Landsbygdsnätverket

Exempelansökan - Ansökan om stöd för innovationsprojekt

Hjälpmedel för dig som ska göra en ansökan om stöd för att genomföra ett innovationsprojekt. En exempelansökan med checklistor som är konstruerad av Landsbygdsnätverkets innovationssupport i samarbete med Jordbruksverkets handläggare.Fail: 404 Not Found for URL http://issuu.com/oembed?url=https%3A%2F%2Fissuu.com%2Flandsbygdsnatverket%2Fdocs%2Fexempelans_kan__skr_ppd_daren__1803&format=json

Författare

Landsbygdsnätverket

Kategori

Innovation & utveckling

Utgivningsdatum

2018-03-28

Antal sidor

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU