Kvinna som står i hagen med får runtomkring.

[2023] Framtidens EKOkonsument – barn och lantbrukare bygger relationer

Informationsmöte den 4 maj 2023 om Farmer Time och projektet Framtidens EKOkonsument. Lär dig mer om det pedagogiska, värdeskapande och kostnadsfria verktyget.

Idag lever majoriteten av Sveriges befolkning i städer eller tätorter. Detta leder till att många är frånskilda från var deras mat kommer ifrån. Några har aldrig varit på en livsmedelsproducerande gård. Farmer Time ger barn möjlighet att få en direktkontakt med våra lantbrukare, mat och jorden de odlar. De återkommande samtalen stärker relationen mellan barn och lantbrukare samt ger inblick i vad de olika årstiderna innebär för lantbrukaren. Bokstavligen kommer eleverna kunna se hur grödor och djur växer och förändras. Direkt från verkligheten rätt in i klassrummet!

På mötet informerar vi om vem som kan vara med i Farmer Time. Hur en intresseanmälan görs? Vad händer sedan? Hur går det går till?

Delta gärna även på eventet onsdagen 3 maj då ett Farmer Time-samtal ute hos lantbrukare äger rum!

Om projektet Framtidens EKOkonsument:

Projektet Framtidens EKOkonsument består i att möjliggöra kommunikation mellan skolklasser och ekologiska livsmedelsproducenter genom korta återkommande digitala videosamtal, Farmer Time. Målet med Framtidens EKOkonsument är att öka efterfrågan och produktionen av ekologiska livsmedel genom att höja kunskapsnivån kring ekologisk livsmedelsproduktion hos skolelever och måltidspersonal. Projektet ska även skapa möten under kreativa workshops med skolmatbespisning och ekologiska producenter och arrangera mötesplatsen EKOfestivalen.
Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Hushållningssällskapet Jämtland, EkoMatCentrum och Länsförsäkringar Jämtland. Projektet Framtidens EKOkonsument är finansierat av europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Länsförsäkringar Jämtland och Hushållningssällskapet Jämtland.

Anmäl dig här! Länk till annan webbplats.

Anlut till mötet med denna länk (Teams) Länk till annan webbplats.
Mötes-ID: 348 392 101 042
Lösenord: dqz9Fv

Kontaktperson: Lisa Conrad, projektledare. lisa.e.conrad@hushallningssallskapet.se

När? Torsdag 4 maj 2023 kl. 9.00-9.30

Var? Digitalt, Teams-länk Länk till annan webbplats.

Målgrupp? Lärare, engagerade föräldrar, rektorer, måltidspersonal, livsmedelsproducenter, kostchefer

Arrangör? Hushållningssällskapet Jämtland, i samarbete med Ekomatcentrum och Länsförsäkringar Jämtland

Senast uppdaterad