Landsbygdsnätverket

Fisk och fiske – vad är det som gäller?

Ett kunskapsstöd till restaurangchefer, kostchefer, offentliga upphandlare av mat och den intresserade konsumenten.

Fisk och annan sjömat är bra och klimatsmart mat. Ur många synpunkter behöver vi äta mer sjömat men samtidigt har vissa fiskbestånd problem och globalt sett är inte alla fisken eller
vattenbruk så hållbara som vi skulle önska.

Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk vill med denna skrift försöka ge lättillgänglig information till ansvariga för inköp och upphandling av livsmedel och till en intresserad allmänhet, för att kunna göra ännu bättre medvetna val av sjömat.

Författare

Landsbygdsnätverket

Kategori

Fiske & vattenbruk

Utgivningsdatum

2019-10-01

Antal sidor

20 

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU