Landsbygdsnätverket

Innovationsstödet EIP-Agri

Inspireras av andra som sökt och fått innovationsstödet

Följ med ut i Sverige och se fem godkända projekt och hör om vikten av innovationsstödet. Under filmerna följer ett antal inspirerande och informerande artiklar.

Filmer

Innovation - från prototyp till marknad

Exemplet Break Box

Exemplet Musselfeed

Exemplet Artic Winery

Exemplet Lammlyftet

Exemplet Lönsam renskötsel

Filmer med engelsk text

Lamb meat

Profitable reindeer husbandry

Manure Scrape Alarm

Artiklar

Välj rätt fokusområde!

Det var hela tjugo ansökningar till Rådgivande bedömningskommitténs senaste möte i september. Budgetarna för de projekt som fick bifall vid detta möte omfattade totalt 30 miljoner. Jordbruksverket har begärt att få göra viss omfördelning varför det är viktigt att välja rätt fokusområde.

Vinnande markduk korad i innovationstävling

Det blev ViridiFibra Markduk som segrade i innovationstävlingen Material för framtidens jordbruk. Prispengarna på 100 000 kronor kommer att användas till fortsatt utveckling av produkten.

Kan innovationer ersätta kemisk bekämpning?

Det här är en högaktuell fråga. Inte minst med tanke på det beslutade förbudet mot glyfosat. Per Ståhl, rådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, blev uttagen att delta i fokusgruppen Non-chemical weed management in arable cropping systems inom EIP-Agri.

Hallå där...Renee Degler!- De sökande är inte alltid införstådda med regelverken som vi – både de och jag - måste förhålla oss till. Jag trivs med att försöka vägleda dem fram till en bra ansökan och en tydlig budget. Även att förbereda dem för det som kommer senare när de ansöker om utbetalningar.

Ung och innovativ?

Är du själv eller känner du någon som är kreativ och tycker om att ta sig an utmaningar tillsammans med andra kompetenser än din egen?

EIP-Agri leder övergången till agroekologi

Med den rubriken drog Agri Innovation Summit 2019 igång i Frankrike i slutet av juni. Närmare 400 deltagare deltog i konferensen från i stort sett alla EU-länder. Föredrag och diskussioner handlade om krav på framtida politik för att stimulera innovationer liksom om hur man ska nå framgångsrik kunskapsspridning och implementering av framtagna innovationer.

Ökat söktryck till högintressanta innovationsstödet

Allteftersom möjligheterna med EIP-Agri och innovationsstödet blir mer och mer kända ökar söktrycket. Det handlar både om aktörer som tidigare sökt, och fått projekt godkända, och helt nya sökande.

Svenskar ledande i binäringsfrågor
Detta är definitivt inte någon bisyssla för Lotta Fabricius Kristiansen. Hon är, som expert och rådgivare inom binäringen, utvald till ledare för en av EIP-Agris nya fokusgrupper Bihälsa och hållbar biodling. Fokusgruppen, som består av 20 aktörer från 17 olika länder är utvalda i hård konkurrens, hade sitt första möte i Uppsala i början av maj i år.

Hallå där...Natalie de Brun Skantz

Natalie de Brun Skantz, ekonomi- och marknadschef på Grönska Stadsodling 365 AB, berättar om vad som hänt efter innovationsprojektets avslut

EIP-Agris aktiviteter för dig

Alla har möjlighet att skicka in förslag till EIP-Agri Service Point på ämnen som kan passa för en fokusgrupp, en workshop eller ett seminarium på EU-nivå nästa år. Inbjudan att delta i dessa aktiviteter skickas ut till alla cirka 100 EU-länder och regioner som tillämpar EIP-Agri. I vissa fall är det riktade inbjudningar till företrädare för innovationsgrupper eller forskningsprojekt.

EIP-Agri och innovationstävling på Borgeby Fältdagar

Träffa innovationssupportens Lisa Germundsson och och se prisutdelningen i innovationstävlingen Material och metoder för framtidens jordbruk.

Nya projekt på gång

Det var hela 31 ansökningar för rådgivande bedömningskommitténs att ta ställning till i slutet av maj och under extramötet den 14 juni. Av dessa fick elva en positiv bedömning och de går vidare för ett formellt godkännande efter vissa kompletteringar.

Hallå där... Elsja Lagerquist

Elsa Lagerquist fick nyss delta i en EIP-Agri-workshop i Nederländerna med cirka 80 andra forskare, lantbrukare, rådgivare och projektledare från 18 olika länder. Här berättar hon om vad den handlade om.

Angeläget på EU-nivå - var med och föreslå ämnen

Finns det något ämnesområde som du tycker borde diskuteras på EU-nivå? Ett ämne där det är viktigt att sammanföra kunskap och erfarenheter från olika länder för att snabbare komma framåt? Då ska du höra av dig till EIP:s samordnare Inger Pehrson före den 3 maj.

Rekordmånga nya ansökningar

Hela 30 nya ansökningar har kommit in till kommande bedömningsmöte för Rådgivande bedömningskommittén. Ökning tros hänga samman med EIP:s informationskampanjer på sociala medier tillsammans med att lyckade innovationsprojekt fått uppmärksamhet i press, radio och tv.

Hallå där...Åsa Wolgast Broberg, departementssekreterare

Åsa är uppväxt med en pappa som var en verklig innovatör och som under många år framförallt jobbade med att utveckla smarta energilösningar och med urinseparering. Läs mer om Åsas syn på innovationer.

Seminarier om innovationsstödet

På gång är två nya seminarier för att berätta om EIP-Agri och alla innovativa projekt. Det ena på SLU Alnarp den 6 maj och det andra på SLU Ultuna den 22 maj. Bägge seminarierna pågår 12.30 – 15.00.

Nya projekt på gång och mer än 150 miljoner finns kvar

Flera projekt har blivit formellt godkända den senaste tiden och det är nu 55 projekt som pågår eller avslutats.

Stort miljöfokus i alla EU:s innovationsprojekt

För ett år sedan påbörjades en kartläggning på uppdrag av EIP-Agri Service Point av de 600 innovationsprojekt som då var inrapporterade till den gemensamma databasen. Idag finns fler än 1000 projekt där.

EIP-Agri levererar

Give peas a chance, Platsspecifik ogräsbekämpning, BeeScanning, Arctic Winery, E-handelsplattform för närproducerade livsmedel och Lönsam renskötsel – det var några av de 27 innovationsprojekt som presenterades på seminariet som Landsbygdsnätverket arrangerade i samarbete med KSLA.

Mångfaldigt belönat innovationsprojekt

Utmärkelserna haglar över projektet BeeScanning med Björn Lagerman som idébärare och projektledare. Innovationen utgörs av en app som analyserar bilder som tas av levande bin på yngelramar med en smartphone.

Hallå där...Ellinor Eineren, Agricam AB, projektansvarig

Ellinor har erfarenhet av annan innovationsstödjande verksamhet innan EIP-Agri. Hon menar att den största sskillnaden med stöd från EIP-Agri är den hundraprocentiga finansieringen. Det är tufft att själv ordna finansiering.

EU-kommissionen vill ha ökad digitalisering av landsbygden

Europas lantbruk och landsbygd behöver ökad digitalisering och det ska in i strategierna för den gemensamma jordbruks- och landsbygdspolitiken efter 2020. Det var budskapet då EU-kommissionen ihop med EIP-Agri Service Point bjöd in till en konferens i Antwerpen den 12 – 13 december 2019.

Speeddating i Helsingfors

Ett av syftena med EIP-Agri är att öka utbyte och samverkan inte bara mellan olika aktörer inom landet utan även över landsgränserna.

Internationellt: Anmäl dig till nya fokusgrupper

Att delta i en fokusgrupp ger unika möjligheter att få utbyta kunskap och erfarenheter med kunniga deltagare från andra länder. Det ger också möjlighet att påverka vilka insatser som behövs när det gäller forskning och innovationsarbete.

Innovation kan lösa problem med fuktig skörd

Dagg och fukt är ett bekymmer som begränsar lantbrukarnas möjligheter till tröskning, kostar pengar och tar tid. Men om projektet Daggstopp lyckas så kan en lösning vara på gång.

Hallå där... Ola Palm, seniorkonsult på RISE Jordbruk och livsmedel

RISE jobbar med forskning och innovationer i hela livsmedelskedjan, från primärproduktionen över industri och handel ända till konsumentledet. Hela RISE-koncernen har cirka 2700 anställda.

