Till Landsbygdsnätverkets startsida Landsbygdsnätverkets webbanner
Fredag 18 April 2014

Om nätverket

Nyhetsarkiv


 • 2009-11-27 16:20

  Extrapengar till landsbygden är nu fördelade länsvis  De planerade nya pengarna inom landsbygdsprogrammet har nu fördelats till länsstyrelserna. Det handlar om cirka 230 miljoner extra per år som Sverige vill använda till framför allt miljö och bredband. Förslaget ska först godkännas i Bryssel, men tanken är att pengarna ska gå att söka från 2010. Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


  Läs hela artikeln
  ----------------------------------------

 • 2009-11-24 15:58

  Ledare i ATL  I ATL den 24:e november skriver Jordbruksverkets Maria Petersson, Team företagande om vikten av fler kvinnliga företagare på landsbygden. Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


  Läs hela artikeln
  ----------------------------------------

 • 2009-11-20 15:03

  Samhällsentreprenörskap — en möjlighet i finanskrisens spår  Ett åttiotal deltagare samlades på Mälardalens högskola i Västerås för att delta i årets Lokalekonomidagar 5—6 november. Läs meröppnas i nytt fönster

  Flera intressanta talare hade bjudits in för att prata om den finansiella krisen och samhällsentreprenörskapet* som en möjlig väg ut ur denna. Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef vid SACO, var en av dem som diskuterade kring positiva bieffekter av den finansiella krisen.
  — Den låga räntenivån ger möjligheter för människor att göra någonting hemmavid. Där är naturligtvis småföretagandet på landsbygden viktigt, menade Wetterberg.  

  En trio av representanter från Jordbruksdepartementet, Jordbruksverket i egenskap av Team företagande, och Landsbygdsnätverket, förmedlade en samlad bild av hur vi i Sverige arbetar med landsbygdsprogrammet från regeringsnivå till fotfolk. Anna Hedberg från Jordbruksdepartementet berättade om landsbygdsstrategin och det förberedelsearbete som nu pågår inför det framtida landsbygdsprogrammet som ska införas 2014.

  Landsbygdsprogrammet är ett utvecklingsprogram för landsbygden
  Ulrika Lindahl, Jordbruksverkets Team företagande, beskrev i vilket ljus programmet bör ses:
  — Landsbygdsprogrammet är ett utvecklingsprogram för landsbygden, inte enbart en rad olika stödåtgärder. Konkurrenskraftigt företagande, en attraktivit landsbygd där vi bevarar och utvecklar miljön, natur- och kulturvärldena, nya jobb, ökad tillväxt och en miljö där människor kan förverkliga sina idéer — landsbygdsprogrammet skapar förutsättningar för allt detta.

  Maria Gustafsson från Landsbygdsnätverket hade i sitt anförande temat Nytta med nätverk, att länka ihop resurser samt att lära av varandra. Hon betonade att processen att få igång aktiviteter ute i leaderområdena måste få ta sin tid. Nu är alla 63 områdena på banan och därmed berörs runt 98 % av landsbygdsbefolkningen av Leader.  Lokalekonomidagarna inleddes med debattörerna Dick Kling, ordförande i Skattebetalarnas förening och Kenneth Hermele, ekonom och författare, som gav sina syner på orsak och verkan när det gäller krisen. Som en övergång från terori till praktik presenterade därefter Mikrofinansinsitutet sin verksamhet som handlar om att låna ut mindre summor pengar till företagare som saknar andra finansieringsmöjligheter. Av låntagarna är 81 % personer med utländsk bakgrund.

  Entreprenörernas drivkrafter
  Temat för årets Lokalekonomidagar var samhällsentreprenörskap och åhörarna fick ta del av flera inspirerande samhällsentreprenörer som berättade om sina drivkrafter. Johan Ununger, VD i Saltå Kvarn beskrev sitt företags vision som handlar om att rädda Östersjön och därför enbart använder råvaror som är ekologiskt odlade. På Sätra Brunn drivs man framförallt av att rädda ett kulturarv och att skapa jobb i glesbygd, berättade Caroline Drabe, VD i Sätra Brunn. Stefan Johansson och Sofie Sjöstrand från nätverket SIP (Samhällsförändring i praktiken) att SIP är ett nätverk som organiserar andra nätverk som Pix, Booster, Grll tech och Ungradio. Alla jobbar med sociala medier som ledstjärna och med samhällsförändring ur olika aspekter. Leonidas Padazakos från Entreprenörsfabriken berättade om hur man framgångsrikt hjälper nya företag igång på mindre än sex månader utan att det kostar företagen något.  

