Landsbygdsnätverket

Unga-gruppen håller seminarie under Landsbygdsriksdagen

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Unga i landsbygdsutveckling arrangerar seminariet: Lämna eller stanna? Det handlar om ungas valmöjligheter och stöd i "resten av Sverige." Seminariet ges under söndagsförmiddagen den 20 maj under Landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik.

Forskaren Lotta Svensson berättar om de viktigaste resultaten från sitt senaste projekt med antologin ”Lämna eller stanna?” där hon låtit praktiker dela med sig av sina erfarenheter och strategier för att öka möjligheterna för unga människor att bo i sin hemort. Under seminariet pratar vi om möjligheter, villkor och normer kring ungas val av bostadsort. Hur kan vi utveckla Sverige bortom storstan tillsammans med unga vuxna?

Mer om seminariet vid Landsbygdsriksdagen Länk till annan webbplats.

Publicerades