Landsbygdsnätverket

Miljö och klimat

Ordförande
Sofia Björnsson
Nyfiken på Sofia
LRF
010-184 45 08

Caroline Waldheim

Ledamot
Camilla Hansson
Sametinget
063-15 08 57

Marianne Wetterin

Ledamot
Jenny Ekman
Nyfiken på Jenny
Naturskyddsföreningen
08-702 63 28

Harald Svensson

Ledamot
Josefin Hjort
Nyfiken på Josefin
Havs- och vattenmyndigheten
010-698 60 82

Ledamot
Lotta Fabricius
Nyfiken på Lotta
Svenska bin
070-735 28 58

Ledamot
Monica Sihlén
Nyfiken på Monica
Upphandlingsmyndigheten
08-586 217 00 (vx)

Harald Svensson

Ledamot
Anna Jamieson
Nyfiken på Anna
Sveriges nötköttsproducenter
076-765 77 40

Anneli Gunnars

Ledamot
Inger Pehrson
Nyfiken på Inger
KSLA
070-820 33 12

Ledamot
Jenny Jewert
Nyfiken på Jenny
WWF
073- 642 32 02

Christina Milén Jacobsson

Ledamot
Lisa Reiter
Jordbruksverket
036-15 64 50

Ledamot
Marianne Ekberg
Nyfiken på Marianne
Naturvårdsverket
010-698 10 00 (vx)

Tore Jonsson

Ledamot
Thomas Bertilsson
Nyfiken på Thomas
Upplandsstiftelsen (SKR)
070-586 02 03

Lisa Germundsson

Kanslirepresentant
Emma Svensson
Nyfiken på Emma
Landsbygdsnätverket
036-15 51 16