Innovativ ogräsbekämpning

Att kontrollera ogräs utan att använda kemiska medel är utmanande. Problemen har tilltagit som en följd av ökad maskinsamverkan, att vi fått in nya arter och att ett varmare klimat bidrar till högre överlevnad. Nu har den nya fokusgruppen "Ogräsbekämpning utan kemiska medel" haft sitt första möte i Rumänien.

Delta i nya fokusgrupper

EU-kommissionen har bestämt vilka fokusgrupper som ska starta under 2019. Detta efter förslag från Subgruop on Innovation där vi är representerade.

Enklare IT för djurbönder

Ett nytt integrerat IT-system kommer snart lanseras för svenska djurbönder. Grunden är lantbrukarnas egna gårdssystem och syftet är att göra IT-tjänsterna både enklare och billigare. Projektet Modernt IT-system för husdjursnära tjänster kommer lanseras nästa år under namnet Topcow.

Hallå där... Per Frankelius, forskare vid Linköpings Universitet

Per är också processledare för satsningen Agtech 2030 som nyligen utsetts till ett av årets Vinnväxtprogram. Han menar att det är resultatet av samarbete mellan många intressenter som arbetat med att föra lantbruket framåt.

Hur får vi innovationsprojekten att göra skillnad i verkligheten?

Det var rubriken på det EIP-Agri-seminarium i Spoleto, Italien som samlade cirka 160 personer från 26 länder. Många förslag fördes fram på hur man ska sprida resultaten så att de verkligen når alla dem som kan ha nytta av dem.

Innovativa idéer på Elmia

Det blev förslaget "Hållbar hästhållning" med studenterna Elsa Bertils, Åsa Larsson, Filippa Isaksson, Sara Pihl, Albin Johansson och Isak Höglund som vann innovationstävlingen på Elmia Lantbruk. De hade utvecklat en prototyp till självgående skottkärra för att underlätta mockning av hästhagar och ett utbildnings- och certifieringskoncept för hästägare. Syftet var att minska växtnäringsläckage till Östersjön.

Beescanning med mobil

Ny teknik avslöjar angrepp mot bin

Lång erfarenhet från biodling och ett starkt teknikintresse. Det var kombinationen som ledde till Björn Lagermans succéartade innovation BeeScanning. Metoden för att hitta varroa i biodlingarna sprider sig nu över världen.

Nya spännande projekt har godkänts

Flera nya innovationsprojekt har tillkommit de senaste månaderna och också blivit formellt godkända.

Hallå där…Charlotte Galant på RRV, Patent- och registreringsverket

Immateriella tillgångar är till exempel utformning av en produkt, arbetsmetoder, tillverkningsprocesser och egenutvecklad teknik men även logotyper, dataprogram och kundregister.

Hallå där... Werner Hilliges

Werner Hilligges sitter med i rådgivande bedömningskommittén. Han har en lång erfarenhet av elektronik med en civilingenjörsexamen i elektroteknik i botten och många år som småföretagare där jag utvecklade affärer utifrån tillämpad elektronik.

Månadens tips!

EIP-Agris Inger Pehrson tipsar om vad som är på gång.

FAQ: Kan man göra förändringar i projektet under projekttiden?

Mats Gustafsson från Landsbygdsnätverkets innovationssupport svarar på några av de vanligaste frågorna han brukar få.

Projekten går bra visar en ny enkät

Alla våra innovationsprojekt inom EIP-Agri går alla bra eller mycket bra. Endast något enstaka haltar. Det var det glädjande beskedet vid vår enkät i somras till projektledarna för alla pågående projekt.

Flera nya projekt godkända

Flera nya innovationsprojekt har blivit formellt godkända och fler är på väg

Ta chansen att vara med i en spännande fokusgrupp

Det finns fortfarande möjlighet att ansöka om deltagande i den nya fokusgruppen Ogräsbekämpning utan kemiska medel. Tag chansen att hämta hem kunskap och erfarenheter från hela Europa och få ett expertnätverk du kan ha stor nytta av framöver.

Här växer nästa generations gröna proteiner

En satsning på lönsam svensk jordbruksproduktion, förbättrad folkhälsa och minskad klimatpåverkan. Med projektet Give peas a chance ska nästa generations vegetariska produkter tas fram från svenska ärter.

Med vatten i tanken

Vatten och jordbruk var ett synnerligen aktuellt ämne för den workshop som hölls i Almeria, Spanien i slutet på maj.

Goda exempel: Nya produkter ska utveckla rennäringen

Att ta fram nya produkter, förändra affärsmodellen och höja intresset för renkött. Det är några av målen med innovationsprojektet Lönsam renskötsel – utveckling av premiumprodukter. Till sin hjälp har projektet stjärnkocken Mathias Dahlgren.

FAQ - Vanliga frågor om innovationsstödet

Lisa Germundsson, som ingår i Landsbygdsnätverkets innovationssupport, delar med sig av de vanligaste frågorna hon brukar få.

Missa inte Månadens tips

Bland annat berättar vi att det finns cirka 200 miljoner kronor kvar till nya innovationsprojekt! Projekten kan pågå tom september 2022, men ansökan måste vara inne senast i december 2020.

Hallå där... Lena Lind, kansliråd på Näringsdepartementet

Nyligen presenterade OECD en studie om innovationer, produktivitet och hållbarhet i svenskt lantbruk. Vi frågar Lena Lind om varför hade regeringen beställt den.

Vad är en innovation?

För att få ännu mer kunskap om innovationer och innovationsprocessen ordnade vi en utbildningsdag nyligen för innovationssupporten och alla som på Jordbruksverket kommer i kontakt med EIP-Agri och innovationsstödet.

Ny rutin kortar handläggningstid

Jordbruksverket håller nu på att införa en ny rutin när det gäller rimlighetsbedömning av olika kostnadsposter i ansökningarna. I stället för att bedöma 100 % av de olika posterna ska man nu kanna bedöma endast 70 %. Detta sparar handläggningstid till gagn för alla.

Hur kan digitala verktyg bli mer tillgängliga för bönder?

Hur kan kunskapssystemets aktörer möta utmaningarna från den digitala revolutionen, både när det gäller bättre prestanda och stöd till lantbrukare? Vilka nya möjligheter och innovativa verktyg erbjuder digital teknik?

Mer samverkan mellan EIP-AGRI och H2020 efterlyses

Det finns en strävan att sammanlänka EIP-AGRI:s innovationsgrupper med multiaktörsprojekt och tematiska nätverk inom Horizon 2020. Med mer samverkan skapas nya idéer, nya sätt att utbyta kunskap och en större räckvidd för att dela resultat.

Givande deltagande i EU-workshop om livsmedelskedjan

Att träffa innovationsgrupper från andra länder som jobbar med liknande projekt är väldigt givande. Det fick Helena Zimmer, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, uppleva när hon i början av februari deltog i workshopen Innovation i livsmedelskedjan: skapa värde tillsammans i Lyon, Frankrike.

Ta chansen att delta i nya fokusgrupper

Nu finns det möjlighet att delta i nya fokusgrupper. I en fokusgrupp samlas 20 experter på ett särskilt ämne inom jordbruk, skogsbruk eller trädgårdsnäringen för att beskriva hur läget är, vilka problem respektive möjligheter man ser och vilka forsknings- eller innovativa insatser som behövs.

Skräppdödare ska hjälpa sökande

Framöver kommer ett exempel på en ansökan med kommentarer vara till hjälp för sökande. Ansökan gäller innovationen Skräppdödaren, en robot som bekämpar skräppor på gräsmarker där kemisk bekämpning är otänkbar.

Hjärnan bakom EIP-Agri

Inge van Oost ligger bakom mycket av hela EU-satsningen och har ett oerhört engagemang i att få den att lyckas. Vi hade förmånen att ha Inge van Oost från DG Agri vid EU-kommissionen som talare vid konferensen.

Innovationer på gång

Vilka innovationer kan vi se fram emot? Det fick konferensdeltagarna ta del av när hälften av de hittills formellt godkända projekten presenterades i Pecha Kucha-format.

Öppet för oslipade diamanter

För att kartlägga hur deltagarna uppfattar EIP-Agri genomfördes en SWOT-analys vid halvtidskonferensen.

Från Jord till Bord -
utan fossilbaserad plast

Vill du vara med och bidra till ett hållbart jordbruk?! Ett jordbruk fritt från fossilbaserad plast. I så fall har projektteamet bakom Från Jord till Bord ett erbjudande till dig.

Vässade innovationssystem efter 2020

Ambitionsnivån är hög i expertgruppen för jordbrukets innovationssystem, SCAR SWG AKIS (Standing Committee on Agricultural Research Strategic Working Group on Agricultural Knowledge and Innovation Systems). Det framkom vid mötet i Tallin den 7 december där Lena Lind, Näringsdepartementet och Nilla Nilsdotter-Linde, innovationsupporten deltog.

Åtta nya projekt har fått godkänt

Det var en blandning av helt nya ansökningar och ansökningar som återkommit i förbättrad form vid Rådgivande bedömningskommitténs möte den 12 december i år.

Inno4Grass stimulerar vallinnovationer

EIP-Agri samverkar på olika sätt med EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020. På flera sätt stimuleras kontakten mellan forskning och praktik, exempelvis multiaktörsprojekt, tematiska nätverk, fokusgrupper och seminarier.

Agri Innovation Summit 2017

Under ett par heta dagar i mitten av oktober samlades cirka 500 personer i Lissabon för att utbyta erfarenheter och skapa nya kontakter. De var lantbrukare, forskare, rådgivare och företrädare för en lång rad organisationer, myndigheter och företag. Hälften av deltagarna var från Portugal, andra hälften från övriga EU-länder.

Hur får vi de bästa innovationsidéerna?

Vid Landsbygdsnätverkets stora nätverksträff i Tällberg nu i november genomfördes ett fördjupningsspår med rubriken Kunskap och innovation. Richard Andersson, CoCreo AB, ledde runt 100 personer med syfte att uppmärksamma betydelsen av att få fram innovativa idéer.

21 ansökningar till nästa kommittémöte

För närvarande är det 27 innovationsprojekt som är formellt godkända. Deras projektbudgetar omfattar totalt cirka 100 miljoner. Nästan lika många projekt har fått klartecken av den rådgivande beslutskommittén.

Tyska innovationsgrupper har kommit långt

Schleswig–Holstein, en av Tysklands 16 delstater, startade redan hösten 2014 med EIP-Agri. Det var anledningen till att det hölls en konferens i Kiel den 26-27 september med presentationer från olika innovationsgrupper i såväl Schleswig-Holstein som andra tyska delstater.

Innovationsidéer på gång

Antalet svenska innovationsprojekt som finansieras genom det nya innovationsstödet blir allt fler. Både de som sökt för genomförande och de som sökt gruppbildningsstöd.

Filmpremiär för Skräppdödaren - från prototyp till marknad

En ny animerad film släpps nu som visar vägen från idé till marknad. Syftet med filmen är att de som sökt eller tänker söka innovationsstöd ska ha bli medvetna om vilka viktiga frågor i innovationsprocessen som de i god tid måste hantera och var de hittar mer information för att klarar av det.

Om nyttan med att delta i fokusgrupp

Karin Eksvärd från Inspire Action & Research AB har varit koordinator i en av fokusgrupperna inom EIP-Agri. Läs om hennes erfarenheter från arbetet i gruppen.

Hur kan vi förbättra arbetet med EIP-Agri?

Ett tiotal deltagare från fem olika länder samlades den 21-22 augusti på Wapnö utanför Halmstad för att diskutera EIP-Agri. Deltagarna från Tyskland, Nederländerna, Finland och Österrike var inbjudna utifrån att de har hållit på med EIP-Agri under ungefär samma tid som Sverige.

Cirkulär trädgårdsodling

Första workshopen äger rum den 29-30 november

Från källa till sänka i växtodlingen

Första workshopen äger rum den 29-30 november.

Ökad användning av förnybar energi på gården

Första workshopen äger rum den 21-22 november.

Digitalisering inom lantbruket - Agriculture 4.0

Huvuddelarna i lantbrukets digitalisering är Internet of Things, Big Data och smarta algoritmer. Men utöver själva tekniken, hur påverkas lantbruket ekonomiskt, socialt och kulturellt?

Spännande fokusgrupper

Nu har du chansen att komma med i någon av de tre nya fokusgrupperna som drar igång i höst. Få goda råd hur du skriver ansökan av EIPs samordnare Inger Pehrson.

