Landsbygdsnätverket

Foto: Vreta utbildningscentrum

Nationellt kompetensråd inom det gröna och naturbaserade näringslivet

Det nationella kompetensrådet träffas fyra gånger per år. Tema för Kompetensrådet under 2023 är Gröna näringars attraktionskraft.

Datum och tid

13 november klockan 15.00 - 16.30.

Plats

Mötet är digitalt via Zoom. Möteslänk skickas ut separat.

Kontakt

Anna Hedberg Landsbygdsnätverkets kansli
Maria Elinder Naturbruksskolornas förening, ordförande Nationella kompetensrådet.

Program

15.00-16.30

1

Välkomna och öppnande av mötet.

2

Minnesanteckningar från förra mötet.

3

Dimensionering av gymnasieskola och vuxenutbildning.

Anders Håkansson, Skolverket.

4

Höstens antagningssiffror till Naturbruksgymnasierna och SLU.

Anneli Gunnars, Naturbruksskolornas förening samt Kristina Julin och Karl Lövrie, SLU.

Presentationer och samtal om vad det innebär för utbildningarna och kompetensförsörjningen, möjlighet att ställa frågor och reflektera tillsammans.

5

Hur får vi fler unga och karriärbytare att välja det gröna näringslivet?

Anna Ross, Jobba Grönt.

6

Övriga frågor

  • Återkoppling utvärderingsenkät
  • Ny analysgrupp Hållbara gröna näringar
  • Kort rapport från AKIS analysgruppsmöte 6 november

7

Nästa möte: Preliminärt 4 mars klockan 15.00–16.30.

8

Avslutning

Publicerades