Landsbygdsnätverket

Inspirerande innovationsprojekt

Innovationer är viktiga för att utveckla landsbygden. Innovationsstödet EIP-Agri finansierar många spännande innovationsprojekt inom jordbruk, trädgårdsnäringen och rennäringen.

Här lyfter vi fram några utvalda innovationsprojekt som är avslutade eller har kommit en bit på vägen.

Här kan du läsa och inspireras av entreprenörer som utvecklar sina tjänster och produkter för att stärka företagens konkurrenskraft och även skapa förbättringar för miljö och klimat.

Fler länkar hittar du längst ner på sidan och sist i varje artikel .

Honung med identitet stärker inhemsk produktion

Honung är ett av de mest förfalskade livsmedlen som säljs i Europa.
Ett innovationsprojekt utvecklar en ny analystjänst för såväl geografiskt ursprung som vad honungen består av, inklusive nektarkällor.

B2B2C - ny digital platt-form ökar tillgängligheten av regionala livsmedel

Innovationsprojektet B2B2C - Business to business to consumer - ska via en ny digital plattform göra det lättare för konsumenterna och hitta regionala livsmedel. Samtidigt ska plattformen göra det möjligt för producenterna att nå fler kunder och öka sina volymer.

Skördemaskin lyfter den svenska havtornsodlingen


Skörd och tröskning av havtorn har varit en begränsande faktor för en utökad svensk odling av de attraktiva bären. En havtornsodlare har tack vare innovationsstödet EIP-Agri kunnat utveckla både en skördare och en tröska med rensning.

Suggor i grupp ska utfodras individuelltlänk till annan webbplats


Nu ska suggor som lever i grupp få äta i fred. Med elektroniska öronmärken ska de få rätt mängd foder och djurvälfärden kan förbättras.

Objektiv klassificering av slaktkroppar med digital teknik

En objektiv klassificering vid slakt av nötkreatur och får har varit efterlängtad länge. Med digitala metoder kan det bli möjligt.

Nya affärsmodeller för kolinlagring


Lantbrukaren ska få betalt för sin kolinlagring. Projektet utvecklar en plattform för att bidra till att lösa klimatkrisen och öka lönsamhet i svenskt jordbruk.

Innovativa grindar för en bättre arbetsmiljö

Ökande storlek på besättningarna och ständigt lösgående djur ökar behovet av rationella och säkra hanteringssystem.

Nytt odlingssystem för spannmål i permanent vall

Projektet utvecklar en ny metod för spannmålsodling i ett plöjningsfritt odlingssystem. Det ska bidra till att minska växtnäringsläckage och skapa förutsättningar för en stor kolinlagring.

Revolutionerande nytta för rennäringen

Flera innovationsprojekt utvecklar ny teknik för rennäringen. Ett spännande projekt handlar om övervakning av renar i områden som saknar mobiltäckning.

Pasta och snacks av svenska baljväxter


Flera projekt utvecklar vegetabiliska proteiner till livsmedelsindustrin av svenskodlad åkerböna och sötlupin.

Att mäta är att vetaProjektet tar fram ett hjälpmedel för att avgöra skördetid och skördemängd av äpple och vindruvor.

Smart innovationsteam ska stoppa vildsvinen

Det är stora problem med dyrbara skador av vildsvin på åkermark. Ett nystartat projekt utvecklar ett nytt koncept för stängsling.

Långtidsplan för företag på landsbygden


Projektet utvecklar ett webbaserat verktyg och kurser för långsiktig planering av landsbygdsföretaget.


Innovationer för läckert och prisvärt svenskt köttMånga efterfrågar svenskt kött av hög kvalitet, men idag är kvalitén lite ojämn. Det vill dessa projekt ändra på.

Tillsyn av betesdjur med innovativ teknik från orienteringssporten

Framgångar i orienteringssporten kan bli till stor hjälp för att underlätta djurtillsynen på bete.

Digital växtinformation ger stora tidsbesparingar


Digitalisering av information om trädgårdsväxter och arbetsprocesser har ökat effektiviteten för yrkesverk-samma i planskolebran-schen

Restprodukter blir hälsosamma vegeta-biliska livsmedel

En ny metod minskar svinnet i kålodling. När broccolihuvudet är skördat kan resten av plantan tas tillvara och bli vegetariska inblandningsprodukter till livsmedelsindustrin.

Innovativ lösning för djur-data minskar sanktions-risk

Ett nytt IT-system gör det möjligt att koppla gårdens datasystem för nötkreatur direkt till Centrala djurdata-basen. Därigenom kan felaktigheter upptäckas direkt och sanktioner undvikas.

Vilken skärpa! Koll på grönsakerna med drönare

Bättre skördeprognoser med hjälp av drönare ger en mer effektiv och hållbar grönsaksodling. Flera projekt använder avancerad teknik för att styra produktionen bättre.

Blommande zoner i odlingslandskapet

Mångfunktionella zoner ökar den biologiska mångfalden och ger även andra nyttor i odlingslandskapet.

Innovativ markering av åkerbrunnar

Smarta brunnsmarkeringar spar miljö, tid och pengar.Vallskörd med ny teknik ger renare foder och mindre packning

En ny maskin med flera funktioner kan både skörda, vända, lufta och stränglägga.

Innovativa drycker med frukt och bär


Nya projekt utvecklar mousserande vin och juice av frukt och bär från Sverige.

Säkrad pollinering genom skanning av bihälsan


Genom att tidigt hitta varroakvalster i bisamhällen kan skadorna minimeras och friska bin säkras.

Digitala beslutsstöd effektivare och bättre för djuren

Med digitala lösningar kan djurens tillväxt kontrolleras kontinuerligt. Om något djur blir sjukt kan det åtgärdas tidigt. Djuren mår bättre och användningen av antibiotika kan minskas.

Introducera svensk sötpotatis på marknadenDet är stort intresse för nya grödor i Sverige. Projektet syftar till att skapa ett säkert system för att introducera svensk sötpotatis och andra nya grödor i Sverige.

Innovativ idé i exjobb ledde snabbt till marknaden


Två studenter utvecklade en mobil anläggning för att separera den fasta delen i kogödsel till strö. Att göra ett koncept med en mobil separering är innovativt.

Bättre bekämpning av potatisbladmögel


Projektet utvecklar en ny modell för prognos och varning för potatisbladmögel för att minska den kemiska bekämpningen.

Musselägg är oslagbara


Musselmjöl som foder till hönor ger dubbel miljönytta. Musslorna samlar växtnäring så övergödningen minskar och mjölet kan ersätta protein i hönsfodret som vi människor kan använda.

Här kan du läsa mer om dessa och andra EIP-projekt:
Godkända innovationsprojekt EIP-agriöppnas i nytt fönster
EIP-projekt inom EUlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU