Logga Landsbygdsveckan

[2023] Living Lab för en levande landsbygd

Åtta kvinnor kommer att utveckla sig och sina verksamheter och jobba med nya idéer inom vårt Living Lab, som har sitt första möte i samband med Landsbygdsveckan 2023.

Vi kommer tillsammans att jobba med att utveckla tankar och innovationer som kan möta samhälleliga och miljömässiga utmaningar för att bidra till en hållbar, jämställd och levande landsbygd!

Ett Living Lab är ett sätt att samarbeta i workshops för att utvecklas och skapa nya idéer och innovationer – genom att träffas sinsemellan och möta olika stödorganisationer verksamma på landsbygden.

Vårt Living Lab för en levande landsbygd drivs inom ramen för EU-projektet GRASS Ceiling ("Grästaket"). Det kommer att pågå under tre år 2023-2025 och bestå av åtta kvinnor som träffas tre gånger per år i endags-workshops – på plats och i videomöten. Labbet leds av Siv Lindén, Hela Sverige ska leva Jönköpings län och Katarina Pettersson, Sveriges lantbruksuniversitet.

Vårt Living lab för en levande landsbygd ingår som ett av nio labs och utbyte kommer att ske med kvinnorna i de andra labben – i Norge, Litauen, Irland, Skottland, Nederländerna, Spanien, Italien och Kroatien.

Arbetet i vårt Living lab för en levande landsbygd kommer att bidra till utveckling en hållbar, jämställd och levande landsbygd, utveckling av stöd och policy – samt till forskning om kvinnors verksamheter, innovationer och policy.

Anmälan krävs.

Kontaktperson: Siv Lindén, ordförande. siv.linden@helasverige.se

När? Onsdag 3 maj kl. 10.00 - 16.00

Var? Länsstyrelsen Jönköpings län

Arrangör? Hela Sverige ska leva - Länsbygderådet Jönköpings län, SLU, Institutionen för stad och land

Senast uppdaterad