Landsbygdsnätverket

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till alla medlemmar i arbetsgruppen Naturturism. Gruppen avlutades i maj 2018.

Ordförande
Leif Öster
Ekoturismföreningen
070-555 81 55

Ledamot
Anna Hag
Visita
08-762 74 00

Ledamot
Christina Rådelius
Tillväxtverket
08-681 65 07

Ledamot
David Levrén
Lantbrukarnas riksförbund
026-24 59 91

Ledamot
Göran Wallin
Lokalt ledd utveckling
070-648 90 21

Ledamot
Lennart Andersson
Skärgårdarnas riksförbund
070-816 84 11

Ledamot
Per Jiborn
Ekoturismföreningen
073-374 59 95

Ledamot
Per Sonnvik
SLU, CNV
018- 67 24 44

Ledamot
Urban Laurin
Företagarna
070-494 44 66

Beata Allen

Kanslirepresentant
Beata Allen
Landsbygdsnätverket
036-15 59 28

Ledamot
Berit Löfgren
Länsstyrelsen Gävle
070-280 62 44

Ledamot
Daniel Melin
Jordbruksverket
036-15 59 14

Ledamot
Eva Sandberg
SLU, CNV
018-672 447

Ledamot
Ingvar Jundén
Naturvårdsverket
010-698 13 43

Ledamot
Lennart Swärdh
Sveriges Fiskevattenägareförbund
070-575 11 44

Ledamot
Per Jobs
Sveriges Fisketurismföretagare
073-376 18 97

Ledamot
Peter Lundgren (ersättare)
Sveriges Fiskevattenägareförbund
070-962 28 50

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU