olika attityder föder motsättningar och påverkar hur vi utformar vårt samhälle. Så hur förbättrar vi attityder och värderingar för att få balans mellan land och stad? Vad innebär en urban norm? Hur märks den i vår vardag? Och vilka konsekvenser får våra attityder. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/sergelstorgsperspektivetomattityderlandstadpoddenlandet26.5.262ef42d15aafa88a302c286.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/sergelstorgsperspektivetomattityderlandstadpoddenlandet26.5.262ef42d15aafa88a302c286.html Samråd om en modernare jordbrukspolitik Mon, 06 Mar 2017 14:53:06 +0100 EU-kommissionen genomför just nu ett öppet samråd om hur EU:s jordbrukspolitik kan moderniseras och förenklas. EU:s jordbrukspolitik har reformerats flera gånger. Den senaste reformen beslutades 2013 och genomfördes 2015. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/samradomenmodernarejordbrukspolitik.5.6132fce715aa03fa7ec2a1e7.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/samradomenmodernarejordbrukspolitik.5.6132fce715aa03fa7ec2a1e7.html Utbildning för nyanlända vid naturbruksskolor Thu, 02 Mar 2017 11:15:17 +0100 Många nyanlända ser möjligheterna inom de gröna näringarna. För att öka sina chanser på arbetsmarknaden, och som egna företagare, krävs utbildning. Landets naturbruksskolor kan skapa riktade utbildningar med matchande praktik, som leder till arbete i det gröna näringslivet. Se filmen om hur en sådan utbildning kan läggas upp och läs rapporten om naturbruksskolor och integration som Landsbygdnätverkets integrationsgrupp nu tagit fram. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/utbildningfornyanlandavidnaturbruksskolor.5.ec5777815a8abe684929e30.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/utbildningfornyanlandavidnaturbruksskolor.5.ec5777815a8abe684929e30.html Ny webbplats för FARNET Wed, 01 Mar 2017 10:10:09 +0100 Det europeiska nätverket för leaderområden med havs- och fiskerifonden, FARNET, har byggt om sin webbplats. – Nu när arbetet med lokalt ledd utveckling är igång så har FARNET uppdaterat webbplatsen så att den är mer användarvänlig och bättre möter nätverkets behov, säger kommunikatören Marguerite Korenblit. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nywebbplatsforfarnet.5.1a2a5de515a878dc9a01286c.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nywebbplatsforfarnet.5.1a2a5de515a878dc9a01286c.html Nya företagare - podden Landet #25 Thu, 23 Feb 2017 08:51:04 +0100 Sett till antalet sysselsatta på den svenska arbetsmarknaden är det vanligare att svenskar födda utomlands driver företag än de som är födda i Sverige. I podden Landet fördjupar vi oss i företagande och nyanlända svenskar. Så vad ska man tänka på som ny entreprenör på landsbygden? http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nyaforetagarepoddenlandet25.5.f32a58415a5e228b6889b51.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nyaforetagarepoddenlandet25.5.f32a58415a5e228b6889b51.html Nu drar nomineringsprocessen igång till Ullbaggepriserna Fri, 10 Feb 2017 12:03:20 +0100 I år är det åter igen dags för Landsbygdsgalan att arrangeras där Ullbaggar delas ut till bästa projekt eller företag inom åtta olika kategorier. Nytt för i år är även att det kommer att delas ut ett folkets pris. – Processen med att få fram nominerade till Ullbaggepriserna är viktig. Den hjälper oss att få fram de goda exempel som är betydelsefulla för landsbygdens utveckling, säger projektledare Nils Lagerroth. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nudrarnomineringsprocessenigangtillullbaggepriserna.5.42f55b9515a1e9a5f9963ec5.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nudrarnomineringsprocessenigangtillullbaggepriserna.5.42f55b9515a1e9a5f9963ec5.html Parlamentariska landsbygdskommitténs förslag – podden Landet #24 Mon, 06 Feb 2017 10:23:59 +0100 Landsbygdskommitténs slutbetänkande kom för en månad sedan. I podden Landet funderar vi bland annat över hur det kommer sig att riksmedia fick de 75 förslagen att låta som ett. Hör kommittéledamoten Kristina Yngwe (c) och kommitténs ordförande Johan Persson (s) berätta om slutrapporten. Vad har Brexit och Trump att göra med framtiden för svenska landsbygder? Vilka förslag är viktigast? Och varför måste förslagen blir verklighet så fort som möjligt? http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/parlamentariskalandsbygdskommittensforslagpoddenlandet24.5.3687637f15a0c73d8494cd6e.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/parlamentariskalandsbygdskommittensforslagpoddenlandet24.5.3687637f15a0c73d8494cd6e.html Dags för anmälan till leaderträffen Thu, 02 Feb 2017 12:17:02 +0100 Årets träff som arrangeras 16-17 maj är fullspäckad med intressant innehåll, men bjuder även på mycket tid för erfarenhetsutbyte och många goda exempel som är till nytta i leaderarbetet. Utöver detta kommer deltagarna också att erbjudas en smak- och naturupplevelse utöver det vanliga i Höga Kusten. – Vi har reserverat plats för deltagare från samtliga leaderområden men det är viktigt att anmälningarna kommer in så fort som möjligt, säger Beata Allen. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/dagsforanmalantillleadertraffen.5.14620900159f889cd0849251.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/dagsforanmalantillleadertraffen.5.14620900159f889cd0849251.html Is LEADER a Leading Method in Europe? - podden Landet #23 Thu, 26 Jan 2017 08:50:00 +0100 Landet goes international with a podcast in English about LEADER from a European perspective. The development of the LEADER method has been going on since the early nineties in the EU. With its bottom up approach with a local partnership, LEADER has been ground breaking as a truly local and territorial approach to rural development. Listen to our guests discussing where and why the LEADER approach is successful. However, are there problematic parts as well? How can we use the method in the best way for future rural challenges? In addition, how does the increased bureaucracy in LEADER effect the work with local development? http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/isleaderaleadingmethodineuropepoddenlandet23.5.300d073159d07634f744bcb.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/isleaderaleadingmethodineuropepoddenlandet23.5.300d073159d07634f744bcb.html Var ska vi ha årets Landsbygdsgala? Thu, 19 Jan 2017 14:39:11 +0100 Landsbygdsnätverket delar ut Ullbaggen i åtta kategorier för de bästa satsningarna på landsbygden. Tidigare landsbygdsgalor har vi haft i Stockholm men nu letar vi efter en ny lämplig plats ute i landet. Nu kan du vara med och ge tips. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/varskavihaaretslandsbygdsgala.5.67ae9c45159ab1a60749bebe.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/varskavihaaretslandsbygdsgala.5.67ae9c45159ab1a60749bebe.html Våga fråga - fånga engagemang. #22 podden Landet Thu, 12 Jan 2017 07:00:00 +0100 Hur gör man för att få en bra blandning av människor i styrelser? Ett exempel är Leader södra Bohuslän som arbetat aktivt för att föryngra och bredda sin styrelse. Hur gjorde de och har kvalitén på arbetet förändrats? Hör bland andra de nya unga styrelseledamöterna som fick frågan att sitta med och sa ja. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/vagafragafangaengagemang22poddenlandet.5.5958e4d8159826b7c0541120.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/vagafragafangaengagemang22poddenlandet.5.5958e4d8159826b7c0541120.html En nätverksträff nära dig Wed, 11 Jan 2017 10:20:02 +0100 Den 8 februari arrangerar Landsbygdsnätverket en nätverksträff på 16 orter sammankopplade med ljud och bild. Det har dessutom precis blivit klart att en av talarna blir landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. – Passa nu på att anmäla dig via medverkande länsstyrelser, uppmanar projektledare Magnus Nordgren. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/ennatverkstraffnaradig.5.5958e4d8159826b7c056e484.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/ennatverkstraffnaradig.5.5958e4d8159826b7c056e484.html 75 förslag från landsbygdskommittén Wed, 04 Jan 2017 10:33:47 +0100 Sedan juni 2015 har den parlamentariska landsbygdskommittén arbetat med målet att presentera ett slutbetänkande med förslag på en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. I mars förra året kom ett delbetänkande och idag, den 4 januari, presenterades slutbetänkandet. – Slutbetänkandet kommer att få betydelse för landsbygdernas men även städernas utveckling, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/75forslagfranlandsbygdskommitten.5.4224fc4d159550e9652d590f.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/75forslagfranlandsbygdskommitten.5.4224fc4d159550e9652d590f.html Nästa leaderträff till Höga Kusten Thu, 22 Dec 2016 11:17:50 +0100 Nu är det dags att boka in den 16-17 maj 2017 för nästa nationella leaderträff! Det är Leader Höga Kusten som kommer att stå som värd för träffen. Vi räknar med att kunna informera om exakt plats för träffen i början av nästa år. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nastaleadertrafftillhogakusten.5.23c5ab931592456319b25a6b.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nastaleadertrafftillhogakusten.5.23c5ab931592456319b25a6b.html Fira jul med Landet - podden bortom storstan Wed, 21 Dec 2016 11:04:56 +0100 Nu närmar sig helgerna med stormsteg och förhoppningsvis lite ledighet också. Då kan du passa på att lyssna på podden Landets alla avsnitt. Här kommer några smakprov från oss. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/firajulmedlandetpoddenbortomstorstan.5.10e2eedd15919993ebda34c1.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/firajulmedlandetpoddenbortomstorstan.5.10e2eedd15919993ebda34c1.html Vi söker fler som vill öka andelen unga i landsbygdsutveckling Fri, 16 Dec 2016 15:27:44 +0100 Vill er organisation vara med och öka andelen unga som engagerar sig i landsbygdsutveckling? Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling söker nya medlemmar som vill arbeta aktivt med att inkludera unga i sina organisationer samt att öka ungas kunskap om och intresse för landsbygden. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/visokerflersomvillokaandelenungailandsbygdsutveckling.5.58883a2815903ab6a115a0c0.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/visokerflersomvillokaandelenungailandsbygdsutveckling.5.58883a2815903ab6a115a0c0.html Naturturism – Sveriges nya basnäring? - podden Landet #21 Thu, 08 Dec 2016 14:05:47 +0100 Sedan 2010 har turismnäringen i Sverige vuxit med 25 miljoner kronor varje dag. Den har skapat 358 nya jobb varje månad. Internationellt sett är naturturismen den gren som växer snabbast. Så är turismen Sveriges nya basnäring? Och vad betyder det här för den svenska landsbygden? Hör Leif Öster, styrelseledamot i Ekoturismföreningen och Daniel Melin, fiskerienheten Jordbruksverket berätta mer om ett fenomen som bara växer. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/naturturismsverigesnyabasnaringpoddenlandet21.5.6c5ddbfe158d47f0fe2df1fb.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/naturturismsverigesnyabasnaringpoddenlandet21.5.6c5ddbfe158d47f0fe2df1fb.html Landsbygdsnätverket videosänder nätverksträff i februari 2017 Thu, 08 Dec 2016 09:49:26 +0100 Med ett nytt grepp arrangerar Landsbygdsnätverket den 8 februari en videokonferens med temat Framtidens landsbygd i samverkan med landets länsstyrelser. Videokonferensen direktsänds på drygt 15 orter samtidigt. Det ges möjlighet att lyssna till spännande talare, samtala i grupper, ställa frågor och få svar från berörda personer. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landsbygdsnatverketvideosandernatverkstraffifebruari2017.5.6c5ddbfe158d47f0fe2c6f47.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landsbygdsnatverketvideosandernatverkstraffifebruari2017.5.6c5ddbfe158d47f0fe2c6f47.html Goda resultat när naturbruksskolor vänder sig till utrikesfödda Tue, 06 Dec 2016 08:49:25 +0100 Hur kan fler utrikesfödda få utbildning och praktik inom de gröna näringarna med sikte på varaktiga jobb? Det är frågeställningen i rapporten Naturbruksskolorna och integration som släpps idag. Det är Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp som tagit fram rapporten tillsammans med Naturbruksskolornas förening. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/godaresultatnarnaturbruksskolorvandersigtillutrikesfodda.5.66a6b679158c98478a0d47c9.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/godaresultatnarnaturbruksskolorvandersigtillutrikesfodda.5.66a6b679158c98478a0d47c9.html Leader och utmaningarna - tjugonde avsnittet av podden Landet Thu, 24 Nov 2016 09:47:33 +0100 Leadermetoden har förändrats under de 20 år den funnits i Sverige. Många som arbetar med metoden upplever att den idag står inför nya utmaningar. När Leader utvärderades konstaterades att tre dilemman kunnat ringas in. Idag tar podden Landet sitt avstamp i den analysen för att ta en närmare titt på utmaningarna men också på vad som kan göras och hur det skulle kunna gå att navigera på bästa sätt med dagens förutsättningar. Hör utvärderaren diskutera tillsammans med representanter från Jordbruksverket och två leaderområden. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/leaderochutmaningarnatjugondeavsnittetavpoddenlandet.5.8e04a5f15891f622e344c09.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/leaderochutmaningarnatjugondeavsnittetavpoddenlandet.5.8e04a5f15891f622e344c09.html Asylsökande startar företag Tue, 22 Nov 2016 12:10:41 +0100 Idag släpps filmen om Orust Mirakel. Att vara aktiv under tiden som asylsökande, starta företag, gynna lokala matproducenter och främja integrationen. Det är budskapen när Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp lanserar ett i raden av goda exempel. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/asylsokandestartarforetag.5.42b5673115883ac6c31af875.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/asylsokandestartarforetag.5.42b5673115883ac6c31af875.html Arbetsgrupper träffas för ökad samverkan Tue, 15 Nov 2016 15:44:54 +0100 Landsbygdsnätverkets dagliga arbete kretsar i mångt och mycket kring våra arbetsgrupper och delnätverk som jobbar inom olika inriktningar. För att stärka samarbetet mellan grupperna arrangeras varje år en träff för alla gruppmedlemmar. – Vi måste dela med oss av våra erfarenheter mellan arbetsgrupperna för att bättre förstå varandra och öka vårt samarbete, säger Per Hasselberg, ordförande för integrationsgruppen. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/arbetsgruppertraffasforokadsamverkan.5.6bcd1d551586230924b87804.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/arbetsgruppertraffasforokadsamverkan.5.6bcd1d551586230924b87804.html Leader – vad är det? - nittonde avsnittet av podden Landet Thu, 10 Nov 2016 09:33:32 +0100 Leader firar 20 år i Sverige. För en del är Leader ett helt okänt begrepp. Andra har hört talas om det men vet inte riktigt vad det är. Och så finns det de som arbetar med landsbygdsutveckling inom leaderfinansierade projekt varje dag. I dagens avsnitt av Landet reder vi ut vad Leader egentligen är! http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/leadervadardetnittondeavsnittetavpoddenlandet.5.7b6c45f81584aadbbf522176.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/leadervadardetnittondeavsnittetavpoddenlandet.5.7b6c45f81584aadbbf522176.html Ekosystemtjänster och lantbrukarnas unika roll Fri, 28 Oct 2016 09:31:43 +0200 Landsbygdsnätverket har tagit ett nytt grepp för att öka kunskaperna om jordbrukets ekosystemtjänster genom en kortfilm som visar lantbrukarens betydelse för en lång rad viktiga ekosystemtjänster. Ihop med filmen finns nu också en broschyr som på ett lättillgängligt sätt beskriver vilka dessa tjänster kan vara. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/ekosystemtjansterochlantbrukarnasunikaroll.5.1227a27815803f1a03c85408.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/ekosystemtjansterochlantbrukarnasunikaroll.5.1227a27815803f1a03c85408.html Artonde avsnittet av podden Landet - Bushresor mot förbuskning Thu, 27 Oct 2016 09:07:46 +0200 Visste du att på tio år har nästan en femtedel av Sveriges värdefulla betesmarker förlorat sina värden? Det går att ändra på. Bushresan går genom Sverige till igenväxta hagar, långt bort från Astrid Lindgren-idylliska öppna landskap, för att visa vikten av att det finns företag med betande djur i hela landet. Hur illustrerar vi på bästa sätt att samhället är beroende av lönsamma lantbruksföretag? http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/artondeavsnittetavpoddenlandetbushresormotforbuskning.5.1227a27815803f1a03c146b6.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/artondeavsnittetavpoddenlandetbushresormotforbuskning.5.1227a27815803f1a03c146b6.html Service lab för bättre service på landsbygden Wed, 26 Oct 2016 15:50:47 +0200 Idag arrangerade Tillväxtverket en heldag med fokus på service i Sveriges gles- och landsbygder. 225 deltagare från kommuner, län, regioner och andra organisationer lyssnade till intressanta föreläsare och inspirerande samtal i service-soffan. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/servicelabforbattreservicepalandsbygden.5.17e7be37157f88a8aa4b8091.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/servicelabforbattreservicepalandsbygden.5.17e7be37157f88a8aa4b8091.html Taggade landsbygdsutvecklare på nationell träff Tue, 25 Oct 2016 15:38:27 +0200 Landsbygdsnätverket är samordnare för ett delnätverk med landsbygdsutvecklare som arbetar inom kommun, region och län. Varje år träffas de för att dela erfarenheter och lära av varandra. – Det känns bra att träffa nya kollegor som arbetar med samma frågor och som brottas med samma problem, säger Erika Erlingson från Gislaveds kommun. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/taggadelandsbygdsutvecklarepanationelltraff.5.17e7be37157f88a8aa44962f.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/taggadelandsbygdsutvecklarepanationelltraff.5.17e7be37157f88a8aa44962f.html Framtidsverkstad på Elmia Lantbruk 2016 Fri, 21 Oct 2016 14:30:11 +0200 Landsbygdsnätverket har under lantbruksmässan i Jönköping tagit initiativ till ett kunskaps- och innovationstorg med representanter från forskning, rådgivning och utbildning inom lantbruk. Mitt på torget arrangerades en framtidsverkstad. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/framtidsverkstadpaelmialantbruk2016.5.5458f15f157e1abc38470f37.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/framtidsverkstadpaelmialantbruk2016.5.5458f15f157e1abc38470f37.html Landsbygdsnätverket satsar stort på fiske och vattenbruk Tue, 18 Oct 2016 09:09:16 +0200 Landsbygdsnätverket har i programperioden 2014-2020 fått ett utökat uppdrag att även vara ett nätverk för organisationer som verkar inom fiske och vattenbruk. Syftet med detta är att underlätta havs- och fiskeriprogrammets genomförande genom lärande, samarbete och dialog mellan organisationer och myndigheter som är aktiva på nationellt plan inom fisket och vattenbruket. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landsbygdsnatverketsatsarstortpafiskeochvattenbruk.5.314c7c54157d6333db67814.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landsbygdsnatverketsatsarstortpafiskeochvattenbruk.5.314c7c54157d6333db67814.html Resten av Sverige ger svar på tal - nytt avsnittet av Landet Thu, 13 Oct 2016 08:59:15 +0200 SVT:s dokumentärserien Resten av Sverige med journalisten och författaren Po Tidholm har väckt stor debatt runt om i landet. I podden Landet träffar Po Tidholm nu verksamhetsledaren Terese Bengard på Hela Sverige ska leva och LRFs förbundsordförande Helena Jonsson som svarar att resten av Sverige vill peka på beroendeförhållandet som faktiskt råder mellan land och stad och den potential som finns på landsbygden.   http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/restenavsverigegersvarpatalnyttavsnittetavlandet.5.c005327157b97964073de69.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/restenavsverigegersvarpatalnyttavsnittetavlandet.5.c005327157b97964073de69.html Ny studie kring integration på landsbygden Wed, 05 Oct 2016 13:37:43 +0200 Syftet med studien var att undersöka olika förutsättningar för integration av utrikes födda på landsbygden. Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp ville ha svar kring vilka möjligheter och vilka hinder som kan finnas och idag släpps resultatet.   http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nystudiekringintegrationpalandsbygden.5.2bd8897215790071832762b0.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nystudiekringintegrationpalandsbygden.5.2bd8897215790071832762b0.html Besöksnäring i fokus vid nationell leaderträff Fri, 30 Sep 2016 13:54:14 +0200 Den 28-29 september samlades cirka 170 personer från hela landet i Varberg för att nätverka och få med sig information hem om arbetet med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Spännande föreläsningar om olika turismsatsningar varvades med erfarenhetsutbyte och samtal kring regeltillämpningar. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/besoksnaringifokusvidnationellleadertraff.5.47f5ab8e15773ad0e48af256.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/besoksnaringifokusvidnationellleadertraff.5.47f5ab8e15773ad0e48af256.html Sextonde avsnittet av Landet - landsbygden ansluter sig Thu, 29 Sep 2016 09:57:24 +0200 ”Din morfar byggde elnätet. Du kan göra en liknande insats.” Lika viktigt som när elen drogs fram i Sverige. Så beskrivs ofta utbygget av bredbandsnätet. På Gotland kommer alla att ha fiber innan årsskiftet. Och det efter bara fem år. Notan är dessutom lägre än på många andra ställen. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/sextondeavsnittetavlandetlandsbygdenanslutersig.5.47f5ab8e15773ad0e481dd35.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/sextondeavsnittetavlandetlandsbygdenanslutersig.5.47f5ab8e15773ad0e481dd35.html Corken ur för framtida landsbygdsprogram Tue, 20 Sep 2016 16:16:48 +0200 20 år efter den första Cork-konferensen var det häromveckan dags för en ny konferens. Cirka 330 deltagare från alla medlemsstater samlades i Cork på Irland 5-6 september. Syftet var att staka ut möjliga framtida vägar för den gemensamma jordbrukspolitiken CAP och landsbygdsprogrammet. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/corkenurforframtidalandsbygdsprogram.5.1d01bffb15741c3e78095c09.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/corkenurforframtidalandsbygdsprogram.5.1d01bffb15741c3e78095c09.html Femtonde avsnittet av Landet – framtidsspaning Thu, 15 Sep 2016 10:50:48 +0200 Följ med på spaning! Vad är ett smart kök för något? Varför är bönder så populärt just nu? Varför måste vi börja prata om bajs? Och hur kommer vi egentligen att prata om landsbygd i framtiden? Hör vår panel presentera sina spaningar under ett seminarium på Landsbygdsriksdagen på Gotland. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/femtondeavsnittetavlandetframtidsspaning.5.522626a415724b9b7b2cc3a9.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/femtondeavsnittetavlandetframtidsspaning.5.522626a415724b9b7b2cc3a9.html Östgötsk bushresa leder till spännande samarbete Wed, 14 Sep 2016 14:24:37 +0200 Som en följd av fjolårets bushresa har det i Östergötland startats ett samarbete kring lokalproducerat naturbeteskött. Det är Linköpings kommun som finansierar satsningen och samverkan sker med Vreta Kluster, Östgötamat och föreningen Naturbeteskött i Sverige. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/ostgotskbushresaledertillspannandesamarbete.5.522626a415724b9b7b24fac6.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/ostgotskbushresaledertillspannandesamarbete.5.522626a415724b9b7b24fac6.html 90 nya bostäder till nyanlända på landsbygden Tue, 06 Sep 2016 09:40:46 +0200 Den stora invandringen till Sverige ställer krav på fler bostäder. Men potentialen för att snabbt hitta boende åt nyanlända med uppehållstillstånd är stor. Det visar den boendeinventering som Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp har gjort tillsammans med fem kommuner. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/90nyabostadertillnyanlandapalandsbygden.5.5df87b5c156fdf436f5129a.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/90nyabostadertillnyanlandapalandsbygden.5.5df87b5c156fdf436f5129a.html En stundande datarevolution Fri, 02 Sep 2016 15:51:13 +0200 Hur ska vi använda all data som samlas in inom lantbruket på ett kostnadseffektivt sätt? Hur får vi tillämpningarna och funktionerna behovsstyrda och inte bestämda av vad som är tekniskt möjligt? http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/enstundandedatarevolution.5.2e9fde1156ea9320de5e1b.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/enstundandedatarevolution.5.2e9fde1156ea9320de5e1b.html Fjortonde avsnittet av Landet - förort och landsbygd Thu, 01 Sep 2016 09:30:59 +0200 Vad har förort och landsbygd egentligen gemensamt? Mycket mer än vi tror! En infrastruktur som försämras gör att både förorts- och landsbygdsbor känner igen sig. Hör rapparen och debattören Berhang Miri och riksdagsledamoten Ida Karkiainen diskutera likheter mellan förorter och landsbygder och hur man skulle kunna organisera sig för att hjälpa och backa upp varandra. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/fjortondeavsnittetavlandetforortochlandsbygd.5.23c790b5156df169bed752f3.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/fjortondeavsnittetavlandetforortochlandsbygd.5.23c790b5156df169bed752f3.html En fantastisk möjlighet för Gotland Wed, 31 Aug 2016 15:26:33 +0200 När runt 200 asylsökande kom till Fårösund tvekade inte Lisa Blochmann på vad hon skulle göra. Inom några veckor var nätverket Tillsammans på norr skapat. – Den här inflyttningen är en fantastisk möjlighet för Gotland, säger hon. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/enfantastiskmojlighetforgotland.5.23c790b5156df169bed22653.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/enfantastiskmojlighetforgotland.5.23c790b5156df169bed22653.html Förändringar på kansliet Tue, 30 Aug 2016 13:15:33 +0200 Under hösten 2016 är Landsbygdsnätverkets verksamhetsledare Maria Gustafsson tjänstledig för att arbeta vid Landsbygdskommitténs sekretariat. Nils Lagerroth ersätter henne som verksamhetsledare under den perioden. Nils i sin tur blir avlastad i sina nuvarande arbetsuppgifter av Madelene Nelson och Inger Pehrson. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/forandringarpakansliet.5.2f1d0ed4156d39a6f129f36f.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/forandringarpakansliet.5.2f1d0ed4156d39a6f129f36f.html Lokalekonomidagarna 2016 i Alvesta Fri, 26 Aug 2016 15:33:57 +0200 Lokalekonomidagarna är en arena och mötesplats för kunskap och nätverkande kring hur vi kan stärka lokala ekonomier i hela landet. Landsbygdsnätverket har sedan flera år varit delaktiga på olika sätt. I år var Asha Ismael Mohmoud från vår integrationsgrupp en av talarna. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/lokalekonomidagarna2016ialvesta.5.5640ab9d156bc9ec003dc2e2.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/lokalekonomidagarna2016ialvesta.5.5640ab9d156bc9ec003dc2e2.html Bred samverkan bakom lyckad bushresa Fri, 19 Aug 2016 10:49:44 +0200 Hela tio olika arrangörer samverkade på ett unikt sätt i arrangemanget av bushresan i Ragunda kommun. Med på resan fanns beslutsfattare som tjänstemän och politiker. Målet är att fler ska bli medvetna om behovet av åtgärder för att förhindra fortsatt igenväxning av landskapet. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/bredsamverkanbakomlyckadbushresa.5.257cdba9156998f454eab49e.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/bredsamverkanbakomlyckadbushresa.5.257cdba9156998f454eab49e.html Trettonde avsnittet av Landet – innovativ service och landsbygden Thu, 18 Aug 2016 11:52:38 +0200 700 miljoner ska fram till 2020 satsas på bättre service för människor på lands- och glesbygd. Så hur ska servicen utanför städerna se ut i framtiden? I detta avsnitt delar poddens gäster med sig av kreativa servicelösningar, finansieringsmöjligheter och exempel på innovativa idéer runt om i landet. Hör hur Sveriges första digitala lanthandel startade och om varför service inte helt får bygga på ideellt engagemang.  http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/trettondeavsnittetavlandetinnovativserviceochlandsbygden.5.257cdba9156998f454e42fbd.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/trettondeavsnittetavlandetinnovativserviceochlandsbygden.5.257cdba9156998f454e42fbd.html Hög tid för anmälan till leaderträffen Wed, 17 Aug 2016 14:51:37 +0200 Årets nationella leaderträff hålls i Varberg och vill du ta del av ett spännande program är sista anmälningsdag den 20 augusti för att vara garanterad boende på Varbergs Kusthotell. Den 28-29 september samlas leaderentusiaster från hela landet för att få nätverka, ta del av senaste nytt och inspireras. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/hogtidforanmalantillleadertraffen.5.21d723281569026f8cea659f.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/hogtidforanmalantillleadertraffen.5.21d723281569026f8cea659f.html Vem som gör vad för civilsamhället Mon, 08 Aug 2016 15:24:17 +0200 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har tagit fram en broschyr som lyfter myndigheters samverkan med det civila samhället. I den kan du få reda på vad 20 olika myndigheter har för uppdrag och på vilket sätt de samverkar med och stöttar landets föreningsliv och ideella organisationer. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/vemsomgorvadforcivilsamhallet.5.64cd49d41565ea9a37ae3f1a.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/vemsomgorvadforcivilsamhallet.5.64cd49d41565ea9a37ae3f1a.html Tolfte avsnittet av Landet - integration och landsbygd Thu, 04 Aug 2016 11:09:10 +0200 Hela 90 % av de som invandrar eller flyr till Sverige hamnar i större städer trots att de kommer från olika landsbygder. Att landsbygden inte presenteras som ett alternativ kan vara en anledning. Så hur ska vi få nyanlända att stanna i våra bygder och hur ska vi få människor med invandrarbakgrund att flytta till landsbygden? Lyssna på Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp som försöker svara på frågorna och ge konkreta exempel. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/tolfteavsnittetavlandetintegrationochlandsbygd.5.3c49a9f4156522e936032577.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/tolfteavsnittetavlandetintegrationochlandsbygd.5.3c49a9f4156522e936032577.html Elfte avsnittet av Landet – den urbana normen Thu, 21 Jul 2016 10:42:43 +0200 Hur ser en typisk landsbygdskvinna ut på film och i TV? Och landsbygdsmannen - vem är han? Vilka ord använder vi när vi beskriver stad och land? Och på vilket sätt påverkar storstadsnormen människor på landsbygden? Lyssna när Landet tar sig an den urbana normen och möt dem som vill arbeta emot den. Som personen bakom succén Glesbygdsgirls på facebook, en dokumentärfilmare och en företagsrådgivare engagerad i Hela Sverige Ska Leva. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/elfteavsnittetavlandetdenurbananormen.5.b270987156095260f542a2c.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/elfteavsnittetavlandetdenurbananormen.5.b270987156095260f542a2c.html Tionde avsnittet av Landet – konsulten och ägarskiftet Thu, 07 Jul 2016 10:34:27 +0200 Hur går ett ägarskifte till rent praktiskt och vad ska man tänka på? Idag släpps tionde avsnittet av podden Landet. Lyssna på René Fischer, konsulten som hanterar ägarskiften dagligen, när han delar med sig av sina bästa tips och tankar. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/tiondeavsnittetavlandetkonsultenochagarskiftet.5.6dc949bf155c1e85bc533127.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/tiondeavsnittetavlandetkonsultenochagarskiftet.5.6dc949bf155c1e85bc533127.html Program klart för årets leaderträff Tue, 28 Jun 2016 14:52:40 +0200 Den 28-29 september arrangerar Landsbygdsnätverket den årliga träffen för alla som jobbar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Som vi berättat tidigare hålls den i vackra Varberg och temat är hållbar besöksnäring. Nu finns också programmet klart för dagarna och länk till anmälan. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/programklartforaretsleadertraff.5.961ebff155931a01c958286.