Landsbygdsnätverket

Sanning och konsekvens
– om nötkreatur, biologisk mångfald och klimat

Biologisk mångfald är en förutsättning för många viktiga ekosystemtjänster och för vårt liv på jorden. En stor artrikedom gör också naturen mindre sårbar vid klimatförändringar.


Debatten om nötkreatur och klimat har varit intensiv de senaste åren. Många har minskat sin konsumtion av nötkött för att minska sin klimatpåverkan. På senare tid har fokus även hamnat på utarmningen av biologisk mångfald. Många hotade arter är knutna till naturbetesmarkerna och det krävs en stor mängd betesdjur för att klara skötseln av alla arealer som behövs. Hur ska det här gå ihop?

Till program med anmälan Pdf, 246 kB.

Seminariet arrangeras av KSLA i samarbete med Landsbygdsnätverket och SLU.

Publicerades