Landsbygdsnätverket

Enkät inför kommunikationsdagen den 3 april 2019

1. Är du eller någon nyckelperson som ansvarar för kommunikation i din organisation intresserad av att både få och ge input under en kommunikationsdag? * (obligatorisk)
1. Är du eller någon nyckelperson som ansvarar för kommunikation i din organisation intresserad av att både få och ge input under en kommunikationsdag?


2. Är det du som tar emot och sprider vidare t.ex. nyheter, inbjudningar och information till andra i er verksamhet? * (obligatorisk)
2. Är det du som tar emot och sprider vidare t.ex. nyheter, inbjudningar och information till andra i er verksamhet?
3. Vilka sociala mediekonton använder ni inom er organisation? Flera alternativ kan anges. * (obligatorisk)
Multiple selection4. Landsbygdsnätverket använder flera kanaler. Vilken eller vilka föredrar du? Flera alternativ kan anges. * (obligatorisk)
Multiple selection
5. Vilken eller vilka kanaler tycker du är enkla att använda för att dela vidare?
Multiple selection
Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU