Landsbygdsnätverket

Möte med Landsbygdsnätverkets grupp Gröna näringar med UGN

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Gröna näringar sammanträder via Skype fredagen den 2 mars klockan 13.30 - 15.00.

Dagordning och underlag skickas via e-post

Publicerades