Logotyp för Landsbygdsveckan.

Varmt välkommen till Landsbygdsveckan den 2-7 maj 2023!


En helt ny nationell arena

Landsbygdsfrågorna förtjänar en tydlig plats i rampljuset och vi hoppas att du som är engagerad i landsbygdernas hållbara utveckling vill vara med och arrangera evenemang under Landsbygdsveckan.Tanken är att vi bygger programmet tillsammans och synliggör det på landsbygdsveckan.se. Vi stårför den digitala arenan, du bidrar till innehållet, och tillsammans skapar vi Landsbygdsveckan 2023.Genom att samla oss på en gemensam plattform vill vi öka kunskapen, stärka nätverken och öka engagemanget för landsbygdernas utveckling.

Vill ni vara en del av Landsbygdsveckan?

Bestäm då vilken sorts evenemang ni vill arrangera. Det kan vara workshop, seminarium, studiebesök eller något helt nytt och annorlunda. Vi uppmuntrar alla att samarbeta med andra grupper eller organisationer, att genomföra evenemang tillsammans med andra och att ge utrymme för nya röster i samtalen om våra landsbygder. Alla evenemang ska arrangeras av minst en offentlig aktör.

Som arrangör kan ni lyfta frågor som ni tycker är viktiga att diskutera. Ni kan använda digitala verktygeller bjuda in till en fysisk träff på plats. Vi välkomnar deltagare i hela landet. Vi ser fram emot att se dig och din organisation som en del av programmet för Landsbygdsveckan2023!

Vi som jobbar med Landsbygdsveckan är Amanda Bengtsson (SLU), Anna Hedberg(Landsbygdsnätverket), Cecilia Bertilsson (Tillväxtverket), Emil Planting Mollaoglu (SLU),Evelina Selander (Tillväxtverket) och Rani Karlsson Norberg (Landsbygdsnätverket).


Följ oss gärna på Instagram: instagram.com/landsbygdsveckan


Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till uppdraglandsbygd@slu.se

Logotyp för SLU.
Logotyp för Tillväxtverket.
Logotyp för Landsbygdsnätverket.
EU-flagga - Havs- och fiskerifonden.


Initiativtagare till Landsbygdsveckan är Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Landsbygdsnätverket och Tillväxtverket.