Landsbygdsnätverket

Exempelansökan - Ansökan om utbetalning av projektstöd

Hjälpmedel för dig som ska göra en ansökan om stöd för att genomföra ett innovationsprojekt. En exempelansökan med checklistor som är konstruerad av Landsbygdsnätverkets innovationssupport i samarbete med Jordbruksverkets handläggare.



Fail: SocketException for URL http://issuu.com/oembed?url=https%3A%2F%2Fissuu.com%2Flandsbygdsnatverket%2Fdocs%2Fskr_ppd_daren_-_anso_kan_om_utbetal&format=json, cause: Connection reset

Författare

Landsbygdsnätverket

Kategori

Innovation & utveckling

Utgivningsdatum

2019-02-20

Antal sidor

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU