Landsbygdsnätverket

Transnationellt samarbete/TNC, TNC

Leadergrupper har en särskild samarbetsåtgärd för projekt som sker i samarbete med andra leaderområden. Där är det också möjligt att samarbeta med leaderområden i andra EU-länder och även med liknande utvecklingsgrupper i länder utanför EU. Detta kallar vi för transnationellt samarbete.

Transnationella samarbeten är en viktig del i leaderarbetet och framhålls även av EU-kommissionen. De har som förhoppning att varje leaderområde i Europa ska delta i minst ett sådant samarbete. 

Landsbygdsnätverket ger support

Landsbygdsnätverket verkar på flera sätt för att hjälpa svenska leaderområden att komma igång med och genomföra samarbetsprojekt med andra länder. Genom samarbetet i det europeiska landsbygdsnätverket förmedlas kontakter till andra länders leaderområden med intressen inom ett särskilt tematiskt område eller i ett önskat geografiskt område. På samma sätt hjälper landsbygdsnätverkets kansli till och förmedlar kontaktförfrågningar från utländska grupper som vill etablera samarbete med Sverige.

TNC gruppen

TNC-coach

Under större delen av 2018 kommer Landsbygdsnätverket att stärka aktiviteter för att främja uppstarten av transnationella projekt. Bland annat är grupp utsedd för att enbart arbeta med stöd till de leadergrupper som önskar hjälp med kontakter och uppstart av projekt. I gruppen ingår Marion Eckardt, LLU Halland, Carl Dalberg, Leader Bohuskust och gränsbygd samt Christina Lindfors, Dalälvarnas utvecklingsområde. Marion Eckardt är utsedd att vara den mer operativa coachen i gruppen och är därför den som leadergrupper i första hand ska kontakta.

Guidelines till hjälp

Även om leadergrupperna i Europa arbetar inom samma grundläggande EU-program kan de nationella reglerna och rutinerna vara väldigt olika. Det europeiska landsbygdsnätverkets Contact Point har en hel del material om transnationella samarbeten på sin webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Bland annat finns där en guide-bok som bygger på erfarenheter från många länder och flera olika program. På webbplatsen finns också tips om det mesta man behöver tänka på när man etablerar ett samarbete, länkar till olika kom-ihåg-listor, handböcker i utbyten med mera.

Kontaktuppgifter till deltagarna i TNC-gruppen

Marion Eckardt
Lokalt ledd utveckling i
Halland
073-371 82 89

Carl Dahlberg
Leader Bohuskust och
gränsbygd
076-808 22 60

Christina Lindfors
Dalälvarnas utvecklingsområde
070-301 06 42

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU