Landsbygdsnätverket
Traktor på en åker.

Foto: Thomas Adolfsén, Scandinav.

Workshop: Tyck till om kommande utvärderingar av strategiska planen

Nu har du chansen att påverka hur Sveriges strategiska plan för 2023-2027 ska utvärderas. Den 18 oktober bjuder Landsbygdsnätverket och Jordbruksverkets utvärderingssekretariat in till en workshop om kommande utvärderingar av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

 

Workshopen riktar sig till dig som på något sätt jobbar med jordbrukspolitiken och dess betydelse för jordbrukets möjligheter och utmaningar. Du som deltar har möjlighet att komma med dina tankar om hur utvärderingarna kan bidra med kunskap i framtiden.

Anmäl dig!

Klicka på länken för att komma till anmälningsidan. Till anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Anmälan stänger den 13 oktober.

Det här är ett tillfälle för att påverka vilka utvärderingar som ska göras och hur de ska vara relevanta för utvecklingen av politiken. Det är också ett tillfälle att öka sin förståelse och lära av andra. CAP omfattar väldigt mycket pengar, och det är viktigt att visa hur dessa pengar gör nytta för runt om i landet.

Sofia Björnsson, LRF, vice ordförande i Landsbygdsnätverkets styrgrupp
Läs mer i artikeln!

På workshoppen får du som deltar möjlighet bidra med dina idéer och förslag kring kommande utvärderingar, vilka data- och kompetensbehov som finns och hur utvärderingsresultaten ska användas. Vi diskuterar hur vi tillsammans kan bidra till utvärderingar och användning av resultat framöver. Dina förslag tas om hand och bidrar till Jordbruksverkets arbete med utvärderingar.

För att skapa förutsättningar för givande diskussioner där alla kommer till tals hålls träffen fysiskt på plats i Jordbruksverkets lokaler i Jönköping. Det finns därför ingen möjlighet att delta digitalt.

Program

17 oktober

19.00 Gemensam middag på restaurang i centrala Jönköping för deltagare som anländer dagen innan workshoppen. Middagen bekostas själv av respektive deltagare.

18 oktober

9.15 Frivillig rundtur och presentation av Jordbruksverket och Skogsstyrelsens nybyggda lokaler.

10.00 Fika och registrering

10.30 Hej och välkomna!
Landsbygdsnätverket och Jordbruksverket ger en introduktion till dagen.

10.40 Vad är strategiska planen?
Jordbruksverket berättar om åtgärder, mål och interventionslogik i planen.

10.55 Evaluation of CAP Strategic Plans in the EU
Vincenzo Angrisani, European Evaluation Helpdesk, berättar om EU:s perspektiv på utvärdering av medlemsstaternas strategiska planer. Passet genomförs på engelska.

11.20 Hur utvärderar vi Sveriges strategiska plan?
Joel Karlsson, utvärderingssekretariatet Jordbruksverket, berättar hur dagens workshop bidrar till utvärderingar av Sveriges plan.

11.40-11.50 Kort intro till eftermiddagen
Utvärderingssekretariatet introducerar eftermiddagens program.

11.50 Lunch

12.50 Gruppdiskussioner utifrån olika teman och strategiska planens särskilda mål.

 • Konkurrenskraft och företagande (särskilda målen 1, 2, 3, 7)
 • Landsbygdsutveckling (särskilt mål 8)
 • Klimat (särskilt mål 4)
 • Miljö - inklusive naturresurser och biologisk mångfald (särskilda målen 5, 6)
 • Livsmedel, hälsa och djurvälfärd (särskilt mål 9)
 • Kunskap och innovation i jordbruket (AKIS) (tvärgående målet)

14.30 Fika

15.00 Återrapportering från gruppdiskussionerna

15.30 Hur jobbar vi tillsammans framöver?
Panelsamtal med Utvärderare, European Evaluation Helpdesk, Landsbygdsnätverket, och Jordbruksverket

15.50 Summering

16.00 Avslut

Information

När: 18 oktober klockan 10.30-16.00. För dig som anländer dagen innan träffen, se aktiviteter i programmet.

Var: Jordbruksverket i Jönköping, Skeppsbrogatan 2, Jönköping.

Kollektivtrafik: Från resecentrum går du till Juneporten. Härifrån går bland annat linje 1 mot Råslätt. Gå av vid hållplats Kämpevägen och gå över vägen för att komma till Jordbruksverket.

Pris: Workshoppen är kostnadsfri. Jordbruksverket bjuder även på för- och eftermiddagsfika samt lunch.

Frågor: Kontakta utvarderingssekretariatet@jordbruksverket.se 

Målgrupp

Workshoppen riktar sig till dig som jobbar med jordbrukspolitiken och dess betydelse för jordbrukets möjligheter och utmaningar, särskilt:

 • Landsbygdsnätverkets medlemmar med koppling till jordbrukspolitiken, inklusive landsbygdsutveckling
 • Övervakningskommitténs medlemsorganisationer
 • Forskare
 • Konsulter
 • Intresseorganisationer
 • Myndigheter
EU CAP Network logga