Landsbygdsnätverket

Nyanländas inkludering

Här hittar du kontaktuppgifter till alla medlemmar i arbetsgruppen Integration. Gruppen arbetar för att utveckla bra aktiviteter, praktikplatser och arbetstillfällen som ska göra integration möjlig.

Ordförande
Per Hasselberg
Fyrbodals kommunalförbund
0522-44 08 43
Läs presentationen

Ledamot
Anders Bengtson
Svenska Fotbollförbundet
072-544 33 70
Läs presentationen

Ledamot
Asha Ismail
SIOS
070-978 41 65

Ledamot
Jan Runfors
Hela Sverige ska leva
076-213 78 36
Läs presentationen

Ledamot
Lovisa Carneland
Lokalt ledd utveckling
070-366 81 15
Läs presentationen

Ledamot
Maria Elinder
Naturbruksskolornas förening
070-568 73 18

Ledamot
Mia Krylén
Länsstyrelsen Jämtlands
010-225 32 95
Läs presentationen

Ledamot
Tina Wallin
Jordbruksverket
036-15 58 87
Läs presentationen

Yusra Moshtat

Ledamot
Yusra Moshtat
Med andra ögon
070-761 26 34
Läs presentationen

Nils Lagerroth

Kanslirepresentant
Nils Lagerroth
Landsbygdsnätverket
036-15 62 15

Ledamot
Ann Dolling
SLU
090-786 83 83
Läs presentationen

Ledamot
Fredrik Gunnarsson
Skogsstyrelsen
0498-25 85 17
Läs presentationen

Ledamot
Jonas Andersson
Länsstyrelsen Värmland
010-244 74 32
Läs presentationen

Ledamot
Marcus Söderlind
LRF
070-814 61 49

Ledamot
Marie Lindback
Arbetsförmedlingen
0771-60 00 00

Ledamot
Thomas Wengholm
Arbetsförmedlingen
010-4870797
Läs presentationen

Ledamot
Ulrika Geber
Länsstyrelsen
010-223 13 29
Läs presentationen

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU