Landsbygdsnätverket

Landsbygdskommunikatörerna

Lisa Germundsson

Ledamot
Cecilia Bertilsson
Tillväxtverket
08-681 91 41

Ledamot
Kristina Larsson
Länsstyrelsen Skåne
010-224 14 53

Ledamot
Maria Kvarnmarker
Naturbruksskolornas förening
070-082 35 27

Lisa Germundsson

Ledamot
Ingela Grahn
Jordbruksverket
036-15 51 42

Lisa Germundsson

Ledamot
Maria E Lundgren
Leader
076-776 60 35

Sofia Lindblad, LRF

Ledamot
Sofia Lindblad
Lantbrukarnas Riksförbund
072-726 02 12

Kanslirepresentant
Ingrid Whitelock
Landsbygdsnätverket
072-977 59 34

Lisa Germundsson

Kanslirepresentant
Sara Uddemar
Landsbygdsnätverket
036-15 63 07