Landsbygdsnätverket

Möte med Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp

Onsdagen den 23 maj har arbetsgruppen för integration ett telefonmöte.

Vi sammanträder per telefon mellan klockan 10 och 10.30.

Publicerades