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/programklartforaretsleadertraff.5.961ebff155931a01c958286.html En annan ekonomi – lokal och hållbar Mon, 27 Jun 2016 11:48:13 +0200 De senaste åren har nya forskningsfält växt fram för att förstå hur vi kan ställa om till en hållbar ekonomisk utveckling. Det talas om bioekonomi, delningsekonomi, cirkulär ekonomi och ekonomisk utveckling som en följd av flyktingvågen. Men vad betyder egentligen dessa begrepp och framförallt; vad betyder det för den lokala utvecklingen på platserna där vi bor? http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/enannanekonomilokalochhallbar.5.4cd5edb6155885dd73bc82d5.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/enannanekonomilokalochhallbar.5.4cd5edb6155885dd73bc82d5.html Nyhetsbrev nr 15 - tema Unga i landsbygdsutveckling Thu, 23 Jun 2016 14:49:16 +0200 Sista nyhetsbrevet för den här säsongen fokuserar på unga människor i svensk landsbygd. Det blir också det sista nyhetsbrevet i det här formatet eftersom vi kommer att gå över till en e-postbaserad lösning till hösten. I nyhetsbrevet får du med dig goda exempel och får reda på vad som är på gång inom vårt arbete för att engagera fler unga vuxna. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nyhetsbrevnr15temaungailandsbygdsutveckling.5.5f9a416f15572db9433ebc78.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nyhetsbrevnr15temaungailandsbygdsutveckling.5.5f9a416f15572db9433ebc78.html Nionde avsnittet av Landet - föreningsliv och organisering Wed, 22 Jun 2016 14:05:55 +0200 Ett samtal mellan tre unga människor som alla är aktiva i föreningsliv och landsbygdsutveckling på olika sätt. I Sverige är vi bra på att organisera oss på olika sätt. Hela 80 procent av den vuxna befolkningen är medlem i någon förening. Ännu fler är aktiva i olika sorters nätverk. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/niondeavsnittetavlandetforeningslivochorganisering.5.5f9a416f15572db943371640.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/niondeavsnittetavlandetforeningslivochorganisering.5.5f9a416f15572db943371640.html 250 möjligheter för Sveriges landsbygder Tue, 21 Jun 2016 13:38:20 +0200 Nu är det tredje året i rad som konferensen 250 möjligheter anordnas. Årets konferens har ett stort fokus på hur man kan gå från tanke till ord och från ord till handling. Målet med konferensen är att tillföra kunskap men även inspiration att arbeta med utvecklingsfrågor tillsammans hemma i kommunerna. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/250mojligheterforsverigeslandsbygder.5.1f315f6155680e939bf02da.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/250mojligheterforsverigeslandsbygder.5.1f315f6155680e939bf02da.html Åttonde avsnittet av Landet - generationsskifte i fiskföretaget Thu, 09 Jun 2016 11:27:34 +0200 Ett samtal där de ägarskiftande generationerna äntligen möts. Hur tar man över familjeföretaget utan att köra iväg den äldre generationen? Hur ska vi tänka om att äga och driva verksamhet tillsammans med syskon? Och hur fångar vi upp kunskap från den äldre generationen på bästa sätt? http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/attondeavsnittetavlandetgenerationsskifteifiskforetaget.5.5e80598c15531b311993d411.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/attondeavsnittetavlandetgenerationsskifteifiskforetaget.5.5e80598c15531b311993d411.html Alla måste få vara med och forma sin framtid Wed, 08 Jun 2016 10:24:22 +0200 – Vi måste se människan innan vi ser problemen. Kan vi få alla som kommer hit från andra länder att känna sig delaktiga i utformningen av sin egen framtid finns en enorm potential för integration och hållbar utveckling – inte minst på landsbygden. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/allamastefavaramedochformasinframtid.5.2dbbdae515526d300a7b619a.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/allamastefavaramedochformasinframtid.5.2dbbdae515526d300a7b619a.html Sverige förbuskas - bushresor gör skillnad Fri, 03 Jun 2016 09:24:54 +0200 På tio år har nästan en femtedel av Sveriges öppna landskap vuxit igen. Det går att ändra på. Bushresorna går genom Sverige för att uppmärksamma beslutsfattare om vikten av att det finns företag med betande djur över hela landet. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/sverigeforbuskasbushresorgorskillnad.5.344a802915510ff27b65c013.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/sverigeforbuskasbushresorgorskillnad.5.344a802915510ff27b65c013.html Lyckat expertmöte på Sånga-Säby Thu, 02 Jun 2016 10:27:08 +0200 Den 31 maj-1 juni har ett 20-tal experter från 14 olika länder diskuterat kretslopp och utnyttjande av växtnäring från stallgödsel och organiskt avfall på Sånga-Säby utanför Stockholm. Det var första gången en av EU-kommissionens fokusgrupper inom EIP-Agri hade ett arbetsmöte i Sverige. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/lyckatexpertmotepasangasaby.5.3076076915506158e39e0e7c.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/lyckatexpertmotepasangasaby.5.3076076915506158e39e0e7c.html Förhoppningar på 2 000 000 nya jobb inom bioekonomin Wed, 01 Jun 2016 14:11:30 +0200 Detta var en av de fiktiva framtidsvisionerna som presenterades av deltagarna i det bilaterala Ruralab som hölls den 9–10 maj på Åland. Ruralab är ett koncept för samarbetet mellan det europeiska landsbygdsnätverket ENRD och de nationella nätverken och genomförs oftast på nationell nivå. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/forhoppningarpa2000000nyajobbinombioekonomin.5.3076076915506158e397eb59.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/forhoppningarpa2000000nyajobbinombioekonomin.5.3076076915506158e397eb59.html Energigivande Landsbygdsriksdag på Gotland Tue, 31 May 2016 16:05:10 +0200 Vartannat år arrangerar riksorganisationen Hela Sverige ska leva Landsbygdsriksdagen. Den 27-29 maj var det till Visby som landets aktiva människor inom byarörelsen och övriga landsbygdsintresserade åkte. Tre dagar av inspirerande studiebesök, seminarier och nätverkande gav energi till fortsatt arbete. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/energigivandelandsbygdsriksdagpagotland.5.3076076915506158e39159f8.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/energigivandelandsbygdsriksdagpagotland.5.3076076915506158e39159f8.html Sjunde avsnittet av Landet - hbtq och landsbygden Thu, 26 May 2016 09:50:09 +0200 Hur är det att vara homo, bi, trans eller queer och bo i en landsbygd? En berättelse som vi ofta hör är den om människor som inte får plats i sin bygd och flyttar till storstan för att känna sig accepterade. Men finns det fler berättelser som vi aldrig får höra? Finns det queera behov som bara storstan tillfredsställer, eller är det egentligen landsbygderna som verkligen har kapaciteten att hantera olikheter? http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/sjundeavsnittetavlandethbtqochlandsbygden.5.6807b7a5154e547374d95911.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/sjundeavsnittetavlandethbtqochlandsbygden.5.6807b7a5154e547374d95911.html Mod att testa nytt – en av framgångsfaktorerna Wed, 25 May 2016 11:53:29 +0200 Mod att våga testa nytt, en genuin omsorg om bygden och en tydlig satsning på närproducerat. Det är några av nycklarna som gjort lanthandlarparet Lina Hultgren och Eva Andersson till framgångsrika entreprenörer på hemorten Killhult. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/modatttestanyttenavframgangsfaktorerna.5.6807b7a5154e547374d2c19e.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/modatttestanyttenavframgangsfaktorerna.5.6807b7a5154e547374d2c19e.html Nyhetsbrev nr 14 - tema Service Tue, 24 May 2016 11:24:21 +0200 700 miljoner kronor ska fram till 2020 satsas på bättre service för människor på landsbygd och i glesbygd. Maj månads nyhetsbrev gräver djupare i vad det innebär och vilka möjligheter som finns. Några goda exempel på servicesatsningar får du också med dig. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nyhetsbrevnr14temaservice.5.1cca8215154da46bfeda7eb8.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nyhetsbrevnr14temaservice.5.1cca8215154da46bfeda7eb8.html Musik som förenar och ger mening Mon, 23 May 2016 09:48:24 +0200 En gnutta uppmuntran och hjälp med instrument och lokal. Det var allt som behövdes för att den musikaliska kreativiteten skulle explodera på flyktingförläggningen i Butapalatset i Växjö. Nu gör bandet Global Citizens succé med sin blandning av syriskt, sudanesiskt, svenskt och amerikanskt. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/musiksomforenarochgermening.5.1cca8215154da46bfed30d34.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/musiksomforenarochgermening.5.1cca8215154da46bfed30d34.html Kultur – en viktig del av landsbygdsutveckling Fri, 13 May 2016 14:00:08 +0200 Konst, teater och musik har engagerat människor i alla tider. Det är svårt att vara oberörd. Vad som över huvud taget får kallas för konst är ständigt på tapeten. Men att konstnärliga uttryck även kan vara ett viktigt verktyg i arbetet med landsbygdsutveckling stod klart när det europeiska landsbygdsnätverket ENRD arrangerade en träff på temat den 11-12 maj i Amsterdam. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/kulturenviktigdelavlandsbygdsutveckling.5.37cb30d0154a7821fd76d35a.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/kulturenviktigdelavlandsbygdsutveckling.5.37cb30d0154a7821fd76d35a.html Sjätte avsnittet av Landet – växtodlaren och generationsskiftet Thu, 12 May 2016 09:54:04 +0200 Hur är det att vara kvinna i växtodlarbranschen och stå inför ett generationsskifte? Och hur nätverkar man på bästa sätt? Idag kommer sjätte avsnittet av podden Landet. Här hör du Marianne Westman dela med sig av sina erfarenheter och tankar.  http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/sjatteavsnittetavlandetvaxtodlarenochgenerationsskiftet.5.3754df9c154a22d00764c11b.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/sjatteavsnittetavlandetvaxtodlarenochgenerationsskiftet.5.3754df9c154a22d00764c11b.html Var med och utveckla landsbygden Mon, 02 May 2016 10:00:00 +0200 Den 17 maj bjuds du som på olika sätt är involverad i landsbygdsutveckling in till det seminarium som är del i utvärderingen av landsbygdsprogrammet 2007-2013. Dagen bjuder på en dialog kring utvärderarnas preliminära slutsatser och rekommendationer. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/varmedochutvecklalandsbygden.5.4ff6f606154586ea5537739e.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/varmedochutvecklalandsbygden.5.4ff6f606154586ea5537739e.html Dialogmöten med Parlamentariska landsbygdskommittén Fri, 29 Apr 2016 11:32:54 +0200 Parlamentariska landsbygdskommittén har i uppdrag att föreslå en sammanhållen politik för en långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder. Under våren fortskrider arbetet med slutbetänkande som ska lämnas över till regeringen i januari 2017. Som en del i arbetet anordnar kommittén dialogmöten runt om i landet under vecka 18 och vecka 22. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/dialogmotenmedparlamentariskalandsbygdskommitten.5.1ca2e1861545f918bd947245.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/dialogmotenmedparlamentariskalandsbygdskommitten.5.1ca2e1861545f918bd947245.html Femte avsnittet av Landet – stanna eller flytta Thu, 28 Apr 2016 11:18:32 +0200 Finns det en storstadsnorm? Idag kommer femte avsnittet av podden Landet. Där diskuterar Nora, Bartosz och Hanna hur de upplever vuxenvärldens förväntningar på att unga ska lämna sin bygd. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/femteavsnittetavlandetstannaellerflytta.5.4ff6f606154586ea5535c6c9.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/femteavsnittetavlandetstannaellerflytta.5.4ff6f606154586ea5535c6c9.html Västervik har hittat integrationsmodellen Tue, 26 Apr 2016 13:52:11 +0200 En effektiv lösning på bostadsbristen som samtidigt leder till en snabbare och bättre integration. Västerviksmodellen ger vinster på flera håll och sprider sig nu i Sveriges kommuner.  http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/vastervikharhittatintegrationsmodellen.5.41f741bc1544fb31e2c36ae0.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/vastervikharhittatintegrationsmodellen.5.41f741bc1544fb31e2c36ae0.html Första beslutet om innovationsstöd Thu, 21 Apr 2016 09:42:57 +0200 Efter mycket arbete med att få alla funktioner på plats i handläggningssystemet har nu Jordbruksverket kommit igång med att leverera beslut som gäller att bilda innovationsgrupper inom EIP-Agri. En lantbrukare som har en spännande vallskördemaskin på gång blir först med att få ett positivt besked. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/forstabeslutetominnovationsstod.5.2da8616d1542c4a4966ea73f.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/forstabeslutetominnovationsstod.5.2da8616d1542c4a4966ea73f.html Alla steg från asylsökande till etablerad nyanländ Tue, 19 Apr 2016 09:28:59 +0200 En informationsguide med fakta kring asyl- och etableringsprocessens många steg har under våren plockats fram av Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för integration. Förhoppningen är att guiden ska underlätta för alla som jobbar eller vill jobba med integration. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/allastegfranasylsokandetilletableradnyanland.5.2da8616d1542c4a496615009.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/allastegfranasylsokandetilletableradnyanland.5.2da8616d1542c4a496615009.html Film om praktik för asylsökande visar vägen Mon, 18 Apr 2016 15:19:01 +0200 Idag släpps tre nyproducerade filmer om hur praktik för asylsökande kan vara en snabbare väg till integration. Det är Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för integration som tagit fram inspirationsfilmerna som goda exempel, tillsammans med regissören Basem Nabhan som själv är asylsökande.  http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/filmompraktikforasylsokandevisarvagen.5.13a048a8154212c035fb966a.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/filmompraktikforasylsokandevisarvagen.5.13a048a8154212c035fb966a.html Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev # 13, Tema Integration Fri, 15 Apr 2016 14:22:17 +0200 I vårt senaste nyhetsbrev fördjupar vi oss i integrationsfrågorna och hur vi på bästa sätt kan hjälpa de människor som just nu flyr krig och förföljelse i olika delar av världen. – Förhoppningsvis kan vi också bidra till att ge en annorlunda och lite bättre syn på invandrare. Vi har idéer, vi vill arbeta och vi vill ge något tillbaka till samhället, säger Reem Osman som själv är asylsökande och nu leder ett matlagningsprojekt. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landsbygdsnatverketsnyhetsbrev13temaintegration.5.7ce9b8b9154166fb0613777e.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landsbygdsnatverketsnyhetsbrev13temaintegration.5.7ce9b8b9154166fb0613777e.html Fjärde avsnittet av Landet - rennäring och politik Thu, 14 Apr 2016 11:19:08 +0200 Dags för ett nytt avsnitt av Landsbygdsnätverkets podcast Landet. Den här gången får vi höra Helena Partapuoli från Kiruna prata politik och rennäring tillsammans med journalisten Ida Lindhagen.   – Landsbygdskommunerna måste börja tro på sig själva, säger Helena. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/fjardeavsnittetavlandetrennaringochpolitik.5.240036bc1540bbb9fe4bbdd1.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/fjardeavsnittetavlandetrennaringochpolitik.5.240036bc1540bbb9fe4bbdd1.html Leader kan mobilisera kring tidig etablering Wed, 13 Apr 2016 16:53:01 +0200 Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har mycket att vinna på att samarbete mer med de som är involverade i lokalt ledd utveckling. Detta för att klara sina uppdrag med att skapa en meningsfull sysselsättning för asylsökande och etablera nyanlända på landsbygden. Det här var en av många viktiga slutsatser från dagens träff när Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp samlade ett 70-tal leaderengagerade. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/leaderkanmobiliserakringtidigetablering.5.240036bc1540bbb9fe461423.