Landsbygdsnätverket
Manlig fiskare tar upp hummertinor.

Foto: Stefan Isaksson, Scandinav.

Vad fick vi för pengarna i Havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020? - En sammanställning av tidigare analyser

Stöden i havs- och fiskeriprogrammet har i stor utsträckning bidragit till de önskade effekterna. Samtidigt behöver handläggningen effektiviseras till innevarande period. Det konstaterar utvärderare från Sweco i en sammanställning som gjorts på uppdrag av Jordbruksverkets utvärderingssekretariat. I lunchwebbinariet den 8 september presenterar rapportförfattarna sina slutsatser.

Publicerades