Landsbygdsnätverket

Magnus Nordgren

Magnus är projektledare för arbetet inom projekten Fiske och vattenbruk där den tematiska gruppen har den strategiska rollen.

Magnus är agronom och har jobbat sedan 2005 på Jordbruksverkets landsbygdsavdelning. Förutom arbetet som projektledare inom Fiske och vattenbruk arbetar Magnus även som kanslirepresentant i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Service i landsbygder. Han deltar också i arbetet inom FARNET, den organisation i Bryssel som är ett stöd till och samlar de leaderområden som har finansiering via havs- och fiskerifonden.

Magnus vill gärna lyfta de blå näringarnas betydelse för en attraktiv och levande landsbygd. Landsbygdsutveckling innebär även utveckling av kustsamhällen och andra fiskerelaterade samhällen samt utveckling av näringar med anknytning till fiske och vattenbruk. 

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU