Landsbygdsnätverket

Hållbara gröna näringar

Ordförande
Christina Milén Jacobsson
Hushållningssällskapen
0521-72 55 15

Anna Jamieson

Kanslirepresentant
Anna Hedberg
Landsbygdsnätverket
036-15 89 49

Ägarskiften

Sofia Björnsson

Sammankallande
Rebecca Källström
LRF
010-184 44 89

Ledamot
Gustaf Högberg
Hushållningssällskapet Västra
0511-248 60

Sofia Björnsson

Ledamot
Sebastian Remvig
SLU Kompetenscentrum
företagsledning
040-41 54 32

Lisa Germundsson

Ledamot
Ann Uggla
Coompanion Fyrbodal
070-592 90 95

Sofia Björnsson

Ledamot
Per Hansson
SLU Kompetenscentrum
företagsledning
070-672 75 44

Svenska råvaror i privata restauranger

Lisa Karlsson

Sammankallande
Sofia Alriksson
Hushållningssällskapet
070-829 30 57

Lisa Karlsson

Sakkunnig resurs
Eva Sundberg
Landsbygdsnätverket
073-232 55 70

Lisa Karlsson

Ledamot
Jonatan Fogel
Länsstyrelsen
010-223 17 91

Vägar till utbildning och arbete inom de gröna näringarna

Sammankallande
Asha Ismail
SIOS, Somaliska riksförbundet i
Sverige
070-978 41 65

Anna Jamieson

Ledamot
Jan Andersson
Arbetsförmedlingen
010-487 18 22

Anna Jamieson

Ledamot
Maria Dirke
Agro Sörmland
070-999 91 60

Anna Jamieson

Ledamot
Charlotta Rydberg
LRF
010-184 42 18

Anna Jamieson

Ledamot
Jan Runfors
Hela Sverige ska leva
076-213 78 36

Anna Jamieson

Ledamot
Maria Elinder
Naturbruksskolornas förening
070-568 73 18

Gröna Kluster

Sammankallande
Helene Oscarsson
Vreta Kluster
070-319 76 43

Anna Jamieson

Ledamot
Nils Lagerroth
Gröna Klustret Nuntorp
070-534 91 64

Anna Jamieson

Ledamot
Susanne Welin-Berger
Gotland Grönt Centrum
070-726 28 88

Anna Jamieson

Ledamot
Mikael Kivijärvi
Öjebyn Agro Park
070-600 50 55

Anna Jamieson

Ledamot
Susanne Paulsson
Arena Grön Tillväxt i Halland
070-544 17 01