Landsbygdsnätverket

Innovationsstödet EIP-Agri

Inspireras av andra som sökt och fått innovationsstödet

Följ med ut i Sverige och se fem godkända projekt och hör om vikten av innovationsstödet. Under filmerna följer ett antal inspirerande och informerande artiklar.

Filmer

Innovation - från prototyp till marknad

Exemplet Break Box

Exemplet Musselfeed

Exemplet Artic Winery

Exemplet Lammlyftet

Exemplet Lönsam renskötsel

Filmer med engelsk text

Lamb meat

Profitable reindeer husbandry

Manure Scrape Alarm

Artiklar

Hallå där...Natalie de Brun Skantz

Natalie de Brun Skantz, ekonomi- och marknadschef på Grönska Stadsodling 365 AB, berättar om vad som hänt efter innovationsprojektets avslut

Hallå där... Elsa Lagerquist

Elsa Lagerquist fick nyss delta i en EIP-Agri-workshop i Nederländerna med cirka 80 andra forskare, lantbrukare, rådgivare och projektledare från 18 olika länder. Här berättar hon om vad den handlade om.

Mångfaldigt belönat innovationsprojekt

Utmärkelserna haglar över projektet BeeScanning med Björn Lagerman som idébärare och projektledare. Innovationen utgörs av en app som analyserar bilder som tas av levande bin på yngelramar med en smartphone.

Innovation kan lösa problem med fuktig skörd

Dagg och fukt är ett bekymmer som begränsar lantbrukarnas möjligheter till tröskning, kostar pengar och tar tid. Men om projektet Daggstopp lyckas så kan en lösning vara på gång.

Hallå där... Ola Palm, seniorkonsult på RISE Jordbruk och livsmedel

RISE jobbar med forskning och innovationer i hela livsmedelskedjan, från primärproduktionen över industri och handel ända till konsumentledet. Hela RISE-koncernen har cirka 2700 anställda.

Hallå där...Ellinor Eineren, Agricam AB, projektansvarig

Ellinor har erfarenhet av annan innovationsstödjande verksamhet innan EIP-Agri. Hon menar att den största sskillnaden med stöd från EIP-Agri är den hundraprocentiga finansieringen. Det är tufft att själv ordna finansiering.

Givande deltagande i EU-workshop om livsmedelskedjan

Att träffa innovationsgrupper från andra länder som jobbar med liknande projekt är väldigt givande. Det fick Helena Zimmer, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, uppleva när hon i början av februari deltog i workshopen Innovation i livsmedelskedjan: skapa värde tillsammans i Lyon, Frankrike.

Vill du veta mer?

Så här söker du innovationsstöd

Läs mer om EPI-Agri på EU-nivå

Kontakt: Johan Ascard, samordnare av innovationsnätverket, 073-401 90 89

Publicerades