Landsbygdsnätverket
Följ med på Folkungalands leader-buss!

Leaderbussen - Folkungaland

Konceptet med leaderbussen åker vidare till Folkungaland. Satsningen handlar om att visa upp pågående satsningar med stöd av leadermetoden för att öka medvetenheten bland landets beslutsfattare.

Folkungaland är en ideell förening som finns i hjärtat av Östergötland. Vi ingår i en ”familj” av 48 leaderområden i Sverige och dryga 2000 liknande grupper i hela Europa. Vår vision är att stödja projektidéer som skapar förutsättningar för ”det goda livet” på landet och göra det tillgängligt för alla.

Vi arbetar med lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden. Leadermetoden är ett arbetssätt som sammanför aktörer från den lokala trakten i ett samarbete utöver de vanliga gränserna. Privat, ideell och offentlig sektor ges möjlighet att tillsammans engagera sig i utvecklingen av sin bygd och kunna få stöd för sina utvecklingsprojekt. Det kan vara både på landsbygden och i staden. Tanken är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett område.

Vi arrangerar en bussresa i syfte att bidra till att fler får en ökad kunskap om Leader, dess möjligheter, resultat och mervärden. Bussresan ger tillfälle att både besöka projekt och leaderkontor och samtidigt föra samtal om metodens resultat, styrkor och mervärden.

26 april, klockan 08:30-17:00

Mer information ges av verksamhetsledare Jeanette Unér,
jeanette@leaderfolkungaland.se, tel: 070-460 35 06

Publicerades