Landsbygdsnätverket

Foto: Philipp Pilz

Stöd för unga

Alla, oavsett ålder, söker sina stöd via Jordbruksverkets e-tjänst. Det spelar ingen roll vilket stöd det gäller. Men det är alltid bra att kontakta din länsstyrelse eller ditt leaderkontor först innan du söker.

Du kan med fördel kolla på Jordbruksverkets, länsstyrelsens och/eller Leaders webbplatser där det står mer om vilka stöd som finns och vilka prioriteringar som gäller regionalt och lokalt.

Startstöd för dig under 40 år

Ett stöd som är särskilt riktat till unga är startstödet som är till för att starta ett jordbruks- eller trädgårdsföretag. Här definieras du som ung om du är under 40 år.  

Lokala projektstöd

Inom Leader brukar det finnas lokala projektstöd att söka för dig som är ung. Många leaderkontor har även en ungdomscoach som hjälper till och stöttar i hela processen.

Andra intressanta stöd

Andra stöd som kan vara intressanta är till exempel olika företagsstöd (finns till både jordbruk- och trädgårdsföretag samt andra företag på landsbygden), stöd till investering i idrottsanläggningar och samlingslokaler samt större leaderprojekt.