Landsbygdsnätverket

Energidag för Norr- och Västerbotten

Landsbygden levererar fossilfritt! - Lönsamma investeringar i energibesparingar och fossilfri energi.

Landsbygden är den stora leverantören av fossilfri energi och kan leverera ännu mer. Vi behöver se möjligheterna och hur vi övervinner de hinder som finns för att öka den fossilfria och förnybara energiproduktionen. För det behövs lärande genom goda exempel. Hur kan lantbruket och andra företag på landsbygden få förbättrad lönsamhet via energibesparingar att producera mer energi?

LRF och Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbottens län tillsammans med Landsbygdsnätverket bjuder in till Energidag.

När: Tisdagen den 20 mars 2018 kl. 09.30 - 17.00
Var: Grans Naturbruksgymnasium, Gran 16, 943 28 Öjebyn.
För deltagare från Västerbotten avgår bokad buss från Umeå.
Kontakt: Håkan Stenmark, 0920-23 77 39, hakan.stenmark@lrf.se
Gunnar Forsgren, 090-10 80 30, gunnar.forsgren@lrf.se

Anmälan senast 15 mars. Till anmälan

Anmälan är bindande. Energidagen är gratis, men anmäld deltagare som uteblir debiteras 500 kr.

 

Publicerades