Landsbygdsnätverket

Kontakt

Har du frågor om det svenska eller om det europeiska landsbygdsnätverket? Kontakta Landsbygdsnätverkets kansli via e-post eller ta direkt kontakt med någon av kanslirepresentanterna.

Maria Gustafsson, verksamhetsledare

Tel: 036-15 51 04

Maria leder Landsbygdsnätverkets arbete.

Text

Beata Allen, samordnare

Tel: 036-15 59 28

Beata är kansliets representant i arbetsgruppen Naturturism och i Samordningsgruppen för lokalt ledd utveckling. Beata ansvarar också för regionala och nationella nätverksträffar inom lokalt ledd utveckling.

Tobias Henning, kommunikationssamordnare

Tel: 036-15 60 95

Tobias är kommunikationssamordnare för projektet MATtanken. Han är också kontaktperson i kommunikationsfrågor för den tematiska gruppen Fiske och Vattenbruk.

Nils Lagerroth, samordnare,
stf verksamhetsledare

Tel: 036-15 62 15

Nils är kansliets representant i arbetsgrupperna Gröna näringar och Integration. Nils arbetar även med nomineringen av ullbaggar och landsbygdsgalan.

Tommy Nilsson, kommunikationssamordnare

Tel: 036-15 52 22, 072-586 67 72

Tommy ansvarar för webbplatsen och och sociala medier. Han är också kontaktperson i kommunikationsfrågor gentemot arbetet inom lokalt ledd utveckling samt grupper inom det internationella samarbetet. Tommy samordnar också webbinarier i serien Landet lär.

Magnus Nordgren, samordnare

Tel: 036-15 58 67

Magnus är kansliets representant i arbetsgruppen Service i landsbygder och ansvarar för nätverket för landsbygdsutvecklare i kommun, region och länsstyrelse. Han är också ansvarig för arbetet inom Landsbygdsnätverkets inriktning Fiske och Vattenbruk.

Inger Pehrson, samordnare EIP-Agri

Tel: 072-977 59 01

Inger är ansvarig för Landsbygdsnätverkets arbete med EIP-Agri och det nationella innovationsnätverket, liksom för kontakterna med EIP-Agri Service Point och andra EU-länders supportverksamhet. Inger ingår också i och samordnar innovationssupporten som hjälper de som vill söka innovationsstöd.

Suzanne Printzell, administratör

Tel: 036-15 62 13

Suzanne ansvarar för konferens- och mötesadministration. Hon bistår med administration vid nomineringen av ullbaggar, administrerar nätverkets medlemsregister samt kontaktuppgifter.

Tel: 036-15 62 16

Hans-Olof är kanslirepresentant i den tematiska arbetsgruppen för Unga i landsbygdsutveckling. Han är också kontaktperson för frågor som rör internationell samverkan och har ett särskilt ansvar i arbetet med att stödja leadergruppernas transnationella samarbetsprojekt och arbetar även med EU:s strategi för Östersjöregionen. Där har han genom Jordbruksverket ett ansvar som policysamordnare (PAC) för fiske och vattenbruk. I den rollen är Hans-Olof även medlem i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för Fiske och Vattenbruk.

Eva Sundberg, projektledare MATtanken

Tel: 073-23 25 570

Eva är projektledare för projektet MATtanken.

Marie Söderström, administratör

Tel: 036-15 50 98

Marie ansvarar för fakturor och utbetalningar och inhämtning av uppgifter inför prövning av nya medlemmar i nätverket.

Mickan Thor, kommunikationssamordnare

Tel: 036-15 56 62

Mickan jobbar med arbetsgruppernas kommunikationsfrågor, sociala medier och Landsbygdsnätverket webbplats. Hon är även ansvarig för nyhetsbrevet och är kansliets fotograf.

Ingrid Whitelock, kommunikationssamordnare

Tel: 036-15 59 09

Ingrid är redaktör för podden Landet, EIPs nyhetsbrev och arbetar med vår kommunikationsstrategi och grafiska produktioner. Hon jobbar också med kommunikationsfrågor för arbetsgrupperna Gröna näringar, Integration, EIP Agri, Klimat och Ung i gröna näringar.

Ska du skicka fakturor, post eller besöka oss?

 

Fakturor

Fakturering ska ske som e-faktura och följande fakturaadress ska anges:
Statens Jordbruksverk
FE 60
838 73 FRÖSÖN

Ange referensnummer 10106 i fakturahuvudet. Betalningsvillkor 30 dagar. Faktureringsavgift eller liknande administrativa avgifter får inte tas ut.

Här kan du läsa om e-fakturalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du knappa din faktura på gratistjänsten Fakturaportalen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Adress för koppling: Jordbruksverket, 551 82 Jönköping.

Org.nr: 202100-4151
BG: 5693-2486

Post

Jordbruksverket
Ref: Landsbygdsnätverkets kansli
551 82 Jönköping

Paket och större försändelser:

Jordbruksverket
Ref: Landsbygdsnätverkets kansli
Gjuterigatan 4
553 18 Jönköping

Besöksadress:
Vallgatan 8, Jönköping 

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU