Landsbygdsnätverket

Utvärdering CAP och gräsmarker

Workshop på Skype den 17 mars 2020

Tack för att du deltog på workshopen via Skype!
Svara gärna på enkäten, dina synpunkter är värdefulla för oss.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 18 mars klockan 14.42.