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/leaderkanmobiliserakringtidigetablering.5.240036bc1540bbb9fe461423.html Min bygd – landsbygdsrörelse, normer och cash Wed, 06 Apr 2016 15:18:22 +0200 Ett 30-tal deltagare från Malmö till Pajala i åldrarna 14-30, samt en handfull deltagare mellan 30-65 år, träffades under ett händelserikt dygn på Hälsinglands museum i Hudiksvall den 19-20 mars. Den stora geografiska spridningen blev tydlig genom de många berättelserna och exemplen som delades under helgen. De syntes också som markeringar på den stora, medhavda Sverigekartan där så väl nuvarande hemort som hjärtebygd markerades ut. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/minbygdlandsbygdsrorelsenormerochcash.5.33ec33bf153eb81523a192.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/minbygdlandsbygdsrorelsenormerochcash.5.33ec33bf153eb81523a192.html 20 miljoner för att stärka landsbygden på ett hållbart sätt Mon, 04 Apr 2016 14:07:04 +0200 Jordbruksverket utlyser nu totalt 20 miljoner kronor till pilot- och samarbetsprojekt för mer energieffektiva jordbruk och arbete med miljö-, och klimatfrågor. Syftet med stöden är att stärka landsbygden genom att fortsätta utveckla jordbruket på ett hållbart sätt. Stöden finns i landsbygdsprogrammet. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/20miljonerforattstarkalandsbygdenpaetthallbartsatt.5.1a906c1e153e0d1ad3e6d28.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/20miljonerforattstarkalandsbygdenpaetthallbartsatt.5.1a906c1e153e0d1ad3e6d28.html Tredje avsnittet av Landet – banken och ägarskiftet Thu, 31 Mar 2016 13:06:05 +0200 Idag börjar tredje avsnittet av podden Landet sändas. Den här gången träffar vi Johanna Svensson, Malin Gustavsson samt Martin och Jenny Anderberg i Landsbygdsnätverkets podcast. – Ju yngre de inblandade är desto enklare blir ett generationsskifte, säger Martin Anderberg. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/tredjeavsnittetavlandetbankenochagarskiftet.5.776e3c8153cbc12859c118.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/tredjeavsnittetavlandetbankenochagarskiftet.5.776e3c8153cbc12859c118.html Nu är alla leaderområden godkända Thu, 24 Mar 2016 11:10:51 +0100 Nu är samtliga 48 leaderområden godkända av Jordbruksverket för den nya programperioden. Det innebär att de kan börja det operativa arbetet med att mobilisera målgrupper och prioritera projektansökningar som ska bidra till att utveckla området. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nuarallaleaderomradengodkanda.5.28165bfc153a33047716c40c.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nuarallaleaderomradengodkanda.5.28165bfc153a33047716c40c.html De motar butiksdöden på landsbygden Mon, 21 Mar 2016 14:53:03 +0100 Efter bara några månader i Sverige köpte Tawfik en butik i Sölvesborg och succén var omedelbar. Sedan dess har han och hustrun Hanaa blåst liv i ett stort antal småbutiker på landsbygden – på platser där dagligvarujättarna sedan länge gett upp. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/demotarbutiksdodenpalandsbygden.5.9f949921539833d6ab16dff.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/demotarbutiksdodenpalandsbygden.5.9f949921539833d6ab16dff.html Lansering av vår nya webbplats Fri, 18 Mar 2016 10:47:00 +0100 Landsbygdsnätverkets webbplats har fått nytt utseende. – Vår förhoppning är att det ska vara lättare att hitta information och inspiration för alla som vill vara delaktiga i att utveckla landsbygden, säger Landsbygdsnätverkets verksamhetsledare Maria Gustafsson. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/lanseringavvarnyawebbplats.5.1e9af89e153816a8bfd8bedf.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/lanseringavvarnyawebbplats.5.1e9af89e153816a8bfd8bedf.html Andra avsnittet av Landet – våga satsa Thu, 17 Mar 2016 11:20:24 +0100 Så var det dags för nästa avsnitt av Landsbygdsnätverkets podcast Landet. Den här gången träffar vi Linda Isaksson och Terez Bergfeldt från Prästmon. – Det är klart att det hade varit mycket enklare om man ärvt en fastighet så allt är anpassat och det bara är att följa fåran, säger Terez. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/andraavsnittetavlandetvagasatsa.5.1e9af89e153816a8bfd14122.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/andraavsnittetavlandetvagasatsa.5.1e9af89e153816a8bfd14122.html Prenumerera på EIP-Agris nyhetsbrev Tue, 08 Mar 2016 10:00:20 +0100 Idag publiceras första numret av EIP-Agris nyhetsbrev. Det är innovationsnätverkets nyheter som skickas ut sex gånger per år och går att prenumerera på för den som är intresserad. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/prenumererapaeipagrisnyhetsbrev.5.2e6575531535141f30144178.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/prenumererapaeipagrisnyhetsbrev.5.2e6575531535141f30144178.html Ung-Ullbaggestipendiet till naturbrukselever Fri, 04 Mar 2016 14:59:25 +0100 Naturbruksskolornas förening har instiftat ett Ung-Ullbaggestipendium till den elevgrupp på en medlemsskola i Sverige som under året varit den elevgrupp som bäst uppfyllt kriterierna för gott entreprenörskap. Priset delas i första hand ut under fem år, 2012 - 2016. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/ungullbaggestipendiettillnaturbrukselever.5.4055bab415337373d09b4003.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/ungullbaggestipendiettillnaturbrukselever.5.4055bab415337373d09b4003.html Första avsnittet av Landet - att äga lika Thu, 03 Mar 2016 11:23:00 +0100 Äntligen är det premiär för Landsbygdsnätverkets podcast Landet. I det första avsnittet får vi stifta bekantskap med lantbrukaren Emma Eriksson från Alunda som har tankar kring hur vi ska få fler unga lantbrukare. – Jag önskar att de som sitter på mark och byggnader låter någon få ett infall och upplåter en liten plätt eller del, förklarar hon. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/forstaavsnittetavlandetattagalika.5.4055bab415337373d09a1b09.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/forstaavsnittetavlandetattagalika.5.4055bab415337373d09a1b09.html Datum och plats spikade för leaderträffen Tue, 01 Mar 2016 16:16:49 +0100 Det blir på anrika Varbergs Kusthotell som landets leaderentusiaster kommer att träffas den 28-29 september. Det vackra läget vid havet kommer att rama in dagarna på ett alldeles särskilt sätt. – Nu ska arbetsgruppen som jobbar med träffen enas om ett övergripande tema. Redan nu har vi flera förslag att jobba vidare med, säger Beata Allen som är projektledare. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/datumochplatsspikadeforleadertraffen.5.9f8a03c153328a075e7689.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/datumochplatsspikadeforleadertraffen.5.9f8a03c153328a075e7689.html Landet – en podcast från Landsbygdsnätverket Thu, 25 Feb 2016 16:39:00 +0100 Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper har gemensamt bestämt att satsa på en serie podcast-avsnitt som ett sätt att lyfta viktiga frågor för landsbygden. Det kommer att handla om allt från ägarskiften till naturturismens betydelse, från servicetillgång till hur vi bättre ska ta emot de flyktingar som kommer. – Vi vill genom podden visa hur det verkligen är på landsbygden, säger Johanna Svensson som är en av initiativtagarna. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetenpodcastfranlandsbygdsnatverket.5.7f295fa61532b5c968b4c04d.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landetenpodcastfranlandsbygdsnatverket.5.7f295fa61532b5c968b4c04d.html Östra Ryd – ett lag av vinnare Wed, 24 Feb 2016 13:50:00 +0100 Rent fotbollsmässigt kunde det ha gått bättre, men vad gör det? Östra Ryds IF:s juniorlag – med flyktingungdomar och svenskfödda sida vid sida – radar upp segrar utanför planen och har fått en hel bygd på fötter. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/ostrarydettlagavvinnare.5.4ebe87671531aa886e7600fe.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/ostrarydettlagavvinnare.5.4ebe87671531aa886e7600fe.html Var med och stötta etniska organisationer Tue, 23 Feb 2016 10:28:00 +0100 På den svenska landsbygden finns det många asylsökande och nyanlända. Många skulle kunna bli medlemmar i de etniska organisationer som finns i Sverige. Att vara medlem i en förening gör det enklare för asylsökande och nyanlända att engagera sig i olika aktiviteter. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/varmedochstottaetniskaorganisationer.5.4ebe87671531aa886e740293.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/varmedochstottaetniskaorganisationer.5.4ebe87671531aa886e740293.html EIP-Agri Network - en innovativ mötesplattform Fri, 19 Feb 2016 10:37:00 +0100 Lantbrukare, skogsbrukare, rådgivare, forskare, gröna företagare, föreningsaktiva… Har ni inte redan anmält er till det europeiska nätverket EIP-Agri Network så är det hög tid nu. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/eipagrinetworkeninnovativmotesplattform.5.38fc3fc81530186b4e5c41ad.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/eipagrinetworkeninnovativmotesplattform.5.38fc3fc81530186b4e5c41ad.html Dokumentation från utvärderingskonferensen samlad Wed, 17 Feb 2016 10:12:00 +0100 Den stora fondgemensamma utvärderingskonferensen 4-5 februari samlade ca 250 deltagare från hela Sverige. Flera av Landsbygdsnätverkets medlemsorganisationer deltog i träffen. Bland annat var ett 15-tal leadergrupper representerade. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/dokumentationfranutvarderingskonferensensamlad.5.38fc3fc81530186b4e5c3f9a.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/dokumentationfranutvarderingskonferensensamlad.5.38fc3fc81530186b4e5c3f9a.html Nationell leaderträff i Halland Mon, 15 Feb 2016 15:08:51 +0100 Nästa nationella träff för de som arbetar med leadermetoden kommer att arrangeras inom området Lokalt ledd utveckling Halland. Där finns ett startklart lokalt team som är redo att arbeta med planering och genomförande av träffen. – Hjärtligt välkomna till Halland den lilla regionen mellan havet och skogen, säger ordförande Ulrika Rylin. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nationellleadertraffihalland.5.7f12f17152e1cd58f073e6a.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nationellleadertraffihalland.5.7f12f17152e1cd58f073e6a.html Ny tydligare organisationsskiss Fri, 12 Feb 2016 10:13:00 +0100 Se hur Landsbygdsnätverket är uppbyggt och läs mer om hur nätverket fungerar. Nu presenteras organisationen på ett enkelt och tillgängligt sätt i en ny skiss. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nytydligareorganisationsskiss.5.7f12f17152e1cd58f050a29.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nytydligareorganisationsskiss.5.7f12f17152e1cd58f050a29.html Landsbygdsnätverket vill bidra till klimatarbetet Thu, 11 Feb 2016 10:07:00 +0100 Gröna och blåa näringar och andra landsbygdsaktörer kan bidra till klimatarbetet genom att minska sina utsläpp av växthusgaser och genom att producera förnybar energi som även kan användas inom andra sektorer. Därtill behövs ett aktivt anpassningsarbete för att möta ett förändrat klimat. Välkommen till tankesmedjor i mars där vi lägger grunden för fortsatt arbete. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landsbygdsnatverketvillbidratillklimatarbetet.5.7f12f17152e1cd58f04e06f.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landsbygdsnatverketvillbidratillklimatarbetet.5.7f12f17152e1cd58f04e06f.html Stor aktivitet på Landsbygdsriksdagen 2016 Wed, 10 Feb 2016 18:00:00 +0100 Vartannat år arrangerar Riksorganisationen Hela Sverige ska leva som bekant Landsbygdsriksdagen. I år är Visby platsen där många av landets aktiva personer inom byarörelsen kommer att samlas under några dagar. – Vi i Landsbygdsnätverket har varit delaktiga i och stöttat Landsbygdsriksdagen under många år och det kommer vi fortsätta med. I år fokuserar vi på att arrangera fem seminarier, säger Peter Melin, ordförande för Landsbygdsnätverkets styrgrupp http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/storaktivitetpalandsbygdsriksdagen2016.5.7ce9b8b9154166fb0614a9f5.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/storaktivitetpalandsbygdsriksdagen2016.5.7ce9b8b9154166fb0614a9f5.html Nyhetsbrev med fokus på kortare livsmedelskedjor Wed, 10 Feb 2016 09:40:00 +0100 Landsbygdsnätverkets tolfte nyhetsbrev lyfter värdet av att få livsmedelsproducenter och konsumenter att närma sig varandra. Det här arbetet kallas för att korta livsmedelskedjorna. Det finns nu stöd att söka för att jobba med de här frågorna och du kan också läsa om goda exempel där livsmedelskedjan kortats. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nyhetsbrevmedfokuspakortarelivsmedelskedjor.5.7d8279a3152cc22104470fca.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nyhetsbrevmedfokuspakortarelivsmedelskedjor.5.7d8279a3152cc22104470fca.html Ny webbplats guidar till EU-stöd Fri, 05 Feb 2016 13:19:05 +0100 Nu lanserar Tillväxtverket, Jordbruksverket och Svenska ESF-rådet den gemensamma webbplatsen eufonder.se med information om de europeiska struktur- och investeringsfonderna. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nywebbplatsguidartilleustod.5.7f491a01152af1c55ce4b4a0.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nywebbplatsguidartilleustod.5.7f491a01152af1c55ce4b4a0.html Landsbygdsprogrammets handlingsplan beslutad Thu, 04 Feb 2016 11:02:47 +0100 Nu har Jordbruksverket beslutat om 2016 års nationella handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014-2020. Handlingsplanen styr hur Jordbruksverket arbetar med de nationella stöd som Jordbruksverket handlägger i landsbygdsprogrammet. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landsbygdsprogrammetshandlingsplanbeslutad.5.28d75d11152a7e47ee6820fe.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landsbygdsprogrammetshandlingsplanbeslutad.5.28d75d11152a7e47ee6820fe.html Nu går det att söka alla stöd i landsbygdsprogrammet Fri, 29 Jan 2016 10:56:00 +0100 Nu öppnar de sista stöden i landsbygdsprogrammet som rör företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar. Det innebär att samtliga stöd i landsbygdsprogrammet 2014-2020 nu går att söka. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nugardetattsokaallastodilandsbygdsprogrammet.5.28d75d11152a7e47ee681ef9.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nugardetattsokaallastodilandsbygdsprogrammet.5.28d75d11152a7e47ee681ef9.html Nu går det att söka stöd för lokalt ledd utveckling Thu, 28 Jan 2016 10:35:00 +0100 Nu öppnar Jordbruksverket möjligheten för organisationer, föreningar, företag och myndigheter att söka stöd för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. En nyhet är att lokalt ledd utveckling har tillgång till flera olika fonder, vilket skapar möjligheter för helt nya typer av leaderprojekt. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nugardetattsokastodforlokaltleddutveckling.5.1e0ced7a152865efbb785b29.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nugardetattsokastodforlokaltleddutveckling.5.1e0ced7a152865efbb785b29.html Stort engagemang för asylsökande på landsbygden Wed, 27 Jan 2016 10:33:00 +0100 Den integrationsenkät som genomfördes av Landsbygdsnätverket under hösten 2015 visar på ett stort engagemang för att ta emot asylsökande och nyanlända på landsbygden i Sverige. Drygt 90 projekt redovisas där grupper lokalt arbetar med lösningar kring exempelvis boende, praktikplatser, fotboll, språkundervisning och hjälp att etablera sig i det svenska samhället. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/stortengagemangforasylsokandepalandsbygden.5.1e0ced7a152865efbb785861.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/stortengagemangforasylsokandepalandsbygden.5.1e0ced7a152865efbb785861.html Praktikanter välkomnas till nätverkskansliet Tue, 26 Jan 2016 10:30:00 +0100 Under våren förstärks nätverkskansliet med två praktikanter. Båda kommer att bidra till vårt arbete på olika, men ändå viktiga, sätt. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/praktikantervalkomnastillnatverkskansliet.5.1e0ced7a152865efbb7857b9.