Landsbygdsnätverket

Ordföranden i arbetsgrupper

Ordföranden i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper har möte den 13 mars på LRF i Stockholm.

Tid: fredagen den 13 mars, kl. 13-30-16.00
Plats: LRF, Franzéngatan 6, Stockholm

Publicerades