Landsbygdsnätverket

Hållbara gröna näringar

Ordförande
Christina Milén Jacobsson
Hushållningssällskapen
0521-72 55 15

Anna Jamieson

Kanslirepresentant
Nils Lagerroth
Landsbygdsnätverket
070-360 22 34

Ägarbyten

Sofia Björnsson

Sammankallande
Rebecca Källström
LRF
010-184 44 89

Ledamot
Gustaf Högberg
Hushållningssällskapet Västra
0511-248 60

Lisa Germundsson

Ledamot
Ann Uggla
Coompanion Fyrbodal
070-592 90 95

Sofia Björnsson

Ledamot
Per Hansson
KCF/SLU
070-672 75 44

Svenska råvaror i privata restauranger

Lisa Karlsson

Sammankallande
Anna Hedberg
Länsstyrelsen
010-223 12 86

Lisa Karlsson

Ledamot
Jonatan Fogel
Länsstyrelsen
010-223 17 91

Lisa Karlsson

Ledamot
Auni Hamberg
LRF
010-184 41 89

Lisa Karlsson

Ledamot
Sofia Alriksson
Hushållningssällskapet
070-829 30 57

Vägen till utbildning och arbete

Sammankallande
Asha Ismail
SIOS
070-978 41 65

Anna Jamieson

Ledamot
Gunita Persson
Flens kommun
0157-43 01 01

Anna Jamieson

Ledamot
Maria Elinder
Naturbruksskolornas förening
070-568 73 18

Anna Jamieson

Ledamot
Charlotta Rydberg
LRF
010-184 42 18

Anna Jamieson

Ledamot
Jan Runfors
Hela Sverige ska leva
076-213 78 36

Anna Jamieson

Ledamot
Peter Kivimäki
Arbetsförmedlingen
010-486 56 43

Gröna Kluster

Sammankallande
Helene Oscarsson
Vreta Kluster
070-319 76 43

Anna Jamieson

Ledamot
Peter Eriksson
Gröna Klustret Nuntorp
073-075 56 00

Anna Jamieson

Ledamot
Susanne Welin-Berger
Gotland Grönt Centrum
070-726 28 88

Anna Jamieson

Ledamot
Mikael Kivijärvi
Öjebyn Agro Park
070-600 50 55

Anna Jamieson

Ledamot
Susanne Paulsson
Arena Grön Tillväxt i Halland
070-544 17 01

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU