Bild på MAdeleine Stadig samt en bild på ungdomar som hoppar upp i luften

Verktyg för inflytande och engagemang i samhällsutvecklingen

Jobbar du i en kommun, region eller i en ideell förening och vill engagera fler? Kom och ta del av verktyg som hjälper dig på vägen, på MUCF:s webbinarium under Landsbygdsveckan.

En långsiktigt hållbar landsbygdsutveckling behöver ungas engagemang och ett starkt civilsamhälle. Under Landsbygdsveckan arrangerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ett webbinarium på temat delaktighet. Du som deltar får lära dig mer om hur du kan använda verktygen Samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället och Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv. Du kommer också få tal del av vilka möjligheter som finns att söka projektmedel från MUCF för att stärka ungas deltagande i samhället, såväl nationellt som internationellt.

- Under vårt webbinarium får du också ta del av lokala exempel som inkluderar ungdoms- och civilsamhällesperspektiv, säger Madeleine Stadig, utvecklingsledare på myndigheten.

Varför vill ni vara med på Landsbygdsveckan?

- Att samlas och dela kunskap under Landsbygdsveckan ger oss möjlighet att nå ut till kommuner, regioner och organisationer i civilsamhället i alla delar av Sverige, säger Madeleine Stadig.

Senast uppdaterad