Landsbygdsnätverket
Ullbaggevinnare 2017

Samtliga vinnare av Ullbaggepriset 2017 tillsammans med värden Kalle Moraeus. Foto: David Wreland

Landsbygdsgalan 2017

Genom att dela ut Ullbaggar på Landsbygdsgalan vill Landsbygdsnätverket lyfta projekt och företag som har bidragit till att utveckla landsbygden på ett positivt sätt. Samtliga som nomineras har även fått pengar från landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet eller programmet för regional och socialfonden inom lokalt ledd utveckling.

Landsbygdsnätverket arrangerade årligen Landsbygdsgalan under perioden 2009-2013. Sedan gjordes ett uppehåll under några år fram till november 2017 då ytterligare en Landsbygdsgala arrangerades med utdelning av Ullbaggar. Nästa Landsbygdsgala planeras till 2019.

Huvudsyftet med Landsbygdsgalan är att visa upp och hylla landsbygdernas hjältar som genom projekt och företag bidragit till sin bygds utveckling. De måste även fått pengar från landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet eller programmet för regional- och socialfonden inom lokalt ledd utveckling.

Ullbaggar har delats ut inom olika kategorier genom åren. Vid senaste Landsbygdsgalan 2017 fanns de här åtta kategorierna:

  • Sysselsättningspris i Gröna näringar
  • Sysselsättningspris i Blå näringar
  • Sysselsättningspris i övriga landsbygdsnäringar
  • Pris i landsbygdsinnovation
  • Integrationspris
  • Klimat- och miljöpris
  • Unga i landsbygdsutveckling
  • Pris för internationellt samarbete

Det nyinstiftade Folkets pris utsågs genom en allmän omröstning där alla kunde rösta på det projekt eller företag som man tyckte bäst om och som hade slutnominerats till att vinna en Ullbagge.

Nomineringsförfarandet

Nominering till de olika kategorierna görs av länsstyrelser, Sametinget, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket och leadergrupperna, inklusive de oprioriterade leaderområdena. De kan nominera ett förslag per kategori. Andra medlemmar i Landsbygdsnätverket uppmanas att nominera via dem.

Hela nomineringsprocessen, där en jury bestående av tre forskare, en länsstyrelserepresentant, en leader-representant, en representant från Jordbruksverket samt en representant från Landsbygdsnätverkets kansli, borgar för att vinnande projekt och företag håller hög kvalitet.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU