Landsbygdsnätverket
IMG_6520_opt

Landsbygdsutvecklarna på den nationella träffen i Sandviken 2014.

Landsbygdsutvecklarna

Landsbygdsnätverket stöttar sedan 2012 ett nätverk för landsbygdsutvecklare som är anställda inom den kommunala organisationen, inom regioner samt länsstyrelser. Sedan slutet av 2011 har vi mötts vid olika regionala och nationella träffar och i virtuella tankesmedjor. Vi har kunnat konstatera att det finns intresse och behov av att utbyta erfarenheter, ge varandra tips och idéer och att få hjälp med problemlösning.

Utöver träffarna finns också en sluten facebookgrupp samt denna webbplats för att hålla samman nätverket och för att sprida information och ha ett fortlöpande erfarenhetsutbyte.

En arbetsgrupp med landsbygdsutvecklare samordnar nätverket tillsammans med Landsbygdsnätverkets kansli och Jordbruksverket. Är du intresserad av att delta i nätverket för landsbygdsutvecklare? Kontakta då Landsbygdsnätverkets kansli

Arbetsgruppen är:

Andreas Gylling, Kramfors kommun
Anette Olsson, Ljungby kommun
Birgitta Isaksson, Kiruna kommun
Fredrik Lager, Kristianstad kommun
Gunnar Hellerström, Karlstad kommun
Ingela Granqvist, Norrköpings kommun
Jan Unga, Luleå kommun
Lena Kansbod, Ludvika kommun
Lotti Jilsmo
, Västervik kommun (föräldraledig)
Mimmi Skarelius Lille, Uppsala kommun
Lena Lindström, Örnsköldsviks kommun 

En landsbygdsutvecklares roll och utmaningar

En landsbygdsutvecklare fungerar kort och gott som en stödfunktion för utvecklingen av landsbygden. Rollen som landsbygdsutvecklare varierar från kommun till kommun. Några ofta förekommande funktioner är att upprätthålla kommunens, regionens och länsstyrelsens kontakt med den ideella sektorn, näringslivet, kommuner och andra myndigheter när det gäller frågor om landsbygdsutveckling.

Ofta är det också viktigt att upprätthålla och utveckla kontakten och samordningen mellan kommunens egna förvaltningar. Att skapa tillgänglighet till offentlig, kommersiell och ideell service för boende, företagare, och besökare i kommunen och att skapa förutsättningar för att driva företag, handla mat, tanka bilen, ta ut kontanter, skicka och hämta paket och använda internettjänster är ofta en central uppgift i det dagliga arbetet. Men också att bearbeta statistik för att sammanställa rapporter och utveckla strategier och handlingsplaner i bred samverkan med ideella sektorn, näringslivet och andra offentliga aktörer. De frågor som ingår i en landsbygdsutvecklares uppdrag spänner över de flesta av en kommuns, regions och länsstyrelses verksamheter och att samordna detta är en stor utmaning.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU