Landsbygdsnätverket
Podden Landet logotyp

Landet - podden bortom storstan

Inspirerande och diskuterande podd med fokus på landsbygderna. Heta ämnen med engagerade och kunniga människor på 20 minuter. Ta på dig hörlurarna och följ med ut i landet. Det är Landsbygdsnätverket som producerar Landet - podden bortom storstan.

Tipsa redaktionen! Vad vill du höra mer om?

Mejla dina förslag till Ingrid Whitelock

Ansvarig utgivare: Maria Gustafsson
Redaktör: Ingrid Whitelock 036 - 15 59 09
Journalist: Peter Gropman

Filtrera poddavsnitten

Kategorier

 • Fiske & vattenbruk (5)
 • Företagande & förutsättningar (1)
 • Klimat & miljö (1)
 1. Sälar ställer till stora problem för det kustnära fisket, de sprider parasiter och påverkar fiskbeståndet negativt. Under 1970- och 80-talet minskade sälstammarna drastiskt på grund av miljögifterna. Åtgärder sattes in och nu ökar de istället dramatiskt. Podden Landets gäster menar att sälen idag utgör ett direkt hot mot våra små kustsamhällen som lever av fiske. Så vad är det som händer? Och varför får sälstammen växa fritt till skillnad från till exempel älgen?   I detta avsnitt tar vi oss an sälfrågan ur forskarna vid SLU och yrkesfiskarnas perspektiv.

  Utgivningsdatum: 2019-02-06
  Medverkande: Sara Königson, forskare på institutionen för akvatiska resurser vid SLU och Tore Johnsson, yrkesfiskare i Östersjön och vice ordförande i Sveriges fiskares producentorganisation. Reporter: Ida Lindhagen
  Kategori: Fiske & vattenbruk

 2. Det är EU som beslutar om hur mycket fisk som får tas upp i svenska vatten. En komplicerad process där mängden sedan ofta orsakar debatt. Så hur står sig svenskt fiske internationellt sett och hur ska jag som konsument tänka om jag vill äta miljömässigt bra fisk? I detta avsnitt av podden Landet benar tre experter ut mer om fiskenäringen och hur fiskekvoter faktiskt sätts.

  Utgivningsdatum: 2018-10-04
  Medverkande: Malin Skog, Sveriges fiskares producentorganisation, Karin Linderholm, Havs- och vattenmyndigheten och Joakim Hjelm, Institutionen för Akvatiska resurser, SLU. Journalist: Ida Lindhagen
  Kategori: Fiske & vattenbruk

 3. Förutsättningarna finns, minst sagt. Hundratusen inlandsjöar, tiotusentals mil vattendrag och många långa kuststräckor. Vatten med attraktiva fiskarter och miljöer som lockar fiskare från när och fjärran. Här skulle fisketurismen och sportfisket kunna stå för ett stort samhällsekonomiskt värde genom tillskapandet av tillväxt, jobb och en positiv utveckling för landsbygden – men vad står i vägen? Det får du veta i Podden Landet!

  Utgivningsdatum: 2018-04-05
  Medverkande: Daniel Melin, fritidsfiskesamordnare Jordbruksverket, Lena Nerhagen, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Mats Jonsson, konsult, och Ida Lindhagen, journalist.
  Kategori: Fiske & vattenbruk

 4. Att köpa svenskt kött är givet för många, men hur har vi det med till exempel svenskproducerad fisk? Vattenbruk, som är odling av alla slags djur och växter i vatten, är en väldigt liten näringsgren här om man jämför med de flesta europeiska länder. Så vad behövs för att den svenska vattenbruksnäringen ska kunna växa och produkterna bli ett lika självklart val som andra inhemska matvaror?

  Utgivningsdatum: 2017-05-18
  Medverkande: Veronica Andrén, vattenbrukssamordnare på fiskerienheten Jordbruksverket, Ola Öberg från Recirkulerande Vattenbrukarna, Anders Kiessling, professor akvakultur SLU och Ida Lindhagen, journalist.
  Kategori: Fiske & vattenbruk

 5. Ett samtal där de ägarskiftande generationerna äntligen möts. Hur tar man över familjeföretaget utan att köra iväg den äldre generationen? Hur ska vi tänka om att äga och driva verksamhet tillsammans med syskon? Och hur fångar vi upp kunskap från den äldre generationen på bästa sätt?

  Utgivningsdatum: 2016-06-09
  Medverkande: Nisse, Vicky, Malin och Jonas Ekwall, Tiraholm, samt Ida Lindhagen, journalist
  Kategori: Fiske & vattenbruk

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU