Landsbygdsnätverket

Foto: Sofia Byström/Scandinav bildbyrå

Nationell yrkesfiskekonferens

Den 31 januari – 1 februari 2019 hålls den första nationella yrkesfiskekonferensen, på Congress Culture Center i Karlstad.

Temat för konferensen är Värdeskapande och innovation – Hur skapar vi ökat värde, ekonomiskt och socialt, från befintliga och framtida resurser.

Konferensen hålls från lunch till lunch. Under dag 1 diskuterar vi olika aspekter av värdeskapande inom yrkesfiskebranschen, från fiskarens till konsumentens perspektiv. Dag 2 fokuserar vi på innovationer och digital utveckling. För mer information se programmet i informationsrutan.

Syftet med konferensen är att föra samman olika aktörer inom yrkesfiskenäringen med myndigheter, akademi och intresseorganisationer för att diskutera aktuella utmaningar och hur vi tillsammans kan arbeta för att stärka och utveckla näringen. Vårt mål är att tillsammans lyfta frågor rörande värdeskapande och innovation och diskutera hur vi på ett hållbart sätt skapar ökad lönsamhet och resurseffektivitet inom yrkesfiskenäringen. Vi vill även identifiera utmaningar och kunskapsluckor inom temaområdet som vi kan arbeta vidare med efter konferensen.

För er som vill passa på att hålla andra yrkesfiskerelaterade möten i samband med konferensen har vi bokat tre konferensrum mellan kl 10-12 dag 1. Är du intresserad av att boka ett av dessa mötesrum, kontakta veronica.andren@jordbruksverket.se. Först till kvarn.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till veronica.andren@jordbruksverket.se

Arrangörer: Länsstyrelsen Värmland, Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket

Publicerades