Nya innovationsprojekt på gång

Rådgivande urvalskommittén har bedömt en ny omgång spännande projektansökningar och gett sina rekommendationer angående beslut. Av 29 ansökningar fick 13 bifall och 16 avslag.

Hur säkras ett rättvist nyttjande av digitaliseringen inom lantbruket

Digitalisering är en stor och lite stressande fråga. Många är oroliga för att utvecklingen drivs utifrån tekniska möjligheter och kommersiella intressen snarare än utifrån praktikens behov.

 

Baljväxtprojekt i tiden

Det nya innovationsstödet har möjliggjort att RISE Jordbruk och Livsmedel i samverkan med Hushållningssällskapet Väst och livsmedelsproducerande företag kan utveckla livsmedel från traditionella foderbaljväxter.

Ny teknik för hårda förhållande

I bitande kyla, starka vindar och utan tillgång till 3G/4G-nät är det svårt för renskötare att kunna använda datorkommunikation på ett rationellt och effektivt sätt i renskötseln. Dálvvadis ekonomisk förening ska nu utveckla och integrera redan befintlig teknik för att komma runt problemet. Detta möjliggörs genom ett innovationsstöd inom EU-satsningen EIP-Agri.

Effektivare nötköttsproduktion med ett innovativt system

Ett system som på ett enkelt sätt visar åtgång av foder kopplat till hur snabbt varje enskilt djur växer skulle leda till stora effektiviseringar för en nötköttsproducent. Projektet Fodereffektivitet är en lösning på spåren.

Intensivt erfarenhetsutbyte på EIP-Agri-workshop i Aten

Mer än 150 deltagare från 27 olika länder, representerande landsbygdsnätverk, förvaltande myndigheter respektive utbetalningsmyndigheter deltog den 10 -11 maj i EIP-Agri-workshopen 'Moving EIP-AGRI implementation forward' i Aten.

Innovationssupporten Direkt på Borgeby Fältdagar

Innovationssupporten Direkt blir årets nya satsning när Landsbygdsnätverket sätter upp sin monter i Stortältet på Borgeby Fältdagar. Där får alla möjlighet att diskutera innovationsidéer och projekt, få hjälp med ansökningar eller kontakter.

Det här är rådgivande urvalskommittén

Den rådgivande urvalskommittén läser alla ansökningar om genomförandestöd som kommer in och bedömer dem utifrån de fastställda urvalskriterierna. De bedömer bland annat innovationsidén, vilken nytta innovationen kommer att göra och för hur många, hur den ska spridas och komma till användning.

Smarta verktyg för uppföljning

I Europa finns ett antal miljö- och produktionsuppföljningsverktyg. Utöver en politisk vilja att de ska användas mer finns en önskan om att driva en gemensam utveckling av verktygen inom EU. På en EIP-Agri workshop, Tools för Environmental Farm Performance, i Zagreb 7-8 februari diskuterades vilka verktyg som finns, vad de kan användas till och hur de ska utvecklas för att bli användarvänliga.

Nya fokusgrupper – något för dig?

Nu finns det möjlighet att ansöka för att komma med i någon av de två nya fokusgrupper som EU kommissionen och EIP-Agri Service Point bjuder in till. Anmälan ska vara inne senast den 23 mars. Det är många som söker så marknadsför dig på ett övertygande sätt om du vill komma med.

Nya ansikten i innovationssupporten

Innovationssupportens uppgift är att hjälpa alla som vill diskutera en innovationsidé, hitta resurspersoner eller få råd när det gäller själva ansökan. Nu kan vi presentera Ronnie Hollsten och Lisa Blix Germundsson som kommer svara på frågor om förnybar energi respektive trädgårdsnäringen.

Ny Framtidsverkstad på Borgeby Fältdagar

Innovationssupporten hade i höstas ansvar för en mycket lyckad Framtidsverkstad på Elmia. I år blir det Framtidsverkstad på Borgeby Fältdagar den 28 – 29 juni. Den här gången består de mixade studentgrupperna inte bara studenter med lantbruksutbildning utan även av blivande civilingenjörer. Temat blir Smart tillage och är detsamma som för Fältdagarna.

Nu är de första besluten om innovationsprojekt klara!

