Landsbygdsnätverket
MATtanken

MATtanken

Oavsett var man bor eller hur gammal man är ska alla matgäster som erbjuds offentliga måltider i Sverige få det bästa möjliga. Inom det nya projektet MATtanken samlas förskolor, skolor, sjukhus och äldreboenden tillsammans med producenter, förädlingsföretag och grossister runt idén om hälsosam, smakfull och hållbar mat. Och MATtanken ska handla om mycket mer än maten på tallriken. Det blir en helhetssyn på mat och måltider. Hänsyn tas till var maten kommer ifrån, hur den produceras samt hur den tillagas och serveras.

Syftet med MATtanken

Projektet MATtankens övergripande syfte är att alla matgäster inom offentlig verksamhet i Sverige ska erbjudas bästa möjliga måltider oavsett bostadsort och ålder. Den mat som serveras inom de offentliga måltiderna ska vara av bra kvalitet samt bidra till en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Projektet ska också medverka till att det genom de offentliga måltiderna sprids kunskap och medvetenhet om matkvalitet, hållbar livsmedelskonsumtion och produktion. Detta kan på sikt leda till stärkt konkurrenskraft hos primärproducenter och andra livsmedelsföretag och bidra till en positiv landsbygdsutveckling.

Vad händer i projektet?

Huvudaktiviteten inom projektet är att det ska bli en digital mötesplats där goda exempel och kontaktuppgifter samlas så att många kan få inspiration, ökade kunskaper och ett större kontaktnät. Webbplatsen är under uppbyggnad och kommer finnas på www.mattanken.selänk till annan webbplats

Om projektet

Projektet finansieras via landsbygdsprogrammet samt av LRF och Sveriges Konsumenter. Projektet startade i november 2017 och avslutas 31 december 2020. Styrgruppen består av representanter från Livsmedelsverket, LRF, Sveriges konsumenter och Landsbygdsnätverkets kansli.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU