Landsbygdsnätverket

Hållbara gröna näringar

Ordförande
Christina Milén Jacobsson
Hushållningssällskapen
0521-72 55 15

Anna Jamieson

Kanslirepresentant
Nils Lagerroth
Landsbygdsnätverket
070-360 22 34

Ägarbyten

Sammankallande

Inger Pehrsson

Susanne Lundgren
LRF
010-184 45 19

Svenska råvaror i privata restauranger

Sammankallande

Lisa Karlsson

Anna Hedberg
Länsstyrelsen
010-223 12 86

Vägen till utbildning och arbete

Sammankallande

Asha Ismail

Asha Ismail
SIOS
070-978 41 65

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU