Landsbygdsnätverket
Skogsbrand i tallskog.

Naturvårdsbränning är en av åtgärderna inom stödet Skogens miljövärden. Syftet med naturvårdsbränning är på ett planerat och kontrollerat sätt skapa en unik miljö som många arter är anpassade till att leva i. Foto: Magnus Nordström.

Lunchwebbinarium: Stöd till skogens miljövärden – effekter av stödet och en blick framåt

Inom ramen för EU:s landsbygdsprogram har skogsägare kunnat få stöd för att genomföra olika åtgärder som utvecklar och bevarar natur- och kulturvärden i skogen. Vad har stödet haft för effekter på miljön? Hur kan stödet förbättras och vad händer med stödet nu?

Torsdag 9 november, kl. 12.00-12.45

Under det här webbinariet berättar företrädare från Greensway om resultatet från utvärderingen av stödet 2014–2022 och presenterar rekommendationer för hur stödet kan utformas i framtiden.

Föranmäl dig

Klicka på länken för att komma till anmälningsidan. Till anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta del av rapporten

Rapportens framsida