Landsbygdsnätverket
IMG_6520_opt

Landsbygdsutvecklarna på den nationella träffen i Sandviken 2014.

Landsbygdsutvecklarna

Landsbygdsnätverket stöttar sedan 2012 ett nätverk för landsbygdsutvecklare som är anställda inom den kommunala organisationen, inom regioner samt länsstyrelser. Mellan 2011 och 2016 anordnades flera regionala och nationella träffar och virtuella tankesmedjor. Sedan 2017 har nätverket tagit lite paus från fysiska träffar på grund av att det saknas samordnande resurser. Ett initiativ från gruppen resulterade dock i en inbjudan till en nätverksträff i oktober 2018 i Norrköping. Där tog Falun och Ludvika stafettpinnen och bjöd in till en träff i Falun den 9 april 2019.

En landsbygdsutvecklares roll och utmaningar

En landsbygdsutvecklare fungerar kort och gott som en stödfunktion för utvecklingen av landsbygden. Rollen som landsbygdsutvecklare varierar mycket. Några ofta förekommande funktioner är att upprätthålla kommunens, regionens och länsstyrelsens kontakt med den ideella sektorn, näringslivet, kommuner och andra myndigheter när det gäller frågor om landsbygdsutveckling.

Ofta är det också viktigt att upprätthålla och utveckla kontakten och samordningen mellan de egna förvaltningarna. Att skapa tillgänglighet till offentlig, kommersiell och ideell service för boende, företagare, och besökare i kommunen och att skapa förutsättningar för att driva företag, handla mat, tanka bilen, ta ut kontanter, skicka och hämta paket och använda internettjänster är ofta en central uppgift i det dagliga arbetet. Men också att bearbeta statistik för att sammanställa rapporter och utveckla strategier och handlingsplaner i bred samverkan med ideella sektorn, näringslivet och andra offentliga aktörer. De frågor som ingår i en landsbygdsutvecklares uppdrag spänner över de flesta av en kommuns, regions och länsstyrelses verksamheter och att samordna detta är en stor utmaning.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU