Landsbygdsnätverket
Christina Frieberg, Tore Johansson, Daniel Melin, Ellen Bruno och Magnus Nordgren

Ola Öberg, Daniel Melin, Monica Blidner, Ingmar Elofsson, Hans-Olof Stålgren, Tore Johnsson, Johan Wagnström och Magnus Nordgren vid gruppens möte i Jönköping, mars 2017.

Fiske och vattenbruk

Här hittar du kontaktuppgifter till alla medlemmar i den tematiska gruppen för fiske och vattenbruk. Gruppen ska arbeta för att underlätta havs- och fiskeriprogrammets genomförande genom lärande, samarbete och dialog.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU