Landsbygdsnätverket

Gruppen för transnationellt samarbete inom Leader

Landsbygdsnätverkets grupp för att främja det transnationella samarbetet inom Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden har möte.

2 mars, 09:00-10:00

Kontaktuppgifter

Publicerades