Landsbygdsnätverket

Möte med Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp

Fredagen den 14 december sammanträder arbetsgruppen för integration via Skype mellan klockan 10.00 -11.30.

Publicerades