Intresset för att söka innovationsstöd har varit glädjande stort. Av 190 ansökningar om gruppbildningsstöd har 135 fått bifall. Genomförandestöd har sökts av cirka 70 innovationsgrupper och drygt 30 har hittills fått bifall från den rådgivande urvalskommittén.

Tematiska nätverk sprider kunskap

– Kunskap är bara användbar om den kommer dem tillgodo som gynnas mest. Så sa EU-kommissionären Phil Hogan på EIP-Agri-seminariet om kunskapskedjan i Dublin. Runt 140 deltagare, varav cirka 50 lantbrukare, från många olika länder diskuterade hur man bäst ser till att praktikerna verkligen får den kunskap som just de behöver.

EIP-Agri fokusgrupp om agroforestry

EIP-Agris fokusgrupp om agroforestry har haft sitt första möte i Niort i Frankrike. Under två intensiva dagar har deltagare från 14 länder jobbat tillsammans för att kartlägga situationen för agroforestry inom EU. Alla antagna deltagare är engagerade i olika typer av agroforestry-system inom praktik, rådgivning, forskning eller annat engagemang.

Tyska innovationsprojekt på tyska och engelska

En viktig del av EIP-Agri är att kunna ta del av vilka projekt som pågår i andra länder. Kanske jobbar du med samma frågor och då finns en stark anledning att ta kontakt!

Lyckad Framtidsverkstad på Elmia Lantbruk

En robot som tog död på skräppor och ett virtuellt stängsel för stripbete var ett par innovativa förslag vid Framtidsverkstaden. Totalt 55 studenter från SLU Ultuna, SLU Alnarp samt Biologiska Yrkeshögskolan i Skara jobbade i mixade smågrupper under tre-timmarspass med de utmaningar de fick på plats.

EIP-Agri är inte bara innovationsstöd

Den stora EU-satsningen EIP-Agri ska stärka konkurrenskraften i de gröna näringarna på ett hållbart sätt. En stor del går ut på att snabbare möjliggöra bättre innovationer genom just innovationsstödet. Men den andra delen handlar om att hjälpa till att skapa samverkan mellan olika aktörer, till exempel praktiker, forskare och rådgivare, både i Sverige och i andra länder.

Full fart i Framtidsverkstaden

Mitt på Kunskaps- och innovationstorget under Elmia lantbruk kommer studenter från olika universitet och högskolor i blandade grupper lösa utmaningar under intensiva tretimmarspass. Utmaningarna ingår i den övergripande utmaningen hur vi ska klara en hållbar livsmedelsförsörjning år 2030.

Innovationer i fokus på Elmia

Elmia Lantbruk lyfter i år på flera sätt vikten av att stärka konkurrenskraften genom att stimulera nya idéer och samverka mellan många olika aktörer i kunskaps- och innovationskedjan.

Ge innovationsidéerna en ärlig chans och använd innovationssupporten!

Jordbruksverkets beslutsgrupp som godkänner ansökningarna om gruppbildningsstöd liksom den rådgivande urvalskommittén som bedömer själva projektansökan måste få tillräcklig information. Det har framförallt saknats omvärldsanalyser och beskrivningar av hur den tänkta innovationen ska spridas till kommande användare. En separat projektplan med planerade aktiviteter gör det lättare att förstå innovationsprojektet.

 

Ansökningsläget

Uppåt 100 ansökningar om gruppbildningsstöd har beviljats av jordbruksverkets beslutsgrupp. De sökande har presenterat innovationsidéer som spänner över alla tänkbara områden inom jordbruk, trädgårds- och rennäring.

Många spännande saker på gång just nu

Det är mycket som händer nu kring EIP-Agri och innovationsnätverket.

Premiär för Kunskaps- och innovationstorget

På Kunskaps- och innovationstorget på Elmia Lantbruk träffar du en lång rad forskare från SLU, JTI, SP och Linköpings universitet. Här finns också företrädare för rådgivning och utbildning från Agroväst, Vreta kluster, Biologiska yrkesskolan, Naturbruksskolornas förening, Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge med sina naturbruksgymnasier samt Landsbygdsnätverket med innovationssupportrarna.

Vill du veta mer?

Så här söker du innovationsstöd

Läs mer om EPI-Agri på EU-nivå

Kontakt: Inger Pehrson, samordnare av innovationsnätverket, 072-977 59 01

Publicerades 2019-09-26

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU