Landsbygdsnätverket
Tornedalen 2020.

Bild från det transnationella projektet "Original Lapland" som Tornedalen 2020 driver.

Pågående transnationella projekt

Här hittar du de transnationella projekt som har fått startbeslut av Jordbruksverket. Målsättningen är att varje leaderområde ska ha minst ett transnationellt projekt under programperioden 2014-2020. Hittills har 24 av 49 områden  ett förberedande eller genomförandeprojekt.

Föreberedande projekt

Förberedande projekt beviljas då man har en gemensam idé och kontakt med LAG i annat land om att starta upp ett projekt. Projektet används för att fördjupa kontakterna och ta fram en gemensam projektplan. Sannolikheten är stor att även de förberedande projekten mynnar ut i ett genomförandeprojekt.

11 av 48 svenska leaderområden har beviljats pengar till ett eller flera transnationellt förberedande projekt: 

Leaderområde

Projektnamn

Projektbeskrivning

Lokalt ledd utveckling Höga Kusten

Förberedande projekt ungas delaktighet i landsbygdsutveckling i Höga Kusten

Samarbete med Yrkeshögskolan Centria och Yrkeshögskolan Novia (Österbotten, Finland), Leader Polaris, Sorsele United & Leader Lappland 2020. 

Leader LAG PH

Förstudie Transnationellt Samarbetsprojekt Kanada

Kim Cornelissen, Kanadensisk landsbygdsutvecklare.

Leader Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal

Innovationsresa Dalsland - The Burren

Troligen samarbete med ett leaderområde i Burren, Irland.

Leader Sjö, Skog och Fjäll

Förprojekt RuralScapes med flera

Samarbete med leaderområdet Gal Batir i Kalabrien, Italien. Projektet handlar om orts- och bygdeutveckling.

Lokalt ledd utveckling Halland

Förstudie internationellt utbyte runt besöksnäring och integration

Samarbete med Tyskland, Finland, Tjeckien och Österrike. Projektet handlar om besöksnäring och destinationsutveckling.

Leader Mälardalen

Internationell samverkan

Samarbete med leaderområdena South East Cork Area Development, Ayrshire samt de två tidigare leaderområdena i Champagne-Ardennes; Pay de Chaumont och Pay des Langres. Projektet handlar om orts- och bygdeutveckling.

Lokalt ledd utveckling Höga Kusten

Samverkan för landsbygdens entreprenörer

 Tänkbara samverkansparter finns inom Interregprojekten Norra Perferin och Sverige-Norge-programmet. Projektet handlar om näringslivsutveckling.

Leader Lundaland

Uppåkra – The search for international cooperation in digitalisation

Samarbete med Italien. Projektet handlar om miljö och klimat samt natur- och kulturmiljö.

Leader Sörmlandskusten

Willkommen Deutschland

Samarbete med leaderområde Mecklenburg Vorpommern, Tyskland. Projektet handlar om besöksnäring och destinationsutveckling.

Växtlust Värmland

Internationell Växtlust - förberedelser

Trolig samarbetspartner LAG Landeck i Österrike.

Leader Östra Skaraborg

Grus Grus

Trolig samarbetspratner Flusslandschaft-Peenetal i Tyskland.

Lokalt ledd utveckling Höga Kusten

Sagaleden

Troligen samarbete med kommuner i Norge.

Leader Nedre Dalälven 3

Internationell samverkan

Samarbete med South East Cork Area Development (Irland), Felsö-Homokhátság Rural Development Association (Ungern), Telšiai district LAG (Litauen), LEADER Atert-Werk (Luxemburg) samt Leader Pomoväst(Finland). Samarbete med andra områden inom EU kan bli aktuellt.

Genomförandeprojekt

I ett genomförandeprojekt har parterna gemensamma mål och arbetar tillsammans för att nå dessa.  

19 av 48 svenska leaderområden har beviljats pengar till ett eller flera transnationella genomförandeprojekt:

Leaderområde

Projektnamn

Projektbeskrivning

Leader Östra Skaraborg

Liiveri Skaraborg

Leader Liiveri i Finland. Samarbetsparterna skall dra nytta utav varandras erfarenheter och arbetsmetoder inom områdena. Det gäller LAG-arbete, ungdomars engagemang, frågor kring nyföretagande, olika sätt att arbeta med landsbygdsutveckling samt ut ideella föreningar arbetar i de olika områdena och länderna.

Föreningen Västlust Värmland

Internationell Växtlust . The Swedish part of "Smart Region Innovation Driver".

LAG Landecks leaderområde i Sydtyrolen som den koordinerande partnern. Aktiviteterna förväntas bestå av erfarenhetsutbyten och studiebesök passande de tre målgrupperna samt såväl arrangerade som spontana företagarmöten mellan ländernas deltagare liksom studier av tre olika innovativa "case" inom ramen för insatser i Sverige (1=innovationsprocess i mixad deltagargrupp) och Österrike (2 olika, se avsnitt nytänkande).

Leader Nedre Dalälven 3

Cult Trips 2.0

Projektet är ett internationellt samverkansprojekt mellan 9 olika LAG i Österrike, Tyskland, Luxemburg, Italien, Rumänien, Litauen och Sverige. Syftet med projektet är att genom lokala, regionala och transnationella nätverk inom "Slow Tourism" öka den lokala turismen i de deltagande områdena.

Leader Linné Småland

Engine- Entreprenörskap genom Internationella Erfarenheter

Samarbete med Leader Angus, Skottland.