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/praktikantervalkomnastillnatverkskansliet.5.1e0ced7a152865efbb7857b9.html Var med och arrangera en bushresa Thu, 21 Jan 2016 10:29:00 +0100 Förra året genomfördes fyra bushresor på olika ställen i landet. Syftet med bushresorna är att visa på att Sverige håller på att förbuskas samt att möjliggöra en levande landsbygd med hållbara företag med betesdjur. Nu bjuder Landsbygdsnätverket in till samarbete kring arrangemanget av 2016 års bushresor. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/varmedocharrangeraenbushresa.5.1e0ced7a152865efbb78522a.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/varmedocharrangeraenbushresa.5.1e0ced7a152865efbb78522a.html Utvärderingar för bättre program och slutresultat Tue, 19 Jan 2016 10:24:00 +0100 Utvärderingar ska inte enbart göras efter programtidernas slut utan löpande så att de leder till förändringar i de olika programmen. – Det här är verkligen något som berör samtliga aktörer inom Landsbygdsnätverket. Utvärderingar ska vara ett sätt att lära oss hur vi på ett allt bättre sätt kan använda de olika programmen och fonderna. Vid utvärderingskonferensen den 4-5 februari kommer detta bli än tydligare, säger Hans-Olof Stålgren vid nätverkskansliet. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/utvarderingarforbattreprogramochslutresultat.5.1e0ced7a152865efbb782c42.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/utvarderingarforbattreprogramochslutresultat.5.1e0ced7a152865efbb782c42.html Integration över grytorna Mon, 18 Jan 2016 09:52:00 +0100 Att starta företag, gynna lokala matproducenter och främja integrationen. Det är de högt satta målen för Mångfaldsmat Orust. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/integrationovergrytorna.5.1e0ced7a152865efbb7823fc.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/integrationovergrytorna.5.1e0ced7a152865efbb7823fc.html Miljoner till kompetensutveckling Tue, 12 Jan 2016 09:42:00 +0100 Jordbruksverket utlyser nu 31,5 miljoner kronor för kompetensutveckling. Syftet är att med hjälp av informationsinsatser stärka jordbrukets konkurrenskraft, utveckla korta livsmedelskedjor och lokala marknader samt att skapa jobb på landsbygden. Pengarna finns i landsbygdsprogrammet och går att söka av organisationer, företag och myndigheter. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/miljonertillkompetensutveckling.5.1e0ced7a152865efbb781854.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/miljonertillkompetensutveckling.5.1e0ced7a152865efbb781854.html God Jul och Gott Nytt År önskar nätverkskansliet Mon, 21 Dec 2015 09:39:00 +0100 Vi vill tacka er alla för ett intressant nätverksår! Ni som följer våra webbnyheter har kunnat ta del av allt spännande som hänt under 2015. Nästa år ser vi fram emot att leadergrupperna kommer igång på allvar och att vår satsning på ett fiskerinätverk tar fart. Dessutom är mycket på gång inom arbetsgrupperna som kommer att levereras under 2016. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/godjulochgottnyttaronskarnatverkskansliet.5.1e0ced7a152865efbb781733.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/godjulochgottnyttaronskarnatverkskansliet.5.1e0ced7a152865efbb781733.html Europa inspirerar i senaste nyhetsbrevet Thu, 17 Dec 2015 09:37:00 +0100 Landsbygdsnätverkets elfte nyhetsbrev tar avstamp utanför Sveriges gränser. Bland våra vänner ute i Europa finns massor av handfasta tips att jobba vidare med här i Sverige. Att det svenska Landsbygdsnätverket är en dela av ett större europeiskt nätverk gör att det finns många klokheter att ta vara på. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/europainspirerarisenastenyhetsbrevet.5.1e0ced7a152865efbb7811e4.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/europainspirerarisenastenyhetsbrevet.5.1e0ced7a152865efbb7811e4.html Så här kan de gröna näringarna locka ungdomar Tue, 15 Dec 2015 09:33:00 +0100 Ett nytt mässmontermaterial om naturbruksprogrammet och dess möjligheter att läsa vidare efter studierna ska göra det lättare att locka ungdomar till naturbruksskolorna. – Både skolorna och branschen måste hjälpas åt för att visa elever att det här är utbildningar som ger jobb, säger Maria Elinder projektledare på Naturbruksskolornas Förening. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/saharkandegronanaringarnalockaungdomar.5.1e0ced7a152865efbb780c63.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/saharkandegronanaringarnalockaungdomar.5.1e0ced7a152865efbb780c63.html Leaderområden med havs- och fiskerifonden Wed, 09 Dec 2015 09:27:00 +0100 Dagen före den ”stora” nätverksträffen på Marina Tower möttes representanter för de leaderområden som kommer att jobba med havs- och fiskerifonden för att bekanta sig med varandra och för att diskutera möjligheterna att skapa ett nationellt nätverk för den här gruppen. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/leaderomradenmedhavsochfiskerifonden.5.1e0ced7a152865efbb77f704.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/leaderomradenmedhavsochfiskerifonden.5.1e0ced7a152865efbb77f704.html Idékonferens startskott för Mat är livet Tue, 08 Dec 2015 09:00:00 +0100 Nu startar arbetet med att samla alla aktörer som finns mellan jord och bord kring den offentliga måltiden. Mat är livet ska skapa en plattform för samsyn och samtal med de offentliga måltiderna som kommunikationskanal. – Vi vill använda kraften i skattefinansierade måltider för en positiv samhällsutveckling, säger Eva Sundberg teamchef mat & måltider på Livsmedelsverket. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/idekonferensstartskottformatarlivet.5.1e0ced7a152865efbb77e75a.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/idekonferensstartskottformatarlivet.5.1e0ced7a152865efbb77e75a.html Stort gensvar på integrationsenkäten Mon, 07 Dec 2015 08:57:00 +0100 Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp vill ha hjälp med att skaffa en överblick över vilka integrationsaktiviteter som pågår ute i landet. Många har fyllt i enkäten men fler svar behövs. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/stortgensvarpaintegrationsenkaten.5.1e0ced7a152865efbb77e6ad.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/stortgensvarpaintegrationsenkaten.5.1e0ced7a152865efbb77e6ad.html Årets nätverksträff sammanfattad Fri, 04 Dec 2015 08:55:00 +0100 Nu kan du ta del av materialet från Landsbygdsnätverkets stora nätverksträff den 25 november. Det var 220 personer som deltog under träffen och fokus låg på hur landsbygden inklusive fiskeri- och vattenbruksnäring kan bidra för att uppfylla EU:s mål för år 2020. Du kan ta del av bilder, presentationer och film från dagen på landsbygdsnatverket.se/natverkstraffen . http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/aretsnatverkstraffsammanfattad.5.1e0ced7a152865efbb77e3b0.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/aretsnatverkstraffsammanfattad.5.1e0ced7a152865efbb77e3b0.html Nya medlemmar hälsas välkomna Thu, 03 Dec 2015 08:53:00 +0100 Landsbygdsnätverket växer stadigt. Nu kan 82 organisationer och myndigheter titulera sig som medlemmar i nätverket. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nyamedlemmarhalsasvalkomna.5.1e0ced7a152865efbb77d61c.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nyamedlemmarhalsasvalkomna.5.1e0ced7a152865efbb77d61c.html Dags att söka medel för snabbare integration Tue, 01 Dec 2015 08:43:00 +0100 Tillväxtverket erbjuder projektmedel till föreningar, stiftelser och kooperativ för att utveckla verksamhet eller företagande kopplat till boende. Dessutom finns medel till företagsorganisationer, företagarföreningar och branschorganisationer för att öka tillgången till praktik. Stöden går att söka till förstudier och pilotprojekt. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/dagsattsokamedelforsnabbareintegration.5.1e0ced7a152865efbb77d0f3.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/dagsattsokamedelforsnabbareintegration.5.1e0ced7a152865efbb77d0f3.html Fotbollen förde Solleröborna samman Mon, 30 Nov 2015 16:49:00 +0100 Klassiska Sollerö IF var dödsdömt på grund av spelarbrist, men det nya flyktingboendet blev räddningen. Idag har klubben blivit en samlande faktor för alla som bor i byn, oavsett ställning, ålder eller härkomst. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/fotbollenfordesollerobornasamman.5.1e0ced7a152865efbb7359e3.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/fotbollenfordesollerobornasamman.5.1e0ced7a152865efbb7359e3.html EU 2020-strategins mål i senaste nyhetsbrevet Fri, 27 Nov 2015 16:42:00 +0100 Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev nr 10 fokuserar på hur vi alla kan vara med och bidra till EU:s tillväxtstrategi fram till år 2020. På EU-nivå har vi kommit överens om fem övergripande mål som vi sedan i Sverige valt att bryta ner i delmål som ofta också är lite skarpare. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/eu2020strateginsmalisenastenyhetsbrevet.5.1e0ced7a152865efbb734df3.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/eu2020strateginsmalisenastenyhetsbrevet.5.1e0ced7a152865efbb734df3.html Stort engagemang på årets nätverksträff Thu, 26 Nov 2015 16:32:00 +0100 I går gick årets stora nätverksträff av stapeln. Mingel blandades med olika föredrag och fördjupande workshoppar. Fokus för dagen låg på hur vi i Landsbygdsnätverket kan bidra för att uppfylla EU:s mål för år 2020. – Det är fantastiskt kul att se alla er här, totalt är vi över 220 personer, inledde styrgruppens ordförande Peter Melin. Det är en fantastisk bredd vi har och tänk vad vi kan åstadkomma tillsammans. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/stortengagemangpaaretsnatverkstraff.5.1e0ced7a152865efbb7344a0.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/stortengagemangpaaretsnatverkstraff.5.1e0ced7a152865efbb7344a0.html Bra start för projekt inom Sommenbygd-Vätterstrand Fri, 20 Nov 2015 16:22:00 +0100 Nu har de två första projekten blivit godkända i Sommenbygd-Vätterstrand och fler står på tur. Det har gått bra för området som inte blev prioriterat att få bilda leaderområde, men som fann andra vägar för fortsatt landsbygdsutveckling. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/brastartforprojektinomsommenbygdvatterstrand.5.1e0ced7a152865efbb733c8d.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/brastartforprojektinomsommenbygdvatterstrand.5.1e0ced7a152865efbb733c8d.html Nu öppnar havs- och fiskeriprogrammet Wed, 18 Nov 2015 16:19:00 +0100 Den som driver företag eller projekt inom fiskeri- eller vattenbruksnäringen kan nu välja bland ett stort antal olika stöd att söka. Alla företagsstöd och de flesta projektstöd inom det svenska havs- och fiskeriprogrammet öppnar för ansökan den 19 november. Då öppnar även e-tjänsten för ansökningar om miljöinvesteringar i landsbygdsprogrammet. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nuoppnarhavsochfiskeriprogrammet.5.1e0ced7a152865efbb733478.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nuoppnarhavsochfiskeriprogrammet.5.1e0ced7a152865efbb733478.html Lokalekonomidagen i Kumla Tue, 17 Nov 2015 16:13:00 +0100 Hela Sverige ska leva arrangerar en rad regionala dagar för att lyfta frågor om hur den lokala ekonomin kan stärkas. Det handlar om en ”kretsloppsekonomi” där så mycket som möjligt av ekonomiska resurser används lokalt. Vi var på plats vid senaste tillfället i Kumla. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/lokalekonomidagenikumla.5.1e0ced7a152865efbb7330b3.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/lokalekonomidagenikumla.5.1e0ced7a152865efbb7330b3.html Kulturmiljön ökar konkurrenskraften inom jordbruket Thu, 12 Nov 2015 16:09:00 +0100 Det går att utveckla sitt företag genom att inkludera kulturmiljön i verksamheten. Erfarenheter visar att det inte bara ger en extra inkomst till företaget via den kulturmiljöverksamhet man väljer att ägna sig åt. Det även ger en ökad helhetskänsla i företagandet. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/kulturmiljonokarkonkurrenskrafteninomjordbruket.5.1e0ced7a152865efbb732cd9.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/kulturmiljonokarkonkurrenskrafteninomjordbruket.5.1e0ced7a152865efbb732cd9.html Europeiskt manifest för landsbygden antaget Tue, 10 Nov 2015 16:04:00 +0100 Årets europeiska landsbygdsriksdag, European Rural Parliament, är nu avslutad. 240 delegater från olika landsbygdsrörelser i Europa har diskuterat och antagit ett landsbygdspolitiskt manifest. Manifestet, som förespråkar åtgärder inom 30 viktiga frågor, är ett resultat av nationella kampanjer i 40 länder. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/europeisktmanifestforlandsbygdenantaget.5.1e0ced7a152865efbb7326ad.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/europeisktmanifestforlandsbygdenantaget.5.1e0ced7a152865efbb7326ad.html Följ oss i sociala medier Fri, 06 Nov 2015 15:58:00 +0100 Landsbygdsnätverket är aktiva inom ett antal kanaler. Du är välkommen att följa och kommentera det vi lägger ut om oss och våra medlemmar. Om du följer oss i sociala medier kan du vara säker på att vara först med att få våra senaste nyheter eller få en lite bredare bild av landsbygdsdebatten. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/foljossisocialamedier.5.1e0ced7a152865efbb7320b6.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/foljossisocialamedier.5.1e0ced7a152865efbb7320b6.html Servicefrågor på träffar för landsbygdsutvecklare Thu, 05 Nov 2015 15:54:00 +0100 Två regionala inspirationsträffar för landsbygdsutvecklare har arrangerats under hösten i Örnsköldsvik och Agunnaryd. Gemensamt tema för de båda träffarna var tillgång till service i gles- och landsbygder. Mer fokus på servicefrågorna är positivt menar Magnus Nordgren som arbetar inom Landsbygdsnätverket med frågor som berör service i landsbygder. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/servicefragorpatraffarforlandsbygdsutvecklare.5.1e0ced7a152865efbb731f0c.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/servicefragorpatraffarforlandsbygdsutvecklare.5.1e0ced7a152865efbb731f0c.html Landsbygdens engagemang för flyktingar Wed, 04 Nov 2015 15:51:00 +0100 Gensvaret är stort för Landsbygdsnätverkets enkätundersökning. Den ska ge en överblick kring vilka aktiviteter som pågår lokalt för att ge stöd och hjälp till asylsökande och andra nyanlända på landsbygden. Nu uppmanas fler att fylla i enkäten för att ge inspiration och nya idéer till engagerade. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landsbygdensengagemangforflyktingar.5.1e0ced7a152865efbb731545.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landsbygdensengagemangforflyktingar.5.1e0ced7a152865efbb731545.html EU-kommissionen samråder för snabbare bredband Thu, 29 Oct 2015 15:46:00 +0100 Fram till den 7 december kan du som är intresserad av bredbandsfrågor komma med synpunkter och ge råd till EU:s fortsatta arbete med lämpliga insatser för att stödja utbyggnaden av framtidssäkrade nät. Målet är att se till att alla användare, hushåll, företag och myndigheter, kan ta del av den digitala ekonomin och det digitala samhället. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/eukommissionensamraderforsnabbarebredband.5.1e0ced7a152865efbb730fe3.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/eukommissionensamraderforsnabbarebredband.5.1e0ced7a152865efbb730fe3.html Stort intresse för innovationsstödet Fri, 23 Oct 2015 15:16:00 +0200 Över hundra idéer har kommit in till innovationssupporten sedan starten för tre månader sedan. Flest förslag till lösningar finns inom teknik, förnybar energi och trädgårdsnäringen. Något som inte förvånar Johan Ascard som ingår i innovationssupporten med ansvar för området trädgårdsnäring. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/stortintresseforinnovationsstodet.5.1e0ced7a152865efbb72c591.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/stortintresseforinnovationsstodet.5.1e0ced7a152865efbb72c591.html Landsbygdsnätverket på Elmia Wed, 21 Oct 2015 14:40:00 +0200 Idag öppnar Elmia lantbruk och i år är Landsbygdsnätverket på plats med information om det nya innovationsstödet. Det handlar om 440 miljoner till kreativa problemlösningar. Kom och träffa oss i monter B01:14 och lär mer om EIP-Agri. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landsbygdsnatverketpaelmia.5.1e0ced7a152865efbb72bfb3.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landsbygdsnatverketpaelmia.5.1e0ced7a152865efbb72bfb3.html Anders Walls landsbygdsstipendium 2016 Fri, 16 Oct 2015 14:34:00 +0200 Framåtanda, initiativförmåga och kreativitet får landsbygden att leva och utvecklas. Anders Walls Stiftelsers årliga stipendium på 100.000 kronor har till syfte att stimulera och uppmuntra unga entreprenörer till insatser för landsbygdens utveckling. Nu är det dags att nominera unga landsbygdsentreprenörer! http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/anderswallslandsbygdsstipendium2016.5.1e0ced7a152865efbb72b873.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/anderswallslandsbygdsstipendium2016.5.1e0ced7a152865efbb72b873.html Fler bostäder åt nya svenskar på landsbygden Thu, 15 Oct 2015 14:25:00 +0200 Den stora invandringen till Sverige ställer krav på fler bostäder. Nu vill Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp hitta bra metoder för hur man finner lediga boenden på landsbygden och bjuder därför in till ett samarbete. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/flerbostaderatnyasvenskarpalandsbygden.5.1e0ced7a152865efbb72b2d0.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/flerbostaderatnyasvenskarpalandsbygden.5.1e0ced7a152865efbb72b2d0.html Leader Sommenbygd Vätterstrand drar igång Wed, 14 Oct 2015 14:23:00 +0200 De sju kommunledningarna som ingår i utvecklingsområdet Sommenbygd Vätterstrand har gett klartecken för att starta genomförandet av den nyligen framtagna lokala utvecklingsstrategin för området. Den strategi som arbetades fram inom det lokala partnerskapet, LAG, i syfte att ansöka om att få bilda leaderområde med finansiering från tre av de fyra ESI-fonderna; landsbygdsfonden, regionalfonden och socialfonden. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/leadersommenbygdvatterstranddrarigang.5.1e0ced7a152865efbb72addd.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/leadersommenbygdvatterstranddrarigang.5.1e0ced7a152865efbb72addd.html ENRD sammanfattar landsbygdsprogrammen Tue, 13 Oct 2015 14:20:00 +0200 Det europeiska landsbygdsnätverket, ENRD, har tagit fram sammanfattningar från 38 av de 118 nationella och regionala landsbygdsprogrammen (RDPs) för perioden 2014-2020. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/enrdsammanfattarlandsbygdsprogrammen.5.1e0ced7a152865efbb72a650.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/enrdsammanfattarlandsbygdsprogrammen.5.1e0ced7a152865efbb72a650.html Referensgrupper, partnerskap och Landsbygdsnätverket Mon, 12 Oct 2015 14:17:00 +0200 Varje myndighet som handlägger stöd inom landsbygdsprogrammet har en egen handlingsplan som tas fram, och genomförs, i samråd med respektive partnerskap. För Jordbruksverkets nationella handlingsplan finns fyra referensgrupper och ett partnerskap. De flesta av de organisationer och myndigheter som har representanter i dessa ingår även som medlemmar i Landsbygdsnätverket. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/referensgrupperpartnerskapochlandsbygdsnatverket.5.1e0ced7a152865efbb72a336.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/referensgrupperpartnerskapochlandsbygdsnatverket.5.1e0ced7a152865efbb72a336.html Nytt om stöden till landsbygdsutveckling Fri, 09 Oct 2015 14:14:00 +0200 Under hösten öppnar stöden successivt i landsbygdsprogrammet och lokalt ledd utveckling. Sverige är ett av de länder inom EU som är på gång med att öppna stöden. Flera länder har ännu inte fått sina program godkända av EU-kommissionen. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nyttomstodentilllandsbygdsutveckling.5.1e0ced7a152865efbb729d56.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nyttomstodentilllandsbygdsutveckling.5.1e0ced7a152865efbb729d56.html Leaderentusiaster samlades i Haparanda Thu, 08 Oct 2015 14:00:00 +0200 Drygt 140 deltagare från leaderområden och organisationer spenderade ett intensivt dygn i Tornedalen den 6-7 oktober. Sverige ligger nu i startgroparna för att på allvar dra igång arbetet med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. – Jag är väldigt nöjd med träffen och hur den genomsyrades av en varm och konstruktiv anda. Särskilt med tanke på att erfarenheterna av Leader varierar mellan deltagarna, säger Beata Allen, projektledare för träffen. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/leaderentusiastersamladesihaparanda.5.1e0ced7a152865efbb729091.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/leaderentusiastersamladesihaparanda.5.1e0ced7a152865efbb729091.html Nyhetsbrev med tema lokalt ledd utveckling Wed, 07 Oct 2015 13:56:00 +0200 Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev för oktober fokuserar på lokalt ledd utveckling. Att kunna arbeta med fyra av EU:s struktur- och investeringsfonder med hjälp av leadermetoden erbjuder stora möjligheter. Fördjupa dig i ämnet och läs om tankar och erfarenheter från flera delar av landet. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nyhetsbrevmedtemalokaltleddutveckling.5.1e0ced7a152865efbb728d23.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nyhetsbrevmedtemalokaltleddutveckling.5.1e0ced7a152865efbb728d23.html Transnationellt samarbete diskuterades i Milano Tue, 06 Oct 2015 13:52:00 +0200 Den 24-25 september arrangerade det europeiska landsbygdsnätverket en leaderkonferens i Milano. Temat för konferensen var transnationellt samarbete inom Leader / Lokalt ledd utveckling. – Ju sämre ett samarbete fungerar på högre nivå, desto jobbigare blir det på lokal nivå, citerades flera gånger från olika talare som en uppmaning till bättre samordning. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/transnationelltsamarbetediskuteradesimilano.5.1e0ced7a152865efbb728806.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/transnationelltsamarbetediskuteradesimilano.5.1e0ced7a152865efbb728806.html EU 2020-målen på stora nätverksträffen Mon, 05 Oct 2015 13:49:00 +0200 Nu startar vi på allvar mot målen i EU 2020-strategin. Genom att mötas lär vi av varandra och samverkar för ökad gemensam nytta. Landsbygdsnätverkets stora nätverksträff 2015 lägger tyngdpunkten på hur vi alla kan vara med och bidra till att strategin förverkligas. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/eu2020malenpastoranatverkstraffen.5.1e0ced7a152865efbb728293.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/eu2020malenpastoranatverkstraffen.5.1e0ced7a152865efbb728293.html 79 000 har fått bredband via landsbygdsprogrammet Fri, 25 Sep 2015 13:45:00 +0200 Pengar från landsbygdsprogrammet stimulerar satsningar på den svenska landsbygden. Bland annat så har 79 000 personer fått tillgång till bredband fram till sista december 2014. Det konstaterar Jordbruksverket i landsbygdsprogrammets årsrapport för 2014 som nu är publicerad. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/79000harfattbredbandvialandsbygdsprogrammet.5.1e0ced7a152865efbb727ce9.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/79000harfattbredbandvialandsbygdsprogrammet.5.1e0ced7a152865efbb727ce9.html Förenklingsfokus i utvärdering av programmen Thu, 17 Sep 2015 13:41:00 +0200 Jordbruksverket har låtit utvärdera förenklingsarbetet inför nya landsbygdsprogrammet samt havs- och fiskeriprogrammet. Utvärderarna ställde frågor till stödmottagare om vilka förenklingar de önskade se och undersökte om genomförda förändringar motsvarar förväntningarna. ­– De stödsökande anser generellt sett inte att ansökningsprocessen har varit krånglig. Det finns dock några moment som anses besvärliga av vissa stödkategorier, säger Jonas Fjertorp på Jordbruksverkets utvärderingssekretariat. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/forenklingsfokusiutvarderingavprogrammen.5.1e0ced7a152865efbb7270d7.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/forenklingsfokusiutvarderingavprogrammen.5.1e0ced7a152865efbb7270d7.html Nyhetsbrev med fokus på nya stöden Wed, 09 Sep 2015 13:30:00 +0200 September månads nyhetsbrev ger en fördjupning inom de stöd som öppnat eller som är på gång att öppna för ansökan. Det är landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet som erbjuder stöd för att utveckla våra landsbygder och kustområden tillsammans med programmet för regional- och socialfonden inom lokalt ledd utveckling. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nyhetsbrevmedfokuspanyastoden.5.1e0ced7a152865efbb726aa1.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nyhetsbrevmedfokuspanyastoden.5.1e0ced7a152865efbb726aa1.html Spännande program för leaderträff Mon, 07 Sep 2015 13:24:00 +0200 Nu börjar programmet för Landsbygdsnätverkets leaderträff i Haparanda den 6-7 oktober bli färdigt. Det kommer att bjudas på information och tillfällen för dialog mellan leaderrepresentanter och olika myndigheter som är involverade i lokalt ledd utveckling. – Hela träffen genomsyras av erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning om hur vi kan göra verkstad av de fyra ESI-fonderna, säger Beata Allen från nätverkskansliet. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/spannandeprogramforleadertraff.5.1e0ced7a152865efbb726696.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/spannandeprogramforleadertraff.5.1e0ced7a152865efbb726696.html #mittleader visar på kraften i Leader Fri, 04 Sep 2015 13:22:00 +0200 Under september satsar Landsbygdsnätverket på kampanjen #mittleader på Instagram. Syftet är att visa på allt det fantastiska arbete som görs inom leadergrupperna just nu. – Jag hoppas på många foton som visar alla delar av Sveriges landsbygder och hur arbetet med att forma nya Leader fortskrider, säger Beata Allen från nätverkskansliet. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/mittleadervisarpakraftenileader.5.1e0ced7a152865efbb726330.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/mittleadervisarpakraftenileader.5.1e0ced7a152865efbb726330.html Aktivitetsenkät ska hjälpa till i integrationsarbetet Wed, 02 Sep 2015 13:20:00 +0200 Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp vill ha hjälp med att få en överblick över vilka integrationsaktiviteter som pågår lokalt. Därför har en enkät tagits fram där resultaten ska ge inspiration till andra organisationer som vill hjälpa asylsökande och andra nyanlända på landsbygden. Exempelvis hur föreningar och enskilda i ett samhälle frivilligt ger stöd och hjälp. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/aktivitetsenkatskahjalpatilliintegrationsarbetet.5.1e0ced7a152865efbb7261f9.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/aktivitetsenkatskahjalpatilliintegrationsarbetet.5.1e0ced7a152865efbb7261f9.html Ny grafisk profil för lokalt ledd utveckling i Sverige Tue, 01 Sep 2015 13:14:00 +0200 En ny gemensam grafisk profil för lokalt ledd utveckling har tagits fram och är klar att användas i den nya perioden. Ambitionen är att den nya gemensamma grafiska designen ska ge en tydligare avsändare, förmedla ett tydligare budskap, samt öka kännedomen om och nyttorna med Leader. Tidigare har leaderområdenas varumärken gett en splittrad bild då 75 procent av områdena haft egna logotyper och skilda uttryck. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nygrafiskprofilforlokaltleddutvecklingisverige.5.1e0ced7a152865efbb7255f0.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nygrafiskprofilforlokaltleddutvecklingisverige.5.1e0ced7a152865efbb7255f0.html Samverkan för samsyn av naturturismens utveckling Fri, 28 Aug 2015 13:05:00 +0200 Arbetsgruppen Naturturism genomförde i förra veckan en workshop på temat samspelet mellan privat naturturism och offentliga aktörer. Det är den första av tre workshoppar som ska leda fram till tre olika dokument som ska stärka branschen. – Vår första riktiga workshop visar att det finns samsyn i ett antal frågor kring hur naturturismen kan utvecklas till nytta för landsbygden, säger Leif Öster, ordförande för arbetsgruppen. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/samverkanforsamsynavnaturturismensutveckling.5.1e0ced7a152865efbb724cef.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/samverkanforsamsynavnaturturismensutveckling.5.1e0ced7a152865efbb724cef.html Dags att söka projekt- och företagsstöd Thu, 27 Aug 2015 13:03:00 +0200 Alla företagsstöd och de flesta projektstöd inom det svenska landsbygdsprogrammet öppnar för ansökan den 27 augusti. Den som driver företag eller projekt på landsbygden kan välja bland ett stort antal olika stöd. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/dagsattsokaprojektochforetagsstod.5.1e0ced7a152865efbb72472c.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/dagsattsokaprojektochforetagsstod.5.1e0ced7a152865efbb72472c.html Havs- och fiskeriprogrammet godkänt Tue, 25 Aug 2015 12:43:00 +0200 EU-kommissionen har godkänt det svenska havs- och fiskeriprogrammet för perioden 2014-2020. Godkännandet är ytterligare ett steg framåt för att kunna starta arbetet inom havs- och fiskeriprogrammet och fortsätta utvecklingen av ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart fiskeri och vattenbruk i Sverige. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/havsochfiskeriprogrammetgodkant.5.1e0ced7a152865efbb722f85.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/havsochfiskeriprogrammetgodkant.5.1e0ced7a152865efbb722f85.html Buskar och sly på värmländsk bushresa Thu, 13 Aug 2015 12:39:00 +0200 Den tredje omgången i serien med bushresor runt om i landet nådde igår värmländska Hagfors. På plats i bussen fanns politiker och tjänstemän från alla nivåer. – Det var en mycket givande dag där beslutsfattare fick se hur illa ställt det är på många ställen med landskap som förbuskas, säger Nils Lagerroth från Landsbygdsnätverkets kansli. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/buskarochslypavarmlandskbushresa.5.508cbfd41527a5fb881bb56f.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/buskarochslypavarmlandskbushresa.5.508cbfd41527a5fb881bb56f.html Nätverkskansliet önskar glad sommar Mon, 29 Jun 2015 16:05:00 +0200 Midsommar har passerat och det börjar bli semestertider även på kansliet. Vi går ner i tempo och laddar upp våra batterier under några veckor. Därmed kommer det inte att dyka upp några planerade nyheter på webbplatsen under denna tid. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/natverkskanslietonskargladsommar.5.508cbfd41527a5fb881bad0b.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/natverkskanslietonskargladsommar.5.508cbfd41527a5fb881bad0b.html Landsbygdsguiden till Almedalsveckan 2015 Fri, 26 Jun 2015 15:56:00 +0200 Även i år har vi på Landsbygdsnätverket samlat de aktiviteter som erbjuds under Almedalsveckan och som berör ämnen relaterade till landsbygden. Totalt väntar arrangörerna att antalet evenemang blir minst lika många som under förra årets supervalår, drygt 3500. Med fler än 1500 olika arrangörer från främst olika intresseorganisationer och företag finns det massor att välja bland. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landsbygdsguidentillalmedalsveckan2015.5.508cbfd41527a5fb881b8f86.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landsbygdsguidentillalmedalsveckan2015.5.508cbfd41527a5fb881b8f86.html Ramverket för nationella leaderträffen klart Fri, 26 Jun 2015 15:32:00 +0200 Det är dags att börja planera för deltagande på årets nationella leaderträff. Träffen är förlagd till Haparanda och värdområde för träffen är således leaderområdet Tornedalen 2020. Alla som har ett intresse av att vara delaktiga i genomförandet av lokalt ledd utveckling genom leadermetoden är välkomna att delta. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/ramverketfornationellaleadertraffenklart.5.508cbfd41527a5fb881b8d3f.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/ramverketfornationellaleadertraffenklart.5.508cbfd41527a5fb881b8d3f.html Fler unga inom de gröna näringarna Wed, 24 Jun 2015 15:12:00 +0200 En arbetsgrupp inom Landsbygdnätverket har gjort en översikt av forskning, framtidsstudier och arbete som gjorts om företagsöverlåtelser och nystart av företag i de gröna näringarna. Rapporten gör inte anspråk på att vara heltackande men ger en bra överblick för den som vill veta mer. