Landsbygdsnätverket

Ung inkludering

Här hittar du kontaktuppgifter till alla medlemmar i arbetsgruppen Ung inkludering. Gruppen ska bland annat arbeta mot en ökad medvetenhet om vikten av att förbättra ungas möjligheter till inflytande, delaktighet, företagande, entreprenörskap och möjligheter till anställning på landsbygden.

 

I mån av tid finns gruppens medlemmar tillgängliga som föreläsare om ung inkludering i landsbygder, vid exempelvis konferenser eller seminarier.

Veronica Andrén

Ordförande
Veronica Andrén
Landsbygdsnätverket
036-15 61 61

Elinor Metsjö

Ledamot
Elinor Metsjö
Bygdegårdarnas riksförbund

Emma Stigson

Ledamot
Emma Stigson
Leader Östra Skaraborg

Ledamot
Niclas Ekholm
Unga Innovatörer

Izabel Nordlund

Adjungerad
Izabel Nordlund
Forskningsassistent SLU

Ledamot
Madeleine Stadig
MUCF

Ledamot
Nathalie Häggström
LRF Ungdomen

Ledamot
Joar Nordmark
Vi Unga

Amanda Hansson.

Ledamot
Amanda Hansson
Dorotea kommun

Louise Ramberg

Ledamot
Louise Ramberg
Coompanion