  Malin Gawell, forskare inom programmet för samhällsentreprenörskap på ESBRI (Institutet för Entreprenörs- och Småföretagsforskning) förmedlade tesen att entreprenörskap inte bara handlar om möjligheter utan också nödvändigheter. Hans Westlund, professor på Internationella Handelshögskolan i Jönköping och KTH förmedlade bilder av ekonomiskt/socialt, socialt/civilt, politiskt/administrativt och akademiskt entreprenörskap.

  Internet nödvändigt för undomar på landet
  På programmet stod också rundabordsdialoger där Jordbruksverkets Team företagande bidrog med de två teman som lockade flest deltagare: "Ungas entreprenörskap - nya sätt att tänka och arbeta" och "Det lokala engagemangets betydelse för utveckling av landsbygdsföretagande?" Ungdomsbordet enades om att viktigaste parametrarna för att intressera ungdomar att välja landsbygden är tillgång till bra kommunikationer, bredband och rätt attityder.  — En väl fungerande internetuppkoppling är förutsättningen för att ungdomar ska trivas, menade en av deltagarna vid bordet.

   *) Samhällsentreprenörskap handlar om att människor tar egna initiativ för att förbättra sådant de tycker saknas eller inte fungerar i samhället (källa: samhallsentreprenor.se).  

  Ulrika Lindahl Team Företagande
  Jordbruksverkets företags - och landsbygdsutvecklingsenhet
  2009-11-19  Läs hela artikeln
  ----------------------------------------

 • 2009-11-18 16:06

  Ny skrift från europeiska landsbygdsnätverken  Vi är många landsbygdsnätverk i Europa som tillsammans arbetar för landsbygdsutveckling på olika sätt. Nu finns landsbygdsnätverkens första gemensamma magasin "EU Rural Review" att hämta hem. Läs meröppnas i nytt fönster


  Läs hela artikeln
  ----------------------------------------

 • 2009-11-18 15:57

  Ändringarna i programmet  EU har ju beslutat att flytta över pengar från gårdsstödet till utveckling av landsbygden. Jordbruksverket föreslår därför och arbetar just nu för ett flertal ändringar i landsbygdsprogrammet. Om kommissionen godkänner förslagen kommer dessa att börja gälla f.o.m 2010. Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


  Läs hela artikeln
  ----------------------------------------

 • 2009-11-13 17:20

  Vem leder våra landsbygdsföretag?  Vem leder våra landsbygdsföretag? Den frågan besvarar Jordbruksverket i en ny promemoria med samma namn. Statistiken visar att andelen kvinnor och utlandsfödda är lägre bland landsbygdsföretagarna än bland övriga företagare. Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


  Läs hela artikeln
  ----------------------------------------

 • 2009-11-12 09:50

  Nationell konferens om kvinnors företagande  Den 3-5 februari anordnar Regionalt resurscentrum i Jönköpings län tillsammans med Jordbruksverket, Landsbygdsnätverket och Högskolan i Jönköping en nationell konferens för kvinnors företagande. Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


  Läs hela artikeln
  ----------------------------------------

 • 2009-11-11 15:02

  Möte om miljöersättningar 2014-2020  Torsdagen den 10 december anordnar Landsbygdsnätverket ett diskussionsmöte om framtidens miljöersättningar. Mötet vänder sig till nätverkets medlemmar och till andra organisationer som berörs av miljöersättningarna. Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


  Läs hela artikeln
  ----------------------------------------

 • 2009-11-02 16:31

  Nu finns nyhetsbrev nr. 7 ute  Nu finns "Nytt från Landsbygdsnätverket" nr. 7 att hämta hem.
  Månadens tema är "Ungdomar på landsbygden"
  Du kan också bland annat läsa om Fiskeriverkets bildande av nya fiskeområden. Läs meröppnas i nytt fönster


  Läs hela artikeln
  ----------------------------------------
Senast uppdaterad 2014-03-14
Sidansvarig:  Tommy Nilsson