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/flerungainomdegronanaringarna.5.508cbfd41527a5fb881b73a4.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/flerungainomdegronanaringarna.5.508cbfd41527a5fb881b73a4.html Nu byggs nationella innovationsnätverket upp Thu, 18 Jun 2015 15:02:00 +0200 Det som lyft oss från stenåldern till dagens höga välfärds- och tekniknivå är ett oändligt antal innovationer. Inte minst inom lantbruket. – Idag stannar många idéer på gårdsnivå och kan av resursbrist inte utvecklas till en eventuell innovation, säger Inger Pehrson som nu leder arbetet med att bygga upp ett nytt innovationsnätverk inom Landsbygdsnätverket. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nubyggsnationellainnovationsnatverketupp.5.508cbfd41527a5fb881b7184.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nubyggsnationellainnovationsnatverketupp.5.508cbfd41527a5fb881b7184.html Innovationssupporten – till för dig och din idé Wed, 17 Jun 2015 14:57:00 +0200 Om du har en idé som kan utvecklas inom jordbruk, trädgård eller rennäring finns nu möjligheten att få stöd av experterna på innovationssupporten. De finns där för att vägleda genom processen från idé till att söka pengar inom innovationsstödet. Ett stöd som går att söka i september. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/innovationssupportentillfordigochdinide.5.508cbfd41527a5fb881b6cd5.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/innovationssupportentillfordigochdinide.5.508cbfd41527a5fb881b6cd5.html Innovationer i senaste nyhetsbrevet Tue, 16 Jun 2015 14:53:00 +0200 I det sista nyhetsbrevet innan sommaren drar igång på allvar fokuserar vi på innovationer inom jordbruk, trädgård och rennäring. Där kan du bland annat läsa mer om satsningen på det nya innovationsstödet EIP-Agri och hur det ska bidra till nya gröna innovationer. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/innovationerisenastenyhetsbrevet.5.508cbfd41527a5fb881b68d0.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/innovationerisenastenyhetsbrevet.5.508cbfd41527a5fb881b68d0.html Flaggskeppet seglar i hamn Fri, 12 Jun 2015 14:41:00 +0200 Just nu pågår en serie med slutseminarier som sätter punkt för tre års arbete runt Östersjön. Det är flaggskeppsprojektet inom Östersjöstrategin ”Hållbar landsbygdsutveckling” som delger de erfarenheter man fått. – Det här har verkligen varit en spännande tid där jag både fått lära mig mycket av alla ungdomar men nog även kunnat så ett och annat frö, säger Hans-Olof Stålgren som är projektledare. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/flaggskeppetseglarihamn.5.508cbfd41527a5fb881b5c1d.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/flaggskeppetseglarihamn.5.508cbfd41527a5fb881b5c1d.html Regionala leaderträffar i region Mitt och Väst Thu, 11 Jun 2015 14:36:00 +0200 Under de senaste veckorna har samordningsgruppen inbjudit till leaderträffar i de två leaderregionerna Väst och Mitt. Leadergrupperna i Västra Götaland och Värmland samt i Västernorrland, Jämtland, Gävleborg och Dalarna samlades för att diskutera gemensamma frågor i processen att komplettera sina strategier och få startbesked. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/regionalaleadertraffariregionmittochvast.5.508cbfd41527a5fb881b557c.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/regionalaleadertraffariregionmittochvast.5.508cbfd41527a5fb881b557c.html Värd för nationella leaderträffen utsedd Wed, 10 Jun 2015 14:30:00 +0200 Landsbygdsnätverkets samordningsgrupp för lokalt ledd utveckling har tillsammans med nätverkets kansli utsett leaderområdet Tornedalen 2020 till värd för årets leaderträff. Det var hela nio områden som visade intresse för att få arrangera träffen. Det som avgjorde att träffen hamnade i Tornedalen var bland annat att området omfattar alla fyra ESI-fonderna och att träffen kommer att belysa vikten av gränsöverskridande samarbeten på ett högst konkret sätt. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/vardfornationellaleadertraffenutsedd.5.508cbfd41527a5fb881b5134.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/vardfornationellaleadertraffenutsedd.5.508cbfd41527a5fb881b5134.html Storsatsning på nya svenskar Thu, 04 Jun 2015 14:25:00 +0200 Landsbygdsnätverket växlar upp sitt arbete med integrationsfrågor och utökar och förstärker arbetsgruppen. Per Hasselberg på Hushållningssällskapet Väst blir ny ordförande och får med sig kunniga personer från förra programperioden men även nya eldsjälar. – Jättekul att styrgruppen valt att satsa så stort på dessa frågor. Det är precis rätt tid att göra det nu, säger Per. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/storsatsningpanyasvenskar.5.508cbfd41527a5fb881b46dd.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/storsatsningpanyasvenskar.5.508cbfd41527a5fb881b46dd.html Styrgruppen välkomnar 13 nya medlemmar Wed, 27 May 2015 14:05:00 +0200 Under Landsbygdsnätverkets styrgruppsmöte den 24-25 maj har flera styrdokument fastställts. Bland annat aktivitetsplanen med prioriteringarna för hösten 2015 och hela 2016. Styrgruppen kunde också välkomna 13 nya organisationer och myndigheter som medlemmar. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/styrgruppenvalkomnar13nyamedlemmar.5.508cbfd41527a5fb881b39dd.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/styrgruppenvalkomnar13nyamedlemmar.5.508cbfd41527a5fb881b39dd.html Landsbygdsprogrammet godkänt av EU Tue, 26 May 2015 13:58:00 +0200 EU-kommissionen har idag godkänt det svenska landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020 med en total budget på 36,1 miljarder kronor. Pengarna i landsbygdsprogrammet ska bland annat förbättra konkurrenskraften inom jordbruket. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landsbygdsprogrammetgodkantaveu.5.508cbfd41527a5fb881b2edf.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landsbygdsprogrammetgodkantaveu.5.508cbfd41527a5fb881b2edf.html Nya fokusgrupper inom EIP-Agri Wed, 20 May 2015 13:49:00 +0200 Två nya fokusgrupper drar igång - New entrants into farming: lessons to foster innovation and entrepreneurship respektive Water & agriculture: adaptive strategies at farm level, där Sverige i hård konkurrens fått med en svensk representant, Linda Larsson från Länsstyrelsen Gotland. Sverige är också väl representerade i flera av de tidigare grupperna. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nyafokusgrupperinomeipagri.5.508cbfd41527a5fb881b2885.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nyafokusgrupperinomeipagri.5.508cbfd41527a5fb881b2885.html Bushresan - för att betande djur gör skillnad Wed, 13 May 2015 13:43:00 +0200 Sverige förbuskas. Det vill vi berätta om. Genom så kallade bushresor ska bland andra politiker och tjänstemän ges möjlighet att åka på en tur genom ett landskap som formats av decenniers politiska beslut och marknadens utveckling. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/bushresanforattbetandedjurgorskillnad.5.508cbfd41527a5fb881b21da.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/bushresanforattbetandedjurgorskillnad.5.508cbfd41527a5fb881b21da.html Europeiska nätverkets Leader sub groups första möte Tue, 28 Apr 2015 13:36:00 +0200 http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/europeiskanatverketsleadersubgroupsforstamote.5.508cbfd41527a5fb881b1d66.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/europeiskanatverketsleadersubgroupsforstamote.5.508cbfd41527a5fb881b1d66.html Nu är leader satt på kartan Fri, 24 Apr 2015 13:33:00 +0200 http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nuarleadersattpakartan.5.508cbfd41527a5fb881b1b1f.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nuarleadersattpakartan.5.508cbfd41527a5fb881b1b1f.html Nyhetsbrev med tema integration Fri, 24 Apr 2015 13:30:00 +0200 Nya svenskar som väljer att bosätta sig på landsbygden blir en aktiv del av landsbygdsutvecklingen. I detta nummer kan du läsa om möjligheterna och utmaningarna. Du får också veta mer om det europeiska landsbygdsnätverket. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nyhetsbrevmedtemaintegration.5.508cbfd41527a5fb881b1284.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nyhetsbrevmedtemaintegration.5.508cbfd41527a5fb881b1284.html Boka in höstens nätverksträffar Thu, 23 Apr 2015 13:21:00 +0200 Hela Landsbygdsnätverket bjuds in till årets nätverksträff den 25 november på Marina Tower i Stockholm och den traditionella leaderträffen går av stapeln den 6-7 oktober någonstans i Sverige! http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/bokainhostensnatverkstraffar.5.508cbfd41527a5fb881b11fd.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/bokainhostensnatverkstraffar.5.508cbfd41527a5fb881b11fd.html Detta blev de prioriterade nätverksinsatserna för integration Wed, 22 Apr 2015 13:18:00 +0200 http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/dettablevdeprioriteradenatverksinsatsernaforintegration.5.508cbfd41527a5fb881b0bd3.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/dettablevdeprioriteradenatverksinsatsernaforintegration.5.508cbfd41527a5fb881b0bd3.html Jordbruksverket ger klartecken till 48 leaderområden Tue, 21 Apr 2015 13:13:00 +0200 http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/jordbruksverketgerklarteckentill48leaderomraden.5.508cbfd41527a5fb881b07bf.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/jordbruksverketgerklarteckentill48leaderomraden.5.508cbfd41527a5fb881b07bf.html Service i glesbygd Tue, 31 Mar 2015 13:09:00 +0200 Landsbygdsministern har tagit emot förslag på nya stöd till kommersiell service på glesbygden. Utredningen har letts av Catharina Håkansson Boman som föreslår i sitt slutbetänkande att två nya stöd riktas till försäljningsställen för dagligvaror i de områden som är särskilt sårbara och utsatta. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/serviceiglesbygd.5.508cbfd41527a5fb881b03b4.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/serviceiglesbygd.5.508cbfd41527a5fb881b03b4.html Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 har skickats till EU-kommissionen Thu, 26 Mar 2015 13:05:00 +0100 Nu är både landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet beslutade av regeringen och framåt sommaren hoppas vi på ett godkännande från EU-kommissionen. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landsbygdsprogrammet20142020ochhavsochfiskeriprogrammet20142020harskickatstilleukommissionen.5.508cbfd41527a5fb881afafc.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landsbygdsprogrammet20142020ochhavsochfiskeriprogrammet20142020harskickatstilleukommissionen.5.508cbfd41527a5fb881afafc.html Upphandling av innovationssupport Wed, 25 Mar 2015 12:57:00 +0100 Landsbygdsnätverket har gått ut med en upphandling där vi söker personer som tillsammans med samordnaren inom det nationella innovationsnätverket ska tjänstgöra som innovationssupport för de om söker innovationsstöd inom landsbygdsprogrammet. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/upphandlingavinnovationssupport.5.508cbfd41527a5fb881af89b.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/upphandlingavinnovationssupport.5.508cbfd41527a5fb881af89b.html Nyhetsbrev med tema naturturism Fri, 20 Mar 2015 12:53:00 +0100 Enligt forskningen finns en stor potential för att utveckla svensk naturturism men det krävs en kraftsamling. Läs mer om utvecklingsmöjligheterna och vad den nystartade arbetsgruppen för naturturism inom nätverket ska jobba med. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nyhetsbrevmedtemanaturturism.5.508cbfd41527a5fb881abdfb.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nyhetsbrevmedtemanaturturism.5.508cbfd41527a5fb881abdfb.html Första mötet med Europeiska landsbygdsnätverkens arbetsgrupp för innovationer Thu, 19 Mar 2015 11:53:00 +0100 Europeiska landsbygdsnätverkens arbetsgrupp för Innovationer har haft sitt första möte och de två svenska nätverksrepresentanterna Inger Pehrson, landsbygdsnätverkets kansli och Magnus Börjesson, Agro Öst rapporterar. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/forstamotetmedeuropeiskalandsbygdsnatverkensarbetsgruppforinnovationer.5.508cbfd41527a5fb881abd7c.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/forstamotetmedeuropeiskalandsbygdsnatverkensarbetsgruppforinnovationer.5.508cbfd41527a5fb881abd7c.html Regeringen kompletterar Landsbygdsprogrammet Thu, 12 Mar 2015 11:45:00 +0100 Regeringen har kompletterat förslaget till landsbygdsprogram för perioden 2014-2020. Detaljerad information om åtgärderna i det nya landsbygdsprogrammet finns på Jordbruksverkets webbplats inom kort. Nästa steg är Kommissionens slutliga godkännande. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/regeringenkompletterarlandsbygdsprogrammet.5.508cbfd41527a5fb881ab3b9.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/regeringenkompletterarlandsbygdsprogrammet.5.508cbfd41527a5fb881ab3b9.html Landsbygdsprogrammen i EU kan vara godkända i juni Fri, 06 Mar 2015 11:41:00 +0100 Enligt en presentation från EU-kommissionen är det endast 27 nationella och regionala landsbygdsprogram som godkänts fram till första kvartalet 2015. Totalt är det 118 program på nationell och regional nivå som ska godkännas. Våra grannar runt Östersjön har alla fått sina program godkända, förutom ett antal delstater i Tyskland som, i likhet med oss i Sverige, fortfarande väntar på godkännande. En presentation från EU-kommissionen visar läget i februari 2015. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landsbygdsprogrammenieukanvaragodkandaijuni.5.508cbfd41527a5fb881ab142.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landsbygdsprogrammenieukanvaragodkandaijuni.5.508cbfd41527a5fb881ab142.html Vi utvecklar landsbygden tillsammans Tue, 03 Mar 2015 11:37:00 +0100 Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för integration bjuder in till inspirationsdag/workshop måndagen den 13 april på Myntkabinettet i Stockholm. Vi behöver dig och dina tankar för att identifiera behoven och vilka insatser som vi ska fokusera på. Medverkande blir statssekreterare Elisabeth Backteman, Näringsdepartementet och även andra personer med erfarenheter och engagemang för integration på landsbygden kommer att finnas på plats. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/viutvecklarlandsbygdentillsammans.5.508cbfd41527a5fb881aaae8.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/viutvecklarlandsbygdentillsammans.5.508cbfd41527a5fb881aaae8.html Första styrgruppsmötet för europeiska nätverk Fri, 27 Feb 2015 11:33:00 +0100 Niclas Purfürst, avdelningschef vid Jordbruksverket, representerar Sverige i styrgruppen och konstaterar att vårt svenska landsbygdsnätverk men också vår förvaltnings- och utbetalningsmyndighet kommer att ha nytta av det europeiska samarbetet. – Det fanns ett stort engagemang och bra mix mellan förvaltningsmyndigheter, nationella nätverkskanslier och europeiska intressentorganisationer på styrgruppsmötet, konstaterar han. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/forstastyrgruppsmotetforeuropeiskanatverk.5.508cbfd41527a5fb881aa8de.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/forstastyrgruppsmotetforeuropeiskanatverk.5.508cbfd41527a5fb881aa8de.html Landsbygdsnätverket får nya arbetsgrupper Thu, 12 Feb 2015 11:24:00 +0100 Vid sitt möte förra veckan beslutade styrgruppen om att inrätta två helt nya arbetsgrupper i Landsbygdsnätverket och ”omstarta” två grupper från förra periodens nätverk. De två nya är Naturturism och Service i landsbygder. De omstartade är Integrationsgruppen och gruppen Unga i landsbygdsutveckling. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landsbygdsnatverketfarnyaarbetsgrupper.5.508cbfd41527a5fb881a9559.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/landsbygdsnatverketfarnyaarbetsgrupper.5.508cbfd41527a5fb881a9559.html Goda exempel vid CAP Communication Awards Fri, 06 Feb 2015 11:05:00 +0100 EU-kommissionens generaldirektorat för jordbruk- och landsbygd, DG Agri, har ett nätverk där alla som arbetar med att kommunicera den gemensamma jordbrukspolitiken är välkomna. CAP Communication Network heter det och de arrangerar årligen CAP Communication Awards för att uppmärksamma goda satsningar på området. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/godaexempelvidcapcommunicationawards.5.508cbfd41527a5fb881a84a4.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/godaexempelvidcapcommunicationawards.5.508cbfd41527a5fb881a84a4.html Europeisk samordnande församling möttes Thu, 05 Feb 2015 10:34:00 +0100 De europeiska landsbygdsnätverkens samordnande församling samlade 196 olika intressenter till sitt första möte den 26 januari. Bland deltagarna som samlats fanns representanter från förvaltningsmyndigheter, nationella nätverk, rådgivningsorganisationer och forskningsinstitut från alla medlemsstater i EU. Där fanns också olika europeiska intresseorganisationer för bland annat jordbrukare, miljöintressen, lokala myndigheter och lokala utvecklingsgrupper. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/europeisksamordnandeforsamlingmottes.5.508cbfd41527a5fb881a6b44.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/europeisksamordnandeforsamlingmottes.5.508cbfd41527a5fb881a6b44.html Nyhetsbrev med tema service & bredband Wed, 04 Feb 2015 09:47:00 +0100 Årets första nyhetsbrev fokuserar på de satsningar inom landsbygdsprogrammet som ska stötta service, fritid och bredband. Allt för att skapa en attraktivare landsbygd och att förenkla för de som vill leva och verka på landsbygden. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nyhetsbrevmedtemaservicebredband.5.508cbfd41527a5fb881a2ee8.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nyhetsbrevmedtemaservicebredband.5.508cbfd41527a5fb881a2ee8.html Startdatum för landsbygdsprogrammets stöd Mon, 02 Feb 2015 09:40:00 +0100 Flertalet projekt- och företagsstöd samt stöd för miljöinvesteringar i det nya landsbygdsprogrammet väntas kunna öppna för ansökan i september. Vilka stödformer som kommer att finnas i det nya landsbygdsprogrammet är klart, men inte alla detaljer. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/startdatumforlandsbygdsprogrammetsstod.5.508cbfd41527a5fb881a29bc.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/startdatumforlandsbygdsprogrammetsstod.5.508cbfd41527a5fb881a29bc.html Fler unga gröna företagare Fri, 30 Jan 2015 09:34:00 +0100 Här är hela gänget som ska arbeta inom Landsbygdsnätverket med hur vi kan få fler unga företagare i de gröna näringarna. I gruppen finns unga lantbrukare som har produktion av bland annat mjölk, kött och skog och som kommer från skilda platser runt om i landet. Det finns även med yngre representanter verksamma inom organisationer och myndigheter närstående de gröna näringarna. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/flerungagronaforetagare.5.508cbfd41527a5fb881a21bf.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/flerungagronaforetagare.5.508cbfd41527a5fb881a21bf.html Telefonkonferens samlade många Thu, 15 Jan 2015 09:31:00 +0100 I slutet av november bjöd Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för integrationsfrågor in till ett telefonmöte som många nappade på. Hela 52 personer var med och fick information om de nya programmen och hur man kan stötta människor med utländsk bakgrund. All dokumentation finns nu samlad. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/telefonkonferenssamlademanga.5.508cbfd41527a5fb881a0ee2.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/telefonkonferenssamlademanga.5.508cbfd41527a5fb881a0ee2.html God Jul och Gott Nytt År önskar kansliet Fri, 19 Dec 2014 16:54:00 +0100 Tack till alla medlemmar och andra intresserade för det här året. Nu har vi många spännande aktiviteter och arbetsområden att ta tag i under 2015. Vi som arbetar på Landsbygdsnätverkets kansli vill önska er alla härliga och avkopplande helger. På återhörande 2015! http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/godjulochgottnyttaronskarkansliet.5.508cbfd41527a5fb881585ea.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/godjulochgottnyttaronskarkansliet.5.508cbfd41527a5fb881585ea.html Ungdomstema i nyhetsbrev Wed, 17 Dec 2014 16:51:00 +0100 Årets sista nyhetsbrev från Landsbygdsnätverket fokuserar på unga på landsbygden och de satsningar som nätverket arbetar vidare med. – Det är oerhört viktigt att vi sprider goda exempel och metoder för att få fler unga att engagera sig för en hållbar landsbygdsutveckling, säger Hans-Olof Stålgren som leder arbetet med samarbetet runt Östersjön. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/ungdomstemainyhetsbrev.5.508cbfd41527a5fb8815839d.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/ungdomstemainyhetsbrev.5.508cbfd41527a5fb8815839d.html Mycket för styrgruppen att prioritera Tue, 16 Dec 2014 16:47:00 +0100 Den 10-11 november samlades Landsbygdsnätverkets styrgrupp i Hyssna kvarn i Marks kommun. Ett flertal förslag från våra olika medlemsorganisationer hade kommit in på vad Landsbygdsnätverket ska arbeta med under 2015. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/mycketforstyrgruppenattprioritera.5.508cbfd41527a5fb88158049.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/mycketforstyrgruppenattprioritera.5.508cbfd41527a5fb88158049.html Svenskar i europeiska nätverkens församling Fri, 05 Dec 2014 16:45:00 +0100 Det europeiska landsbygdsnätverket, ENRD, utvärderingsnätverket för landsbygdsprogrammet och Eip-Agri-nätverket ska ha en rådgivande och samordnande församling som ska bestå av intressenter från hela EU. Från svenskt håll har sex personer redan föreslagits. – Sverige har också visat intresse för att få en plats i styrgruppen för de tre europeiska nätverken, men det återstår att se om vi får den möjligheten, säger verksamhetsledare Maria Gustafsson. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/svenskarieuropeiskanatverkensforsamling.5.508cbfd41527a5fb88157e0c.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/svenskarieuropeiskanatverkensforsamling.5.508cbfd41527a5fb88157e0c.html Dokumentationen från nätverksträffen klar Fri, 28 Nov 2014 16:36:00 +0100 Nu kan ni se allt som skedde i plenum på nätverksträffen vi arrangerade för ett par veckor sedan. Allt filmades och flera av gästerna intervjuades också om sina förväntningar på Landsbygdsnätverket de kommande åren. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/dokumentationenfrannatverkstraffenklar.5.508cbfd41527a5fb881570fe.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/dokumentationenfrannatverkstraffenklar.5.508cbfd41527a5fb881570fe.html Fem år av landsbygdsutveckling samlat Wed, 19 Nov 2014 16:32:00 +0100 Landsbygdens Bästa 2009-2013 samlar alla vinnare av en Ullbagge vid Landsbygdsgalan. Massor av projekt och företag finns med som alla varit med och utvecklat den svenska landsbygden på ett utomordentligt sätt. – Det har under programperioden varit viktigt att visa att de pengar som satsats inom landsbygdsprogrammet har gjort nytta men också för att vi ska lära oss av de landsbygdssatsningar som varit lyckade, säger Peter Melin, ordförande för Landsbygdsnätverkets styrgrupp. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/femaravlandsbygdsutvecklingsamlat.5.508cbfd41527a5fb88156db3.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/femaravlandsbygdsutvecklingsamlat.5.508cbfd41527a5fb88156db3.html Jordbruksverket söker bilden av myndigheten Tue, 18 Nov 2014 16:27:00 +0100 Under hösten och vintern 2014 kommer Jordbruksverket att genomföra en undersökning av hur myndigheten uppfattas. Olika intressenter får svara på frågorna däribland Landsbygdsnätverkets medlemmar. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/jordbruksverketsokerbildenavmyndigheten.5.508cbfd41527a5fb881565af.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/jordbruksverketsokerbildenavmyndigheten.5.508cbfd41527a5fb881565af.html Nyhetsbrev med tema Hållbara livsmedel Mon, 17 Nov 2014 16:25:00 +0100 Landsbygdsnätverkets senaste nyhetsbrev fokuserar på mat och hur det förenar oss i nätverket. Intresset för mat är stort och att handla med omsorg om djuren och miljön är något som Landsbygdsnätverket arbetat med intensivt under det gångna året. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nyhetsbrevmedtemahallbaralivsmedel.5.508cbfd41527a5fb88156092.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nyhetsbrevmedtemahallbaralivsmedel.5.508cbfd41527a5fb88156092.html Många representanter på första nätverksträffen Mon, 17 Nov 2014 16:21:00 +0100 I onsdags arrangerade nya Landsbygdsnätverket sin första träff. Närmare 160 personer deltog från en mängd olika organisationer. – De här tillfällena ger alltid inspiration och öppnar ögonen, sammanfattade Bengt Almqvist från Skärgårdarnas riksförbund dagen. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/mangarepresentanterpaforstanatverkstraffen.5.508cbfd41527a5fb8815600b.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/mangarepresentanterpaforstanatverkstraffen.5.508cbfd41527a5fb8815600b.html Första europeiska nätverksträffen Fri, 07 Nov 2014 16:18:00 +0100 Den 5-6 november arrangerade det europeiska landsbygdsnätverket, ENRD, sin första nätverksträff för de nationella nätverken i den nya programperioden. Nästan samtliga medlemsländer var representerade och idéer till nya samarbeten kläcktes. − Det var ett innehållsrikt möte. Det innehöll allt ifrån att få lyssna till kommissionens förväntningar på oss nationella nätverk till att få byta erfarenhet med kollegor runt om i Europa och prova på konkreta innovativa mötesmetoder, säger verksamhetsledare Maria Gustafsson. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/forstaeuropeiskanatverkstraffen.5.508cbfd41527a5fb88155ae4.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/forstaeuropeiskanatverkstraffen.5.508cbfd41527a5fb88155ae4.html Unga inom gröna näringar Wed, 05 Nov 2014 16:14:00 +0100 Nu drar Landsbygdsnätverket igång ett arbete för att få fler unga att bli företagare i de gröna näringarna. Vid en workshop den 4 november togs flera förslag fram på olika aktiviteter som Landsbygdsnätverket och dess arbetsgrupp Gröna Näringar kan engagera sig i. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/ungainomgronanaringar.5.508cbfd41527a5fb881555db.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/ungainomgronanaringar.5.508cbfd41527a5fb881555db.html Samtal om Sveriges livsmedelsstrategi Fri, 24 Oct 2014 16:09:00 +0200 Den tvärvetenskapliga forskningsplattformen "Framtidens lantbruk" vid SLU arrangerade den 23 oktober ett seminarium på temat "Sverige och Maten – Vad ingår i en svensk livsmedelsstrategi?" Temat var lägligt med tanke på de ambitioner som sagts i den nya regeringsdeklarationen. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/samtalomsverigeslivsmedelsstrategi.5.508cbfd41527a5fb88154dc5.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/samtalomsverigeslivsmedelsstrategi.5.508cbfd41527a5fb88154dc5.html Nya statssekreteraren klar för nätverksträffen Fri, 17 Oct 2014 16:04:00 +0200 Den 12 november arrangerar Landsbygdsnätverket sin stora nationella höstträff. Programmet är nu klart och bland andra statssekreterare Elisabeth Backteman kommer. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nyastatssekreterarenklarfornatverkstraffen.5.508cbfd41527a5fb88154866.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nyastatssekreterarenklarfornatverkstraffen.5.508cbfd41527a5fb88154866.html Tre nya fokusgrupper drar igång Thu, 16 Oct 2014 15:59:00 +0200 Sverige har med experter i två av totalt tre nya fokusgrupper inom EIP-Agri som nu startar sin verksamhet. De nya grupperna ska jobba med ämnesområdena ”Ekologiska fokusområden” där Helena Elmquist, Odling i Balans har blivit utvald att ingå samt ”Integrerad sjukdomsbekämpning mot jordbundna smittor” där Ann-Charlotte Wallenhammar, Hushållningssällskapet kommer att delta. Den tredje fokusgruppen handlar om ”Innovativa korta livsmedelskedjor”. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/trenyafokusgrupperdrarigang.5.508cbfd41527a5fb881540a7.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/trenyafokusgrupperdrarigang.5.508cbfd41527a5fb881540a7.html Ingen ser när du vaskar champagne på landet Fri, 03 Oct 2014 15:52:00 +0200 Detta var ett av de budskap som förmedlades under konferensen #250mojligheter. Konferensen var ett samarrangemang mellan Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Vertikals.se, Jordbruksverket, Sparbanksstiftelsen Alfa och LRF. Och allt började med en analys av hur unga flyttar – och inte flyttar. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/ingensernarduvaskarchampagnepalandet.5.508cbfd41527a5fb88153575.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/ingensernarduvaskarchampagnepalandet.5.508cbfd41527a5fb88153575.html Första nyhetsbrevet lyfter fiskefrågorna Thu, 02 Oct 2014 15:43:00 +0200 Det nya Landsbygdsnätverkets första nyhetsbrev med nytt utseende och format tar även upp ett för Landsbygdsnätverket nytt ämne. Temat är "Fisket utvecklar landsbygden" och du får som läsare veta mer om vad som händer inom havs- och fiskeutvecklingen. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/forstanyhetsbrevetlyfterfiskefragorna.5.508cbfd41527a5fb88153334.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/forstanyhetsbrevetlyfterfiskefragorna.5.508cbfd41527a5fb88153334.html Storstadsnormen i fokus på konferens om unga Tue, 23 Sep 2014 15:28:00 +0200 Ett 40-tal deltagare från hela landet träffades i Hallsberg i helgen för att diskutera hur man bäst kan stötta unga på landsbygden i sitt engagemang och hur man kan bryta ”storstadsnormen” och visa att man kan utvecklas och leva bra även utanför storstäderna. – Vi tror att det finns en ganska tydlig storstadsnorm i samhället som säger att för att lyckas så behöver du bo och vara i en stad. Att förverkliga sig själv kan man egentligen inte göra på landsbygden, säger ungdomscoachen Josefina Andersson som deltog på konferensen. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/storstadsnormenifokuspakonferensomunga.5.508cbfd41527a5fb881522ee.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/storstadsnormenifokuspakonferensomunga.5.508cbfd41527a5fb881522ee.html Delrapport från utredning om service i glesbygd Mon, 01 Sep 2014 15:25:00 +0200 I början av året beslöt regeringen att tillsätta en utredning som ska se över hur man ytterligare kan stödja tillgången till kommersiell service i glesbygd. Nu har en delrapport överlämnats. – Lanthandeln har en särskild betydelse i glesbebyggda områden och fungerar ofta som ett nav för andra serviceslag som post, apoteksombud och betaltjänster. Försvinner butiken försvinner också annan service och många människor mister en naturlig mötesplats, säger Catharina Håkansson-Boman som är ansvarig utredare. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/delrapportfranutredningomserviceiglesbygd.5.508cbfd41527a5fb881515a4.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/delrapportfranutredningomserviceiglesbygd.5.508cbfd41527a5fb881515a4.html Mat och hembygd klara för landsbygdsprogrammet Fri, 29 Aug 2014 15:16:00 +0200 Igår beslutade regeringen om att satsa på Matlandet med 540 miljoner i det nya landsbygdsprogrammet. Ytterligare 80 miljoner ska öronmärkas för kulturhistoriskt värdefulla hembygdsgårdar. – Intresset för historia, inte minst den egna hembygdens historia, har ökat under senare decennier. Att värna och vårda vårt kulturarv är också en av regeringens tydliga prioriteringar på kulturområdet, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/matochhembygdklaraforlandsbygdsprogrammet.5.508cbfd41527a5fb88150e18.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/matochhembygdklaraforlandsbygdsprogrammet.5.508cbfd41527a5fb88150e18.html Nya landsbygdsprogrammet öppnar för ansökningar Thu, 28 Aug 2014 13:30:00 +0200 Den 3 september öppnar den nya e-tjänsten hos Jordbruksverket för ansökan om företags- och projektstöd. Det svenska landsbygdsprogrammet är formellt ännu inte godkänt av EU-kommissionen men man börjar ändå ta in ansökningar. http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nyalandsbygdsprogrammetoppnarforansokningar.5.508cbfd41527a5fb88149132.html http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nyalandsbygdsprogrammetoppnarforansokningar.5.508cbfd41527a5fb88149132.html