Landsbygdsnätverket

Anmälan till Nationell träff om fondsamordning i praktiken

Tid: Den 4 december 2018 kl. 10.00-16.00 (fika serveras från kl. 9.30)

Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholmlänk till annan webbplats

Målgrupp: Personer som i huvudsak arbetar med ESI-fondernas genomförande inom Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet, Jordbruksverket, Länsstyrelsen och lokalt ledd utveckling samt regionalt utvecklingsansvariga.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU