Landsbygdsnätverket
Göran Wallin

Foto Göran Wallin

Naturturism på frammarsch - heldagskonferens 12 april

Naturturismen växer och efterfrågas allt mer. Reservera den 12 april kl. 10.00 – 16.30 för en konferens om hur en stärkt samverkan mellan offentliga och privata aktörer kan skapa gynnsamma förutsättningar för naturturismens utveckling. Varför är det viktigt med lokal förankring och samverkan mellan privata, ideella och offentliga aktörer? Hur möter och stöttar vi innovativa idéer? Att bruka utan att förbruka, är det möjligt?

Medverkar gör bland annat Jerry Engström, turismentreprenör och föreläsare inom turism- och destinationsutveckling samt Britt Bohlin, regeringens särskilda utredare för en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring.

Målgrupper för träffen är kommuner, leadergrupper, myndigheter, Landsbygdsnätverkets medlemsorganisationer och andra offentliga aktörer som vill skapa goda förutsättningar för en bransch med stor potential. Konferensen hålls på Hotell C Stockholm.

Program Pdf, 1.7 MB.

Publicerades