Landsbygdsnätverket

Nationellt kompetensråd inom det gröna och naturbaserade näringslivet

Lisa Karlsson

Ordförande
Per Hasselberg
Fyrbodals kommunalförbund
073-335 85 18

Lisa Karlsson

Ledamot
Bercem Johannesson
SLU
010-867 22 50

Lisa Karlsson

Ledamot
Michael Insulander
Naturbrukets Yrkesnämnd
010-184 40 00

Anna Jamieson

Kanslirepresentant
Nils Lagerroth
Landsbygdsnätverket
070-360 22 34

Lisa Karlsson

Ledamot
Maria Elinder
Naturbruksskolornas förening
070-568 73 18

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU