Landsbygdsnätverket

Möte med tematiska gruppen för fiske och vattenbruk

Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk har möte.

13 juni kl. 09.30 - 16.00 på Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg.

Publicerades