Landsbygdsnätverket
Integration

Foto Mickan Thor

Möte med Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp

Fredagen den 9 november sammanträder arbetsgruppen för integration via Skype mellan klockan 10.00 -11.30

Publicerades