Måndag 8 Februari 2016

Leader - en metod för landsbygdsutveckling

Leadermetoden är ett sätt att påverka den lokala utvecklingen. Metoden bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar. I Leader samlas människor från offentlig, privat och ideell sektor i ett partnerskap. De bildar tillsammans en lokal utvecklingsgrupp som kallas LAG (från engelska Local Action Group). Det är LAG som fattar beslut om vilka projektidéer som ska få pengar.Själva ordet Leader är en förkortning av en fransk mening: "Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale". Det betyder "samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden".I arbetet med landsbygdsprogrammet är det viktigt att alla som bor och verkar på landsbygden samarbetar för att driva på utvecklingen. Därför används Leader i landsbygdsprogrammet 2007-2013.
Den här informationsfilmen har leaderområdena i Skaraborg gjort för att visa vad Leader är för något och lyfta goda exempel.

3,8 miljoner människor i Sveriges 63 leaderområden

98% av Sveriges landsbygdsbefolkning bor i Sveriges 63 leaderområden som täcker nästan hela Sveriges landsbygd. Det är stora variationer mellan de olika områdena, allt mellan knappt 9000 invånare till strax under 100 000 invånare.Det skiljer nästan två år mellan december 2007 då det första området Folkungaland gick igång till oktober 2009 då Leader Lappland fick klartecken. Jordbruksverkets Team Landsbygd, som har till uppgift att stödja leaderarbetet, konstaterar att två år kan tyckas vara en utdragen process, men det tyder också på ett ambitiöst arbete från både LAG och länsstyrelser. För att få väl fungerande Leaderområden har det varit viktigt att man tagit den tid som krävts för förankring, mobilisering och strategibeskrivning.

Har du en idé som du vill utveckla genom Leader?

Om du vill veta mer om Leader och hur du utvecklar en projektidé hittar du en hel del information på Jordbruksverkets webbplats, du hittar länken till höger på sidan. Du kan också gå direkt till det aktuella leaderområdets egen webbplats. Om du är osäker på vilket leaderområde du tillhör kan du ta hjälp av leaderkartanlänk till annan webbplats.

Landsbygdsnätverket och Leader

Att bygga nätverk mellan olika leadergrupper men också mellan leadergrupper och andra aktörer är en naturlig del i Landsbygdsnätverkets arbete, därför representerar Annika Andersson, verksamhetschef för Leader Sjuhärad, Leader i Landsbygdsnätverkets styrgrupp.
Senast uppdaterad 2016-01-11