Leader Linné Småland

Mutiple use of forest

Samarbete med LAG Kantri Ry (Finland), LAG AkTiivinen Pohjois-Satakunta Ry (Finland), LAG Adelo (Portugal), LEADER Regioun Mëllerdall (Luxemburg) samt eventuellt ytterligare ett område i Portugal.

Leader Västra Småland

Time for inter-action

Samarbete med leaderområden Leader Oststeirisches Kernland i Österrike och Leader Alle-Fuhse-Aue i Tyskland. Projektet handlar om social utveckling och främjande av integration

Lokalt ledd utveckling Halland

Immigrant Integration to Rural Areas: Identification and Exchange of Good Practices

Samarbete med sju finska leaderområden, sju Österikiska leaderområden samt ett leaderområde i Tyskland. Projektet handlar om social utveckling och främjande av integration.

Läs mer på projektets blogg.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leader Mittland plus

Samarbetsprojekt säl och skarv

Samarbete med leaderområden i Sverige, Finland, Estland, Lettland och Polen. Projektet handlar om att skapa lokala miljövärden och förvaltning av lokala resurser samt mervärde och företagsutveckling inom fiske.

Läs på projektets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leader Gute

Samarbetsprojekt säl och skarv

Samarbete med leaderområden i Sverige, Finland, Estland, Lettland och Polen. Projektet handlar om att skapa lokala miljövärden och förvaltning av lokala resurser samt mervärde och företagsutveckling inom fiske.

Läs mer på Leader Gutes hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leader Gästrikebygden

Samarbetsprojekt säl och skarv

Samarbete med leaderområden i Sverige, Finland, Estland, Lettland och Polen. Projektet handlar om att skapa lokala miljövärden och förvaltning av lokala resurser samt mervärde och företagsutveckling inom fiske.

Läs mer på Leader Gästrikebygdens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leader Skåne Ess

Hola Lake Immeln

Samarbete med Vesijärvisäätiö (Lake Vesijärvi Foundation) i Lahti, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö i Lohja samt Pyhäjärvi-instituutti i Eura.

Läs mer på Leader Skåne Ess hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sydost Leader

Samarbetsprojekt säl och skarv

Samarbete med leaderområden i Sverige, Finland, Estland, Lettland och Polen. Projektet handlar om att skapa lokala miljövärden och förvaltning av lokala resurser samt mervärde och företagsutveckling inom fiske.

Leader Sydöstra Skåne

Samarbetsprojekt säl och skarv

Samarbete med leaderområden i Sverige, Finland, Estland, Lettland och Polen. Projektet handlar om att skapa lokala miljövärden och förvaltning av lokala resurser samt mervärde och företagsutveckling inom fiske.

Läs mer på Leader Sydöstra Skånes hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leader Stockholmsbygd

Samarbetsprojekt säl och skarv

 Samarbete med leaderområden i Sverige, Finland, Estland, Lettland och Polen. Projektet handlar om att skapa lokala miljövärden och förvaltning av lokala resurser samt mervärde och företagsutveckling inom fiske.

Leader Nordvästra Skåne och Öresund

Samarbetsprojekt säl och skarv

Samarbete med leaderområden i Sverige, Finland, Estland, Lettland och Polen. Projektet handlar om att skapa lokala miljövärden och förvaltning av lokala resurser samt mervärde och företagsutveckling inom fiske.

Läs mer på Leader Nordvästra Skånes hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tornedalen 2020

Samverkan för utveckling av besöksnäringen i Tornedalen - Alkoperäinen Lappi (Original Lapland)

Samarbete med två leaderområden i Finland; Outokaira tuottamhan ry och Leader Tunturi-Lappi ry. Projektet handlar om besöksnäring och destinationsutveckling.

Läs med på Tornedalen 2020:s hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tornedalen 2020

Transnationell samverkan för världsarvet Struves meridianbåge

Samarbete med Lapin AMK i Finland, NGO PAIK i Estland och Madonas Novada Founds i Lettland. Projektet handlar om utveckling av kulturarv.

Läs med på Tornedalen 2020:s hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leader Sjö, Skog och Fjäll

Samarbete kulturella-kreativa näringarna/Echoes of the past

Samarbete med Leader Highland Skottland.

Leader Sörmlandskusten

Willkommen Deutschland 2.0

Samarbete med Leaderområde Mecklenburg Vorpommern, Tyskland.

Leader Gute

OFF-GRID DIY: Renewable Energy for rural development

Troligen samarbete med fyra LAG i Lettland, ett i Sverige, tre i Finland och ett i Estland.

Leader Nedre Dalälven 3

Academy Adventure Leader

Samarbete med ett LAG i Sverige, tre i Litauen LAG Telsiai region local action group, LAG plunge region minicipality local action group och LAG north-west Lithuania local action group.

Leader Mälardalen

Academy Adventure Leader

Samarbete med ett LAG i Sverige, tre i Litauen LAG Telsiai region local action group, LAG plunge region minicipality local action group och LAG north-west Lithuania local action group.

Leader Folkungaland

Transnationellt projekt för hållbar turismutveckling

Samarbete med LAG i Italien, Rumänien och Lettland. 

SPIRA MARE 2020

Youth Activator Network

Samarbete med Pohjoisimman Lapin Leader ry i Finland.

Leader Sjö, Skog & Fjäll

Samarbete om Multileder

Samarbete med Leader Highland, Skottland.

TALKO Polaris 2020

Leader Polaris 2020

Samarbete med Aktion Österbotten (Finland, Höga Kusten och Lappland 2020.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU