Landsbygdsnätverket

Ung inkludering

Här hittar du kontaktuppgifter till alla medlemmar i arbetsgruppen Ung inkludering. Gruppen ska bland annat arbeta mot en ökad medvetenhet om vikten av att förbättra ungas möjligheter till inflytande, delaktighet, företagande, entreprenörskap och möjligheter till anställning på landsbygden.

 

I mån av tid finns gruppens medlemmar tillgängliga som föreläsare om ung inkludering i landsbygder, vid exempelvis konferenser eller seminarier.

Ellen Lundkvist, MUCF

Ordförande
Ellen Lundkvist
MUCF

Elinor Metsjö

Ledamot
Elinor Metsjö
Bygdegårdarnas riksförbund

Johanna Larsson

Ledamot
Johanna Larsson
Svenska Fotbollförbundet

Emma Stigson

Ledamot
Emma Stigson
Leader Östra Skaraborg

Izabel Nordlund

Adjungerad
Izabel Nordlund
Forskningsassistent SLU

Katarina Wolf

Ledamot
Katarina Wolf
LRF Ungdomen

Elsa Valeberg

Ledamot
Elsa Valeberg
Vi Unga

Olivia Steen

Ledamot
Olivia Steen
Ungdomskonsulent
Bodens kommun

Louise Ramberg

Ledamot
Louise Ramberg
Coompanion

Veronica Andrén

Kanslirepresentant
Veronica Andrén
Landsbygdsnätverket
036-15 61 61